Новосад Оксана Володимирівна

Матеріал з wiki.vnu.edu.ua
Перейти до: навігація, пошук
НОВОСАД ОКСАНА ВОЛОДИМИРІВНА -
Новосад О.В.
кандидат економічних наук, старший викладач кафедри економічної та соціальної географії Волинського національного університету імені Лесі Українки

Освіта

 • 1997 р. - закінчила Печихвостівську загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів;
 • 1997 - 2002 р. - навчалася на математичному факультеті Волинського державного університету імені Лесі Українки за спеціальністю «Математика». Здобула кваліфікацію математика, викладача математики;
 • 2013 р. - здобула другу вищу освіту у Східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки за спеціальністю «Землеустрій та кадастр» та отримала кваліфікацію спеціаліста землевпорядника;
 • 2016 - 2020 р. - аспірант кафедри аналітичної економіки та природокористування факультету економіки та управління СНУ імені Лесі Українки;
 • У 2020 році - захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 08.00.05 - розвиток продуктивних сил і регіональна економіка на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 41.088.05 в Одеській національній академії харчових технологій. Тема дисертації: "Формування та реалізація інноваційної політики підвищення конкурентоспроможності газорозподільних підприємств Західного регіону України".
 • Отримано науковий ступінь - кандидат економічних наук.

Професійні відзнаки, нагороди, членство в організаціях

Професійна діяльність

 • 2005-2010р. - інженер комп'ютерних технологій географічного факультету;
 • 2010-2015р. - старший лаборант кафедри географії;
 • 2015-2020р. - старший лаборант кафедри економічної та соціальної географії Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки;
 • 2020-2021р. - асистент кафедри економічної та соціальної географії Волинського національного університету імені Лесі Українки.
 • З 2021 року - по даний час - старший викладач кафедри економічної та соціальної географії Волинського національного університету імені Лесі Українки.

Професійні відзнаки

 • Грамота Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, 2020 р.

Підвищення кваліфікації

Пройдені стажування

 • 04.12.2020р. – 04.02.2021р. - Львівський національний університет імені Івана Франка, кафедра економічної та соціальної географії (Довідка № 636-У від 08.02.2021 р.)
 • 04.06.2021р. - 08.06.2021р. - Міжнародна науково-практична конференція "Трансформація національної та регіональної моделей економічного розвитку та законодавства в умовах глобальних викликів" (0,75 credits, ECTS)

Наукові інтереси

 • Забезпечення стратегії економічного розвитку
 • Сталий розвиток та регіональна економіка
 • Географія сфери обслуговування
 • Інноваційні методи у навчанні географії та економіки

Грантова діяльність

 • Участь у науково-дослідній темі "Стратегічна модернізація розвитку регіональної економічної системи" громадської наукової організації «Фінансово-економічна наукова рада» (номер державної реєстрації 0118U000787) (2019-2020рр.)
 • Участь у науково-дослідній темі "Інтерактивні технології навчання географії та економіки у шкільній освіті" (№ Д.Р. 0121U111089) (2021-2024рр.)

Курси, що викладаю

 • Теорія сталого розвитку
 • Організаційно-економічне забезпечення стратегії економічного розвитку
 • Історична географія з основами етногеографії
 • Історія географічної освіти
 • Основи соціально-економічного розвитку територій

Обрані праці

1. Новосад О. В., Давидюк В. В. Роль пізнавальної діяльності учнів у визначенні методів навчання географії. Міжнародний науковий журнал «ОСВІТА І НАУКА» / ред. кол.: Т.Д. Щербан (гол. ред.); заст. гол. ред.: Jerzy Piwowarski; В.В. Гоблик. – Мукачево-Ченстохова: РВВ МДУ; Гуманістично-природничий університет ім. Яна Длугоша в місті Ченстохові, 2021. Вип. 1(30). С. 24–26. (Index Coperniсus, Global Impact Factor, Google Scholar)

2. Hrynasiuk, A.R., Novosad, O.V., Ilyin, L.V., Ilyina, O.V., & Ierko, I.V.(2021). ATTRACTIVENESS OF LANDSCAPES OF VOLYN REGION (UKRAINE): THEORY AND PRACTICE OF EVALUATION. GeoJournal of Tourism and Geosites, 34(1), 56–62. https://doi.org/10.30892/gtg.34108-619 (цитування у Scopus)

3. Павлова О. М., Павлов К. В., Новосад О. В. Інноваційна політика підвищення конкурентоспроможності регіональних газорозподільних підприємств: монографія. Луцьк: СПД Гадяк Жанна Володимирівна, друкарня «Волиньполіграф», 2021. – 296 с.

4. Pavlova О., Pavlov K., Horal L., Novosad O., et al. (2021). Integral estimation of the competitiveness level of the western Ukrainian gas distribution companies. Growing Science, Canada. doi: 10.5267/j.ac.2021.3.001 (цитування у Scopus)

5. Новосад О. В., Павлова О. М., Павлов К. В., Галянт С. Р. Інвестиційно-інноваційна спрямованість газорозподільних підприємств регіону. Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». Серія: «Економічні науки». 2020. №1. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2020-1-5424. (Фахове видання. COPERNICUS. Цитування в Googlee Scolar).

6. Новосад О. В. Напрями впровадження інноваційних заходів на газорозподільних підприємствах Західного регіону. Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки : журнал / уклад. Любов Григорівна Ліпич, Мирослава Богданівна Кулинич. Луцьк : Вежа-Друк, 2020. № 1 (21). С. 165-172. https://doi.org/10.29038/2411-4014-2020-01-165-172. (Фахове видання. COPERNICUS. Цитування в Googlee Scolar).

7. Новосад О. В. Інноваційна концепція створення енергетичного хабу на газорозподільних підприємствах Західного регіону України [Електронний ресурс]. Приазовський економічний вісник. 2020. № 2 (19). – Режим доступу до ресурсу: http://pev.kpu.zp.ua/vypusk-2-19 (Фахове видання. COPERNICUS. Цитування в Googlee Scolar)

8. Новосад О. В. Інноваційні процеси на газорозподільних підприємствах регіону. The IX th International scientific and practical conference «ACTUAL ASPECTS OF DEVELOPMENT IN THE CONTEXT OF GLOBALIZATION» (March 23-24, 2020). Florence, Italy 2020. 279p.

9. Pavlova O., Pavlov K., Novosad O. et al. (2021) Strategic Priorities for Socio-economic Development of Ukraine in Comparison with the Republic of Poland. In: Karwowski W., Ahram T., Etinger D., Tanković N., Taiar R. (eds) Human Systems Engineering and Design III. IHSED 2020. Advances in Intelligent Systems and Computing, vol 1269. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-58282-1_49 (цитування у Scopus)

10. Новосад О. В. Методичні та практичні підходи до визначення рівня конкурентоспроможності газорозподільних підприємств Західного регіону України. Український журнал прикладної економіки. 2019. Том 4. № 3. С. 376-385. – ISSN 2415-8453.(Фахове видання. COPERNICUS. Цитування в Googlee Scolar).

11. Новосад О. В. Газові інновації в контексті реформування енергетичного ринку регіону. Актуальні проблеми аналітичної економіки [Текст] : [кол. моногр.] / за заг. ред. д-ра економ. наук, проф. О. М. Павлової. Луцьк : СПД Гадяк Жанна Володимирівна, друкарня “Волиньполіграф”, 2019. С. 76-86.

12. Новосад О. В. Нормативно-правове забезпечення та регулювання процесу розподілення газу в регіоні. Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки : журнал / уклад. Любов Григорівна Ліпич, Мирослава Богданівна Кулинич. Луцьк : Вежа-Друк, 2019. № 2 (18). С. 82-88. (Фахове видання. COPERNICUS. Цитування в Googlee Scolar).

13. Новосад О. В. Роль інноваційно-інвестиційної діяльності для газотранспортних підприємств регіону. Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки : журнал / уклад. Любов Григорівна Ліпич, Мирослава Богданівна Кулинич. Луцьк : Вежа-Друк, 2019. № 3 (19). С. 30-37. (Фахове видання. COPERNICUS. Цитування в Googlee Scolar)'

14. Новосад О.В., Стрішенець О. М., Коротя М. І. Диверсифікація інноваційних заходів на газорозподільних підприємствах України в контексті європейського досвіду. Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки : журнал / уклад. Любов Григорівна Ліпич, Мирослава Богданівна Кулинич. – Луцьк : Вежа-Друк, 2018. № 2 (14). С. 7-12. (Фахове видання. COPERNICUS. Цитування в Googlee Scolar)

15. Novosad O., Strishenets О. Innovation Policy of Gas Distribution Enteprises on Increasing Competitiveness. International Journal of New Economics, Public Administration and Law. 2018. №1 (1). С. 40-48. (Фахове видання. Цитування в Googlee Scolar).

16. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №102390 «Монографія «Інноваційна політика підвищення конкурентоспроможності регіональних газових підприємств», 2021 р.

Контакти

43025, м. Луцьк, вул. Потапова, 9, Корпус - "С", ауд.605а
е-mail: Novosad.Oksana@vnu.edu.ua

Індекс бібліографічних посилань у Google Академія

Scopus Author ID: / 57219030791

ORCID ID https: / 0000-0001-7156-643X

Профіль в Google Scholar / Google Scholar