Павлова Олена Миколаївна

Матеріал з wiki.vnu.edu.ua
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Photo 2023-10-01 10-48-01.jpg

Доктор економічних наук, професор-завідувач кафедри економіки і торгівлі
Волинського національного університету
імені Лесі Українки

2011 - 2016 рр. – завідувач кафедри економічної теорії;
2016 - 2022 рр. – завідувач кафедри економіки та природокористування;
2022 - 2023 – завідувач кафедри економіки, підприємництва та маркетингу;
2023 - 2024 - завідувач кафедри економіки і торгівлі


НАУКОВІ ПРОФІЛІ

Scopus Author ID: 36069569400[1]

Web of Science Researcher ID W-6262-2018[2]

ORCID iD https://orcid.org/0000-0002-8696-5641

Google Scholar[3]

Researchgate[4]

ОСВІТА

В 1995 році із золотою медаллю закінчила середню школу.

В 2000 році закінчивши Тернопільську академію народного господарства отримала диплом економіста з відзнакою за спеціальністю "Міжнародна економіка";

В 2003 році в Інституті Світової економіки та міжнародних відносин НАН України захистила кандидатську дисертацію, на тему: "Промисли Волинського воєводства Речі Посполитої другої половини XVI – середини XVIІ ст.", (спеціальність: 08.00.01 – економічна теорія та історія економічної думки).

В 2008 році отримала вчене звання доцента кафедри економічної теорії Тернопільського національного економічного університету.

В 2011 році в Науково-дослідному інституті світової економіки і міжнародних відносин НАН України захистила докторську дисертацію, на тему: "Товарна форма організації суспільного виробництва (на прикладі України другої половини XVIІ – кінця XVIІІ ст. )", (спеціальність: 08.00.01 – економічна теорія та історія економічної думки).

У 2013 році отримала вчене звання професора кафедри економічної теорії Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки.

Стажування, підвищення кваліфікації

01.02.2015-01.06.2015рр. – стажування в Тернопільському національному економічному університеті на базі кафедри менеджменту біоресурсів і природокористування;

01.04.2016-01.10.2016рр. – стажування в Тернопільському національному економічному університеті на базі кафедри інформаційно-обчислювальних систем і управління;

02.12.2016-02.06.2017рр. – закордонне стажування «Edukacja I nauka bez granic» (Poland) в Wyzszej Szkoly Ekonomii I Innowacji I Lubelski Park Naukowo-Technologiczny w Lublinie;

15.05.2017-15.11.2017рр. – стажування в Тернопільському національному економічному університеті на базі кафедри економічної теорії;

08.05.2018-31.05.2018рр. – стажування в Східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки – дистанційні курси в LMS Moodle “Базові навички роботи у системі управління навчанням Moodle”.

2019 р. - одержано сертифікат про володіння англійською мовою на рівні В2.

16.12.2020-17.12.2020рр. - закордонне стажування на базі Європейського інституту безперервної освіти (Словацька Республіка). (03 creits, ects);

31.05.2021рр. - закордонне стажування на базі Європейського інституту безперервної освіти (Словацька Республіка). (03 creits, ects);

04.06.2021-08.06.2021рр. міжнародне стажування (Словацька республіка, ГАРТ) (0,75 credits, ECTS);

27-28.09.2021 р. участь у вебінарах в межах проекту: "Посилення соціальної відповідальності університетів для досягнення сталого розвитку", що було реалізовано за підтримки Відділу преси, освіти та культури Посольства Сполучених Штатів Америки, в Університеті державної фіскальної служби України (6 годин).

01.10.2021-01.04.2022рр. Піврічне стажування на базі Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу (кафедра підприємництва і маркетингу).

01.10.2021-01.04.2022рр. Тривалість – 180/6 годин/кредитів ЄКТС. Сертифікат №НВ-22-175.

08.06.2022-08.09.2022рр. Тримісячне міжнародне наукове стажування в Тайвані (м. Тайбей). Інститут економіки в Академії Сініка.

Certificamos que Olena Pavlova participou do curso: “Português como Língua Adicional para Imigrantes”, realizado no período de 12/07/2022 a 23/12/2022, promovido pela Reitoria da Universidade Estadual do Norte do Paraná, registrado no SECAPEE sob o no 6236, com carga horária total de 60 horas, obtendo 100% de frequência e aproveitamento.

з 24 березня по 28 квітня 2023 року пройшов навчання за програмою підвищення кваліфікації проєкту «Школа наставників дуальної форми здобуття освіти». Тривалість навчання – 60 годин (2 кредити ЄКТС) . м. Івано-Франківськ. Науково-методичний центр вищої та фахової передвищої освіти МОН України. Сертифікат CC 38282994/2346-23 Досягнуті результати: - уміти застосовувати інноваційні форми проведення занять відповідно до освітніх програм; - уміти застосовувати практичні навички організації освітнього процесу за ДФЗО; - уміти застосовувати практичні навички комунікації зі здобувачем освіти; - опанувати практичні техніки та способи управління конфліктними ситуаціями, їх профілактики та конструктивного виходу з конфлікту.

Складено іспит на визначення рівня володіння державною мовою для виконання службових обов’язків. Державний сертифікат про рівень володіння державною мовою УМД N 00181716 від 09.06.2023

01.05.2023-01.07. 2023 р. Двомісячне навчання за програмою підвищення кваліфікації (стажування) на кафедрі економіки природокористування в Одеському державному екологічному університеті (Загальним обсягом – 180 годин / 6 кредитів ЄКТС).

8-9.11.2023. CERTIFICATE OF APRICIATION AS A KEY SPEAKER TO: Prof. Olena Pavlova for his phenomenal and worthy presentation and panels discussion (15 hours) at the First Ukrainian Science Diaspora Forum "Rebuilding Ukraine" on November 8-9, 2023, hosted by Chamber of Commerce in Frankfurt/Main, Germany. №UDF - 11902

ПРОФЕСІЙНІ ВІДЗНАКИ, НАГОРОДИ

1. Грамота за активну участь в організації та проведенні Міжнародної науково-практичної конференції «Науковий парк та інноваційна інфраструктура університету як основа розвитку освіти та науки» (м. Луцьк, 2013 рік);

2. Подяка ректора за сумлінну багаторічну працю, високий професіоналізм та з нагоди Дня університету (м. Луцьк, травень 2013 рік);

3. Срібний нагрудний знак за вагомий внесок у становлення та розвиток СНУ ім. Лесі Українки (м. Луцьк, 2014 рік);

4. Медаль «За визначний внесок у поширення ідеї єдності Європи» (Київ/Франкфурт-на-Майні, 2014 рік);

5. Почесна грамота Національної служби посередництва і примирення, (м. Київ, 2015 р.);

6. Подяка за високопрофесійну підготовку студентів-призерів ІІ-го етапу Всеукраїнської студентської олімпіади 2015/2016 н.р.;

7. Подяка міського голови за сумлінну працю, значні особисті досягнення в галузі науки та освіти, вагомий особистий внесок у розвиток вищої школи, а також з нагоди Дня науки та Дня університету (м. Луцьк, травень 2016 рік);

8. Грамота Міністерства освіти і науки України, (м. Київ, 2018 рік);

9. Золотий нагрудний знак за вагомий внесок у становлення та розвиток університету, (м. Луцьк, 2018 рік);

10. Почесна грамота Волинської обласної державної адміністрації, 2020, Луцьк

11. Почесна грамота Волинської обласної ради, (м. Луцьк, 2021 р.);

12. Подяка Луцького міського голови (м. Луцьк, Жовтень 2021 р.);

13. Подяка голови Волинської обласної державної адміністрації, (м. Луцьк, 13 жовтня 2021 р.).

14. Почесна грамота Волинської обласної ради, (12.10.2023 р., м. Луцьк, Україна);

15. Подяка голови Волинської обласної державної адміністрації, (12 жовтня 2023 р., м. Луцьк, Україна);

16. Грамота Луцької районної державної адміністрації (12.10.2023 р., м. Луцьк, Україна).

ЧЛЕНСТВО В ОРГАНІЗАЦІЯХ

Голова правління ГО "Інститут економічних та еколого-енергетичних досліджень".

НАУКОВІ ІНТЕРЕСИ

Дослідження основних аспектів еволюції інституціоналізму до сьогодення в концепціях економічних шкіл та напрямів.

З’ясуванням ефективності умов сталого землекористування в Україні.

Вдосконалення організаційно-економічного механізму екологізації навколишнього середовища в Україні.

Енергоощадна політика держави в умовах трансформаційних зрушень.

Регулювання на ринку нерухомості в Україні та її регіонах.

Ринок транспортування та розподілу енергетичних ресурсів (в т.ч. природного газу).

Відновлювальні джерела енергії.

КУРСИ, ЩО ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬСЯ

  • Економіка і довкілля природокористування.
  • Методологія та організація наукових досліджень.
  • Основи економічних знань.
  • Соціальна та поведінкова економіка.
  • Теорія економічної науки.
  • Міжнародна економіка.

ОБРАНІ ПРАЦІ

І. Монографії:

І. Монографії: 1. Павлова О.М. Товарне виробництво і торгівля в Україні (друга половина ХVІІ – кінець ХVІІІ ст.). Чернівці: Вид – во “Місто”, 2009. 304 с.

2. Стрішенець О.М., Алієва А.Ю. Напрямки активізації розвитку транскордонного ринку туристично-рекреаційних послуг в умовах європейської інтеграції. Globalne aspekty ekonomii swiatowej i stosunkow miedzynarodowych w warunkach niestahilnosci GOS podarczej. Monografia miedzynarodowej konferencji naukowo-praktycznej. Czestochowa, 2016. S. 542-551.

3. Strishenets O., Pavlov K. Cyclical processes in forming housing property markets in Ukraine. Mechanisms of interaction between competitiveness and innovation in modern international economic relations: collective monograph / edited by M. Bezpartochnyi, in 4 Vol. / ISMA University. – Riga: «Landmark» SIA, 2017. – Vol. 3. – P. 79-90.

4. Pavlov K., Strishenets O. Social-economic estimation of competitive positions formation of Ukrainian regional residential real estate markets. Economic system development trends: the experience of countries of Eastern Europe and prospects of Ukraine: monograph / edited by authors. – Riga, Latvia : “Baltija Publishing”, 2018. – P. 473-488. ISBN: 978-9934-571-28-2. DOI: http://dx.doi.org/10.30525/978-9934-571-28-2_25

5. Купчак В.Р., Павлова О.М., Павлов К.В., Лагодієнко В.Р. Формування та регулювання регіональних енергетичних систем: теорія, методологія та практика : Монографія. Луцьк: СПД Гадяк Жанна Володимирівна, друкарня «Волиньполіграф», 2019. 346 с.

6. Павлова О.М. Товарна форма організації суспільного виробництва В умовах розвитку національної економіки України (другої половини ХVII - кінця XVIII ст.) : монографія / О.М. Павлова. – Луцьк : видавництво «Терен», 2019. – 480 с. URL: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/15858. Рецензія: Черчик Л.М. Рецензія на монографію. Причорноморські економічні студії. Науковий журнал. Випуск 40. 2019. С.240.

7. Павлов К.В., Павлова О.М., Коротя М.І. Регулювання діяльності регіональних газорозподільних підприємств України: монографія. Луцьк: СПД Гадяк Жанна Володимирівна, друкарня «Волиньполіграф», 2020. 256 с.

8. Pavlova Olena, Pavlov Kostiantyn. Energy security in the context of geopolitical change. Security in transborder regional cooperation: Ukraine vs Poland. Monograph. Edited by Lesia Korolchuk Olena Kovalchuk. Lublin. 2020. P. 90-100.

9. Павлова О.М., Павлов К.В., Новосад О.В. Інноваційна політика підвищення конкурентоспроможності регіональних газорозподільних підприємств: монографія. Луцьк: СПД Гадяк Жанна Володимирівна, друкарня «Волиньполіграф», 2021. 295 с.

10. Павлова О.М., Павлов К.В., Галянт С.Р. Інституціональне середовище функціонування газорозподільних підприємств: моніторинг та стимулювання": монографія. Луцьк : СПД Гадяк Жанна Володимирівна, друкарня «Волиньполіграф», 2021. 232 с.

11. Стрішенець М.М., Павлова О.М., Павлов К.В. Промисли Волинського Воєводства (друга половина XVI століття- середина XVII століття): монографія. Луцьк : ФОП Мажула Ю. М., 2023. 221 с.

12. Павлов К.В., Павлова О.М., Ільїн Л.В., Зайчук К.А. Регулювання соціально-економічної активності на регіональних ринках туристичних послуг: монографія. Луцьк : СПД Гадяк Жанна Володимирівна, друкарня «Волиньполіграф», 2021. 170 с. URL: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/21743

13. Павлов К.В., Павлова О,М,, Романюк Р.В. Організаційно-економічний механізм реформування електроенергетичного ринку в регіонах Україні: монографія Луцьк: СПД Гадяк Жанна Володимирівна, друкарня «Волиньполіграф», 2022. 223 с. URL: https://is.gd/iqn7dU

14. Лагодієнко В.В., Павлов К.В., Павлова О.М., Саркісян Г.А. Інноваційна діяльність на регіональних туристичних ринках: модернізація та регулювання: монографія. Луцьк : СПД Гадяк Жанна Володимирівна, друкарня «Волиньполіграф», 2022. 402 с.

15. Павлова О.М., Павлов К.В, Писанко С.В., Матійчук Л.П. Регулювання інвестиційно-інноваційної активності в електроенергетичній галузі України : монографія. Луцьк : ФОП Мажула Ю. М., 2023. 204 с.

16. Стрішенець М.М., Павлова О.М., Павлов К.В. Промисли Волинського Воєводства (друга половина XVI століття – середина XVII століття): монографія. Луцьк : ФОП Мажула Ю.М., 2023. 221 с.

17. Гевко Р.Б., Гевко Б.Р., Павлова О.М., Павлов К.В. Особливості реалізації організаційно-економічного механізму енергозбереження на підприємствах житлово-комунального господарства : монографія. Луцьк : ФОП Мажула Ю.М., 2023. 300 с.

18. Гевко Р.Б., Гевко М.Р., Павлов К.В., Павлова О.М. Секційні гвинтові конвеєри для транспортування сипких сільськогосподарських матеріалів : монографія. Луцьк: ФОП Мажула Ю.М., 2023. 190 с.


ІІ. Підручники та посібники:

1. Стрішенець О.М., Ліщук В.І., Єлісєєва Л.В. Економічна теорія. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Луцьк : СНУ імені Лесі Українки, 2013. – 240 с. (Гриф МОН України, лист №1/11-773 від 29.01.2013 р.). (Лист №1/11-773 від 29.01.2013)

2. Стрішенець О.М. та інші. Історія економічних вчень: Навчальний посібник / За ред. В. В. Кириленка. Тернопіль: „Економічна думка”, 2007. 252 с.

3. Маркетинг: теорія і практика: підручник. Луцьк : СПД Гадяк Жанна Володимирівна, друкарня «Волиньполіграф» 2022. 408 с. ISBN 978-617-7843-42-8

4. Павлов К. В., Лялюк А. М., Павлова О. М. Маркетинг: теорія і практика: підручник. Луцьк : СПД Гадяк Жанна Володимирівна, друкарня «Волиньполіграф» 2022. 493 с.

5. Павлов К. В., Лялюк А. В., Павлова О.М., Данилюк Т.І. Економіка та організація біржової̈ діяльності: навчальний̆ посібник. Луцьк : ФОП Мажула Ю.М., 2023. 274 с.


ІІІ. Статті у фахових виданнях України, у виданнях України що індексуються:

1. Павлова О.М., Павлов К.В., Ющак А., Куран А. Ринок нерухомості західного регіону України. Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. 4(24). 2020. Луцьк. С. 54-62.

2. Павлова О.М., Писанко С.В., Романюк Р.В., Павлов К.В. Електроенергетичний ринок регіонів України в контексті модернізаційних змін. Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". 2020. №12. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2020-12-6795

3. Павлова О. М., Павлов К. В., Сур’як А. В., Денисюк Є. В. Інституційне забезпечення регіонального туристичного ринку. Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". 2021. №1. https://doi.org/10.25313/2520-2057-2021-1

4. Pavlova O., Pavlov K., Romanyuk R. Features of development and prospects of transformation of the electricity industry of the region // International scientific journal "Internauka". Series: "Economic Sciences". 2021. №1. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2021-1-6854

5. Павлова О. М., Павлов К. В., Новосад Д. Ю., Куденьчук А. І. Теоретично-методичні та наукові засади інноваційної діяльності. Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". 2021. №2. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2021-2-6939

6. Павлова О.М. Писанко С.В., Романюк Р.В, Павлов К.В., Стратегія та ризики при реформуванні ринку електроенергетики в регіонах України. Економічний часопис Волинського національного університету імені Лесі Українки: журнал. Луцьк. 2021. №1(25). С.16-27.

7. Павлова О.М., Павлова К.В., Куденьчук А. Територіальні аспекти дослідження поняття соціально-економічного розвитку регіону. Економічний часопис Волинського національного університету імені Лесі Українки: журнал. Луцьк. 2021. №1(25). С. 6-15.

8. Стрішенець М. М., Павлова О. М., Павлов К. В. Інституціональна економічна теорія і розвиток світової економічної науки в умовах глобалізаційних змін. Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2021. - №5. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2021-5-7207

9. Павлов К. В., Павлова О. М., Сосовська О. С., Макарук О. В. Особливості розмитнення легкових транспортних засобів в Україні: тенденції та перспективи. Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". 2021. №6. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2021-6-7364

10. Павлова О. М., Яровенко М. М., Данечкіна А. О., Ющак А. В. Мікроекономічні підходи до оцінки об’єктів нерухомості Західного регіону України. Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". 2021. №6. https://doi.org/10.25313/2520-2057-2021-6

11. Стрішенець М.М., Павлова О.М., Павлов К.В. Економічні погляди та економічна політика гетьмана і. С. Мазепи. Економічний часопис Волинського національного університету імені Лесі Українки: журнал. Луцьк. 2021. №2(26). С. 6-15.

12. Павлова О., Басараб В., Новосад Д., Шабала О. Упровадження соціальних та екологічних інновацій міст Західної України. Галицький економічний вісник. 2021. Том 71. № 4. С. 43-49. DOI: https://doi.org/10.33108/galicianvisnyk_tntu2021.04.04

13. Павлова О. М., Павлов К. В., Новосад О. В., Шабала О. П. Особливості та перспективи розвитку водневих енергетичних систем в регіонах України. Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". 2022. №1. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2022-1-7815

14. Павлова Олена, Сітуха Ольга, Павлов Костянтин. Перспективи використання водню як енергетичного ресурсу. Галицький економічний вісник. №5 (72). 2021. С. 23-29. https://doi.org/10.33108/galicianvisnyk_tntu2021.05.

15. Павлова О. М.,Павлов К. В., Кір’янова Д. О., Нижник В. І. Міста як осередки підприємницької діяльності Західного регіону. Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". 2021. №18. DOI: https://doi.org/10.25313/2520-2057-2021-18

16. Павлова Олена, Юшак Анна, Антіпова Марія. Management of information flows In the activities of construction companies in the region. Інфраструктура ринку: Електронний науково-практичний журнал. Випуск 61. Видавничий дім «Гельветика». 2021. С. 108-113. DOI: https://doi.org/10.32843/infrastruct61-19

17. Павлова О.М., Павлов К.В., Сур’як А.В., Мельничук С.О. Проблеми соціалізації лісової промисловості на Волині. Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». Економічні науки. № 17 (117), 2 т., 2021. С. 25-29

18. Павлова Олена, Павлов Костянтин, Ткачук Юліяана, Більо Іван, Цифровізація, як основний фактор розвитку бізнесу, Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». Економічні науки. № 17 (117), 2 т., 2021. С. 38-43

19. Павлова О. М., Павлов К. В., Демчук Н. В., Дмитрук І. Я. Роль сучасних інформаційно-комунікаційних технологій в управлінні підприємством. Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". 2021. №18. https://www.inter-nauka.com/issues/2021/18/7761

20. Павлова О. М., Павлов К. В., Фатенок-Ткачук А. О., Сосовська О. С., Мул В. П. Особливості формування нульового балансу у процесі ліквідації цілісного майнового комплексу. Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". 2021. №19. https://www.inter-nauka.com/ua/issues/2021/19/7775/

21. Павлова О.М., Павлов К.В., Шостак Л.В., Романюк Д.А. Стратегічні напрями нарощення економічного потенціалу підприємства. Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Випуск 14. Харків. 2021. С. 90-95.

22. Павлова О.М., Павлов К.В., Садовська І.Б., Шворак А.М., Вербова О.С. Економічні погляди Є.В. Храпливого. Український журнал прикладної економіки та техніки. 2021. Том 6. № 3. С. 258-265. DOI: https://doi.org/10.36887/2415-8453-2021-3-35

23. Павлова О. М., Павлов К. В., Новосад О. В., Матійчук Л. П. Сутність енергетичної безпеки України в умовах трансформаційних змін. Актуальні проблеми інноваційної економіки. 2021. № 2. С. 84-91.

24. Павлова О.М., Новосад О.В., Маòійчук Л.П. Цілі та основні орієнтири енергетичної безпеки за умов економіки військового часу. Науковий журнал Вісник Хмельницького національного університету: економічні науки. 2022. №2, Том 1. С. 154-160.

25. Павлова О. М., Павлов К. В., Романюк П. Р., Лихач Е. І. Земельне оподаткування в Україні: становлення та розвиток. Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". 2022. №1.

26. Павлова О. М., Матійчук Л. П., Новосад О. В., Коритко М. В. Загрози енергетичної безпеки Украї ни: ідентифікація виміру та напрями усунення. Український журнал прикладної економіки та техніки. 2022. Том 7. № 1. С. 10-19.

27. Павлова О.М., Матійчук Л.П., Новосад О.В., Державні та ринкові шляхи регулювання системи енергетичної безпеки. "Наука і техніка сьогодні", Серія "Економіка". Випуск № 5(5) 2022. С. 139-152.

28. Pavlova, O., Pavlov, K., Kryzhanivsky, S. & Savchuk, A. (2022) Financial security of Ukrainian enterprises: current status, main problems and ways to solve them. Socio-Economic Problems and the State (electronic journal), Vol. 26, no. 1, pp. 3-11. URL: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2022/22pkvtst.pdf

29. Pavlova Olena, Matiichuk Liubomur, Pavlov Kostiantyn, Shabala Oleksandr. Regulation of the efficiency of the energy security system in the industry of renewable energy. Modeling the development of the economic systems. Хмельницький національний університет. Хмельницький, 2022, №4 (6). С. 39-48.

30. Павлова О.М., Матійчук Л.П., Новосад О.В., Шабала О.П., Політика інвестування в «зелену енергетику» в Україні під час воєнного стану. Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. 2023. №1 (314). C. 301-307.

31. Гевко Р.Б., Гевко Б.Р., Павлова О.М., Павлов К.В. Особливості реалізації організаційно-економічного механізму енергозбереження на підприємствах житлово-комунального господарства : монографія. Луцьк : ФОП Мажула Ю.М., 2023. 300 с. https://www.researchgate.net/publication/370426316_Osoblivosti_realizacii_organizacijno-ekonomicnogo_mehanizmu_energozberezenna_na_pidpriemstvah_zitlovo-komunalnogo_gospodarstva#fullTextFileContent

32. Гевко Р.Б., Гевко М.Р., Павлов К.В., Павлова О.М. Секційні гвинтові конвеєри для транспортування сипких сільськогосподарських матеріалів : монографія. Луцьк : ФОП Мажула Ю.М., 2023. 190 с.

33. Стрішенець М.М., Павлова О.М., Павлов К.В. Промисли Волинського Воєводства (друга половина XVI століття – середина XVII століття): монографія. Луцьк : ФОП Мажула Ю.М., 2023. 221 с.

34. Павлова О.М., Павлов К.В, Писанко С.В., Матійчук Л.П. Регулювання інвестиційно-інноваційної активності в електроенергетичній галузі України : монографія. Луцьк : ФОП Мажула Ю. М., 2023. 204 с.

35. Стрішенець М.М., Павлова О.М., Павлов К.В. Промисли Волинського Воеводстве (друга половина XVI століття- середина XVII століття): монографія. Луцьк : ФОП Мажула Ю. М., 2023. 221 с.

36. Тимчишак А. С., Павлов К., Павлова О. РІШЕННЯ НА ОСНОВІ БЛОКЧЕЙН В ЕНЕРГЕТИЧНОМУ СЕКТОРІ. НАКРАЩІ ПРАКТИКИ ЄС ТА ПЕРСПЕКТИВА В УКРАЇНИ – ЗАКОНОДАВЧІ ТА РЕГУЛЯТОРНІ АСПЕКТИ. Ефективна економіка. 2023. №4.

37. Павлова Олена Миколаївна, Павлов Костянтин Володимирович, Спас Володимир Віталійович, Полторак Олександр Валерійович. Моніторинг процесів енергозбереження у соціально-економічних системах. Всеукраїнський науковий журнал «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ІННОВАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ ТА ПРАВА» № 3 / 2023. С. 6-12. URL: http://apie.org.ua/uk/%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%96%D0%B2-%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD/

38. Павлова О.М., Павлов К.В., Бортнік С.М., Федашко Т.П., Крамар О.Ю. Синергія методологічних підходів до аналізу соціально-економічних систем. Український журнал прикладної економіки та техніки. 2023 рік. Том 8. № 2. С. 187-132. http://ujae.org.ua/synergiya-metodologichnyh-pidhodiv-do-analizu-sotsialno-ekonomichnyh-system/

39. Новосад О. В., Чорна Н. П., Павлова О. М., Писанко С. В. Стратегічні ризики реформування енергетичного ринку України в контексті системи енергетичної безпеки. Український журнал прикладної економіки та техніки. 2023. Том 8. № 3. С. 197 – 204. DOI: https://doi.org/10.36887/2415-8453-2023-3-29 http://ujae.org.ua/strategichni-ryzyky-reformuvannya-energetychnogo-rynku-ukrayiny-v-konteksti-systemy-energetychnoyi-bezpeky/


ІV. Статті в іноземних виданнях, в т.ч. що індексуються:

1. Kolosok A.M., Strishenets O.M. Establishing environmental responsiblity of business in Ukraine. Actual Problems of Economics. 2016. №5(179) p. 215-220. (Scopus).

2. Hevko R. B., Strishenets O. M., Lyashuk O. L. and other. Development of a pneumatic screw conveyer design and substantiation of its parameters. INMATEH Agricultural Engineering. 2018. 54(1). С. 153–160. (Scopus, WoS).

3. Pavlova Olena, Novosad Oksana. Innovation Policy of Gas Distribution Enteprises on Increasing Competitiveness. International Journal of New Economics, Public Administration and Law. 2018. № 1 (1). С. 40-48.

4. Pavlov K., Pavlova O., Kupchak V. Stimulation of demand and supply as a direction of regulation of competitive relations on the home market in the regions of Ukraine. International Journal of New Economics, Public Administration and Law. Publisher: Cech Rzemiosł Różnych, Dr hab. 2018. №1(3). С. 173–184.

5. Pavlova O., Zaychuk K. Differentiation of types of tourism location of Volyn Region in the Context of Zoning. International Journal of New Economics, Public Administration and Law. Publisher: Cech Rzemiosł Różnych, Dr hab. 2019. №2(4). С. 74–83.

6. Pavlova Olena, Pavlov Kostiantyn. Regional market of real estate: conjuncture, factors of formation and influence. International Journal of New Economics, Public Administration and Law. - Publisher: Cech Rzemiosł Różnych, Dr hab. 2019. №1(3). P. 135-145.

7. Hevko R.B., Zalutskyi S.Z., Pavlova O.M. and other. Determination of interaction parameter and grain material flow motion on screw conveyor elastic section surface. INMATEH: Agricultural engineering. 2019. Vol. 57. №1. С. 123–134. (Scopus, WoS).

8. Pavlov, K., Pavlova, O, & Kupchak, V. (2019). Integral Indicators Based on Competitiveness Capacity Characteristics of Regional Real Estate Markets of Ukraine. Journal of Competitiveness, 11(3), 87–108. https://doi.org/10.7441/joc.2019.03.06. (Scopus, WoS) - Q1.

9. Yakymchuk A., Pavlov K., Pavlova O., et al. (2020) Public Administration and Economic Aspects of Ukraine’s Nature Conservation in Comparison with Poland. In: Kantola J., Nazir S., Salminen V. (eds) Advances in Human Factors, Business Management and Leadership. AHFE 2020. Advances in Intelligent Systems and Computing, vol 1209. Springer, Cham. DOI https://doi.org/10.1007/978-3-030-50791-6_33. (Scopus).

10. Pavlov K., Pavlova O., Korotia M. et al. (2020) Determination and Management of Gas Distribution Companies’ Competitive Positions. In: Mrugalska B., Trzcielinski S., Karwowski W., Di Nicolantonio M., Rossi E. (eds) Advances in Manufacturing, Production Management and Process Control. AHFE 2020. Advances in Intelligent Systems and Computing, vol 1216. Springer, Cham. DOI https://doi.org/10.1007/978-3-030-51981-0_38/. (Scopus).

11. Pavlov Kostiantyn, Pavlova Olena and al. Optimization of multi-channel queuing systems with a single retail attempt: Economic approach. Decision Science Letters. Decision Science Letters 9 (2020). http://www.growingscience.com/dsl/online/dsl_2020_22.pdf. (Scopus).

12. Pavlova O., Pavlov K. et al. (2021) Strategic Priorities for Socio-economic Development of Ukraine in Comparison with the Republic of Poland. In: Karwowski W., Ahram T., Etinger D., Tanković N., Taiar R. (eds) Human Systems Engineering and Design III. IHSED 2020. Advances in Intelligent Systems and Computing, vol 1269. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-58282-1_49. (Scopus).

13. Pavlov K., Pavlova O., Romaniuk R., Pysanko S. Prospects of implementation of a new model of functioning of the electric power industry south-east region of Ukraine. Znanstvena misel journal. Vol.1, №50/2021. Ljubljana, Slovenia. P.21-27.

14. Pavlov, K., Pavlova, O. et al. (2021) Economic Diagnostics and Management of Eco-Innovations: Conceptual Model of Taxonomic Analysis. In: Russo D., Ahram T., Karwowski W., Di Bucchianico G., Taiar R. (eds) Intelligent Human Systems Integration 2021. IHSI 2021. Advances in Intelligent Systems and Computing, vol 1322. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-68017-6_84 (Scopus).

15. Pavlova, O., Pavlov, K., Horal, L., Novosad, O., Korol, S., Perevozova, I., Obelnytska, K., Daliak, N., Protsyshyn, O & Popadynet, N. (2021). Integral estimation of the competitiveness level of the western Ukrainian gas distribution companies.Accounting, 7(5), 1073-1084. DOI: 10.5267/j.ac.2021.3.001. (Scopus).

16. Yelisieieva L., Pavlova O., Kolosok A., Suriak A., Strilchuk R., Safarova A., Kozak S. Electric vehicle in the national economy (on the materials of presrelizes). AD ALTA. 2021. Volume 11. Issue 1. Special Issue XVIIІ. pp. 149-154. URL:http://www.magnanimitas.cz/ADALTA/110118/papers/A_15.pdf (WoS).

17. Pavlova O., Shabala O. INSTITUTIONAL ENVIRONMENT FUNCTIONING OF GAS DISTRIBUTION NETWORKS IN THE REGIONS OF UKRAINE: MONITORING AND INCENTIVES. Vedecký časopis "EURÓPSKA VEDA". Ročník 5. 2/2021. Podhájska 2021. P.59-65.

18. Alina Yakymchuk, Oleksandr Halachenko, Inna Irtyshcheva, Mariana Popyk, Viktoriya Bondarenko, Liliya Kondratska, Kostiantyn Pavlov, Olena Pavlova, Tymur Ishcheikin, Yanina Barybina, Iryna Hryhoruk, Nazariy Popadynets. Ways of Improving Management System of a Tourism Industry Development. Applied Human Factors and Ergonomics International. Human Interaction & Emerging Technologies (IHIET-AI 2022). Artificial Intelligence & Future Applications. https://openaccess.cms-conferences.org/#/publications/book/978-1-7923-8989-4/article/978-1-7923-8989-4_12 (Scopus).

19. Wołowiec, T., Pavlov,K., Pavlova, O., & Zaichuk, K. (2022). TOURIST SERVICES OF THE WESTERN REGION OF UKRAINE: RATING AND ANALYSIS. ECONOMICS - INNOVATIVE AND RESEARCH JOURNAL, 10(1), 181–196. https://doi.org/10.2478/eoik-2022-0007. (Scopus).

20. Pavlova, O., Pavlov, K., Panukhnyk, O., Ilyin, L., Apostolyuk, O., Popadynets, N. (2022). Innovative Approaches to Determining the Monopolitisation Level of Regional Primary Residential Real Estate Markets of Ukraine. In: Elhoseny, M., Yuan, X., Krit, Sd. (eds) Distributed Sensing and Intelligent Systems. Studies in Distributed Intelligence. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-64258-7_33 (Scopus).

21. Pavlov Kostiantyn, Pavlova Olena, Haliant Sergiy, Perevozova Iryna, Shostak Liudmyla, Begun Svitlana, Bortnik Svitlana. Determination Of The Level Of Innovative Activity Of Gas Distribution Enterprises Of The Western Region Of Ukraine. AD ALTA: Journal of Interdisciplinary Research. 2022. Volume 12, Issue 01. pp 130-134. DOI: http://www.doi.org/10.33543/1201 (WoS).

22. Sala, D., Pavlov, K., Pavlova, O., Demchuk, A., Matiichuk, L., & Cichoń, D. (2023). Determining of the Bankrupt Contingency as the Level Estimation Method of Western Ukraine Gas Distribution Enterprises’ Competence Capacity. Energies, 16(4), 1642. https://doi.org/10.3390/en16041642. URL:https://www.mdpi.com/1996-1073/16/4/1642 (Scopus, WoS) - Q1.

23. Sala, D.; Bashynska, I.; Pavlova, O.; Pavlov, K.; Chorna, N.; Chornyi, R. Investment and Innovation Activity of Renewable Energy Sources in the Electric Power Industry in the South-Eastern Region of Ukraine. Energies 2023, 16, 2363. https://doi.org/10.3390/en16052363. (Scopus, WoS) - Q1.

24. Pavlov, K., Pavlova, O., Kotsko, T., Novosad, O., Matiychuk, L., Tomashevska, A., Shabala, O., Pylypiv, N. (2023). Functioning efficiency of the electricity market of the western region of Ukraine. Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal, 26(2), 47-64. https://doi.org/10.33223/epj/163195 https://epj.min-pan.krakow.pl/Functioning-efficiency-of-the-electricity-market-of-the-western-region-of-Ukraine,163195,0,2.html Scopus

25. Pavlov, Kostiantyn, Pavlova, Olena, Ilyin, Leonid, Novosad, Oksana and Bortnik, Svitlana. "Assessment of Innovation and Investment Attractiveness of the Western Ukrainian Regional Market of Tourist Services" ECONOMICS, vol.0, no.0, 2023, pp.-. https://doi.org/10.2478/eoik-2023-0005

26. Sala, D.; Bashynska, I.; Pavlova, O.; Pavlov, K.; Chorna, N.; Chornyi, R. Investment and Innovation Activity of Renewable Energy Sources in the Electric Power Industry in the South-Eastern Region of Ukraine. Energies 2023, 16, 2363. https://doi.org/10.3390/en16052363 https://www.mdpi.com/1996-1073/16/5/2363

27. Sala, D., Pavlov, K., Pavlova, O., Demchuk, A., Matiichuk, L., & Cichoń, D. (2023). Determining of the Bankrupt Contingency as the Level Estimation Method of Western Ukraine Gas Distribution Enterprises’ Competence Capacity. Energies, 16(4), 1642. https://doi.org/10.3390/en16041642 https://www.mdpi.com/1996-1073/16/4/1642

28. Pavlov, Kostiantyn, Pavlova, Olena, Ilyin, Leonid, Novosad, Oksana and Bortnik, Svitlana. "Assessment of Innovation and Investment Attractiveness of the Western Ukrainian Regional Market of Tourist Services" ECONOMICS, vol.0, no.0, 2023, pp.-. https://doi.org/10.2478/eoik-2023-0005 (Scopus)

29. Pavlov, K., Pavlova, O., Kotsko, T., Novosad, O., Matiychuk, L., Tomashevska, A., Shabala, O., Pylypiv, N. (2023). Functioning efficiency of the electricity market of the western region of Ukraine. Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal, 26(2), 47-64. https://doi.org/10.33223/epj/163195 https://epj.min-pan.krakow.pl/Functioning-efficiency-of-the-electricity-market-of-the-western-region-of-Ukraine,163195,0,2.html (Scopus)

V. Патенти на корисну модель:

1. Патент на корисну модель № 117977, «Віконний блок із сонячною панеллю» видано відповідно до Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі». Зареєстровано в Державному реєстрі патентів України на корисні моделі 10.07.2017 р.

2. Патент на корисну модель № 110978, МПК А91G 9/14 (2016.01) А91G 9/24 (2016.01) Е04Н 5/08 «Комплекс теплиць з рідким підігрівом» видано відповідно до Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі». Зареєстровано в Державному реєстрі патентів України на корисні моделі.

3. Патент на корисну модель № 108593 «Теплиця на сонячних панелях» видано відповідно до Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі». Зареєстровано в Державному реєстрі патентів України на корисні моделі 25.07. 2016 р.

4. Патент на корисну модель № 108783 «Пірамідальна розкладна теплиця» видано відповідно до Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі». Зареєстровано в Державному реєстрі патентів України на корисні моделі 25.07. 2016 р.

5. Патент на корисну модель № 102685 «Підставка для рослин» видано відповідно до Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі». Зареєстровано в Державному реєстрі патентів України на корисні моделі 10.11. 2015 р.

6. Патент на корисну модель № 94619 «Енергоощадна теплиця» видано відповідно до Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі». Зареєстровано в Державному реєстрі патентів України на корисні моделі 25.11. 2014 р.

Про нас пишуть

Науково-педагогічні працівники Університету отримали контракти[5]

«Зробимо Волинь кращою»: у Луцьку – конкурс креативних ідей школярів та студентів[6]

Професори волинського університету ознайомились із роботою АТ «Волиньгаз»[7]

Студенти-економісти працюватимуть в управлінні лісового та мисливського господарства[8]

Молодий вчений ВНУ імені Лесі Українки – лауреат іменної стипендії Героїв Небесної Сотні![9]

На Волині науковці обговорили законопроєкт, який може скасувати 114 млрд грн боргів за газ[10]

Уперше на Волині науковці та практики обговорили боргову кризу на газовому ринку[11]

Публічна лекція директора ТОВ «Інститут земельних відносин та охорони навколишнього середовища» Шворака Анатолія [12]

Уперше присуджено ступінь доктора філософії аспіранці кафедри економіки та природокористування [13]

Роман Романюк розповів студентам про сучасні тренди реалізації молоді на ринку праці [14]

Проведення конференції на мальовничій базі «Гарт» ВНУ імені Лесі Українки [15]

Водневій енергетиці бути! [16]

Завершено ще одне наукове доследження [17]

Університет і Головне управління статистики у Волинській області підписали договір про співпрацю [18]

ВНУ імені Лесі Українки співпрацюватиме з компанією «Укренержи Імпекс» (м. Запоріжжя) [19]

Продовжуємо розширювати співпрацю Волинський обласний центр зайнятості з навчальними закладами області [20]

Завершено наукове дослідження на тему: "Регулювання соціально-економічної активності на регіональних ринках туристичних послуг" [21]

Університет співпрацюватиме з Інститутом земельних відносин та охорони навколишнього середовища [22]

Науковці подискутували про зміст і наповнення освітньо-наукових програм із економічного напряму підготовки здобувачів ступеня доктора філософії [23]

Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти [24]

Аспірантка ОНП ,,Економіка галузевих ринків‘‘ взяла участь у міжнародному проєкті [25]

Коли Європа відмовиться від російського газу?[26]

ЩОДО ЗУПИНКИ АВІАЦІЙНОЇ ГАЛУЗІ У РФ ТА НАЦІОНАЛІЗАЦІЇ ЛІТАЛЬНИХ ЗАСОБІВ [27]

СТУДЕНТИ ФАКУЛЬТЕТУ ЕКОНОМІКИ ТА УПРАВЛІННЯ ЗДОБУВАТИМУТЬ ПРАКТИЧНИЙ ДОСВІД У ТЗОВ «АГРОТЕХНІКА» [28]

ПІДПИСАНО УГОДУ ПРО СПІВПРАЦЮ З ВОЛИНСЬКОЮ ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВОЮ ПАЛАТОЮ [29]

УНІВЕРСИТЕТ СПІВПРАЦЮВАТИМЕ З «ЛУЦЬКТЕПЛОМ» [30]

ПРО ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ ДОКТОРІВ ФІЛОСОФІЇ – ВІД ПРОФЕСОРА ЗІ СЛОВАЦЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ [31]

ВПРОВАДЖЕННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ДУАЛЬНОЇ ФОРМИ ЗДОБУТТЯ ОСВІТИ НА ФАКУЛЬТЕТІ ЕКОНОМІКИ ТА УПРАВЛІННЯ [32]

ЗУСТРІЧ ЗІ СТЕЙКХОЛДЕРАМИ ОПП «МАРКЕТИНГ» І «ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ» [33]

КОМАНДА ВІД УНІВЕРСИТЕТУ ПРЕДСТАВИЛА РЕЗУЛЬТАТИ ПРОЄКТУ «УНІВЕРСИТЕТСЬКИЙ ФОНД СТАЛОГО РОЗВИТКУ» [34]

УНІВЕРСИТЕТ СПІВПРАЦЮВАТИМЕ З ЛУЦЬКИМ ПРИРОДНИЧИМ ЛІЦЕЄМ [35]

ПРЕДСТАВНИКИ УНІВЕРСИТЕТУ ПОБУВАЛИ У СЛОВАЧЧИНІ [36]

ДО ЛІТЕРАТУРНОГО ФОНДУ БІБЛІОТЕКИ УНІВЕРСИТЕТУ ПЕРЕДАНО НИЗКУ КНИГ [37]

У МЕЖАХ ДИСЦИПЛІНИ «ПРИКЛАДНА ЕКОНОМІКА» ВІДБУЛАСЯ ОНЛАЙН-ЛЕКЦІЯ ЗАПРОШЕНОГО ПРОФЕСОРА [38]

НА КАФЕДРІ ЕКОНОМІКИ, ПІДПРИЄМНИЦТВА ТА МАРКЕТИНГУ ВІДБУЛОСЯ ДОРАДЧЕ ЗАСІДАННЯ З АСПІРАНТАМИ [39]

ВИЙШЛА ДРУКОМ МОНОГРАФІЯ ПРО РОЗВИТОК ПРОМИСЛІВ ВОЛИНСЬКОГО ВОЄВОДСТВА [40]

ВИЙШЛА ДРУКОМ МОНОГРАФІЯ «РЕГУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНОЇ АКТИВНОСТІ В ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНІЙ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ» [41]

ПІДПИСАНО МЕМОРАНДУМ ПРО СПІВПРАЦЮ З УНІВЕРСИТЕТОМ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА УПРАВЛІННЯ (РЕСПУБЛІКА ПОЛЬЩА) [42]

ВИКЛАДАЧІВ Й АСПІРАНТІВ ЗАПРОШУЮТЬ ДО УЧАСТІ В НАУКОВІЙ КОНФЕРЕНЦІЇ З УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІКОЮ В УМОВАХ МІЖНАРОДНОЇ КРИЗИ [43]

ВІДБУЛАСЯ МІЖНАРОДНА КОНФЕРЕНЦІЯ ЩОДО РАЦІОНАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ РЕСУРСІВ [44]

ПРОФЕСОРИ УНІВЕРСИТЕТУ ВЗЯЛИ УЧАСТЬ У КРУГЛОМУ СТОЛІ ЩОДО ПЕРСПЕКТИВ ВІДНОВЛЕННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ [45]

ВИЙШОВ ДРУКОМ ПІДРУЧНИК «МАРКЕТИНГ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА» [46]

В Освітньому просторі «Волиньгазу» відбулась міжнародна наукова конференція [47]

КАФЕДРА ЕКОНОМІКИ, ПІДПРИЄМНИЦТВА ТА МАРКЕТИНГУ УКЛАЛА ДОГОВІР НА ВИКОНАННЯ НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ РОБІТ [48]

НАУКОВЦІ ОБГОВОРИЛИ БЕЗПЕКУ ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ СТРУКТУР ЗА УМОВ ВОЄННОЇ ЕКОНОМІКИ [49]

ПРО МОЖЛИВУ ЗАГРОЗУ ВТОРГНЕННЯ З РБ ТА МОБІЛІЗАЦІЮ: СТУДЕНТИ ВНУ ПОСПІЛКУВАЛИСЯ З ПРЕДСТАВНИКАМИ БАТАЛЬЙОНУ «ЛУЦЬК» [50]

СТУДЕНТИ ФАКУЛЬТЕТУ ЕКОНОМІКИ ТА УПРАВЛІННЯ ПОСПІЛКУВАЛИСЯ З ПРЕДСТАВНИКАМИ БАТАЛЬЙОНУ ОПЕРАТИВНОГО РЕАГУВАННЯ «ЛУЦЬК» [51]

ПРОФЕСОР УНІВЕРСИТЕТУ - УЧАСНИЦЯ НАУКОВИХ ЗАХОДІВ У ТАЙВАНІ [52]

НАУКОВЦІ УНІВЕРСИТЕТУ СТАЛИ УЧАСНИКАМИ ТИЖНЯ ЕКОНОМІЧНИХ ДОСЯГНЕНЬ, ОРГАНІЗОВАНОГО КОЛЕГАМИ З ТАЙВАНЮ [53]

ПРОФЕСОРИ УНІВЕРСИТЕТУ БЕРУТЬ УЧАСТЬ У НАУКОВИХ ЗАХОДАХ З КОЛЕГАМИ З АЗІЇ, АМЕРИКИ ТА ЄВРОПИ [54]

ПРОФЕСОРИ УНІВЕРСИТЕТУ ВЗЯЛИ УЧАСТЬ У СЕРІЇ МІЖНАРОДНИХ НАУКОВИХ ЗАХОДІВ [55]

ПРЕДСТАВНИКИ УНІВЕРСИТЕТУ ВЗЯЛИ УЧАСТЬ У ВІДКРИТТІ РГК «ОСВІТНІЙ ПРОСТІР» НА БАЗІ АТ «ВОЛИНЬГАЗ» [56]

НАУКОВЦІ УНІВЕРСИТЕТУ ЗАВЕРШИЛИ ДОСЛІДЖЕННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНОГО РИНКУ УКРАЇНИ [57]

Коли Європа відмовиться від російського газу? Розмова з професоркою Оленою Павловою [58]

Паливна криза в Україні: що буде далі. [59]

Паливна криза в Україні: що буде далі [60]

ДРУКОМ ЧЕРГОВА МОНОГРАФІЯ «ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ НА РЕГІОНАЛЬНИХ ТУРИСТИЧНИХ РИНКАХ» [61]

НАУКОВЦІ УНІВЕРСИТЕТУ ОТРИМАЛИ АВТОРСЬКІ СВІДОЦТВА [62]

ПОДЯКА ЗА КНИГИ, НАДАНІ АСОЦІАЦІЄЮ «ІНКЛЮЗИВНОГО РЕАБІЛІТАЦІЙНОГО СОЦІАЛЬНОГО ТУРИЗМУ» [63]

УКРАЇНА Є, БУЛА І БУДЕ! [64]

Павлова Олена Миколаївна. Wiki. Волинський національний університет імені лесі Українки, 2024. [65]

Павлова Олена Миколаївна. Офіційний сайт. Волинський національний університет імені лесі Українки, 2024. [66]

Професор університету розповіла про перспективи відмови від російського газу в Європі. Волинський національний університет імені Лесі Українки. Офіційний веб-сайт. [67]

Університет співпрацюватиме із запорізькою фірмою. Волинський національний університет імені Лесі Українки. Офіційний веб-сайт. [68]

Зустріч студентської та академічної спільноти з Міхеілом Саакашвілі. Волинський національний університет імені Лесі Українки. Офіційний веб-сайт. [69]

Члени кафедри економіки, підприємництва та маркетингу взяли участь у роботі круглого столу в Одесі. Волинський національний університет імені Лесі Українки. Офіційний веб-сайт. [70]

Фестиваль науки на факультеті економіки та управління. Волинський національний університет імені Лесі Українки. Офіційний веб-сайт. [71]

Науковці кафедри економіки, підприємництва та маркетингу беруть участь в роботі спеціалізованої вченої ради в Одеському національному технологічному університеті. Волинський національний університет імені Лесі Українки. Офіційний веб-сайт. [72]

Вийшла друком монографія «РЕГУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНОЇ АКТИВНОСТІ В ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНІЙ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ». Волинський національний університет імені Лесі Українки. Офіційний сайт. [73]

Костянтина й Олену Павлових відзначено грамотами до всесвітнього дня економіста. Волинський національний університет імені Лесі Українки. Офіційний сайт. [74]

Професори університету взяли участь у і форумі української діаспори. Волинський національний університет імені Лесі Українки. Офіційний сайт. [75]

Позиція освітянина: обов’язкові та професійні навички. Волинський національний університет імені Лесі Українки. Офіційний сайт. [76]


АВТОРСЬКІ СВІДОЦТВА

1. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №91461. Від 09.08.2019. Монографія «Товарна форма організації суспільного виробництва в умовах розвитку національної економіки України (другої половини XVII -кінця XVIII ст.)». Автор(и): Павлова Олена Миколаївна.

2. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №91463. Від 09.08.2019. Монографія «Формування та регулювання конкурентних відносин на регіональних ринках житла України». Автор(и): Павлов Костянтин Володимирович, Павлова Олена Миколаївна. Твір оприлюднено. Опублікування: Павлов К.В., Павлова О.М. Формування та регулювання конкурентних відносин на регіональних ринках житла України : монографія / К.В. Павлов, О.М. Павлова,. - Луцьк : видавництво «Терен», 2019. - 542 с.

3. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №91460. Від 09.08.2019. Монографія «Просте товарне виробництво і зародження мануфактур в Україні». Автор(и): Стрішенець Микола Михайлович, Павлова Олена Миколаївна, Павлов Костянтин Володимирович.

4. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №101458. Від 28.12.2020. Монографія «Формування та регулювання регіональних енергетичних систем: теорія, методологія та практика». Автор(и): Купчак Володимир Романович, Павлова Олена Миколаївна, Павлов Костянтин Володимирович, Лагодієнко Володимир Вікторович. Твір оприлюднено. Купчак В.Р., Павлова О.М., Павлов К.В., Лагодієнко В.В. Формування та регулювання регіональних енергетичних систем: теорія, методологія та практика : монографія / В.Р. Купчак, О.М. Павлова, К.В. Павлов, В.В. Лагодієнко. – Луцьк: СПД Гадяк Жанна Володимирівна, друкарня «Волиньполіграф». 2019. 346 с.

5. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №101459. Від 28.12.2020. Монографія «Оцінка конкурентоспроможності регіональних ринків житлової нерухомості України». Автор(и): Павлов Костянтин Володимирович. Твір оприлюднено. Павлов К.В. Оцінка конкурентоспроможності регіональних ринків житлової нерухомості України : монографія / К.В. Павлов. – Луцьк; ПрАТ «Волинська обласна друкарня», 2018. – 482 с.

6. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №102389. Від 08.02.2021. Монографія «Регулювання діяльності регіональних газорозподільних підприємств України». Автор(и): Павлов Костянтин Володимирович, Павлова Олена Миколаївна, Коротя Мирослав Іванович. Твір оприлюднено. Павлов К.В., Павлова О.М., Коротя М.І. Регулювання діяльності регіональних газорозподільних підприємств України : монографія / К.В. Павлов, О.М. Павлова, М.І. Коротя. – Луцьк: СПД Гадяк Жанна Володимирівна, друкарня «Волиньполіграф». 2020. 256 с.

7. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №102390. Від 08.02.2021. Монографія «Інноваційна політика підвищення конкурентоспроможності регіональних газових підприємств». Автор(и): Павлова Олена Миколаївна, Павлов Костянтин Володимирович, Новосад Оксана Володимирівна. Твір оприлюднено. Павлова О.М., Павлов К.В., Новосад О.В. Інноваційна політика підвищення конкурентоспроможності регіональних газових підприємств : монографія / О.М. Павлова, К.В. Павлов, О.В. Новосад. – Луцьк: СПД Гадяк Жанна Володимирівна, друкарня «Волиньполіграф». 2021. 296 с.

8. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №108486 від 07.10.2021. Стаття «Establishing environmental responsibility of business in Ukraine». Автори: Павлова Олена Миколаївна, Колосок Андрій Мирославович

9. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №109121 від 04.11.2021. Стаття: Yelisieieva L., Pavlova O., Kolosok A., Suriak A., Strilchuk R., Safarova A., Kozak S. Electric vehicle on the national economy (on the materials of presrelizes). AD Alta. - 2021. - Volume 11, Issue 1, Special Issue XVIII. - P. 88-92. Автори: Єлісєєва Людмила Володимирівна, Павлова Олена Миколаївна, Колосок Андрій Мирославович, Сур'як Алла Володимирівна, Стрільчук Ростислав Семенович, Сафарова Анна Таджидінівна, Козак Світлана Володимирівна.

10. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №109291 від 10.11.2022. Стаття «Integral indicators based on competitiveness capacity characteristics of regional real estate markets of Ukraine». Автори: Павлов Костянтин Володимирович, Павлова Олена Миколаївна, Купчак Володимир Романович.

11. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №111584. від 03.02.2022. Монографія «Інституціональне середовище функціонування газорозподільних підприємств: моніторинг та стимулювання». Автор(и): Павлова Олена Миколаївна, Павлов Костянтин Володимирович, Галянт Сергій Романович. Твір оприлюднено. Павлова О.М., Павлов К.В., Галянт С.Р. Інституціональне середовище функціонування газорозподільних підприємств: моніторинг та стимулювання : монографія. Луцьк: СПД Гадяк Жанна Володимирівна, друкарня «Волиньполіграф». 2022. 232 с.

12. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №111604. від 03.02.2022. Монографія «Регулювання соціально-економічної активності на регіональних ринках туристичних послуг». Автор(и): Павлов Костянтин Володимирович, Павлова Олена Миколаївна, Ільїн Леонід Володимирович, Зайчук Катерина Анатоліївна. Твір оприлюднено. Павлов К.В., Павлова О.М., Ільїн Л.В., Зайчук К.А. Регулювання соціально-економічної активності на регіональних ринках туристичних послуг : монографія. Луцьк: СПД Гадяк Жанна Володимирівна, друкарня «Волиньполіграф». 2022. 170 с.

13. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №111937. від 21.02.2022. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів «Економічна теорія». Автори: Павлова (Стрішенець) Олена Миколаївна, Ліщук Віра

14. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №112992. від 18.05.2022. Монографія «Інноваційна діяльність на регіональних туристичних ринках: модернізація та регулювання». Автори: Лагодієнко Володимир Вікторович, Павлов Костянтин Володимирович, Павлова Олена Миколаївна, Саркісян Ганна Овсепівна.

15. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №114286 від 17.08.2022 р. Стаття «Tourist services of the western region of Ukraine: rating and analysis». Автори: Воловець Томаш, Павлов Костянтин, Павлова Олена, Зайчук Катерина.

16. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №114786. від 14.09.2022 Монографія «Організаційно-економічний механізм реформування електроенергетичного ринку в регіонах України». Автори: Павлов Костянтин Володимирович, Павлова Олена Миколаївна, Романюк Роман В’ячеславович.

17. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №115011 від 28.09.2022. Стаття «Determination of the level of innovative activity of gas distribution enterprises of the western region of Ukraine». Автори: Павлов К.В., Павлова О.М., Галянт С.Р., Перевозова І.В., Шостак Л.В., Бегун С.І. Бортнік С.М.

18. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №115059 від 03.10.2022 р. На наукову статтю «Innovative Approaches to Determining the Monopolitisation Level of Regional Primary Residential Real Estate Markets of Ukraine». Автор: Павлова Олена Миколаївна, Павлов Костянтин Володимирович, Панухник Олена Віталіївна, Ільїн Леонід Володимирович, Апостолюк Оксана Зіновіївна, Попадинець Назарій Миколайович.

19. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №117257 від 20.03.2023 р. На монографію: Стрішенець М.М., Павлова О.М., Павлов К.В. Промисли Волинського Воєводства (друга половина XVI століття-середина XVII століття): монографія. Луцьк : ФОП Мажула Ю.М., 2022. 221 с.

20. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №115059 від 03.10.2022 р. На монографію: Павлова О.М., Павлов К.В., Писанко С.В., Матійчук Л.П. Регулювання інвестиційно-інноваційної активності в електроенергетичній галузі України : монографія. Луцьк : ФОП Мажула Ю.М., 2023. 204 с.

21. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №115059 від 03.10.2022 р. На підручник. Павлов К.В., Лялюк А.М., Павлова О.М. Маркетинг: теорія і практика: підручник Луцьк : СПД Гадяк Жанна Володимирівна, друкарня «Волиньполіграф». 2022. 408 с.

22. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №122503 від 29.12.2023. Навчальний посібник «Куономіка та організація біржової діяльності». Павлов К.В., Лялюк А.М., Павлова О.М., Данилюк Т.І. Економіка та організація біржової діяльності: навчальний посібник. Луцьк : ФОП Мажула Ю. М., 2023. 274 с.

23. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №122504 від 29.12.2023. Стаття «Assessment of innovations and investment attractiveness of the western Ukrainian regional market of tourist services». Павлов К.В., Павлова О.М., Ільїн Л.В., Новосад О.В., Бортнік С.М.

КОНТАКТИ

КОНТАКТИ (Слід замінити весь блок)

43006, м. Луцьк, вул. Винниченка, 28, корпус G, каб. G411.


Телефон: +380 98 503 84 84


е-mail: pavlova.olena@vnu.edu.ua