Падалко Ніна Йосипівна

Матеріал з wiki.vnu.edu.ua
Перейти до: навігація, пошук

Науковий ступінь

кандидат педагогічних наук

Вчене звання, посада

доцент кафедри теорії функцій та методики навчання математики Волинського національного університету імені Лесі Українки

Тема кандидатської дисертації

«Формування професійних знань в майбутніх програмістів у процесі вивчення математичних дисциплін».

Scholar Google

[1]

Scopus

[]

Orcid

[]

Біографічна довідка

У 1992 році закінчила з відзнакою фізико-математичний факультет Луцького державного педагогічного інституту імені Лесі Українки.

У 1992 р. працювала учителем інформатики Луцької школи-гімназії №18, а з 1993 р. – лаборантом Волинського державного університету імені Лесі Українки.

В листопаді 1993 р. вступила до аспірантури Волинського державного університету імені Лесі Українки. З 1997 року працювала старшим викладачем кафедри диференціальних рівнянь і математичної фізики, а з 2009 року – на посаді доцента цієї кафедри. В 2008 році захистила дисертацію «Формування професійних знань майбутніх програмістів в процесі вивчення математичних дисциплін» на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – «Теорія і методика професійної освіти».

У 2011 році присвоєно вчене звання доцента.

Коло наукових інтересів

Популяризація життєвого шляху і наукових здобутків академіка

Дослідження впливу ІКТ на якість викладання математики

Викладання навчальних дисциплін

 • Диференціальні рівняння;
 • Організація практики в закладах освіти факультетському керівнику;
 • Методика навчання математики та інформатики;
 • Методика навчання математики;
 • Методика навчання інформатики.

Перелік навчально-методичних, наукових праць

 • Падалко Н.Й. Методичний посібник до виконання лабораторних та самостійних робіт з дисципліни „ Методи оптимізації та дослідження операцій” для студентів, які навчаються за напрямом 6.04030201 ,,Інформатика” всіх форм навчання / А. М. Падалко, Н. Й. Падалко, Л.П. Музика. – Луцьк: СНУ імені Лесі Українки, 2015. – 46 с.
 • Падалко Н.Й. Практикум з дисципліни „ Методи оптимізації та дослідження операцій” для студентів, які навчаються за напрямом 6.04030201 ,,Інформатика” всіх форм навчання: Методичні рекомендації / А. М. Падалко, Н. Й. Падалко, Л.П. Музика. – Луцьк: СНУ імені Лесі Українки, 2015. – 68 с.
 • Падалко Н.Й. Основи теорії керування для самостійної роботи з дисципліни «Теорія ке-рування» для студентів, які навчаються за напрямом 6.040302 – Інформатика всіх форм на-вчання: Методичні рекомендації / А. М. Падалко, Н. Й. Падалко. – Луцьк: СНУ імені Лесі Українки, 2018. – 58 с.
 • Падалко Н.Й. Методика навчання математичних дисциплін з основами лекторської майс-терності: Навчальний посібник / Н.Й. Падалко, А.М. Падалко. – Луцьк: СНУ імені Лесі Українки, 2018. – 204 с. (Гриф СНУ імені Лесі Українки)
 • Падалко Н.Й. Практикум з теорії диференціальних рівнянь для самостійної роботи з дис-ципліни «Диференціальні рівняння» для студентів, які навчаються за напрямами: 122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології, 113 Прикладна математика, 014 Середня освіта (Інформатика) всіх форм навчання: Методичні рекомендації / А. М. Падалко, Н. Й. Падалко. – Луцьк: СНУ імені Лесі Українки, 2018. – 60 с.
 • Падалко Н.Й. Основи теорії диференціальних рівнянь» для самостійної роботи з дисцип-ліни «Диференціальні рівняння» для студентів, які навчаються за напрямами: 122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології, 113 Прикладна математика, 014 Середня освіта (Інформатика) всіх форм навчання.: Методичні рекомендації / А. М. Падалко, Н. Й. Падалко. – Луцьк: СНУ імені Лесі Українки, 2018. – 150 с.
 • Падалко Н. Й. Методика викладання математики та інформатики. Частина 1: методичні вказівки / Падалко Анатолій Михайлович, Падалко Ніна Йосипівна. – Луцьк: Східноєвроп. нац. ун-т імені Лесі Українки, 2020. – 74 с.