Пожарська Катерина Віталіївна

Матеріал з wiki.vnu.edu.ua
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Пожарська К.В..jpg

Старший викладач кафедри математичного аналізу та статистики, кандидат фізико-математичних наук за спеціальністю 01.01.01 – математичний аналіз

Контактна інформація:

 • м. Луцьк, вул. Потапова, 9, корпус С, 5 поверх (ауд. С-506)
 • e-mail:kate.shvai@gmail.com

Наукові профілі автора:

Scholar Google [1]

Scopus [2]

ORCID [3]

ОСВІТА

 • 2019 – кандидат фізико-математичних наук зі спеціальності 01.01.01 – математичний аналіз. Інститут математики НАН України (м. Київ)
 • 2015 – диплом про вищу освіту з відзнакою, математичний факультет, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки (м. Луцьк)

ПРОФЕСІЙНІ ПРИЗНАЧЕННЯ

2018 – 2021 – молодший науковий співробітник відділу теорії функцій Інституту математики НАН України. 2021 – дотепер науковий співробітник відділу теорії функцій Інституту математики НАН України.

НАУКОВІ ІНТЕРЕСИ

Теорія наближення функцій

ГРАНТОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

 • 2020-2021 – виконавець (у складі колективу) проекту "Тополого-аналітичні методи в комплексному та гіперкомплексному аналізі і їх застосування" за грантом НАН України дослідницьким групами молодих учених НАН України для проведення досліджень за пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки у 2020 р.
 • 2019-2020 – науковий дослідник в рамках теми "Преасимптотичні оцінки похибок наближення нелінійними методами" у команді керівника групи прикладного аналізу, проф. Тіно Урліха на Факультеті математики Технічного університету м. Хемніц, Німеччина.
 • 2018-2019 – науковий дослідник в рамках програми European Marie Sklodowska Curie Research and Innovation Staff Exchange (RISE) Project “AMMODIT” (“Approximation Methods for Molecular Modelling and Diagnosis Tools”) (EU H2020 project number 645672). Здійснено візити до: Інституту обчислювальної та прикладної математики імені Йоганна Радона Австрійської академії наук, м. Лінц, Австрія та Інституту математики Університету м. Любек, Німеччина.

ВИБРАНІ ПРАЦІ

 • Швай К.В. Оцінки найкращих ортогональних тригонометричних наближень узагальнених багатовимірних аналогів ядер Бернуллі та класів $L^{\psi,\beta}_1$ у просторі $L_q$ // Диференціальні рівняння і суміжні питання аналізу: Зб. праць Ін-ту математики НАН України. – 2016. – 13, №1. – С. 300–320

http://trim.imath.kiev.ua/index.php/trim/article/view/225

 • K.V. Shvai The best M-term trigonometric approximations of classes of $(\psi,\beta)$-differentiable periodic multivariate functions in the space $L^{\psi,\beta}_1$ // Journal of Numerical and Applied Mathematics. – 2016. – 122, №2. – P. 83–91. http://jnam.lnu.edu.ua/jnam_text_n122_en.htm (Web of Science)
 • Пожарська К.В. Оцінки найкращих M-членних тригонометричних наближень класів $L^{\psi,\beta}_p$ періодичних функцій багатьох змінних малої гладкості у просторі $L_q$ // Диференціальні рівняння і суміжні питання аналізу: Зб. праць Ін-ту математики НАН України. – 2017. – 14, №3. – С. 293–318.

http://trim.imath.kiev.ua/index.php/trim/article/view/324

 • Shvai K.V. The best M-term trigonometric approximations of the classes of periodic multivariate functions with bounded generalized derivative in the space $L_q$ } // J. Math. Sci. – 2017. – 222, №6. – P. 750-761. https://doi.org/10.1007/s10958-017-3329-0 (Scopus)
 • Shvai K.V. Estimation of the best bilinear approximations for the classes of $(\psi,\beta)$-differentiable periodic multivariable functions // Ukr. Math. J. – 2018. – 70, №4. – P. 649-660. https://doi.org/10.1007/s11253-018-1522-z (Scopus, Web of Science)
 • Kharkevych Yu.I., Pozharska K.V. Asymptotics of approximation of conjugate functions by Poisson integrals // Acta et Commentationes Universitatis Tartuensis de Mathematica. – 2018. – 22, №2. – P. 235-243. https://doi.org/10.12697/ACUTM.2018.22.19 (Scopus, Web of Science)
 • Pozharska K.V. Entropy numbers of the Nikol’skii-Besov-type classes of periodic functions of many variables // J. Math. Sci. – 2019. – 241, №1. – P. 64-76. https://doi.org/10.1007/s10958-019-04407-6 (Scopus)
 • Pozharska K.V. Estimates for the entropy numbers of the classes $B^{\Omega}_{p,\theta}$ of periodic multivariable functions in the uniform metric // Ukr. Math. J. – 2019. – 70, №9. – P. 1439-1455. https://doi.org/10.1007/s11253-019-01578-y (Scopus, Web of Science)
 • Kal’chuk I.V., Kharkevych YU.I., Pozharska K.V. Asymptotics of approximation of functions by conjugate Poisson integrals // Carpathian Math. Publ. – 2020. – 12, №1. – P. 138–147. https://doi.org/10.15330/cmp.12.1.138-147 (Scopus, Web of Science)
 • Pozharska K.V., Pozharskyi O.A. Recovery of continuous functions from their Fourier coefficients known with error // Researches in Mathematics. – 2020. –28, №2. – P. 24–34. https://doi.org/10.15421/242008
 • Швай О. Л., Пожарська К.В. Методичні вказівки по розв’язуванню задач з дисципліни «Комп’ютерна дискретна математика». – Луцьк: Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2020. – 65 с.
 • Швай О. Л., Пожарська К.В. Конспект лекцій з дисципліни «Комп'ютерна дискретна математика». (Розділ «Комбінаторний аналіз»). – Луцьк: Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2020. – 55 с.
 • Швай О. Л., Пожарська К.В. Збірник тестових завдань з дисципліни «Комп’ютерна дискретна математика». – Луцьк: Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2020. – 52 с.
 • Пожарська К. В. Наближень теорія // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2020. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=71385
 • Pozharska K., Ullrich T. A note on sampling recovery of multivariate functions in the uniform norm, arXiv:2103.11124 [math.NA] 20 Mar 2021. https://arxiv.org/abs/2103.11124
 • Pozharska K. Best approximations and entropy numbers of the classes of periodic functions of many variables. In: TEMat monográficos, 2 (2021): Proceedings of the 3rd BYMAT Conference, pp. 147-150. ISSN: 2660-6003. URL: https://temat.es/monograficos/article/view/vol2-p147.
 • Пожарська К. В. Нерівність // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [онлайн] / гол. редкол.: І. М. Дзюба, А. І. Жуковський, М. Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2021. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=74501
 • Pozharskyi A.A., Pozharska K.V. Recovery of continuous functions of two variables from their Fourier coefficients known with error // Carpathian Math. Publ. – 2021. – 13, №3.

Біографічна довідка

 • Закінчила Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, математичний факультет, 2015 р.
 • Аспірантура Інституту математики НАН України, 2015-2018 рр.
 • Кандидатська дисертація ”Найкращі наближення та ентропійні числа класів періодичних функцій багатьох змінних”. Науковий керівник: доктор фіз.-мат. наук, професор Романюк А.С. Захист на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.206.01 Інституту математики НАН України за спеціальністю 01.01.01 – математичний аналіз, січень 2019 р.
 • Листопад 2018 – жовтень 2021 - молодший науковий співробітник відділу теорії функцій Інституту математики НАН України.
 • З жовтня 2020 р. - старший викладач кафедри математичного аналізу та статистики Волинського національного університету імені Лесі Українки (за сумісництвом).

З листопада 2021 - науковий співробітник відділу теорії функцій Інституту математики НАН України. Викладання навчальних дисциплін

 • Вибрані питання елементарної математики
 • Диференціальна геометрія і топологія
 • Комп’ютерна дискретна математика