Потапова Алла Геннадіївна

Матеріал з wiki.vnu.edu.ua
Перейти до: навігація, пошук
ПОТАПОВА АЛЛА ГЕННАДІЇВНА -
Потапова А. Г.
доцент кафедри економічної та соціальної географії, кандидат географічних наук, доцент, вчений секретар спеціалізованої вченої ради К 32.051.08 Волинського національного університету імені Лесі Українки. Дослідження вченої зосереджено навколо питань економічного потенціалу регіону. Автор близько 200 публікацій

Освіта

 • 2020 Атестат доцента, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки (Луцьк)
 • 2010 Кандидат географічних наук, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича (Чернівці)
 • 1998 Диплом про вищу освіту, факультет перепідготовки спеціалістів із спеціальності облік і аудит, Луцький державний технічний університет (Луцьк)
 • 1992 Диплом про вищу освіту, природничо-географічний факультет, Луцький державний педагогічний інститут імені Лесі Українки (Луцьк)

Професійні відзнаки, нагороди, членство в організаціях

Професійна діяльність

 • 2018 дотепер − вчений секретар спеціалізованої вченої ради К 32.051.08 за спеціальністю 11.00.11 – конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів
 • 2012–2018 − заступник декана з виховної роботи
 • 2015 дотепер − доцент кафедри економічної та соціальної географії
 • 2010−2013 − доцент кафедри географії
 • 1998–2010 − завідувач розрахунково-касового відділення № 1 ПАТ «Західінкомбанк»
 • 1997–1998 − вчитель з курсу «Основи економіки» Луцької СШ № 25
 • 1992–1996 − вчитель хімії, біології, географії Пальченської неповної середньої школи
 • 1991–1992 − інструктор відділу учнівської молоді Луцького ГК ЛКСМУ; інструктор з питань учнівської та студентської молоді Луцького міськвиконкому СМВ; консультант Луцького міськвиконкому СМВ
 • 1986–1991 − старша піонервожата Луцької СШ № 5

Членство в організаціях

 • З 2016р. - дотепер − член Українського географічного товариства

Професійні відзнаки

 • Подяка міського голови, 2019 р.
 • Золотий нагрудний знак Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, 2018 р.
 • Подяка Міністерства освіти і науки України, 2018 р.

Наукові інтереси

 • Природний агроресурсний потенціал
 • Економічний потенціал регіону

Підвищення кваліфікації

Пройдені стажування

 • Науково-методичне стажування, Волинський інститут економіки та менеджменту кафедра менеджменту організацій та зовнішньоекономічної діяльності, 16.02.2015 р. – 16.03.2015 р. Сертифікат № 03/15 від 18.03.2015 р.
 • Науково-педагогічне стажування, Wyższa Szkoła Współpracy Międzynarodowej i Regionalnej im. Z. Glogera, Wydział Pedagogiki, 01.07.2019 р. – 30.09.2019 р. Сертифікат б/н від 30.09.2019 р.
 • Науково-педагогічне стажування, Львівський національний університет імені Івана Франка, кафедра економічної та соціальної географії, 04.12.2020 р. – 04.02.2021 р. Довідка № 639-У від 08.02.2021 р.

Рівень володіння іноземною мовою

 • Сертифікат, що засвідчує володіння англійською мовою на рівні не нижче В2, № 571 від 07.07.2019 р. без терміну дії, виданий Східноєвропейським національним університетом імені Лесі Українки, факультетом міжнародних відносин, кафедрою іноземних мов та перекладу, мовним центром «Світ».

Грантова діяльність

 • 2013−2014 виконавець держбюджетної теми Геоекологічні зміни природних комплексів Західного Полісся (Шацького національного природного парку), спричинені експлуатацією Хотиславського кар’єру в Білорусі, номер державної реєстрації 0113U002223
 • 2015−2016 виконавець держбюджетної теми Інноваційні форми активізації бізнесу в умовах європейської інтеграції, номер державної реєстрації 0115U002350
 • 2021−2024 виконавець фундаментальної теми Інтерактивні технології навчання географії та економіки у шкільній освіті, номер державної реєстрації 0121U111089

Курси, що викладаю

 • Географія науки і культури
 • Регіональне бізнес-планування
 • Агробізнес
 • Економічна географія України та зарубіжних країн
 • Економічний потенціал регіону
 • Управління розвитком регіону

Обрані праці

Монографії:

 1. Сучасний екологічний стан та перспективи екологічно безпечного стійкого розвитку Волинської області: кол. моногр. / за ред. В. О. Фесюка. К. : ТОВ «ПІДПРИЄМСТВО «ВІЕНЕЙ», 2016. 316 с. ISBN 978-966-97526-9-7
 2. Потапова А. Г., Краснопольська Н. В. Економічний потенціал Волинської області: монографія. Луцьк : Волиньполіграф, 2016. 174 с. ISBN 978-617-7129-43-0
 3. Мольчак Я. О., Потапова А. Г. Конструктивно-географічний аналіз та оцінка природного агроресурсного потенціалу Волинської області. Монографія. Луцьк : РВВ ЛНТУ, 2010. 215 с. ISBN 978-966-1532-37-2
 4. Потапова А. Г., Краснопольська Н. В., Барський Ю. М. Модернізація освітнього комплексу Волинської області: монографія. Луцьк : ПП Іванюк В. П., 2020. 118 с. ISBN 978-617-7680-78-8

Статті:

 1. Potapowa A., Pogrebskij T., Golub G., Hlushko S. The food problem of Ukraine. Acta Geographica Silesiana. № 15/1 (41). Sosnowiec : InstytutNauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego, 2021. S. 25–30 (http://www.ags.wnoz.us.edu.pl/download/wydawnictwa/ags/tom_41_3.pdf).
 2. Alla Potapova, Taras Pohrebskyi, Gennadii Golub, Svitlana Hlushko. The scientific potential of Volyn Region. Acta Geographica Silesiana. № 15/2 (42). Sosnowiec : InstytutNauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego, 2021. С. 27−32. (http://www.ags.wnoz.us.edu.pl/tomy.php).
 3. Irina V. Poruchynska, Volodymyr I. Poruchynsky, Andrey N. Slashchuk, Alla G. Potapova. Functioning of the fuel-energy complex of Lviv Oblast in modern conditions. Journ. Geol. Geograph. Geoecology, 28 (4), 2019. 717−726. DOI https://doi.org/10.15421/111967
 4. Krasnopolskaja N., Potapowa A., Golub G., Pogrebskij T. Current trends of using scientific potential of Volyn Region. Acta Geographica Silesiana. № 13/1 (33). Sosnowiec: Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego, 2019. S. 35–40.
 5. Krasnopolskaja N., Potapowa A., Benediuk W., Pogrebskij T. Aspekty społeczno-ekonomiczne kształtowania się i wykorzystania potencjału edukacyjnego (na przykładzie Północno-Zachodniego Regionu Ekonomicznego Ukrainy). Acta Geographica Silesiana. № 11/2 (26). Uniwersytet Śląski Wydział Nauk o Ziemi Sosnowiec 2017. S. 31–36.

Сертифіковані електронні освітні ресурси:

 1. Потапова А. Г. Географія науки і культури. Сертифікований електронний курс навчальної дисципліни (Модель № 2) (Сертифікат № 060221-02, протокол № 6 від 17 лютого 2021 р).
 2. Потапова А. Г., Слащук А. М. Економічна та соціальна географія України. Сертифікований електронний курс навчальної дисципліни (Модель № 2) (Сертифікат № 060221-03, протокол № 6 від 17 лютого 2021 р).
 3. Потапова А. Г. Агробізнес. Сертифікований електронний курс навчальної дисципліни (Модель № 2) (протокол № 10 від 16 червня 2021 р).
 4. Потапова А. Г. Економічна географія України та зарубіжних країн. Сертифікований електронний курс навчальної дисципліни (Модель № 2) (протокол № 10 від 16 червня 2021 р).
 5. Потапова А. Г. Регіональне бізнес-планування. Сертифікований електронний курс навчальної дисципліни (Модель № 2) (протокол № 10 від 16 червня 2021 р).

Контакти

43025, м. Луцьк, вул. Потапова, 9, Корпус - "С", ауд.607
е-mail: potapova.alla@vnu.edu.ua

Індекс бібліографічних посилань у Google Академія

ORCID ID https: / 0000-0002-4287-2486

Профіль в Google Scholar / Google Scholar