Пріма Раїса Миколаївна

Матеріал з wiki.vnu.edu.ua
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Пріма.jpg

Професор, завідувач кафедри теорії і методики початкової освіти, доктор педагогічних наук, професор

ОСВІТА

  • 2010 рік – доктор педагогічних наук, Державний заклад "Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського", (м.Одеса)
  • 1996 рік ¬– кандидат педагогічних наук, Український державний педагогічний університет ім.. М.П.Драгоманова, (м.Київ)
  • 1983 рік – диплом про вищу освіту з відзнакою, Київський державний університет імені Т.Г.Шевченка, (м.Київ)
  • 1978 рік – диплом з відзнакою молодшого спеціаліста за спеціальністю «Викладання в початкових класах загальноосвітньої школи», Запорізьке педагогічне училище, (м.Запоріжжя)

ПРОФЕСІЙНІ ПРИЗНАЧЕННЯ

  • 2017 рік – дотепер професор, кафедра теорії і методики початкової освіти, Волинський національний університет імені Лесі Українки (м.Луцьк)
  • 2012 рік – професор, кафедра педагогіки дошкільної та початкової освіти, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки (м.Луцьк)
  • 2000 рік – доцент, кафедра дошкільної педагогіки, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки (м.Луцьк)
  • 2016 рік – дотепер член Волинської обласної громадської організації OMEП (WorldOrganizationforEarlyChildhoodEducation (Світова організація по ранній дитячій освіті))
  • Член редколегії журналу «Педагогічний часопис Волині», «Науковий вісник СНУ імені Лесі Українки», «Яровиця», «Innovative solutions in modern science» (Dubai), включеного до переліку наукових фахових видань України
  • Член спеціалізованої вченої ради зі спеціальності: К 32.051.04, СНУ ім. Лесі Українки

ПРОФЕСІЙНІ ВІДЗНАКИ, НАГОРОДИ, ЧЛЕНСТВО В ОРГАНІЗАЦІЯХ

  • 2008 р. – Грамота Волинського національного університету імені Лесі Українки
  • 2009 р. – Срібний нагрудний знак Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки
  • 2019 р. – Золотий нагрудний знак Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки

НАУКОВІ ІНТЕРЕСИ

  • професійна мобільність майбутнього фахівця початкової освіти
  • педагогічні дослідження
  • інноваційна діяльність

ГРАНТОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

ВИБРАНІ ПРАЦІ

  1. Пріма Р. М. Формування професійної мобільності майбутнього вчителя: вектори наукових досліджень. Педагогічна освіта: теорія і практика. Психологія. Педагогіка : зб. наук. праць Київський ун.-тет Б. Грінченка. Київ. 2016. С. 41-47.
  2. Пріма Р. М. Артпедагогіка як наукове поняття: аспекти сутнісної характеристики. Вісник Черкаського університету. Серія: педагогічні науки. Вип. № 1. 2016. С.6-10.
  3. Пріма Р. М. Професійна мобільність учителя – цілевизначальний орієнтир якісного оновлення змісту вищої професійної освіти. Проблеми освіти : збірник наукових праць. Вип. 86. Київ. 2016. С.448-454.
  4. Пріма Р. М. Практико орієнтована спрямованість освітнього середовища підготовки професійно мобільного вчителя початкової школи. Нові технології навчання: науково-метод. збірник. Вип.89. Ч. 1., Київ. 2016. С. 27-31.
  5. Пріма Р. Ціннісні пріоритети дошкільного дитинства. Психологія. Цінності. Особистість. Міжнародний збірник наукових праць / за ред. М. З. Степуляка, І. Ю. Філіпової. Луцьк, 2016. С. 35-39.
  6. Prima R. M. Intensification of The “TEACHER-PUPIL-PARENTS” Triad Cooperation in Upbringing Junior Pupils’ Spirituality. Наука і освіта : науково-практичний журнал. 2017. № 6/CLVIX. Педагогіка. С. 12-16. –Emerging Sources Citation Index (ESCI) by Web of Science.
  7. Пріма Р. М. Берладин О.Б. Особистісно-професійний розвиток учителя початкової школи сільської місцевості в умовах післядипломної педагогічної освіти. Інженерні та освітні технології. Кременчук : КрНУ, 2017. Вип.3 (19). 184с. С.50-55. Режим доступу :http eetecs.kdu.edu.ua
  8. Пріма Р.М. Готовність майбутнього вчителя до самовдосконалення у процесі професійної підготовки. Науковий вісник СНУ ім. Лесі Українки; серія: Педагогічні науки. 2018. №2 (375). С.137-142.
  9. Пріма Р. М. Замелюк М. І. Формування творчого потенціалу майбутнього вихователя: інновайні підходи. Інженерні та освітні технології. Кременчук : КрНУ, 2017. Вип.3(19). 184с. С. 72-79. Режим доступу :http://eetecs.kdu.eu.ua
  10. Пріма Р. М., Остапйовська І. І., Пріма Д. А. Феномен інформаційної діяльності сучасного вчителя початкової школи. Балканско научно обозрение. 2020. Т. 4. № 1(7). С. 33–36.
  11. Пріма Р.М., Пріма Д.А., Десятник К.В., Рославець Р.М., Ольхова Н.О. Формування світосприйняття у дітей 5–8 років: теоретичні аспекти. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. 2020. №9 (103). С. 237 – 244.
  12. Пріма Р.М., Пріма Д.А. Світосприйняття дитини як базисна компонента феномену «світогляд». «Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету». Серія «Педагогічні науки», Зб.наук. праць. 2020. вип.49. с. 97-104.
  13. Пріма Р.М., Бортнюк Т. Підприємницька компетентність сучасного вчителя нової української школи. «Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету». Серія «Педагогічні науки». Зб.наук. праць. 2020, вип.49, с. 105-112.
  14. Пріма Р.М., Цибульська, О.В. Компонентно-структурний аналіз феномену «готовність майбутнього вчителя початкової школи до виховання культури здоров’язбереження молодших школярів». Молодь і ринок, 2020. №6-7(185-186). С. 146-153.
  15. Prima R., Semenog O., Semenikhina O., Oleshko P., Varava O., Pykaliuk R. Formation of Media Educationak Skills of a Future Teacher in the Professional Training. Revista Românească pentru Educaţie Multidimensională. 2020, Volume 12, Issue 3. P. 219-245.

КОНТАКТИ

43025, м. Луцьк, вул. Винниченка,30 к.209

Телефон: +38(066)7008344

е-mail: primar@ukr.net prima.raisa@vnu.edu.ua