Підготовка методичних рекомендацій

Матеріал з wiki.vnu.edu.ua
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Навчально-методичне забезпечення ОПП Фармація та ОПП Медицина.


 1. Федоровська М.І. Технологія ліків. Частина 1: методичні рекомендації до лабораторних занять / М.І. Федоровська, Н.П. Половко, О.Є. Струс : П “Зоря-плюс” ВОО ВОІ СОІУ, 2023. 64 с.
 2. Сметаніна К.І. Методичні рекомендації для лабораторних робіт з "Фармацевтичної ботаніки" для здобувачів освіти спеціальності 226 "Фармація, промислова фармація". Луцьк, 2023. 76 с.
 3. Сметаніна К.І. Робочий зошит для самостійної роботи здобувача освіти спеціальності 226 "Фармація, промислова фармація". Луцьк, 2023. 26 с.
 4. Сметаніна К.І. Методичні рекомендації для лабораторних робіт з фармакогнозії для здобувачів освіти спеціальності 226 "Фармація, промислова фармація". Луцьк. 2023. 86 с.
 5. Сметаніна К.І. Робочий зошит для лабораторних робіт з фармакогнозії для здобувачів освіти спеціальності 226 "Фармація, промислова фармація". Луцьк. 2023. 40 с.
 6. Сметаніна К.І. Методичні рекомендації для самостійної роботи з «Навчальної практики з фармакогнозії» для студентів 4 курсу підготовки магістра спеціальності 226 – Фармація, промислова фармація. Луцьк, 2023. 54 с.
 7. Сметаніна К.І. Навчальна практика з фармакогнозії. Щоденник практики. Луцьк, 2023. 54 с.
 8. Сметаніна К.І., Півнюк М.І. Методичні рекомендації для практичних занять з "Організації та економіки фармації" для здобувачів освіти спеціальності 226 "Фармація, промислова фармація" . Луцьк, 2023. 101 с.
 9. Сметаніна К.І. Методичні рекомендації для самостійної роботи здобувачів освіти, робочого зошита та взірця щоденника для проходження навчальної практики «Організаційні аспекти фармацевтичної діяльності у надзвичайних станах» для студентів 3 курсу підготовки магістра спеціальності 226 «Фармація, промислова фармація». Луцьк, 2023. 121 с.
 10. Сметаніна К.І. Методичні рекомендації для самостійної роботи здобувачів освіти спеціальності 226 "Фармація, промислова фармація" з ОК "Гомеопатичні препарати". Луцьк, 2023. 30 с.
 11. Сметаніна К.І. Методичні рекомендації для практичної роботи за ОК "Ресурсознавство лікарських рослин". Луцьк, ФОП Іванюк В.П., 2023. 70 с.
 12. Голота С.М., Сливка Н.Ю. Гігієна у фармації та екологія. Методичні вказівки для лабораторних занять. Луцьк: П “Зоря–плюс” ВОО ВОІ СОІУ, 2023. 104 с.
 13. Голота С.М., Сливка Н.Ю. Комп’ютерне моделювання у фармації. Методичні вказівки для лабораторних занять. Луцьк: П “Зоря–плюс” ВОО ВОІ СОІУ, 2023. 68 с.
 14. Сметаніна К.І. Навчальна практика з фармацевтичної ботаніки: Методичні рекомендації для самостійної роботи для студентів 2 курсу підгоовоки магістра спеціальності 226 «Фармація, промислова фармація». Луцьк, ФОП Іванюк В.П., 2023. 56 с.
 15. Сметаніна К.І. Навчальна практика з фармацевтичної ботаніки. Щоденник практики. Луцьк, ФОП Іванюк В.П., 2023. 21 с.
 16. Сметаніна К.І., Півнюк М.І. Методичні рекомендації для практичних занять з «Соціальної фармації» для здобувачів освіти спеціальності 226 «Фармація, промислова фармація». Луцьк, ФОП Іванюк В.П., 2023. 98 с.
 17. Осип Ю. Л. Біоактивність неорганічних сполук. Методичні вказівки до практичних робіт / Осип Ю. Л. – Луцьк: П “Зоря–плюс” ВОО ВОІ СОІУ, 2023. - 28 с.
 18. Осип Ю. Л. Біологічна та біоорганічна хімія. Методичні вказівки до лабораторного практикуму / Осип Ю. Л. – Луцьк: П “Зоря–плюс” ВОО ВОІ СОІУ, 2023. - 113 с.
 19. Федоровська М.І. Біофармація: методичні рекомендації до лабораторних занять / М.І. Федоровська: П “Зоря-плюс” ВОО ВОІ СОІУ, 2022. 30 с.
 20. Федоровська М.І. Технологія лікарських косметичних засобів: методичні рекомендації до лабораторних занять / М.І. Федоровська: П “Зоря-плюс” ВОО ВОІ СОІУ, 2022. 39 с.
 21. Федоровська М.І. Технологія ліків. Частина 2: методичні рекомендації до лабораторних занять / М.І. Федоровська: П “Зоря-плюс” ВОО ВОІ СОІУ, 2022. 69 с.
 22. Методичні рекомендації для лабораторних занять з токсикологічної та судової хімії (Модуль 1) / Укладачі: М.М. Кучер, К.І. Сметаніна. Луцьк: ВНУ ім. Лесі Українки, 2022. 129 с.
 23. Методичні рекомендації для лабораторних занять з токсикологічної та судової хімії (Модуль 2) / Укладачі: М.М. Кучер, К.І. Сметаніна. Луцьк: ВНУ ім. Лесі Українки, 2022. 106 с.
 24. Фармацевтична хімія. Конспект лекцій. Частина ІІ / Укладачі: Кадикало Е. М., Салієва Л. М., Голота С. М. Луцьк: П “Зоря–плюс” ВОО ВОІ СОІУ, 2022. 85 с.
 25. Н.В. Захарко. Технологія ліків: методичні вказівки до лабораторного практикуму для студентів ІІІ курсу спеціальності 226 «Фармація, промислова фармація» з «Технології ліків». Частина І. ТВЕРДІ ЛІКАРСЬКІ ФОРМИ. ПОРОШКИ. Луцьк. 2022р. 54 c.
 26. Н.В. Захарко. Технологія ліків: методичні вказівки до лабораторного практикуму для студентів ІІІ курсу спеціальності 226 «Фармація, промислова фармація» з «Технології ліків».Частина ІІ. ЛІКАРСЬКІ ФОРМИ З РІДКИМ ДИСПЕРСІЙНИМ СЕРЕДОВИЩЕМ. ГОМОГЕННІ РОЗЧИНИ. – Луцьк. 2022р. 61c.
 27. Н.В. Захарко. Технологія ліків: методичні вказівки до лабораторного практикуму для студентів ІІІ курсу спеціальності 226 «Фармація, промислова фармація» з «Технології ліків». Частина ІІІ. ЛІКАРСЬКІ ФОРМИ З РІДКИМ ДИСПЕРСІЙНИМ СЕРЕДОВИЩЕМ. ГГЕТЕРОГЕННІ РОЗЧИНИ. – Луцьк. 2022р. 36 c.
 28. Салієва Л. М. Стандартизація лікарських засобів: конспект лекцій. Частина І. / Л. М. Салієва. – Луцьк: П “Зоря-плюс” ВОО ВОІ СОІУ, 2022. – 52 с.
 29. Сметаніна К.І. Етика і деонтологія у фармації: конспект лекцій. Луцьк, «Завжди поруч», 2022.60 с.
 30. Сметаніна К.І. Основи фармацевтичної етики та деонтології: методичні рекомендації для самостійної роботи студентів спеціальності 226 «Фармація. Промислова фармація». Луцьк, «Завжди поруч», 2022.168 с.
 31. С.В. Супрунович, К.І. Сметаніна Інформаційні технології в фармації: курс лекцій Методичні рекомендації. Луцьк: ВНУ імені Лесі Українки, 2022. – 36 с.
 32. Інформаційні технології. Табличні процесори : практикум / укладач: С. В. Супрунович, Луцьк: ВНУ імені Лесі Українки, 2022. 33 с.
 33. Сметаніна К.І. Етика і деонтологія у фармації: методичні рекомендації до практичних занять та самостійної роботи для підготовки фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 22 «Охорона здоров’я» спеціальності 226 «Фармація. Промислова фармація». Луцьк, «Завжди поруч», 2022. 30 с.
 34. Салієва Л. М. Теоретичні основи синтезу: методичні рекомендації до лабораторних занять. Луцьк: П “Зоря-плюс” ВОО ВОІ СОІУ, 2021. 25 с.
 35. Кадикало Е. М., Голота С. М., Салієва Л. М. Фармацевтична хімія: визначення тотожності та чистоти лікарських речовин. Методичні вказівки до лабораторного практикуму. Луцьк: П “Зоря–плюс” ВОО ВОІ СОІУ, 2021. 45 с.
 36. Фармацевтична хімія. Конспект лекцій. Частина І / Укладачі: Кадикало Е. М., Голота С. М., Салієва Л. М. Луцьк: П “Зоря–плюс” ВОО ВОІ СОІУ, 2021. 70 с.
 37. Супрунович С. В. Охорона праці та охорона праці в галузі : курс лекцій / Луцьк: ВНУ імені Лесі Українки, 2021. 50 с.
 38. Осип Ю. Л., Кадикало Е. М., Марушко Л. П. Біологічна хімія. Методичні вказівки до лабораторного практикуму / Осип Ю. Л., Кадикало Е. М., Марушко Л. П. – Луцьк: П “Зоря–плюс” ВОО ВОІ СОІУ, 2020. - 75 с.
 39. Сливка Н. Ю., Кадикало Е.М. Органічна хімія: методичні вказівки до лабораторного практикуму. Луцьк: П “Зоря–плюс” ВОО ВОІ СОІУ, 2020. 67 с.


Навчально-методичне забезпечення ОПП Хімія та ОПП Середня освіта. Хімія.


 1. Кадикало Е. М. Хімія ліпідів. Конспект лекцій: вибрані теми. Луцьк: П “Зоря–плюс” ВОО ВОІ СОІУ, 2023. 81 с.
 2. Кадикало Е. М. Хімія ліпідів. Завдання для підготовки до підсумкового модульного контролю: методичні рекомендації до самостійної роботи. Луцьк: П “Зоря–плюс” ВОО ВОІ СОІУ, 2023. 38 с.
 3. Кадикало Е. М. Хімія ліпідів: методичні рекомендації до лабораторного практикуму. Луцьк: П “Зоря–плюс” ВОО ВОІ СОІУ, 2023. 42 с.
 4. Супрунович С. В., Сливка Н. Ю., Салієва Л. М. Теоретичні основи органічної хімії : методичні рекомендації до виконання індивідуальних завдань / укладачі: С. В. Супрунович, Н. Ю. Сливка, Л. М. Салієва. Луцьк: ВНУ імені Лесі Українки, 2022. 16 с.
 5. Хімія природних сполук. Конспект лекцій: вибрані теми / укладач: Е. М. Кадикало. Луцьк: П “Зоря–плюс” ВОО ВОІ СОІУ, 2021. 152 с.
 6. Кадикало Е. М. Хімія природних сполук: методичні вказівки до лабораторного практикуму. Луцьк: П “Зоря–плюс” ВОО ВОІ СОІУ, 2021. 47 с.
 7. Кадикало Е. М. Хімія природних сполук. Завдання для підготовки до підсумкового модульного контролю: методичні рекомендації до самостійної роботи. Луцьк: П “Зоря–плюс” ВОО ВОІ СОІУ, 2021. 49 с.
 8. Осип Ю. Л., Кадикало Е. М., Марушко Л. П. Біологічна хімія: методичні вказівки до лабораторного практикуму. Луцьк: П “Зоря–плюс” ВОО ВОІ СОІУ, 2020. 75 с.
 9. Стереохімія. Конспект лекцій. Частина І: Основні стереохімічні явища та поняття. Енантіомерія / укладач: Е. М. Кадикало. Луцьк: П “Зоря–плюс” ВОО ВОІ СОІУ, 2021. 86 с.
 10. Стереохімія. Конспект лекцій. Частина ІІ: Діастереомерія. Методи одержання чистих стереоізомерів / укладач: Е. М. Кадикало. Луцьк: П “Зоря–плюс” ВОО ВОІ СОІУ, 2021. 101 с.
 11. Кадикало Е. М. Стереохімія. Завдання для підготовки до контрольних опитувань: метод. вказівки до самостійної роботи. Луцьк: П “Зоря–плюс” ВОО ВОІ СОІУ, 2019. 48 с.
 12. Хімія полімерів: конспект лекцій. / упоряд. Л. П. Марушко. Луцьк : П «Зоря-плюс» ВОО ВОІ СОІУ, 2021. 133 с.
 13. Марушко Л. П. Хімія полімерів: метод. рекомендації до лабораторних занять. Луцьк : П «Зоря-плюс» ВОО ВОІ СОІУ, 2021. 50 с.
 14. Марушко Л. П. Хімія полімерів: методичні рекомендації до самостійної роботи студентів. Луцьк : П «Зоря-плюс» ВОО ВОІ СОІУ, 2021. 30 с.
 15. Харчова хімія : конспект лекцій / упоряд.: Л. П. Марушко. Луцьк : П «Зоря-плюс» ВОО ВОІ СОІУ, 2021. 200 с.
 16. Харчова хімія : методичні рекомендації до практичних занять та самостійної роботи студентів / упоряд.: Л. П. Марушко. Луцьк : П «Зоря-плюс» ВОО ВОІ СОІУ, 2021. 29 с.
 17. Супрунович С. В. Статистичні та хемометричні методи в хімії : методичні рекомендації для студентів факультету хімії, екології та фармації / Луцьк: ВНУ ім. Лесі Українки, 2021. 80 с.
 18. Супрунович С. В. Європейськимй стандарт комп’ютерної грамотності : збірник тестів / Луцьк: ВНУ ім. Лесі Українки, 2021. 46 с.
 19. Супрунович С. В., Кормош Ж. О., Сливка Н. Ю. Статистичні та хемометричні методи в хімії : курс лекцій / Луцьк: ВНУ ім. Лесі Українки, 2021. 90 с.
 20. Супрунович С. В. Охорона праці та охорона праці в галузі : курс лекцій / Луцьк: ВНУ імені Лесі Українки, 2021. 50 с.
 21. Супрунович С. В. Збірник тестових завдань до курсу «Охорона праці» : практикум / Луцьк: ВНУ імені Лесі Українки, 2021. 28 с.
 22. Салієва Л. М., Сливка Н. Ю. Основи хімії гетероциклічних сполук: методичні рекомендації до лабораторних занять. Луцьк: П “Зоря-плюс” ВОО ВОІ СОІУ, 2021. 38 с.
 23. Сливка Н. Ю., Кадикало Е.М. Аналіз та ідентифікація органічних сполук: метод. Вказівки до лабораторного практикуму. Частина ІІ. 2-ге вид., випр. Та доп. Луцьк: П “Зоря–плюс” ВОО ВОІ СОІУ, 2020. 62 с.
 24. Кадикало Е. М., Сливка Н.Ю. Аналіз та ідентифікація органічних сполук: метод. Вказівки до лабораторного практикуму. Частина І. 2-ге вид., випр. Та доп. Луцьк: П “Зоря–плюс” ВОО ВОІ СОІУ, 2020. 69 с.
 25. Сливка Н. Ю., Кадикало Е.М. Органічна хімія: метод. Вказівки до лабораторного практикуму. Луцьк: П “Зоря–плюс” ВОО ВОІ СОІУ, 2020. 67 с.
 26. Супрунович С. В. Практикум із курсу «Основи охорони праці» : методичні рекомендації. Луцьк : ВНУ імені Лесі Українки, 2020. 93 с.
 27. Супрунович С. В. Безпека життєдіяльності, основи біоетики та біобезпеки : курс лекцій. Луцьк : ВНУ імені Лесі Українки, 2020. 28 с.
 28. Сливка Н. Ю., Кадикало Е.М. Органічна хімія: метод. Вказівки до лабораторного практикуму. Луцьк: П “Зоря–плюс” ВОО ВОІ СОІУ, 2019. 60 с.
 29. Сливка Н. Ю., Кадикало Е.М., Марушко Л.П. Органічна хімія: методичні вказівки до лабораторного практикуму. Частина І. 2-ге вид., випр. Та доп. Луцьк: П “Зоря–плюс” ВОО ВОІ СОІУ, 2018. 57 с.
 30. Кадикало Е. М.., Сливка Н. Ю., Марушко Л.П. Органічна хімія: методичні вказівки до лабораторного практикуму. Частина ІІ. 2-ге вид., випр. Та доп. Луцьк: П “Зоря–плюс” ВОО ВОІ СОІУ, 2018. 85 с.
 31. Осип Ю. Л., Кадикало Е. М., Марушко Л. П. Біохімія: методичні вказівки до вивчення курсу / Ю. Л. Осип, Е. М. Кадикало, Л. П. Марушко. – Луцьк: П “Зоря–плюс” ВОО ВОІ СОІУ, 2018. – 49 с.
 32. Осип Ю. Л., Кадикало Е. М., Марушко Л. П. Екологічна біохімія: методичні вказівки до вивчення курсу / Ю. Л. Осип, Е. М. Кадикало, Л. П. Марушко. – Луцьк: П “Зоря–плюс” ВОО ВОІ СОІУ, 2018. – 49 с.