Ройко Лариса Леонідівна

Матеріал з wiki.vnu.edu.ua
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Ройко.jpg

Кандидат педагогічних наук, доцент кафедри загальної математики та методики навчання інформатики Волинського національного університету імені Лесі Українки.

Контактна інформація:

м. Луцьк, вул. Потапова, 9, корпус С, 2 поверх (ауд. С-16).

e-mail: royko.larisa@vnu.edu.ua

Наукові профілі автора:

ORCID ID [1]

Google Scholar [2]


ОСВІТА

1999 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Інституту педагогіки АПН України захистила кандидатську дисертацію „Активізація пізнавальної діяльності слухачів підготовчого відділення, зорієнтованих на здобуття педагогічної професії” на здобуття вченого ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.01 – теорія та історія педагогіки (м.Київ)

1994 р. закінчила Волинський державний університет імені Лесі Українки, спеціальність за дипломом – вчитель математики та інформатики середньої школи (м.Луцьк)

ПРОФЕСІЙНІ ПРИЗНАЧЕННЯ

 • З вересня 2020 року дотепер – доцент кафедри загальної математики та методики навчання інформатики
 • 01.09.2005 – 2020 рр. – доцент кафедри вищої математики та інформатики
 • 01.09.2001 – 31.08.2005 рр. – старший викладач кафедри вищої математики та інформатики
 • 01.09.2000 – 30.06.2001 рр. – асистент кафедри вищої математики та інформатики
 • 3.11.1997 – 03.07.1998 рр. – викладач факультету довузівської підготовки молоді (за сумісництвом: 0,3 ставки)
 • 01.01.1995 – 30.06.1995 рр. – асистент кафедри геометрії та алгебри(за сумісництвом: 0,5 ставки)
 • 01.09.1994 – 31.08.2000 рр. – старший лаборант кафедри педагогіки

ПРОФЕСІЙНІ ВІДЗНАКИ, НАГОРОДИ, ЧЛЕНСТВО В ОРГАНІЗАЦІЯХ

 • Членкиня громадської організації «Міжнародна фундація науковців та освітян»(Посвідчення №ES0170, 2021 р.)
 • Членкиня Всеукраїнської громадської організації «Українська Асоціація «Жінки в науці та освіті» (Посвідчення № 1006 від 04 травня 2013 р.)
 • Почесна грамота ВНУ з нагоди 70-річчя Волинського національного університету імені Лесі Українки за багаторічну, сумлінну, високопрофесійну роботу (2010 р.)
 • Грамоти ректорату та профспілкового комітету ВДУ імені Лесі Українки (2005р., 2006 р.)

НАУКОВІ ІНТЕРЕСИ

 • Теорія та методика професійної освіти
 • Застосування інформаційно-комунікаційних технологій при викладанні дисциплін математичного циклу у вищих навчальних закладах
 • Технології для дистанційного навчання у закладах загальної середньої та вищої освіти

ГРАНТОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

ВИБРАНІ ПРАЦІ

 • Ройко Л.Л. Математика для економістів та економічне моделювання: методичні рекомендації для підготовки до модульних контрольних робіт студентів факультету міжнародних відносин / Л.Л.Ройко. – Луцьк: ПП Іванюк В. П., 2018. – 46 с.
 • Ройко Л.Л. Математика для економістів та економічне моделювання: методичні рекомендації для проведення практичних занять та самостійної роботи студентів факультету міжнародних відносин / Л.Л.Ройко. – Луцьк: ПП Іванюк В. П., 2018. – 81 с.
 • Ройко Л.Л., Микитюк І.О., Ройко Л.Л. Значення задач прикладного характеру при викладанні вищої математики для студентів нематематичних спеціальностей / Л.Л.Ройко, І.О. Микитюк // Тези доповідей VII Міжнародної науково-практичної конференції «Математика. Інформаційні технології. Освіта». – Луцьк: ПП Іванюк В. П., 2018.– С. 174 – 177
 • Ройко Л.Л., Микитюк І.О., Ройко О.О. Особливості викладання вищої математики для студентів нематематичних спеціальностей / Л.Л.Ройко, І.О. Микитюк // Збірник статей VII Міжнародної науково-практичної конференції «Математика. Інформаційні технології. Освіта». № 4 – Луцьк: ПП Іванюк В. П., 2018.– С. 119 – 124
 • Ройко Л.Л., Ройко О.О. Прикладна спрямованість курсу «Математика для економістів та економічне моделювання / Л.Л.Ройко, О.О. Ройко // Науковий журнал «Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво». – № 30–31, ЛНТУ, 2018.– С. 263 – 268 (РІНЦ, Universal Impact Factor, Open Academic Journals Index)
 • Ройко Л.Л., Ройко О.О. Значення курсу «Математика для економістів та економічне моделювання» у підготовці студента факультету міжнародних відносин / Л.Л.Ройко, О.О. Ройко // Збірник матеріалів науково-практичної конференції «Сучасна наука та освіта Волині», присвяченої 100-річчю Національної академії наук України, м. Володимир-Волинський / упоряд., голов. ред. Б. Є. Жулковський. – Луцьк : Волиньполіграф, 2018. – С.465 – 468.
 • Ройко Л.Л., Мамчич Т.І., Мамчич І.Я., Ройко О.О. Програма R – ефективний інструмент підтримки навчання методам прикладної математики / Л.Л.Ройко, Мамчич Т.І., Мамчич І.Я., О.О.Ройко // Тези доповідей VII міжнародної науково-практичної конференції «Інформаційні технології в освіті, науці та виробництві» – ЛНТУ, 2019. – С. 105– 107
 • Ройко Л.Л., Мамчич Т.І., Мамчич І.Я., Ройко О.О. Навчання методам прикладної математики за підтримки програми R / Л.Л.Ройко, Мамчич Т.І., Мамчич І.Я., О.О.Ройко // Науковий журнал «Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво» – №35, ЛНТУ, 2019. – С. 37 – 41 (РІНЦ, Universal Impact Factor, Open Academic Journals Index)
 • Ройко Л.Л., Ройко О.О., Ройко О.О. Застосування інформаційно-комунікаційних технологій при викладанні вищої математики для студентів нематематичних спеціальностей / Л.Л.Ройко, О.О.Ройко, О.О.Ройко // Збірник статей VIII Міжнародної науково-практичної конференції «Математика. Інформаційні технології. Освіта». № 5 – Луцьк: ПП Іванюк В. П., 2019. – С. 89 – 94.
 • Ройко Л.Л., Мамчич Т.І., Миронюк Л.П. Досвід використання інформаційно-комунікаційних технологій при викладанні математичних дисциплін в умовах дистанційного навчання / Л.Л.Ройко, Мамчич Т.І., Л.П.Миронюк // Науковий журнал «Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво»: «Computer-integrated technologies: education, science, production» . – №39, ЛНТУ, 2020. – С. 70 – 77 (РІНЦ, Universal Impact Factor, Open Academic Journals Index)/
 • Миронюк Л. П., Ройко Л. Л. Вища математика : Елементи теорїї рядів : методичні рекомендації до самостійної та індивідуальної робіт. –Луцьк, 2021. – 52 с.
 • Ройко Л.Л., Миронюк Л.П. Wolfram|alpha як засіб оптимізації процесу навчання курсу «Вища математика» / Л.Л.Ройко, Л.П.Миронюк // Науковий журнал «Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво»: «Computer-integrated technologies: education, science, production» . – №40, ЛНТУ, 2020. – С. 58 – 64 (РІНЦ, Universal Impact Factor, Open Academic Journals Index)
 • Ройко Л.Л., Мамчич Т.І., Мамчич І.Я. Розвиток технологій проведення опитування з математичних дисциплін в контексті дистанційного навчання / Л.Л.Ройко, Мамчич Т.І., Мамчич І.Я. // Тези доповідей V Міжнародної науково-практичної конференції «Інформаційні технології в освіті, науці і техніці» – Черкаси: ЧДТУ, 2020. – С. 163 –164.
 • Ройко Л. Л., Миронюк Л. П. Математика для економістів та економічне моделювання : Елементи теорії ймовірностей і математичної статистики : методичні рекомендації. – Луцьк, 2021. – 36 с.
 • Ройко Л. Л. Вища математика : методичні рекомендації до модульних контрольних робіт. – Луцьк, 2021. – 76 с.
 • Миронюк Л. П., Ройко Л. Л. Вища математика : Елементи теорії рядів : методичні рекомендації до самостійної та індивідуальної робіт. –Луцьк, 2021. – 52 с.
 • Ройко Л.Л., Миронюк Л.П. Реалізація міжпредметних зв’язків при викладанні курсу «Математика для економістів та економічне моделювання»//Матеріали Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції Міжпредметні зв’язки природничо-математичних дисциплін в освітньому процесі. – Луцьк: Вежа-друк, 2021. С.33–37
 • L.Royko,L.Myroniuk Studyofmultimediatechnologiesbystudentsofphilologyinthecourse «Informationtechnologies»//III InternationalScientificandPracticalInternetConference «MathematicsandInformaticsinHigherEducation: ChallengesofModernity» (dedicatedtothememoryofProfessorsPankov O. A. andTrokhymenko V. S.). Vinnytsia, 2021. Р.228-232
 • Ройко Л.Л., Миронюк Л.П. Використання засобів інформаційно-комунікаційних технологій у підготовці бакалаврів факультету фізичної культури, спорту та здоров’я// Науковий журнал «Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво»ЛНТУ, 2021. №43. С. 85–91 (РІНЦ, IndexCopernicusUniversalImpactFactor, OpenAcademicJournalsIndex)

Викладання навчальних дисциплін

 • Математика та статистика для економістів.
 • Математика для економістів та економічне моделювання.
 • Вища математика.