Рудик Олександр Володимирович

Матеріал з wiki.vnu.edu.ua
Перейти до: навігація, пошук
РУДИК ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ -
Rudik.jpg
старший викладач кафедри геодезії, землевпорядкування і кадастру

Освіта

У 1981 році отримав атестат Лобачівської середньої школи Горохівського району Волинської області.
Впродовж 1982-1987 років навчався в Луцькому державному педагогічному інституті імені Лесі Українки, де здобув фах вчителя географії та біології.
У 2004 році закінчив аспірантуру Волинського державного університету імені Лесі Українки за спеціальністю 03.00.18 „Екологія”.
У 2008 році закінчив ФПО Волинського національного університету імені Лесі Українки за спеціальністю „Землевпорядкування і кадастр”.

Професійні відзнаки, нагороди, членство в організаціях

Професійна діяльність

 • Луцький державний педагогічний інститут імені Лесі Українки, лаборант, інженер кафедри економічної географії
 • Волинський державний університет імені Лесі Українки, асистент, старший викладач кафедри геодезії, землевпорядкування і кадастру
 • Волинський національний університет імені Лесі Українки, старший викладач кафедри геодезії, землевпорядкування і кадастру
 • Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, старший викладач кафедри геодезії, землевпорядкування і кадастру.


Членство в організаціях

 • Українське товариство фотограмметрії та дистанційного зондування
 • Українське товариство геодезії і картографії
 • Західне геодезичне товариство Українського товариства геодезії і картографії

Наукові інтереси

 • геодезія
 • геодезичні прилади
 • інженерно-геодезичні вишукування
 • організація та управління геодезичним і землевпорядним виробництвом

Грантова діяльність

 • Держтема №18/1-У «Інженерно-геодезичне забезпечення експлуатаційного режиму греблі водосховища ХАЕС» 2000-2005 рр.

Викладає дисципліни:

 • Топографія
 • Практикум з геодезичних приладів
 • Інженерна геодезія

Обрані праці

 1. Король П. П. Математико-картографічне забезпечення моніторингових досліджень ерозійно-небезпечних земель із застосуванням анаморфованих зображень / П.П. Король, В. У. Волошин, О. В. Рудик // Геодезія, картографія і аерофотознімання : міжвідомчий науково-технічний збірник / – Львів : Вид-во Нац. ун-ту „Львівська політехніка”. 2012. – Випуск 76. – С. 110–116.
 2. Волошин В. Математико-картографічне забезпечення моніторингових досліджень ерозійно небезпечних земель із застосуванням методу оцінювання пластики рельєфу //В. Волошин, П. Король, О. Рудик / Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва – Львів: Вид-во Нац. ун-ту „Львівська політехніка”. – 2013. – Вип. І (25). – С.110–116.
 3. Тревого І. С. Про точність визначення перевищень технологією GNSS // І. С. Тревого, І. М. Цюпак, В. У. Волошин, О. В. Рудик / Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Географія. Землеустрій. Природокористування. – Вип. 3. – 2014. – С. 96–98.
 4. Павловська Т. С. Територіальна диференціація показників ефективності природно-заповідної мережі Волинської області / Т. С. Павловська, О. В. Рудик, А. В. Воробей // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Серія : Географічні науки. – Луцьк : Вежа-Друк, 2015. – Вип. 15 (316). – С. 107−118.
 5. Павловська Т. С. Болотні екосистеми у структурі природно-заповідної мережі Волинської області / Т. С. Павловська, І. П. Ковальчук, О. В. Рудик, // Фізична географія та геоморфологія. – 2015. – Вип. 3 (79). – С. 67−77.
 6. Павловська Т. С. Геоекологічний стан річково-басейнової системи Липа (водозбір р. Стир) / Т. С. Павловська, О. В. Рудик, І. П. Ковальчук // Екологічні проблеми природокористування та охорона навколишнього середовища: зб. наук. пр. Другої Всеукр. наук. - практ. конф. за між нар. участю (Рівне, 21−23 жовтня 2015 р. / Рівненський державний гуманітарний університет; за ред. проф. Д. В. Лико [та ін.]. – Рівне: РДГУ, 2015. – С. 138−139.
 7. Мельник В. Деякі загальні принципи тривимірного відтворення ПЕМ-зображень / В. Мельник, О. Рудик // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : зб. наук. пр. – Львів: Вид-во Львівської політехніки. –Вип. 1 (29), 2015. – С.149–151.
 8. Ковальчук І. П. Природно-заповідна мережа Волинської області: параметри сучасного стану, показники динаміки, картографічні моделі / І. П. Ковальчук, В. О. Фесюк, Т. С. Павловська, О. В. Рудик // Часопис картографії: Збірник наукових праць. – К.: КНУ ім. Тараса Шевченка, 2013. – Вип. 8. – С. 64–78.

Контакти

43026, м. Луцьк, вул. Кравчука, 36, Корпус - "К", ауд.206
е-mail: rs.lutsk@vnu.edu.ua

Індекс бібліографічних посилань у Google Академія