Садовська Ірина Борисівна

Матеріал з wiki.vnu.edu.ua
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Sadovska (1).jpg

43025, м. Луцьк, вул. Винниченка 28, корпус G, IІІ поверх, каб. G-309, телефон: +38(0332)242145,

E-mail: Sadovska.Iryna@vnu.edu.ua

Завідувач кафедри обліку і оподаткування, доктор економічних наук, професор

ResearcherID AAC-4190-2020 https://publons.com/researcher/3352056/iryna-sadovska/

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=ZwmJ42cAAAAJ

https://orcid.org/0000-0002-7081-8524

Освіта

2018 Доктор економічних наук, Інститут аграрної економіки НААН (Киїів)

1997 Кандидат економічних наук зі спеціальності 08.06.04 Бухгалтерський облік, аналіз і аудит, Інститут аграрної економіки (Київ)

1983 Спеціаліст з бухгалтерського обліку і аналізу господарської діяльності, економічний факультет, Кам’янець-Подільський сільськогосподарський інститут (Кам’янець-Подільський)

Професійні призначення

З 2020 року Завідувач кафедри обліку і оподаткування, Волинський національний університет імені Лесі Українки

2018-2020 Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, професор кафедри обліку і аудиту

2000-2018 Луцький національний технічний університет, завідувачка кафедри обліку і аудиту, професор

2000 – дотепер директор аудиторської фірми ТОВ «Актив-Аудит»

2018 член Вченої спеціалізованої ради із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук, Львівський торговельно-економічний університет

2015- дотепер член редакційних колегій журналів Інститут бухгалтерського облікуy, Науковий дискурс

Професійні відзнаки, нагороди, членство в організаціях

2005 - нагрудний знак МОН України "Відмінник освіти"

1996 – дотепер Голова Волинського територіального відділення Федерації професійних бухгалтерів і аудиторів України

2002 – дотепер Голова Волинського територіального відділення Федерації бухгалтерів і фінансистів АПК України

2000- член Спілки аудиторів України

2000- член Аудиторської палати України

Наукові інтереси та курси, які викладаю

Організація обліку, контролю, аналізу і оподаткування

Облікова політика

Облік і оподаткування в управлінні проектами

Облік у суб’єктів малого бізнесу

Управлінський облік

Грантова діяльність

2005-2007 керівник держбюджетної теми "Методологія обліково-аналітичного забезпечення системи управління підприємством", номер державної реєстрації 0108U001089

2015-2017 керівник держбюджетної теми "Формування механізму управління розвитком підприємств на засадах маркетингової концепції", номер державної реєстрації 0112U00287

2007-2013 аудитор проектів, які реалізовувались в рамках програми ЄС Польща-Білорусь-Україна

2014-2020 аудитор проектів, які реалізовуються в рамках програми ЄС Польща-Білорусь-Україна

Вибрані публікації

Книги

1. Облікова політика в управлінні підприємством: методика і практика: Монографія. – Луцьк: Волинська обласна друкарня, 2018. – 300 с.

2. Управлінський облік. Електронний навчальний посібник // І.Б. Садовська, Н.В. Тлукевич. – Луцький НТУ. – 2017.

3. Бухгалтерський облік: електронний навчальний посібник. - Луцький НТУ. - 2018.

4. Теорія бухгалтерського обліку. навч. посібник / І.Б. Садовська, К.Є. Нагірська. – Луцьк: Редакційно-видавничий відділ Луцького НТУ, 2015. – 324 с. (14,2 друк. арк.) Схвалено до руку Вченою радою Луцького НТУ протокол № 13 від 23 червня 2015 року

5. Бухгалтерський облік. Практикум: навч. посібник. – Луцьк: РВВ Луцького НТУ, 2014. – 284 с. (14,2 д.а.) Схвалено до руку Вченою радою Луцького НТУ протокол № 11 ві 24 червня 2014 року

Монографії

1. Удосконалення обліку, контролю і аналітичного забезпечення управління підприємством в умовах глобалізації економіки [Колективна монографія]// Кол. Авторів (Садовська І.Б., Бабіч І.І., Бродська І.І., Голячук Н.В., Жураковська І.В., Зеленко С.В., Московчук А.Т., Нагірська К.Є., Нужна О.А., Писаренко Т.М., Сидоренко Р.В., Талах Т.А., Ткачук І.М., Тлучкевич Н.В., Чудовець В.В. ) за ред. І. Садовської. – Луцьк: РВВ Луцького НТУ, 2016, С.186 (4,65 д.а.)

2. Науково-теоретичне обґрунтування проблем обліково-аналітичного та контрольного забезпечення діяльності суб’єктів господарювання//[колективна монографія] // Кол. Авторів (Садовська І.Б., Бабіч І.І., Бродська І.І., Голячук Н.В., Жураковська І.В., Зеленко С.В., Московчук А.Т., Нагірська К.Є., Нужна О.А., Писаренко Т.М., Сидоренко Р.В., Талах Т.А., Ткачук І.М., Тлучкевич Н.В., Чудовець В.В.) за ред. І. Садовської. – Луцьк: РВВ Луцького НТУ, 2016, (4,87 д.а.)

3. Оцінка методики обліково-аналітичного та контрольного забезпечення діяльності суб’єктів господарювання в умовах глобалізації економіки: [колективна монографія] / колектив авторів (Садовська І.Б., Бабіч І.І., Бродська І.І., Голячук Н.В., Жураковська І.В., Зеленко С.В., Московчук А.Т., Нагірська К.Є., Нужна О.А., Писаренко Т.М., Сидоренко Р.В., Талах Т.А., Ткачук І.М., Тлучкевич Н.В., Чудовець В.В.) за ред. канд. екон. наук І.Б. Садовської. – Луцьк: Редакційно-видавничий відділ Луцького НТУ, 2017. – 160 с. (5 д.а.)

4. Садовська І.Б., Бляхарчук М.О. Облікова політика в управлінні підприємством: методика і практика: Монографія. – Луцьк: Волинська обласна друкарня, 2018. – 300 с.

5. Нагірська К.Є., Садовська І.Б. Імплементація проектів ПТС в Україні: вимоги до організації обліку та формування звітності. Облік, аналіз і контроль в умовах міжнародного співробітництва: [колективна монографія] / колектив авторів за ред. В.В. Чудовця. Луцьк: ІВВ Луцького НТУ, 2019. 204 с. С. 119-129.

Статті

- іноземною мовою у рецензованих закордонних виданнях

1. Nataliia Semenyshena, Nadiya Khorunzhak, Oksana Adamyk, Irуna Sadovska, Kateryna Nahirska, Valerii Zhuk. THE METHODOLOGY FOR CALCULATING BASELINE INDICATORS FOR BUDGETING EXPENDITURES OF BUDGETARY INSTITUTIONS: THE CASE OF UKRAINE. INTELLECTUAL ECONOMICS. 2019, No. 13(1). DOI: 10.13165/IE-19-13-1-04. https://www3.mruni.eu/ojs/intellectual-economics/article/view/5044/4548

2. Oksana Nuzhna, Nataliia Tluchkevych, Nataliia Semenyshena, Kateryna Nahirska, Irуna Sadovska. Making managerial decisions in the agrarian management through the use of ABC-analysis tool. INDEPENDENT JOURNAL OF MANAGEMENT & PRODUCTION (IJM&P). v. 10, n. 7. Special Edition PDATU, 2019. P. 798-816. DOI: 10.14807/ijmp.v10i7.901. http://www.ijmp.jor.br/index.php/ijmp/article/view/901

3. Oksana Radchenko, Nataliia Semenyshena, Iryna Sadovska, Kateryna Nahirska, Nataliia Pokotylska. Foresight Development Strategy of the Financial Capacity: Comparative Study of the Ukrainian Agricultural Sector. Engineering Economics. N 31 (2), 2020. P. 178-187. DOI: 10.5755/j01.ee.31.2.24340. URL: http://inzeko.ktu.lt/index.php/EE/article/view/24340 (Скопус, Q2, WoS)

4. Mykola DZIAMULYCH, Irуna SADOVSKA, Tetiana SHMATKOVSKA, Kateryna NAHIRSKA, Oksana NUZHNA, Olga GAVRYLIUK. THE STUDY OF THE RELATIONSHIP BETWEEN RURAL POPULATION SPENDING ON PEASANT HOUSEHOLDS WITH THE MAIN SOCIOECONOMIC INDICATORS: A CASE STUDY OF VOLYN REGION, UKRAINE. Scientific Papers Series Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural Development. Vol. 20, Issue 2, 2020. P. 217-222. PRINT ISSN 2284-7995, E-ISSN 2285-3952. URL: http://managementjournal.usamv.ro/pdf/vol.20_2/volume_20_2_2020.pdf

5. SEMENYSHENA, Nataliia; KHORUNZHAK, Nadiya; SADOVSKA, Iryna. Evaluation of the adaptability of scientific theories for the development of accounting institute Intelektine Ekonomika; Vilnius Том 14, Изд. 1, (2020): 113-129. URL: https://www3.mruni.eu/ojs/intellectual-economics/article/view/5713 DOI: https://doi.org/10.13165/IE-20-14-1-07 (Скопус, Q2)

6. Yuriy Kyrylov, Nadiia Stoliarchuk, Iryna Sadovska, Andrii Bilochenko, Alina Matviienko, Heorhii Khioni. INNOVATION AS AN IMPORTANT PRODUCTION FACTOR AND A FACTOR IN INCREASING THE INVESTMENT ATTRACTIVENESS OF THE AGRICULTURAL SECTOR. Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development eISSN 2345-0355. 2020. Vol. 42. No. 4: 458-465 Article DOI: https://doi.org/10.15544/mts.2020.47

7. Binert О., Sodoma R., Sadovska I., Begun S., Shmatkovska T., Balash L. Mechanisms for improving economic relations in the milk subcomplex of the agricultural sector: a case study of ukraine. Scientific Papers Series Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural Development. 2021. Vol. 21, Issue 2. URL: http://sci.ldubgd.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/8522

8. Zhuk V., Kantsurov O., Sadovska I., Melnyk K., Safarova A., Starenka O., Nahirska K., Nuzhna O., Tluchkevych N. Calculation of the efficiency of involving the institute of audit in sustainable development of rural areas in Ukraine. AD ALTA: Journal of Interdisciplinary Research. 2021. Vol. 11. Iss. 2. Spicial Issue XXI. 2021. P. 128–135. URL: http://www.magnanimitas.cz/ADALTA/110221/PDF/110221.pdf

9. Ivashkiv I., Korol S., Lyashenko O., Sadovska I., Nadvynychnyy S. Financial and economic evaluation of agricultural insurance market in ukraine. Agricultural and Resource Economics: International Scientific E-Journal. 2021. Vol. 7, No. 3. DOI: https://doi.org/10.51599/are.2021.07.03.03 https://doi.org/10.51599/are.2021.07.03.03

- у фахових вітчизняних виданнях

1. Садовська І.Б. Податкова та бухгалтерська собівартість в управлінському обліку: інжиніринговий підхід / Економічні науки. Серія «Облік і фінанси». Збірник наукових праць. Луцький національний технічний університет. Випуск 13 (49). – Ч. 1. – Редкол.: відп. ред. д.е.н., професор Герасимчук З.В. – Луцьк, 2016.– с. 171 – с. 178.(0,44д.а.)

2. Садовська І.Б. Інноваційна модель розвитку управлінського обліку/ Садовська І.Б., Нагірська К.Є. // Економічні науки. Серія «Облік і фінанси». Збірник наукових праць Луцького національного технічного університету. - Випуск 14 (53). –Ч.1. – Луцьк, 2017. – С.176-190 (0,8 д.а.)

3. Садовська І.Б. Управлінський облік: стиль практичного бізнес-мислення чи модна течія теорії // Економічні науки. Серія «Облік і фінанси». Збірник наукових праць Луцького національного технічного університету. - Випуск 14 (53). –Ч.2. – Луцьк, 2017. – С.161-168 (0,44 д.а.)

4. Садовська І.Б. Точки дотику теорії і практики управлінського обліку / І.Б. Садовська // Економічний форум. – 2017. – №3. – С. 299-306 (0,44 д.а.).

5. Садовська І.Б., Мартинюк Н.Ю., Нагірська К.Є. Проблемні аспекти впровадження методу обліку витрат на якість за моделлю «попередження, оцінки, та втрат» на будівельних підприємствах / Садовська І.Б., Мартинюк Н.Ю., Нагірська К.Є. / Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки : журнал / уклад. Любов Григорівна Ліпич, Мирослава Богданівна Кулинич. – Луцьк : Вежа-Друк, 2018. – № 3 (15). – 113 с. – С. 94-101. DOI: https://doi.org/10.29038/2411-4014-2018-03-94-101

6. Садовська І.Б. Облік соціального капіталу: проблеми та перспективи удосконалення методології. Економічні науки. Серія «Облік і фінанси» : Збірник наукових праць. Луцький національний технічний університет. Випуск 16 (61). Луцьк, 2019. 168 с. С. 131-142.

7. Садовська І.Б., Бабіч І.І., Нагірська К.Є. Організація обліку і оподаткування у фермерських господарствах в контексті професійного бухгалтерського судження. Облік і фінанси. № 4 (86). 2019. С. 45-53. DOI: 10.33146/2307-9878-2019-4(86)-45-53. URL: http://www.afj.org.ua/ua/article/698

8. Садовська І., Матвієць В., Столярчук Н., Козак М. Дослідження ринку наукоємної продукції прикарпатської ДСГДС. Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки : журнал / уклад. Любов Григорівна Ліпич, Мирослава Богданівна Кулинич. – Луцьк : Вежа-Друк, 2020. – Т.2, № 2 (22). – 204 с. – С. 54-63. DOI: https://doi.org/10.29038/2411-4014-2020-02-54-63

9. Куцик П. О., Маркус О. В., Садовська І. Б. Роль професійного судження у застосуванні єдиної моделі обліку оренди за МСФЗ (IFRS) 16 «Оренда». Вісник Львівського торговельно-економічного університету.. Економічні науки. 2021. № 63. С. 5-10. DOI: https://doi.org/10.36477/2522-1205-2021-63, http://journals-lute.lviv.ua/index.php/visnyk-econom/issue/view/83 10. Serpeninova Y., Sadovskа I., Novykova D. The essence of accounting paradoxes: Економічний часопис Волинського національного університету імені Лесі Українки. 2021. Т. 4 , No 28. С. 25–30. DOI: https://doi.org/10.29038/2786-4618-2021-04-25-30 https://echas.vnu.edu.ua/index.php/echas/article/view/710

11. Павлов К. В., Садовська І. Б., Бояр А. О., Вербова О. С., Коваль М. О. Теоретико-методологічні засади регулювання зайнятості населення Украı̈ни. Український журнал прикладної економіки та техніки. 2021. Том 6. № 4. С. 132–139. DOI: https://doi.org/10.36887/2415-8453-2021-4-15 http://ujae.org.ua/wp-content/uploads/2022/03/ujae_2021_r04_a15.pdf

12. Павлова О. М., Павлов К. В., Садовська І. Б., Шворак А. М., Вербова О. С. Економічні погляди Є. В. Храпливого. Український журнал прикладної економіки та техніки. 2021. Том 6. № 3. С. 258–265. DOI: https://doi.org/10.36887/2415-8453-2021-3-35 http://ujae.org.ua/wp-content/uploads/2022/03/ujae_2021_r03_a35.pdf

13. Садовська І. Б., Маркус О. В., Нагірська К. Є. Формування управлінської моделі Звіту про рух грошових коштів в контексті облікової політики згідно МСБО. Економічний часопис Волинського національного університету імені Лесі Українки. 2022. Том 2. № 30. С. 39-45. DOI: https://doi.org/10.29038/2786-4618-2022-02-39-45