Салієва Леся Миколаївна

Матеріал з wiki.vnu.edu.ua
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Леся Салієва - кандидат хімічних наук

Кандидат хімічних наук, доцент кафедри органічної хімії та фармації Волинського національного університету імені Лесі Українки.

Освіта

2019 рік - диплом кандидата хімічних наук, Інститут органічної хімії НАН України (м. Київ).
2013 рік - диплом магістра з відзнакою, хімічний факультет, Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки (м. Луцьк).

Професійні відзнаки, нагороди, членство в організаціях, стажування

2023 рік - подяка ректора Волинського національного університету ім. Лесі Українки
21.11.2022-9.12.2022 року - цикл стажування із навчальних дисциплін "Фармацевтична хімія. Методика викладання" на кафедрі медичної та фармацевтичної хімії Буковинського державного медичного університету
Член редколегії періодичного видання “Проблеми хімії та сталого розвитку” (Наукове фахове видання України, категорія “Б”, Наказ Міністерства освіти і науки України від 29.06.2021 № 735)
з 11.06.2021 року - дійсний член Наукового товариства ім. Шевченка
з березня 2020 року - дійсний член Асоціації превентативної та антиейджинг медицини
2019 рік - подяка ректора Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки
січень-червень 2013 року - стипендіат благодійного фонду «Фонд Ігоря Палиці – Новий Луцьк»

Наукові інтереси

Наукові дослідження знаходяться в області гетероциклічних сполук - похідні 2-тіогідантоїнів, гідантоїнів та імідазолів, їх структурна модифікація та біологічний потенціал.

Науковометричні бази

Грантова діяльність

2020 - 2023 р., 2023-2026 р. - відповідальний виконавець міжнародної програми між Східноєвропейським національним університетом ім. Лесі Українки та Університетом Саарланду (Німеччина) у програмі Еразмус+

Дисципліни, що викладає

- органічна хімія
- стандартизація лікарських засобів
- фармацевтична хімія
- хімія теоретична та молекулярне моделювання
- теоретичні основи синтезу
- хімія гетероциклічних сполук

Вибрані праці

Наукові статті у виданнях рецензованих науково-метричною базою Scopus

 1. Lesya M. Saliyeva, Nataliia Yu. Slyvka, Мykola I. Коrоtkykh, Mykhailo V. Vovk Methods for the synthesis of imidazo[2,1-b][1,3]thiazines, their annulated and hydrogenated analogs. Chemistry of Heterocyclic Compounds. 2023. Vol. 59, No. 6-7. Рp. 368-385.
 2. Ivanna Danyliuk, Nataliia Kovalenko, Valentyna Tolmachova, Olena Kovtun, Lesya Saliyeva, Nataliia Slyvka, Serhii Holota, Gennady Kutrov, Magdalina Tsapko and Mykhailo Vovk Synthesis and antioxidant activity evaluation of some new 4-thiomethyl functionalised 1,3-thiazoles. Current Chemistry Letters. 2023. Vol. 12, № 4. Pp. 667-676.
 3. Nataliia Slyvka, Lesya Saliyeva, Serhii Holota, Victor Tkachuk, Alla Vaskevych, Ruslan Vaskevych, Mykhailo Vovk Convenient Synthesis of 4-pyridinyloxy-Modified imidazo[2,1-b][1,3]thiazines as Potential Antiinflammatory Agents. Biointerface Research in Applied Chemistry. 2023. Vol. 13, Issue 2. Pp. 183.
 4. Nataliia Slyvka, Lesya Saliyeva, Serhii Holota, Mariia Litvinchuk, Svitlana Shishkina, Mykhailo Vovk Synthesis and anti-inflammatory activity of S-oxides of pyridinyloxy substituted imidazo[2,1-b][1,3]thiazines. Current Chemistry Letters. 2023. Vol. 12, № 2. Pp. 335-342.
 5. Lesya M. Saliyeva, Irina V. Dyachenko, Ivanna Yu. Danyliuk, Mykhailo V. Vovk Di-, tetra-, and perhydropyrrolo[1,2-a]imidazoles: the methods of synthesis and some aspects of application. Chemistry of Heterocyclic Compounds. 2022. Vol. 58, No. 12. Рp. 661-680.
 6. N. Yu. Slyvka, S. M. Holota, L. M. Saliyeva, E. M. Kadykalo, M. A. Kolishetska, M. V. Vovk Evaluation of antioxidant activity of derivatives with 6,7-dihydro-5Himidazo[2,1-b][1,3]thiazine scaffold. Biopolymers and Cell. 2022. Vol. 38. N 3. P 205-211.
 7. Н.Ю. Сливка, Л.М. Салієва, E.М. Кадикало, T.П. Бортнік, М.Б. Літвінчук,М.В. Вовк Синтез і рістрегулююча активність феноксизаміщених (бензо)імідазо[2,1-b][1,3]тіазинів. Питання хімії та хімічної технології. 2022. № 4. С. 61-68.
 8. Lesya Saliyeva, Nataliia Slyvka, Serhii Holota, Alina Grozav, Nina Yakovychuk , Mariia Litvinchuk, Mykhailo Vovk Synthesis and Evaluation of Bioactivity of 6-[(2-Pyridinyloxy)](Benzo)Imidazo[2,1-b][1,3]Thiazine Derivatives. Biointerface Research in Applied Chemistry. 2022. Vol. 12, Issue 4. Pp. 5031-5044.
 9. Georgiy G. Yakovenko, Lesya N. Saliyeva, Mykhailo V. Vovk 5(4)-Aminopyrazoles as effective reagents in the synthesis of pyrazolo-annulated pyridines. Chemistry of Heterocyclic Compounds. 2022. Vol. 58, No. 4/5. Рp. 159–177.
 10. Lesya Saliyeva, Serhii Holota, Alina Grozav, Nina Yakovychuk , Mariia Litvinchuk, Nataliia Slyvka, Mykhailo Vovk Synthesis and Evaluation of Antimicrobial and Anti-inflammatory Activity of 6-aryliden-2-methyl-2,3-dihydroimidazo[2,1-b][1,3]thiazoles. Biointerface Research in Applied Chemistry. 2022. Vol. 12, Issue 1. Pp. 292-303.
 11. Georgiy G. Yakovenko, Lesya N. Saliyeva, Eduard B. Rusanov, Il’ya S. Donchak, Mykhailo V. Vovk Synthesis of methyl(ethyl) pyrazolo[4,3-b]pyridine-6-carboxylates and their conversion to tert-butyl 4,5,6,7-tetrahydropyrazolo[4,3-b]pyridine-6-carboxylates. Chemistry of Heterocyclic Compounds. 2021. Vol. 57, No. 11. Рp. 1137–1145.
 12. Lesya N. Saliyeva, Irina V. Diachenko, Ruslan I. Vas'kevich, Nataliia Yu. Slyvka, Mikhailo V. Vovk Imidazothiazoles and their hydrogenated analogs: methods of synthesis and biomedical potential. Chemistry of Heterocyclic Compounds. 2020. Vol. 56, No. 11. Рp. 1394–1407.
 13. Mariia B. Litvinchuk, Anton V. Bentya, Lesya N. Saliyeva, Eduard B. Rusanov, Mykhailo V. Vovk Characteristic features of interaction between (5-methyl-1,3-thiazolidin-2-ylidene) ketones and tosyl azide. Chemistry of Heterocyclic Compounds. 2020. Vol. 56, No. 9. Рp. 1230–1233.

Наукові статті у вітчизняних фахових виданнях

 1. Федоровська М., Ярема І., Кашуба А., Салієва Л. Розробка складу і технології лікарської косметичної маски з рослинними компонентами. Проблеми хімії та сталого розвитку. 2023. № 1. С. 36-46.
 2. Л. Салієва, Н. Сливка, Л. Марушко, О. Комаровська-Порохнявець, В. Толмачова, Н. Коваленко, М. Вовк. Оцінка бактерицидної та фунгіцидної активності сірковмісних 2,3-дигідроімідазо[2,1-b]тіазолів. Проблеми хімії та сталого розвитку. 2022. № 4. С. 91–96.
 3. Данилюк, І., Васькевич, Р., Васькевич, А., Толмачова, В., Ковтун, О., Карпенко, Х., Яковичук, Н., Грозав, А., Салієва, Л., Сливка, Н., Вовк, М. Оцінка протигрибкової активності деяких піролідинонів та конденсованих азепінонів. Проблеми хімії та сталого розвитку. 2022. № 3. С.36-42.
 4. Сливка Н., Салієва Л., Голота С., Кадикало Е., Марушко Л., Вовк М. Синтез та антиексудативна активність N-оксидів 4-піридинілоксизаміщених (бенз)імідазо[2,1-b][1,3]тіазинів. Праці НТШ. Хім. наук. 2022. Т. LXX. С. 102–109.
 5. Сливка, Н., Салієва, Л., Голота, С., Жилко, В., Хилюк, Д., Вовк, М. Докінгові дослідження механізму дії потенційного нестероїдного протизапального агенту 3-((3,5-дихлорпіридин-2-іл)окси)-3,4-дигідро-2H-бензо[4,5]імідазо[2,1-b][1,3]тіазину. Проблеми хімії та сталого розвитку. 2022, № 2. С. 61-68.
 6. N.O. Syrota, S.V. Kemskiy, L.M. Saliyeva, M.V. Vovk 1,2,3-Triazole-4(5)-amines – Convenient Synthetic Blocks for the Construction of Triazolo-Annulated Heterocycles. J. Org. Pharm. Chem. 2022. Vol. 20, Issue 2. Pp. 27-51.
 7. Савінчук Н., Васькевич А., Яковичук Н., Грозав А., Васькевич А., Панчук О., Салієва Л., Сливка Н., Вовк М. Оцінка протимікробної дії халькогеновмісних піроло[1,2-a]хіназолін-5(1H)-онів. Проблеми хімії та сталого розвитку. 2022. № 1. C. 54-63.
 8. Сирота Н., Кемський С., Яковичук Н., Грозав А., Салієва Л., Сливка Н., Вовк М. Оцінка протимікробної активності 5-гідрокси(сульфаніл)[1,2,3]триазоло[4,5-е][1,4]діазепінів. Проблеми хімії та сталого розвитку. 2022. № 1. C. 64-70.
 9. Сливка Н., Салієва Л., Кадикало Е., Бортнік Т., Вовк М. Рістінгібуюча активність (2-піридинілокси)заміщених (бензо)імідазо[2,1-b][1,3]тіазинів. Проблеми хімії та сталого розвитку. 2021. № 4. С. 52-61.
 10. Салієва Л.М., Сливка Н.Ю., Вовк М.В. Аміноліз 6-заміщених 2-метил-2,3-дигідроімідазо[2,1-b]тіазолів. Проблеми хімії та сталого розвитку. 2021. Вип. 3. С. 51-56.
 11. Салієва Л.М., Голота С.М., Грозав А.М., Яковичук Н.Д., Лукащук М.М., Марушко Л.П., Сливка Н.Ю., Вовк М.В. Синтез, антиексудативна та антимікробна активність 6-арилідензаміщених імідазо[2,1-b]тіазолів. Журнал орг. фарм. хімії. 2021. Т. 19, № 2. С. 29-35.

Патенти на корисні моделі

 1. Патент на корисну модель № 150937 Україна. Спосіб одержання 6-піридинілоксизаміщених 6,7-дигідро-5Н-імідазо[2,1-b][1,3]тіазинів // Сливка Н.Ю., Салієва Л.М., Вовк М.В. Заявник і патентоотримач Волинський національний університет ім. Лесі Українки; заявлений 22.11.21; опублікований 12.05.22; Бюл. № 19, 2022 р.
 2. Патент на корисну модель № 150842 Україна. Спосіб одержання 3-піридинілоксизаміщених 3,4-дигідро-2Н-бензо[4,5]імідазо[2,1-b][1,3]тіазинів // Сливка Н.Ю., Салієва Л.М., Вовк М.В. Заявник і патентоотримач Волинський національний університет ім. Лесі Українки; заявлений 22.11.21; опублікований 27.04.22; Бюл. № 17, 2022 р.
 3. Патент на корисну модель № 150841 Україна. Спосіб одержання 6-піридинілоксизаміщених 2,3-дифеніл-6,7-дигідро-5H-iмідазо[2,1-b][1,3]тіазинів // Сливка Н.Ю., Салієва Л.М., Вовк М.В. Заявник і патентоотримач Волинський національний університет ім. Лесі Українки; заявлений 22.11.21; опублікований 27.04.22; Бюл. № 17, 2022 р.
 4. Патент на корисну модель № 149448 Україна. Спосіб одержання 3-піридинілоксизаміщених-3,4-дигідро-2Н-[1,3]тіазино[3,2-а]бензимідазолів // Сливка Н.Ю., Салієва Л.М., Вовк М.В. Заявник і патентоотримач Волинський національний університет ім. Лесі Українки; заявлений 30.06.21; опублікований 17.11.21; Бюл. № 46, 2021 р.
 5. Патент на корисну модель № 149447 Україна. Спосіб одержання сульфоксидів 3-піридинілоксизаміщених-3,4-дигідро-2Н-[1,3]тіазино[3,2-а]бензимідазолів // Сливка Н.Ю., Салієва Л.М., Вовк М.В. Заявник і патентоотримач Волинський національний університет ім. Лесі Українки; заявлений 30.06.21; опублікований 17.11.21; Бюл. № 46, 2021 р.
 6. Патент на корисну модель № 134848 Україна. Спосіб отримання конденсованих похідних перхлоратів 2-(арилсульфанілметил)-2,3,5,6-тетрагідроімідазо[2,1-b][1,3]тіазол-7-онію. Салієва Л.М., Сливка Н.Ю., Васькевич А.І., Вовк М.В. Заявник і патентоотримач Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки; заявлений 17.12.18; опублікований 10.06.2019; Бюл. № 11, 2019 р.

Контакти

43025, м. Луцьк, вул. Потапова, 9 (навчальний корпус С, каб. 813а)
saliieva.lesia@vnu.edu.ua