Сачук Юрій Володимирович

Матеріал з wiki.vnu.edu.ua
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Сачук.jpg

Доцент кафедри комп'ютерних наук та кібербезпеки Волинського національного університету імені Лесі Українки, кандидат фізико-математичних наук, фахівець із аналітико-числових методів, інформаційного захисту, систем технічного захисту інформації та автоматизації обробки.

Наукові профілі автора

ORCID

Scopus Author ID

Google Scholar

ОСВІТА

 • 2018 - кандидат фізико-математичних наук, Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України (м. Львів).
 • 2012 - диплом про вищу освіту з відзнакою, математичний факультет, Волинський національний університет імені Лесі Українки.

ПРОФЕСІЙНІ ПРИЗНАЧЕННЯ

 • 2015 - провідний інженер відділу впровадження технічних та програмних засобів центру по здійсненню соціальних виплат Волинської ОДА (сумісник).
 • 2018 - вчитель інформатики в ЗОШ №4 м. Луцьк
 • 2018 - викладач інформатики в Луцькому педагогічному коледжі.
 • 2018 - старший викладач кафедри національної безпеки факультету історії, політології та національної безпеки СНУ імені Лесі Українки (сумісництво).
 • 2019 - старший викладач кафедри національної безпеки факультету історії, політології та національної безпеки СНУ імені Лесі Українки.
 • 2020 - старший викладач кафедри комп'ютерних наук та кібербезпеки.

ПРОФЕСІЙНІ ВІДЗНАКИ, НАГОРОДИ, ЧЛЕНСТВО В ОРГАНІЗАЦІЯХ

 • Член національної спілки краєзнавців України.
 • Член громадської організації "СХІДНОЄВРОПЕЙСЬКЕ НАУКОВЕ ТОВАРИСТВО".

НАУКОВІ ІНТЕРЕСИ

Роботи стосуються дослідження стійкості гетерогенних інформаційних мереж, стеганографічного захисту інформації, імітаційного моделювання.

ГРАНТОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

ВИБРАНІ ПРАЦІ

 • Sachuk Yu. V., Maksymuk O. V. Analysis of the stress-strain state of a body under the action of rigid punches of different shapes. Journal of Mathematical Sciences. 2017. 220, No. 2. P. 204–212
 • Sachuk Yu. V., Maksymuk O. V. Contact Problem of Wear of the Elastic half plane with winkler’s coating caused by punches of canonical shapes. Journal of Mathematical Sciences. Vol. 228, Issue 2, 2018. p 173–179
 • Сачук Ю.В., Максимук О.В. Напружено-деформований стан в пружній півплощині при взаємодії контактних пар конструкційних матеріалів. Сучасні проблеми механіки та математики: зб. наук. праць міжнар. наук. конф. (Львів, 22–25 травня 2018 р.). Львів, 2018. С. 90–91
 • Сачук Ю.В., Максимук О.В. Обчислення областей контакту для задач контактної взаємодії канонічних штампів із півплощиною з урахування зношування. V науково-технічна конференція «Обчислювальні методи і системи перетворення інформації»: зб. наук. праць наук.-тех. конф. (Львів, 4–5 жовтня 2018 р.). Львів, 2018. С. 24–25.
 • Сачук Ю.В., Максимук О.В. Комп’ютерне моделювання пружно-пластичної деформації в задачах контактної взаємодії канонічних штампів з півплощиною // Математичне та комп’ютерне моделювання. Серія фізико-математичне моделювання. – Вип.18. – 2018. – С. 126-134.
 • Сачук Ю.В., Максимук О.В., Саланда І.П. Аналітико-числове обчислення ітераційними методами областей контакту для задачі про зношування пружної півплощини канонічними штампами // Математичне та комп’ютерне моделювання. Серія фізико-математичне моделювання. – Вип.20. – 2019. – С. 70-78.
 • Собчук В.В., Лаптєв О.А., Саланда І.П., Сачук Ю.В. математична модель структури інформаційної мережі на основі нестаціонарної ієрархічної та стаціонарної гіпермережі // ВІКНУ. - №64 - 2019. - С. 124-133.
 • Саланда І.П., Сачук Ю.В. Метод синтезу оптимальних гіпермереж за критерієм максимуму функціональної стійкості / Саланда І.П., Сачук Ю.В. // Телекомунікаційні та інформаційні технології. – 2019. – №. 4(65). – С. 4-11.
 • Сачук Ю.В., Максимук О.В., Саланда І.П. Особливості зношування пружної півплощини штампами канонічної форми / Сачук Ю.В., Максимук О.В., Саланда І.П. // Фізико-математичне моделювання та інформаційні технології. – 2019. – Вип. 28,29. – С. 73-80.
 • Сачук Ю.В., Максимук О.В. Математичне моделювання контактної взаємодії тіл для пружної основи з двома коефіцієнтами постелі. Математичні проблеми механіки неоднорідних структур: зб. наук. праць наук.-тех. конф. Львів, 17–19 вересня 2019 р.). Львів, 2019. С. 76–77.
 • Фуга Р.В., Сачук Ю.В. Прикладні аспекти інформаційної безпеки ООН. Молода наука Волині: пріоритети та перспективи досліджень: матеріали ІХ міжнар. наук.-практ. конф. студентів і аспірантів (Луцьк, 14–15 травня 2019 р.). Луцьк, 2019. С. 421–422.
 • Малюта Д.А., Сачук Ю.В. Російсько-українська інформаціна війна. Молода наука Волині: пріоритети та перспективи досліджень: матеріали ІХ міжнар. наук.-практ. конф. студентів і аспірантів (Луцьк, 14–15 травня 2019 р.). Луцьк, 2019. С. 374–376.
 • Мілінчук А. А., Сачук Ю.В. Система забезпечення кібербезпеки США. Молода наука Волині: пріоритети та перспективи досліджень: матеріали ІХ міжнар. наук.-практ. конф. студентів і аспірантів (Луцьк, 14–15 травня 2019 р.). Луцьк, 2019. С. 381–384.
 • Савинець Б.К., Сачук Ю.В. Ключові елементи системи забезпечення інформаційної безпеки Естонської Республіки. Молода наука Волині: пріоритети та перспективи досліджень: матеріали ІХ міжнар. наук.-практ. конф. студентів і аспірантів (Луцьк, 14–15 травня 2019 р.). Луцьк, 2019. С. 409–411.
 • Сачук Ю.В., Касянчук О.В. Розробка клієнт-серверної утиліти передачі повідомлень // IІІ Міжнародна науково-практична конференція IT-професіоналів та аналітиків комп’ютерних систем, «ProfIT Conference» (8 – 10 грудня 2020). – Харків. – 2020. – С. 24
 • Коришко М.Ю., Сачук Ю.В. Проектування мобільного застосунку для обробки цифрових зображень // IІІ Міжнародна науково-практична конференція IT-професіоналів та аналітиків комп’ютерних систем, «ProfIT Conference» (8 – 10 грудня 2020). – Харків. – 2020. – С. 27-28
 • Малаховський З.І., Сачук Ю.В. Проектування та розробка мережевого сервісу обліку домашніх витрат // IІІ Міжнародна науково-практична конференція IT-професіоналів та аналітиків комп’ютерних систем, «ProfIT Conference» (8 – 10 грудня 2020). – Харків. – 2020. – С. 36-37
 • Сачук Ю.В., Моссур Т.С. Система автоматизованої оплати проїзду // IІІ Міжнародна науково-практична конференція IT-професіоналів та аналітиків комп’ютерних систем, «ProfIT Conference» (8 – 10 грудня 2020). – Харків. – 2020. – С.42
 • Радюк В., Сачук Ю. В. Розробка додатка для читання електронних книг // IІІ Міжнародна науково-практична конференція IT-професіоналів та аналітиків комп’ютерних систем, «ProfIT Conference» (8 – 10 грудня 2020). – Харків. – 2020. – С. 53-54.
 • Сащук В.В., Сачук Ю.В. Розробка мультимедійного сайту з використанням Wordpress // IІІ Міжнародна науково-практична конференція IT-професіоналів та аналітиків комп’ютерних систем, «ProfIT Conference» (8 – 10 грудня 2020). – Харків. – 2020. – С. 59-60
 • Головін М. Б., Головіна Н. А., Яцюк С. М., Сачук Ю. В. Захист інформації стеганографічним способом мовою Python засобами графічної бібліотеки Pillow // Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво. – 2020.- Вип. 40. – С. 110-115.
 • Мельнтчук Ю.Є., Сачук Ю.В., Саланда І.П. Розробка та впровадження у навчальний процес ззсо веб-порталу для вивчення інформатики // Молодь і ринок. – 2020. – №3-4 (182-183). – С. 58-62.
 • Яцюк С.М., Сачук Ю.В., Глинчук Л.Я., Прус Р.Б., Гришанович Т.І. Дослідження роботи програмного забезпечення для захисту мереж // Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво. – 2020.- Вип. 41. – С. 205-211.