Сливка Наталія Юріївна

Матеріал з wiki.vnu.edu.ua
Перейти до навігації Перейти до пошуку

завідувач кафедри органічної хімії та фармації Волинського національного університету імені Лесі Українки, кандидат хімічних наук, доцент. Вчена в галузі органічної та біоорганічної хімії, в області органічного синтезу. Дослідження стосуються механізмів реакцій циклізації, методів синтезу та властивостей поліфункціональних гетероциклічних сполук та пошуку фармакологічно перспективних сполук. Автор понад 185 публікацій. Під її науковим керівництвом захищено дві кандидатські дисертації.

Наталія Сливка, завідувач кафедри органічної хімії та фармації, доцент

Біографічна довідка

 • Народилася в м. Луцьку, закінчила з золотою медаллю середню школу № 10, з відзнакою закінчила хімічний факультет Волинського державного університету імені Лесі Українки та отримала кваліфікацію “Хімік, викладач”.
 • Виконувала наукову роботу та дослідження в області гетероциклічних сполук в Інституті органічної хімії НАН України.
 • У 2004 році успішно захистила дисертацію на тему: “ Хемо- та регіоселективність в реакція галогеноциклізації 2-алкенілтіозаміщених бензімідазолів, піримідин-6(1Н)-онів і триазин-5(2Н)-онів” зі спеціальності “Органічна хімія” на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук.
 • У 2010 році Сливці Н.Ю. було присвоєно вчене звання доцента кафедри органічної та біоорганічної хімії.
 • З березня 2003 року - методист навчального відділу Волинського державного університету імені Лесі Українки.
 • З вересня 2004 року - старший викладач кафедри органічної та біологічної хімії,
 • З 1.09.2006 року - доцент кафедри органічної та біологічної хімії.
 • З березня 2009 року - завідувач кафедри органічної та біологічної хімії, на основі якої у 2010 році було сформовано кафедру органічної та біоорганічної хімії.
 • З 2004 р. – член журі III етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії. Упродовж 2004–2020 – член журі Обласного турніру юних хіміків.
 • З 2014 року – керівник секції хімія Волинського відділення Малої академії наук України (за сумісництвом).

Учасниця численних наукових конференцій в Україні та за кордоном. Співавторка 47 наукових статей у вітчизняних фахових та зарубіжних виданнях, з них 19 статей у журналах, які включено до міжнародних наукометричних баз Scopus, Web of Science Core Collection. Авторка 15 патентів на корисну модель. Співавторка більше як 20-ти навчальних, навчально-методичних видань, серед яких одноосібний посібник “Органічна хімія. Практикум” з грифом МОН.

 • З 2020 року - завідувач кафедри органічної хімії та фармації.

Професійні відзнаки, нагороди, членство в організаціях

 • 2022р. подяка Міністерства освіти і науки України за результативну роботу з учнівською молоддю
 • 2021р. подяка Національної академії наук України Міністерства освіти і науки України
 • 2021р. грамота Управління освіти і науки Волинської обласної державної адміністрації
 • 2020р. грамота Управління освіти, науки, молоді Волинської обласної державної адміністрації
 • 2019р. грамота Міністерства освіти і науки України
 • 2019р. дійсний член превентивної та антиейджинг медицини
 • 2019р. грамота Управління освіти, науки, молоді Волинської обласної державної адміністрації
 • 2017р. Срібний нагрудний знак Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки
 • 2017р. грамота Управління освіти, науки, молоді Волинської обласної державної адміністрації
 • 2015р. подяка Міністерства освіти і науки України
 • 2013р. подяка ректора Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки
 • 2013р. подяка Волинської обласної Малої академії наук
 • 2010р. почесна грамота Волинської обласної державної адміністрації
 • 2003р. подяка ректора Волинського державного університету ім. Лесі Українки

Наукові інтереси

Синтез та структурна модифікація нових гетероциклічних сполук на основі похідних імідазолу, бензімідазолу, тіазолу, піримідину, триазину та дослідження їх біологічної активності.

Науковометричні дані

Грантова діяльність

 • 2020 - 2023 н.р. координатор проєкту у програмі Еразмус+ (Україна - Німеччина)
 • 2006р Грант Президента України для підтримки наукових досліджень молодих учених

Навчальні дисципліни

 • Органічна хімія
 • Хімія гетероциклічних сполук
 • Новітні методи органічного синтезу
 • Аналіз та ідентифікація органічних сполук
 • Елементний та функціональний аналіз органічних сполук
 • Хімія лікарських засобів

Вибрані праці

Наукові статті у рецензованих закордонних виданнях

 • Nataliia Slyvka, Lesya Saliyeva, Serhii Holota, Mariia Litvinchuk, Svitlana Shishkina, Mykhailo Vovk. Synthesis and anti-inflammatory activity of S-oxides of pyridinyloxy substituted imidazo[2,1-b][1,3]thiazines, 2023, Current Chemistry Letters 12(2):335-342.
 • N.Yu. Slyvka, S.M. Holota, L.M. Saliyeva, E.M. Kadykalo, M.A. Kolishetska, M.V. Vovk. Evaluation of antioxidant activity of derivatives with 6,7-dihydro-5Himidazo[2,1-b][1,3]thiazine scaffold. Biopolymers and Cell. 2022. Vol. 38. N 3. P 205–211.
 • Lesya Saliyeva, Nataliia Slyvka, Serhii Holota, Alina Grozav, Nina Yakovychuk , Mariia Litvinchuk, Mykhailo Vovk Synthesis and Evaluation of Bioactivity of 6-[(2-Pyridinyloxy)](Benzo)Imidazo[2,1-b][1,3]Thiazine Derivatives. Biointerface Research in Applied Chemistry. 2022. Vol. 12, Issue 4. Pp. 5031-5044.
 • Lesya Saliyeva, Serhii Holota, Alina Grozav, Nina Yakovychuk , Mariia Litvinchuk, Nataliia Slyvka, Mykhailo Vovk Synthesis and Evaluation of Antimicrobial and Anti-inflammatory Activity of 6-aryliden-2-methyl-2,3-dihydroimidazo[2,1-b][1,3]thiazoles. Biointerface Research in Applied Chemistry. 2022. Vol. 12, Issue 1. Pp. 292-303.
 • Lytvynchuk M.B., Bentya A.V., Slyvka N.Yu, Vovk M.V. 2-Ylidene-1,3-thiazolidines and their nonhydrogenated analogs: methods of syntesis and chemical properties. Chemistry of Heterocyclic Compounds. 2020. Vol. 56. No. 9 pp. 1130-1145.
 • Lesya N. Saliyeva, Irina V. Diachenko, Ruslan I. Vas'kevich, Nataliia Yu. Slyvka, Mikhailo V. Vovk Imidazothiazoles and their hydrogenated analogs: methods of synthesis and biomedical potential. Chemistry of Heterocyclic Compounds. 2020. Vol. 56. No. 11. Рp. 1394–1407.
 • Lytvynchuk M.B., Bentya A.V., Slyvka N.Yu, Vovk M.V. A convenient method of synthesis of 8-acyl-2,3,6,7-tetrahydro-5H-[1,3]thiazolo[3,2-c]pyrimidin-5-ones. Chemistry of Heterocyclic Compounds, 2020, Vol. 56, No. 1 pp. 101-107.
 • Lytvynchuk M.B., Bentya A.V., Slyvka N.Yu, Vovk M.V. 2-Ylidene-1,3-thiazolidines and their nonhydrogenated analogs: methods of syntesis and chemical propertie. Chemistry of Heterocyclic Compounds, 2020, Vol. 56, No. 9 pp. 1130-1145.
 • Holota, S.М., Derkach, H.О., Demchuk, I.L., (...) Slyvka, N.Yu., Nektegayev, I.O., Lesyk, R.B. Synthesis and In vivo evaluation of pyrazoline-thiazolidin-4-one hybrid Les-5581 as a potential non-steroidal anti-inflammatory agent. Biopolymers and Cell, 2019, Vol. 35 (6), 2019, P. 437-447.
 • Lesya M. Saliyevа, Nataliia Yu. Slyvka, Dmitro A. Mel'nyk, Eduard B. Rusanov, Ruslan I. Vas'kevich, Mikhailo V. Vovk Synthesis of spiro[imidazo[2,1-b][1,3]thiazole-6,3'-pyrrolidine] derivatives. Chemistry of Heterocyclic Compounds. 2018. Vol. 54, No. 2. Рp. 130–137. IF: 1.519 (Scopus)
 • Lesya M. Saliyeva, Nataliia Yu. Slyvka, Eduard B. Rusanov, Ruslan I. Vas'kevich, Mikhailo V. Vovk Unexpected aminolysis reaction of 2-methyl-2,3-dihydroimidazo[2,1-b][1,3]thiazol-5(6Н)-one. Chemistry of Heterocyclic Compounds. 2018. Vol. 54, No. 9. Рp. 902–904.
 • Lytvynchuk M.B., Bentya A.V., Slyvka N.Yu, Vovk M.V. Synthesis and functionalization of 2-alkylidene-5-(bromomethyl)-2,3-dihydro-1,3-thiazole derivatives // Chemistry of Heterocyclic Compounds. 2018. Vol. 54. No. 5. pp. 559-567.

Наукові статті у вітчизняних фахових виданнях

 • Slyvka, N.Yu., Saliyeva, L.M., Kadykalo, E.M., Litvinchuk, M.B., Vovk, M.V. Synthesis and growth regulatory activity of phenoxy substituted (benzo)imidazo[2,1-b][1,3]thiazines. Voprosy Khimii i Khimicheskoi Tekhnologii , 2022, (4), pp. 61–68.
 • Сливка Н., Салієва Л., Голота С., Кадикало Е., Марушко Л. Синтез та антиексудативна активність N-оксидів 4-піридинілоксизаміщених(бенз)імідазо[2,1-b][1,3]тіазинів. Праці НТШ. Хім. наук. 2022 Т. LXX. С. 102-109.
 • Н.Ю. Сливка, Л.М. Салієва, E.М. Кадикало, T.П. Бортнік, М.Б. Літвінчук,М.В. Вовк Синтез і рістрегулююча активність феноксизаміщених (бензо)імідазо[2,1-b][1,3]тіазинів. Питання хімії та хімічної технології. 2022. № 4. С. 61-68.
 • Савінчук Н., Васькевич А., Яковичук Н., Грозав А., Васькевич А., Панчук О., Салієва Л., Сливка Н., Вовк М. Оцінка протимікробної дії халькогеновмісних піроло[1,2-a]хіназолін-5(1H)-онів. Проблеми хімії та сталого розвитку. 2022. № 1. C. 54-63.
 • Сирота Н., Кемський С., Яковичук Н., Грозав А., Салієва Л., Сливка Н., Вовк М. Оцінка протимікробної активності 5-гідрокси(сульфаніл)[1,2,3]триазоло[4,5-е][1,4]діазепінів. Проблеми хімії та сталого розвитку. 2022. № 1. C. 64-70.
 • Сливка Н., Салієва Л., Кадикало Е., Бортнік Т., Вовк М. Рістінгібуюча активність (2-піридинілокси)заміщених (бензо)імідазо[2,1-b][1,3]тіазинів. Проблеми хімії та сталого розвитку. 2021. № 4. С. 52-61.
 • Салієва Л.М., Сливка Н.Ю., Вовк М.В. Аміноліз 6-заміщених 2-метил-2,3-дигідроімідазо[2,1-b]тіазолів. Проблеми хімії та сталого розвитку. 2021. Вип. 3. С. 51-56.
 • Салієва Л.М., Голота С.М., Грозав А.М., Яковичук Н.Д., Лукащук М.М., Марушко Л.П., Сливка Н.Ю., Вовк М.В. Синтез, антиексудативна та антимікробна активність 6-арилідензаміщених імідазо[2,1-b]тіазолів. Журнал орг. фарм. хімії. 2021. Т. 19, № 2. С. 29-35.
 • Slivka N., Hevaza Y., Saliyeva L. Electrophilic intramolecular cyclization of 1-(N-alkenyl)-6-methylpyrimidine-2,4-diones. Chemistry & Chemical Technology. 2018. Vol. 12, No. 3. Рp. 279-418.
 • Салієва Л.М., Васькевич Р.І., Сливка Н.Ю., Вовк М.В. Синтез і структурна функціоналізація 6-заміщених 2,3-дигідроімідазо[2,1-b][1,3]тіазол-5-онів. Журн. орг. фарм. хімії. 2018. Т. 16, № 2. С. 31-41.

Патенти на корисні моделі

 • Патент на корисну модель 150841. МПК C07C 213/00 C07D 277/60 СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ 6-ПІРИДИНІЛОКСИЗАМІЩЕНИХ 2,3-ДИФЕНІЛ-6,7-ДИГІДРО-5Н-ІМІДАЗО[2,1-b][1,3]ТІАЗИНІВ. Сливка Н. Ю., Салієва Л. М., Вовк М. В. № u 2021 06579. Заявл. 22.11.2021. Опубл. 28.04.2022, бюл. № 17/2022 р.
 • Патент на корисну модель 150842. МПК C07C 43/00 СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ 3-ПІРИДИНІЛОКСИЗАМІЩЕНИХ 3,4-ДИГІДРО-2Н-БЕНЗО[4,5]ІМІДАЗО[2,1-b][1,3]ТІАЗИНІВ. Сливка Н. Ю., Салієва Л. М., Вовк М. В. № u 2021 06582. Заявл. 22.11.2021. Опубл. 28.04.2022, бюл. № 17/2022 р.
 • Патент на корисну модель 150937. МПК C07C 43/00 СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ 6-ПІРИДИНІЛОКСИЗАМІЩЕНИХ 6,7-ДИГІДРО-5Н-ІМІДАЗО[2,1-b][1,3]ТІАЗИНІВ. Сливка Н. Ю., Салієва Л. М., Вовк М. В. № u 2021 06577. Заявл. 22.11.2021. Опубл. 11.05.2022, бюл. № 19/2022 р.
 • Патент на корисну модель 149448. Реєстраційний номер заявки u 2021 03737. МПК C07C 43/00 СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ 3-ПІРИДИНІЛОКСИЗАМІЩЕНИХ-3,4-ДИГІДРО-2Н- [1,3]ТІАЗИНО-[3,2-A]БЕНЗIМІДАЗОЛІВ. Сливка Н. Ю., Салієва Л. М., Вовк М. В. № u 2021 03737. Заявл. 30.06.2021. Опубл. 17.11.2021, бюл. № 46/2021р.
 • Патент на корисну модель 149447. МПК C07C 317/00 C07D 317/00 СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ СУЛЬФОКСИДІВ 3-ПІРИДИНІЛОКСИЗАМІЩЕНИХ-3,4- ДИГІДРО-2Н-[1,3]ТІАЗИНО[3,2-A]БЕНЗІМІДАЗОЛІВ. Сливка Н. Ю., Салієва Л. М., Вовк М. В. № u 2021 03735. Заявл. 30.06.2021. Опубл. 17.11.2021, бюл. № 46/2021 р.
 • Патент на корисну модель № 134848 Україна. Спосіб отримання конденсованих похідних перхлоратів 2-(арилсульфанілметил)-2,3,5,6-тетрагідроімідазо[2,1-b][1,3]тіазол-7-онію. Салієва Л.М., Сливка Н.Ю., Васькевич А.І., Вовк М.В. Заявник і патентоотримач Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки. Заявл. 17.12.18. Опубл. 10.06.2019, бюл. № 11/2019 р.

Контакти

43025, м. Луцьк, вул. Потапова, 9 (навчальний корпус С, каб. 817)
Slivka.Natalia@vnu.edu.ua