Собчук Оксана Миколаївна

Матеріал з wiki.vnu.edu.ua
Перейти до: навігація, пошук
Sobchuk.jpg

Посада

доцент кафедри загальної математики та методики навчання інформатики Волинського національного університету імені Лесі Українки.

Науковий ступінь

кандидат педагогічних наук

Вчене звання

доцент

Тема кандидатської дисертації

"Технологія економічної освіти старших підлітків"

Scholar Google

[1]

Біографічна довідка

У 1991 р. закінчила з відзнакою Луцький державний педагогічний інститут імені Лесі Українки за фахом "Математика і фізика". 2010 року отримала диплом спеціаліста за спеціальністю “Програмне забезпечення автоматизованих систем” Луцького інституту розвитку людини Відкритого міжнародного університету розвитку людини “Україна”. У 1992-1995 р.р. навчалася в аспірантурі. У 1997 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.01 – теорія та історія педагогіки. Працює у Волинському національному університеті імені Лесі Українки з 1992 року на посадах старшого лаборанта кафедри природничо-математичних дисциплін, асистента (1994-1997 роки), старшого викладача (1997-2004 роки) кафедр основ математичної освіти та прикладної математики, доцента (з 2004 року) кафедри прикладної математики. З 2005 по 2009 роки виконувала обов’язки заступника проректора з навчальної роботи. Основним напрямом наукових досліджень є впровадження нових інформаційних технологій у вищій школі. Брала участь у підготовці наукового видання “Вища педагогічна освіта України: історія, сьогодення та перспективи розвитку. Волинська область” зокрема розділу “Педагогіка та інформатика (інформаційні технології в підготовці вчителя)”. Була керівником дослідно-експериментальної роботи гімназії № 21 м. Луцька "Реалізація особистісно зорієнтованого навчання з використанням інформаційно-комунікаційних технологій". Неодноразово була членом та головою журі у обласних олімпіадах, турнірах юних інформатиків, конкурсах-захистах науково-дослідних робіт МАН, двічі працювала в журі ІІ (обласного) туру Всеукраїнського конкурсу “Учитель року” у номінації “Інформатика”.

Викладання навчальних дисциплін

 • Математична логіка та теорія алгоритмів.
 • Соціальні та професійні питання інформатики.
 • Прикладна дискретна математика.
 • Вибрані питання комп`ютерної інженерії та методика їх вивчення у внз.
 • Технології та засоби консолідації інформації.
 • Математична логіка.

Перелік навчально-методичних, наукових праць

 • Собчук О.М. Прикладна дискретна математика: Програма навчальної дисципліни / Укладач Оксана Миколаївна Собчук. – Луцьк: СНУ, 2018. – 11 с.
 • Інтелектуальний аналіз даних: Програма навчальної дисципліни / О. М. Собчук, Ю. С. Павленко. – Луцьк: СНУ, 2018. – 10 с.
 • Кузьменко О. А. Проектування та розробка системивіддаленого керування робочими станціями / Кузьменко О. А., Собчук О. М. // Матеріали XIV Всеукраїнської студентської наукової конференції “Перспективи розвитку точних наук, економіки та методики їх викладання” – Ніжин: ПП Лисенко М.М., 2018. – C. 67-68.
 • Павленко Ю.С. Технології та засоби консолідації інформації : Програма навчальної дисципліни (для спеціальності 122 Комп’ютерні науки). – Ю.С. Павленко, О.М. Собчук. – Луцьк : Вежа Друк, 2018. – 9 с.
 • Каун Ю. В., Собчук О. М. Технології віртуалізації в сучасних інформаційних системах // Математика. Інформаційні технології. Освіта. Матеріали VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (2-4 червня 2019 р.) / Ю. В. Каун, О. М.Собчук . – Луцьк-Світязь,– С. 49-51.
 • Собчук О.М. Особливості вдосконалення технологій опрацювання та аналізу числових даних в середовищі Microsoft Excel в системі підвищення кваліфікації вчителів [Текст] / О.М. Собчук, Б.П. Антонюк // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку»: Зб. наук. праць. ‒ Переяслав, 2020. ‒ Вип. 59. ‒ С. 98-100.

Нагороди, почесні звання