Собчук Оксана Миколаївна

Матеріал з wiki.vnu.edu.ua
Перейти до: навігація, пошук
Sobchuk.jpg

Кандидат педагогічних наук, доцент кафедри загальної математики та методики навчання інформатики

Контактна інформація:

 • м. Луцьк, вул. Потапова, 9, корпус С, 2 поверх (ауд. С-16).
 • e-mail: Sobchuk.Oksana@vnu.edu.ua

Наукові профілі автора:

Google Scholar [1]

ORCID [2]

ОСВІТА

2010 р. – диплом спеціаліста за спеціальністю “Програмне забезпечення автоматизованих систем” Луцького інституту розвитку людини Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна»

1997 – диплом кандидата педагогічних наук, спеціальність 13.00.01 – теорія та історія педагогіки, Прикарпатський державний університет ім. В.Стефаника, м. Івано-Франківськ

1992-1995 р.р. навчання в аспірантурі, Волинський державний університет імені Лесі Українки, м. Луцьк

1991 р. - диплом про вищу освіту з відзнакою за фахом "Математика і фізика", Луцький державний педагогічний інститут імені Лесі Українки.

ПРОФЕСІЙНІ ПРИЗНАЧЕННЯ

 • 2020 р.- дотепер – доцент кафедри загальної математики та методики навчання інформатики
 • 2004-2020 рр. – доцент кафедри прикладної математики та інформатики
 • 2005-2009 рр. – виконувала обов’язки заступника проректора з навчальної роботи
 • 1998-2004 рр. – старший викладач кафедри прикладної математики, Волинський державний університет імені Лесі Українки
 • 1994-1997 рр. – асистент кафедри основ математичної освіти, Волинський державний університет імені Лесі Українки
 • 1991-1993 рр. – вчитель математики і фізики ЗОШ №3 м. Луцьк


ПРОФЕСІЙНІ ВІДЗНАКИ, НАГОРОДИ, ЧЛЕНСТВО В ОРГАНІЗАЦІЯХ

2007 р. – грамота Міністерства освіти і науки України

2003 р. – грамота Управління освіти і науки Волинської обласної державної адміністрації

НАУКОВІ ІНТЕРЕСИ

- комп’ютерні засоби навчального призначення

- технології дистанційної освіти

- впровадження сучасних інформаційних технологій в навчальний процес школи і вузу

ГРАНТОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

ВИБРАНІ ПРАЦІ

 • Математичні методи дослідження операцій. Навчальний посібник // А. М. Падалко, Н. Й. Падалко, О. М. Піддубний, О. М. Собчук – Луцьк : РВВ “Вежа”, 2009. – 216 с.
 • Використаня інформаційно-комунікаційних технологій як складова професійної компетентності педагогічних працівників / А. М. Падалко, Н. Й. Падалко, О. М. Собчук // Наукові записки Тернопільського національного університету. Серія: Педагогіка.– 2009. – № 3. – С. 208-211.
 • Формування професійних знань у майбутніх програмістів у контексті Болонського процесу / А. М. Падалко, Н. Й. Падалко, О. М. Собчук // Наукові записки Тернопільського національного університету. Серія: Педагогіка.– 2009. – № 3. – С. 84-87.
 • Формування самостійної пізнавальної активності студентів засобами комп’ютерних інформаційних технологій / А. М. Падалко, Н. Й. Падалко, О. М. Собчук //Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. – 2009.– Випуск 12. – С. 74-77.
 • Інформаційно-комунікаційні технології як засіб реалізації особистісно-зорієнтованого навчання/ Н. Г. Зубаль, О. О. Ковальчук, Н. С. Луцюк, О. М. Собчук //Педагогічний пошук. – 2011. – № 3. – С. 13-17.
 • Інформаційні технології особистісно зорієнтованого навчання в сучасній школі / Н.С. Луцюк, О.М. Собчук // Педагогічний пошук. – 2012. – № 4(76). – С.21-25.
 • Педагогіка та інформатика (інформаційні технології у підготовці вчителя) // Вища педагогічна освіта і наука України: історія, сьогодення та перспективи розвитку. Волинська область – К.: Знання України, 2009.– 415с.
 • Реалізація особистісно-зорієнтованого навчання із використанням інформаційно-комунікаційних технологій // Секрети творчості: науково-методичний збірник. – Луцьк: ПВД «Твердиня», 2010. – С.189-192.
 • Особливості науково-методичного супроводу освітнього проекту // Ідея. Пошук. Знахідки. Навчально-методичний збірник. – Луцьк: ПВД «Твердиня», 2012. – С.76-84.
 • Інформаційна компетентність вчителів загальноосвітніх закладів та підходи до її оцінювання // ІІІ Міжнародна науково-практична конференція "Математика. Інформаційні технології. Освіта. – Луцьк-Світязь, 12-14 червня 2015р. – С.68-69
 • Каун Ю. В., Собчук О. М. Технології віртуалізації в сучасних інформаційних системах // Математика. Інформаційні технології. Освіта. Матеріали VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (2-4 червня 2019 р.) / Ю. В. Каун, О. М.Собчук . – Луцьк-Світязь,– С. 49-51.
 • Особливості вдосконалення технологій опрацювання та аналізу числових даних в середовищі Microsoft Excel в системі підвищення кваліфікації вчителів [Текст] / О.М. Собчук, Б.П. Антонюк // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку»: Зб. наук. праць. ‒ Переяслав, 2020. ‒ Вип. 59. ‒ С. 98-100.
 • Методичні особливості вивчення концептуального проектування баз даних при підготовці майбутніх фахівців / Булатецька Л., Булатецький В., Павленко Ю., Собчук О., Гайдай C. // КОМП’ЮТЕРНО-ІНТЕГРОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ: ОСВІТА, НАУКА, ВИРОБНИЦТВО, - 2020.- Вип 41. - С. 5-9. Режим доступу: http://cit-journal.com.ua/index.php/cit/article/view/178
 • Алгебра логіки та проектування основних операційних вузлів [Електронний ресурс] : навч. посіб. / В. В. Булатецький, Л. В. Булатецька, О. М. Собчук; ВНУ ім. Лесі Українки. – Електронні текстові данні (1 файл: 3,67 Мбайт). – Луцьк : ВНУ ім. Лесі Українки, 2021. – 150 с. // Режим доступу : https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/19364

Біографічна довідка У 1991 р. закінчила з відзнакою Луцький державний педагогічний інститут імені Лесі Українки за фахом "Математика і фізика". 2010 року отримала диплом спеціаліста за спеціальністю “Програмне забезпечення автоматизованих систем” Луцького інституту розвитку людини Відкритого міжнародного університету розвитку людини “Україна”. У 1992-1995 р.р. навчалася в аспірантурі. У 1997 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.01 – теорія та історія педагогіки. Працює у Волинському національному університеті імені Лесі Українки з 1992 року на посадах старшого лаборанта кафедри природничо-математичних дисциплін, асистента (1994-1997 роки), старшого викладача (1997-2004 роки) кафедр основ математичної освіти та прикладної математики, доцента (з 2004 року) кафедри прикладної математики. З 2005 по 2009 роки виконувала обов’язки заступника проректора з навчальної роботи. Основним напрямом наукових досліджень є впровадження нових інформаційних технологій у вищій школі. Брала участь у підготовці наукового видання “Вища педагогічна освіта України: історія, сьогодення та перспективи розвитку. Волинська область” зокрема розділу “Педагогіка та інформатика (інформаційні технології в підготовці вчителя)”. Була керівником дослідно-експериментальної роботи гімназії № 21 м. Луцька "Реалізація особистісно зорієнтованого навчання з використанням інформаційно-комунікаційних технологій". Неодноразово була членом та головою журі у обласних олімпіадах, турнірах юних інформатиків, конкурсах-захистах науково-дослідних робіт МАН, двічі працювала в журі ІІ (обласного) туру Всеукраїнського конкурсу “Учитель року” у номінації “Інформатика”.

Викладання навчальних дисциплін:

 • Математична логіка та теорія алгоритмів.
 • Соціальні та професійні питання інформатики.
 • Прикладна дискретна математика.
 • Вибрані питання комп`ютерної інженерії та методика їх вивчення у внз.
 • Технології та засоби консолідації інформації.
 • Математична логіка.