Собчук Оксана Миколаївна

Матеріал з wiki.vnu.edu.ua
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Sobchuk.jpg

Кандидат педагогічних наук, доцент кафедри загальної математики та методики навчання інформатики

Контактна інформація:

 • м. Луцьк, вул. Потапова, 9, корпус С, 2 поверх (ауд. С-16).
 • e-mail: Sobchuk.Oksana@vnu.edu.ua

Наукові профілі автора:

Google Scholar [1]

ORCID [2]

ОСВІТА

2010 р. – диплом спеціаліста за спеціальністю “Програмне забезпечення автоматизованих систем” Луцького інституту розвитку людини Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна»

1997 – диплом кандидата педагогічних наук, спеціальність 13.00.01 – теорія та історія педагогіки, Прикарпатський державний університет ім. В.Стефаника, м. Івано-Франківськ

1992-1995 р.р. навчання в аспірантурі, Волинський державний університет імені Лесі Українки, м. Луцьк

1991 р. - диплом про вищу освіту з відзнакою за фахом "Математика і фізика", Луцький державний педагогічний інститут імені Лесі Українки.

ПРОФЕСІЙНІ ПРИЗНАЧЕННЯ

 • 2020 р.- дотепер – доцент кафедри загальної математики та методики навчання інформатики
 • 2004-2020 рр. – доцент кафедри прикладної математики та інформатики
 • 2005-2009 рр. – виконувала обов’язки заступника проректора з навчальної роботи
 • 1998-2004 рр. – старший викладач кафедри прикладної математики, Волинський державний університет імені Лесі Українки
 • 1994-1997 рр. – асистент кафедри основ математичної освіти, Волинський державний університет імені Лесі Українки
 • 1991-1993 рр. – вчитель математики і фізики ЗОШ №3 м. Луцьк


ПРОФЕСІЙНІ ВІДЗНАКИ, НАГОРОДИ, ЧЛЕНСТВО В ОРГАНІЗАЦІЯХ

 • 2007 р. – грамота Міністерства освіти і науки України
 • 2003 р. – грамота Управління освіти і науки Волинської обласної державної адміністрації
 • Громадська організація «Східноєвропейське наукове товариство»

НАУКОВІ ІНТЕРЕСИ

- комп’ютерні засоби навчального призначення

- технології дистанційної освіти

- впровадження сучасних інформаційних технологій в навчальний процес школи і вузу

ГРАНТОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

ВИБРАНІ ПРАЦІ

 • Каун Ю. В., Собчук О. М. Технології віртуалізації в сучасних інформаційних системах // Математика. Інформаційні технології. Освіта. Матеріали VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (2-4 червня 2019 р.) / Ю. В. Каун, О. М.Собчук . – Луцьк-Світязь,– С. 49-51.
 • Особливості вдосконалення технологій опрацювання та аналізу числових даних в середовищі Microsoft Excel в системі підвищення кваліфікації вчителів [Текст] / О.М. Собчук, Б.П. Антонюк // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку»: Зб. наук. праць. ‒ Переяслав, 2020. ‒ Вип. 59. ‒ С. 98-100.
 • Методичні особливості вивчення концептуального проектування баз даних при підготовці майбутніх фахівців / Булатецька Л., Булатецький В., Павленко Ю., Собчук О., Гайдай C. // КОМП’ЮТЕРНО-ІНТЕГРОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ: ОСВІТА, НАУКА, ВИРОБНИЦТВО, - 2020.- Вип 41. - С. 5-9. Режим доступу: http://cit-journal.com.ua/index.php/cit/article/view/178
 • Алгебра логіки та проектування основних операційних вузлів [Електронний ресурс] : навч. посіб. / В. В. Булатецький, Л. В. Булатецька, О. М. Собчук; ВНУ ім. Лесі Українки. – Електронні текстові данні (1 файл: 3,67 Мбайт). – Луцьк : ВНУ ім. Лесі Українки, 2021. – 150 с. // Режим доступу : https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/19364.
 • Булатецька Л. В., Булатецький В. В., Глинчук Л. Я., Гришанович Т. О., Мамчич Т. І., Павленко Ю. С., Собчук О. М., Чепрасова Т. І. Методичні вказівки щодо проходження виробничої практики (зі спеціалізації) студентами спеціальностей 122 Комп’ютерні науки, 113 Прикладна математика, 014 Середня освіта (Інформатика). Луцьк : ВНУ ім. Лесі Українки, 2021. 22 с. URL:: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/19472.
 • Булатецька Л. В., Булатецький В. В., Глинчук Л. Я., Гришанович Т. О., Мамчич Т. І., Павленко Ю. С., Собчук О. М., Чепрасова Т. І. Методичні вказівки щодо проходження виробничої (проєктно-технологічної) практики студентами спеціальностей 122 Комп’ютерні науки, 113 Прикладна математика. Луцьк : ВНУ ім. Лесі Українки, 2021. 23 с. URL: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/19470
 • Заяць Н. А., Собчук О. М. Електронний журнал вчителя. Особливості розробки та використання. Математика. Інформаційні технології. Освіта. Матеріали ХХ Міжнародної науково-практичної конференції (4-6 червня 2021 р.). Луцьк-Світязь, С. 64-66
 • Куриляк П. В., Собчук О. М. Постановка задачі та огляд засобів розробки інтерфейсу інтерактивного навчального курсу. Математика. Інформаційні технології. Освіта. Матеріали ХХ Міжнародної науково-практичної конференції (4-6 червня 2021 р.). Луцьк-Світязь, С. 74-76
 • Каун Ю. В., Собчук О. М. Особливості підготовки майбутніх фахівців комп’ютерної інженерії в умовах дистанційного навчання. Математика. Інформаційні технології. Освіта. Матеріали ХХ Міжнародної науково-практичної конференції (4-6 червня 2021 р.). Луцьк-Світязь, С.68-70.

Біографічна довідка У 1991 р. закінчила з відзнакою Луцький державний педагогічний інститут імені Лесі Українки за фахом "Математика і фізика". 2010 року отримала диплом спеціаліста за спеціальністю “Програмне забезпечення автоматизованих систем” Луцького інституту розвитку людини Відкритого міжнародного університету розвитку людини “Україна”. У 1992-1995 р.р. навчалася в аспірантурі. У 1997 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.01 – теорія та історія педагогіки. Працює у Волинському національному університеті імені Лесі Українки з 1992 року на посадах старшого лаборанта кафедри природничо-математичних дисциплін, асистента (1994-1997 роки), старшого викладача (1997-2004 роки) кафедр основ математичної освіти та прикладної математики, доцента (з 2004 року) кафедри прикладної математики. З 2005 по 2009 роки виконувала обов’язки заступника проректора з навчальної роботи. Основним напрямом наукових досліджень є впровадження нових інформаційних технологій у вищій школі. Брала участь у підготовці наукового видання “Вища педагогічна освіта України: історія, сьогодення та перспективи розвитку. Волинська область” зокрема розділу “Педагогіка та інформатика (інформаційні технології в підготовці вчителя)”. Була керівником дослідно-експериментальної роботи гімназії № 21 м. Луцька "Реалізація особистісно зорієнтованого навчання з використанням інформаційно-комунікаційних технологій". Неодноразово була членом та головою журі у обласних олімпіадах, турнірах юних інформатиків, конкурсах-захистах науково-дослідних робіт МАН, двічі працювала в журі ІІ (обласного) туру Всеукраїнського конкурсу “Учитель року” у номінації “Інформатика”.

Викладання навчальних дисциплін:

 • Математична логіка та теорія алгоритмів.
 • Соціальні та професійні питання інформатики.
 • Прикладна дискретна математика.
 • Інформаційні технології в освіті.
 • Технології і засоби консолідації інформації.
 • Математична логіка.