Тези конференцій, семінарів, круглих столів Мартинюка Т.В.

Матеріал з wiki.vnu.edu.ua
Перейти до: навігація, пошук

Тези

 • Мартинюк В. Ф., Горбатюк О. М, Мартинюк Т. В., Вдовін Р. П. Досвід лікування некротичного ентероколіту у новонароджених в умовах обласної дитячої клінічної лікарні м. Луцька // Матеріали наукового конгресу «ІV міжнародні Пироговські читання» присв`яченого 200–річчю М. І. Пирогова ХХІІ з`їзд хірургів України. – Вінниця, 2010. – С. 24.
 • Шатрова К. М., Горбатюк О. М., Мартинюк Т. В. Перфорації шлунково-кишкового тракту у новонароджених за даними морфологічних досліджень // Матеріали науково-практичної конференції «Актуальні питання сучасної патоморфології» присв`яченої 90-річчю кафедри патологічної анатомії НМАПО ім. П. Л. Шупика. – Київ 2012. – С. 6.
 • Горбатюк О. М., Мартинюк Т. В. Клініко – морфологічні відмінності спонтанних перфорацій шлунково–кишкового тракту від перфоративних некротичних ентероколітів у новонароджених // Матеріали XIV конгресу Світової Федерації Українських Лікарських Товариств. – Донецьк – Київ – Чікаго. – 2012. – С. 102 – 103.
 • Горбатюк О. М., Мартинюк Т. В. До питання про морфологічну діагностику некротичного ентероколіту у новонароджених // Збірник наукових праць за матеріалами науково-практичної конференції з міжнародною участю «Актуальні питання лікування дітей з хірургічною патологією». – Київ, 2012. – С. 89 – 90.
 • Горбатюк О. М., Мартинюк Т. В., Сучасні підходи до діагностики і лікування некротичного ентероколіту у новонароджених // Матеріали наукового симпозіуму з міжнародною участю «Актуальні питання клінічної педіатрії». – Київ 2013. – С. 5.
 • Горбатюк О. М., Мартинюк Т. В., Артеменко Є. О., Стадник І. О, Шатрова К. М. Сучасна діагностика некротичного ентероколіту та його ускладнень у новонароджених // Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина. – 2013 – Том ІІІ, № 3 (9). – С. 82 – 89
 • O. Gorbatyuk, T. Martinyuk, V. Gorelik. Clinical differences of enterocolitis in full-term netwborns // «20 th International Pediatric Colorectal Clab Meeting».-Frankfurt. – 2013. – P. 38 – 39.
 • Gorbatyuk O. M., Martinyuk T. V., Momotov A. A.. Isolated intestinal perforations in netwborns // «24 th International Pediatric Colorectal Clab Meeting». – Limassol, CYPRYS. – 2017. – P. 51.
 • Мартинюк Т. В., Романюк О. М., Мартинюк В. Ф., Селюк В. С., Горбатюк О. М. Досвід хірургічного закриття відкритої артеріальної протоки у недоношених новонароджених // Збірник наукових праць за матеріалами наукової конференції «Інноваційні технології в хірургії та анестезіології і інтенсивній терапії дитячого віку». – Київ, 2019. – С. 82 – 84.
 • Мартинюк Т. В., Селюк В. С., Дородних І. Л., Мартинюк В. Ф. Досвід перкутанного прошивання грижового мішка на рівні внутрішнього пахвинного кільця у дітей з пахвинною грижею // Збірник наукових праць за матеріалами наукової конференції «Інноваційні технології в хірургії та анестезіології і інтенсивній терапії дитячого віку». – Київ, 2019. – С. 145 – 146.

Доповіді

 • Доповідь на тему: «Досвід лікування некротичного ентероколіту у новонароджених в умовах обласної дитячої клінічної лікарні м. Луцька» на науковому конгресі «IV Міжнародні Пироговські читання» присвяченого 200-річчю М.І. Пирогова ХХІІ з`їзд хірургів України. – Вінниця, червень 2010 р.
 • Доповідь на тему: «Клініко–морфологічні відмінності спонтанних перфорацій шлунково–кишкового тракту від перфоративних некротичних ентероколітів у новонароджених» на XIV конгресі Світової Федерації Українських Лікарських Товариств. – Донецьк, вересень 2012 р
 • Доповідь на тему: «До питання про морфологічну діагностику некротичного ентероколіту у новонароджених» на науково-практичній конференції з міжнародною участю «Актуальні питання лікування дітей з хірургічною патологією». – Київ, листопад 2012 р.
 • Доповідь на тему: «Інструментальна діагностика НЕК у новонароджених» на науково-практичному симпозіумі з міжнародною участю з нагоди 90-річчя Харківської медичної академії післядипломної освіти та 35–річчю кафедри неонатології ХМАПО «Проблеми та преспективи розвитку допомоги новонародженим». – Харків, листопад 2012 р
 • Доповідь на тему: «Сучасні підходи до діагностики і лікування некротичного ентероколіту у новонароджених» на науковому симпозіумі з міжнародною участю «Актуальні питання клінічної педіатрії».-Київ березень 2013 р.
 • Доповідь на тему:«Пятирічний досвід хірургічного закриття відкритої артеріальної протоки у новонароджених» на науково–практичній конференції з міжнародною участю «Неонатологогія, хірургія та перинатальна медицина: преспективи розвитку та іновації технології медичної допомоги новонародженим». – Чернівці, вересень 2015 р.
 • Доповідь на тему: «Кишкова непрохідність як ускладнення некротичного ентероколіту у дітей» на науково-практичній конференції «ІІІ прикарпатський хірургічний форум». – Яремче, жовтень 2016 р.
 • Доповідь на тему «The five-years experience of Percutaneous internal ring suturing (PIRS) in children with inguinal gernia», на міжнародній конференції «ІІ Польсько–Українські дні дитячої хірургії». – Польща, Люблін, жовтень 2018 р.
 • Доповідь на тему: «Кишкові стоми при перфоративному некротичному ентероколіті. Погляд на проблему» на науково-практичній конференції за міжнародною участю «Актуальні проблеми сучасної хірургії та колопроктології», яка присвячена 110- річчю з дня заснування наукового товаришства хірургів міста Києва та Києвської області. – Київ, листопад 2018 р
 • Доповідь на тему: «Досвід перкутанного прошивання грижового мішка на рівні внутрішнього пахвинного кільця у дітей з пахвинною грижею» на науково-практичній конференції «Інноваційні технології в хірургії та анестезіології і інтенсивній терапії дитячого віку», Київ, жовтень 2019 р
 • Доповідь на тему: «Досвід хірургічного закриття відкритої артеріальної протоки у недоношених новонароджених» на науково-практичній конференції «Інноваційні технології в хірургії та анестезіології і інтенсивній терапії дитячого віку», Київ, жовтень 2019 р
 • Вебінар: « Некротичний ентероколіт : сучасний погляд на проблему» / доповідач: Мартинюк Тарас Валентинович-ОДКЛ м.Луцьк – 17-18.05.2021р. 17.00

Статті

 • Горбатюк О. М., Мартынюк Т. В. Перфоративные перитониты у новорожденных // Х Российский конгресс «Инновационные технологии в педиатрии и детской хирургии. – Российский вестник детской хирургии, анестезиологии и реанимации. Приложение. – Москва 2011. – С. 27.
 • Горбатюк О. М., Стаднік І. О., Мартинюк В. Ф., Мартинюк Т. В., Селюк В. С., Вдовін Р. П., Ващилін Г. В. Перфоративні перитоніти новонароджених // Здоровье ребёнка. – 2011. – № 5 (32). – С. 107 – 111.
 • Горбатюк О. М., Мартинюк Т. В. Основні принципи нутрітивної підтримки новонароджених після хірургічного лікування некротизуючого ентероколіту // Хірургія дитячого віку. – 2011. – Том VIII, № 3 (32). – С. 53 – 56.
 • Горбатюк О. М., Стаднік І. О., Мартинюк Т. В. Лікувальна тактика при перитонітах у новонароджених // Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина. – 2012. – Том II, № 2 (4). – С. 35 – 40.
 • Горбатюк О. М., Недавній Г. В., Стаднік І. О., Мартинюк Т. В., Чеканов Д. Ю., Мартьянова Н. І. Визначення лікувальної тактики при некротичному ентероколіті у новонароджених за даними інструментальних методів дослідження // Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина. – 2012. – Том II, № 3 (5). – С. 54 – 59.
 • Шатрова К. М., Горбатюк О. М., Мартинюк Т. В. Патогенез и клинико-морфологические особенности перфораций желудочно-кишечного тракта у новорожденных // Перинатология и педиатрия. – 2013. – № 3 (55). – С. 66 – 69.
 • . Горбатюк О. М., Мартинюк Т. В., Мартинюк В. Ф. Результати хірургічного лікування новонароджених з некротичним ентероколітом // Медичні перспективи. – 2013. – Том XVIII, № 3, ч. 2. – С. 136 – 139.
 • Доповідь на тему: «Результати хірургічного лікування новонароджених з некротичним ентероколітом» на науково-практичній конференції з міжнародною участю «Актуальні питання неонатології, підіатрії та дитячої хірургії» присвяченої 100–річчю Дніпропетровської дитячої клінічної лікарні № 3 ім. проф. М.Ф. Руднєва, Дніпропетровськ, листопад 2013 р.
 • Горбатюк О. М., Мартынюк Т. В., Шатрова К. М. Отличия желудочно-кишечных перфораций у новорожденных детей по клиническим и морфологическим даным // Детская хирургия. – 2014. – № 2. – С. 4 – 7.
 • Мартинюк Т. В. Розлади мезентеріального кровотоку при некротичному ентероколіті у новонароджених // Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П. Л. Шупика. – 2014. – вип. 23, книга 3. – С. 301 – 306
 • Горбатюк О. М., Мартынюк Т. В. Некротический энтероколит у доношенных новорожденных // Материалы ХIII Российского Конгресса «Современные технологии в педиатрии и детской хирургии» в журнале Российский вестник детской хирургии, анестезиологии и реаниматологии. Приложение. – Москва, 2014. – С. 45 – 46
 • Артеменко Е. А., Горбатюк О. М., Мартынюк Т. В. Диагностика нарушений гемодинамики в бассейне верхней брыжеечной артерии при некротическом энтероколите у новорожденных // Материалы XIII Российского Конгресса «Современные технологии в педиатрии и детской хирургии» в журнале Российский вестник детской хирургии, анестезиологии и реаниматологии. Приложение. – Москва, 2014. – С. 18 – 19.
 • Є. О. Артеменко, Т. В. Мартинюк, О. М. Горбатюк, І. О. Стадник, А. А. Пікож Оцінка стану гемодинаміки в басейні верхньої брижової артерії у новонароджених з некротичним ентероколітом // Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина. – 2014. – Том IV, № 1 (11) – С. 53 – 56.
 • О. М. Горбатюк, К. М. Шатрова, Т. В. Мартынюк Морфологическая диагностика желудочно–кишечных перфораций у новорожденних детей. // Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина. – 2015. – Том V, № 3. – С. 62 – 66.
 • О. М. Романюк, В. Ф. Мартинюк, Т. В. Мартинюк, М. М. Гнатів Пятирічний досвід хірургічного закриття відкритої артеріальної протоки у недоношених новонароджених. // Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина. – 2016. – Том VІ, № 1. – С. 12 – 17.
 • Мартинюк Т. В., Горбатюк О. М., Мартинюк В. Ф., Селюк В. С. Кишкова непрохідність як ускладнення некротичного ентероколіту у дітей // Галицький лікарський вісник. – Том 23, № 3, ч. 3 (2). – С. 63 – 65.
 • Мартинюк Т. В., Романюк О. М., Мартинюк В. Ф., Горбатюк О. М., Селюк В. С., Руцький П. В. Хірургічне закриття відкритої артеріальної протоки у недошених новонароджених – погляд на проблему // Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина. – 2017. – Т. 7, № 1. С. 40 – 45.
 • Горбатюк О. М., Герман О. Б., Мартинюк Т. В. Роль селективного В-блокатора у лікуванні дітей із проблемними гемангіомами складної анатомічної локалізації // Современная педиатрия. – 2017. – 2 (82). С. 106 – 110.
 • T. Martinyuk, V. Selyuk, I. Dorodnikh, V. Martyniuk The five-years experience of Percutaneous internal ring suturing (PIRS) in children with inguinal gernia // Standardy medyczne Problemy chirurgii dzieciecej. Warszawa. 2018. – № 1, tom 8. Р. 70.
 • Olga M. Gorbatyuk, Stanislav I. Bacuci, Taras V. Martinyuk, Konstantin T. Bertsun. Obturation intestinal obstruction in the course of necritizing enterocolitis in newborn children // Waidomosci Lekarskie. Konstancin-Jeziorna. 2021. – Vol LXXIV, Issue 4, № 4. Р. 838 – 841