Теребус Оксана Леонідівна

Матеріал з wiki.vnu.edu.ua
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Теребус О. Л.

Контакти:

Імейли:

oksana_tereb@ukr.net

Terebus.Oksana@vnu.edu.ua

Персональні профілі:

Scholar Google

ORCID

Науковці України

Сторінка на офіційному вебсайті ВНУ імені Лесі Українки

Посада в ЗВО:

Доцент кафедри соціальних комунікацій Волинського національного університету імені Лесі Українки.

Науковий ступінь:

У жовтні 2006-го року захистила кандидатську дисертацію «Публіцистика Дмитра Павличка: мотиви, жанри, контекст» (спеціальність 10.01.08 – журналістика) та отримала науковий ступінь кандидата філологічних наук (ДК № 040492).

Учене звання:

2013-го року присвоєно вчене звання доцента кафедри видавничої справи та редагування і журналістики (12ДЦ № 034245).

Базова освіта:

Волинський національний університет імені Лесі Українки, спеціальність 061 Журналістика, освітня програма «Журналістика і соціальні комунікації», кваліфікація: «Журналіст, медіаексперт. Редактор, фахівець із реклами та зв’язків з громадськістю» (диплом М21 №118604).

Наукові інтереси:

 • Публіцистика.
 • Регіональні ЗМІ.
 • Реклама та зв'язки з громадськістю.
 • Журналістська етика.
 • Медіаправо.
 • Авторське право.

Біографічна довідка:

Народилася 8 грудня 1969 року в м. Луцьку.

З вересня 1987 року працювала старшою піонервожатою в Луцькій загальноосвітній школі № 10, а з 1990 року – вчителем української мови та літератури Луцької загальноосвітньої школи № 19.

З 1993 року працює у Волинському національному університеті імені Лесі Українки. Працювала на посаді старшого лаборанта кафедри педагогіки, кафедри зарубіжної літератури, кафедри теорії літератури та зарубіжної літератури, на посаді асистента кафедри теорії літератури та зарубіжної літератури Волинського національного університету імені Лесі Українки.

Із 2006 року – старший викладач кафедри теорії літератури, зарубіжної літератури та журналістики Волинського національного університету імені Лесі Українки. Із 2009 року – на посаді доцента кафедри видавничої справи та редагування і журналістики (тепер – кафедра соціальних комунікацій) Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки.

Куратор студентів напряму підготовки «Журналістика», керівник секції «Журналістика» Волинської малої академії наук, член журі турніру юних журналістів, голова журі секції «Журналістика» МАНу.

Член Національної спілки журналістів України.

2021 – 2022 рр. – навчалася в Навчально-науковому інституті неперервної освіти Волинського національного університету імені Лесі Українки за ОПП Журналістика і соціальні комунікації спеціальністю 061 Журналістика.

Навчальні дисципліни:

 • «Основи реклами і PR».
 • «PR та пропаганда».
 • «Реклама та зв’язки з громадськістю в медіадискурсі».
 • «Есеїстика».
 • «Журналістська етика та медіа право».

Основні публікації за останні 5 років:

 • Теребус О. Л. Журналістська етика: теорія та практика // Вісник Львівського університету. – Серія «Журналістика». – Вип. 42. Львів, 2017. – С. 185–191.
 • Теребус О. Особливості висвітлення збройних конфліктів у ЗМІ // Масова комунікація: історія, сьогодення, перспективи : наук.-практ. журн. / відп. ред. С. І. Кравченко; упоряд. М. А. Рожило. Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2017. № 11–12 (8). С. 26–30.
 • Теребус О.Л. Права людини та журналістська етика: взаємозв‘язок та підсилення // Права людини та мас-медіа в Україні : Зб. конспектів лекцій / Авт. кол. – За ред.. Виртосу І., Шендеровського К. – К. : Інст. Журн. КНУ ім.. Т. Шевченка, 2018. – С. 54–61.
 • Теребус О.Л. Журналістська етика та медіа право // Права людини та медіа діяльність :. Зб. навч. прогр. / За ред.. Шендеровського К. – К. : Інст. Журн. КНУ ім.. Т. Шевченка, 2018. – С. 100-104.
 • Теребус О.Л. ЗМІ і маніпулятивні технології // Матеріали наукового інтернет-симпозіуму «Мультикультурна комунікація постмодерної доби» (Луцьк, 19 травня 2018 р.). – [Електронний ресурс.]
 • Теребус О. Л. До питання української культурної спадщини в публіцистиці Дмитра Павличка // Сучасні мово- і літературознавчі методології та нові прочитання художнього тексту. Антологія. Луцьк : Вежа-Друк, 2018. – С. 641–647.
 • Теребус О. Л. Леся Українка в рецепції Дмитра Павличка // Волинь філологічна: текст і контекст. – Вип. 26. – Леся Українка і персоналії епохи. – Луцьк, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2018. – С. 210–218.
 • Теребус О.Л. Дмитро Павличко – дослідник української літератури // Про Дмитра Павличка : зб. статей / кол. авт. ; упорядкування, вст. ст., бібліографія, список авторів статей та індекс авторів Дм. Пилипчука. – К. : ВЦ «Просвіта», 2019. – С. 772–778.
 • Теребус О.Л. Питання української культурної спадщини в публіцистиці Дмитра Павличка // Про Дмитра Павличка : зб. статей / кол. авт. ; упорядкування, вст. ст., бібліографія, список авторів статей та індекс авторів Дм. Пилипчука. – К. : ВЦ «Просвіта», 2019. – 799–807.
 • Теребус О. Польські письменники в рецепції Дмитра Павличка // Волинь філологічна: текст і контекст. Полоністичні студії, 2019. – № 27. – С. 171–179.
 • Terebus Oksana, Rozhylо Mariia, Zhvania Liudmyla. Regulation of professional activity of journalists: ukrainian and european experience. New challenges in the development of future specialists: collective monograph. Romania: Universitatea Dunarea de Jos Galati, 2021. С. 95–109.
 • Теребус О.Л. Соціальна реклама в умовах трансформації інформаційного простору. International scientific conference «Journalism, advertising and PR: European development direction»: conference proceedings, July 16-17, 2021. Riga, Latvia : «Baltija Publishing», 2021. С. 48–53.
 • Теребус О., Рожило М. Проблема саморегуляції українських медіа. Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І.Вернадського. Серія: Філологія. Журналістика. Т. 32 (71). № 4. 2021. С. 239–245.
 • Теребус О.Л. Інтертекстуальність романів Мирослава Дочинця. Волинь філологічна: текст і контекст. Вип. 31. Проблеми інтерпретації тексту. Луцьк, Волинський національний університет імені Лесі Українки, 2021. С. 123–135.

Навчально-методичні публікації за останні 5 років:

 • Благовірна Н. Б., Жванія Л. В., Косюк О. М., Кошелюк О. В., Кравченко С. І., Рожило М. А., Теребус О. Л., Шульська Н. М., Яблонський М. Р. Кваліфікаційна робота з журналістики: методичні рекомендації до написання: навчально-методичне видання. Луцьк, 2021. 28 с.
 • Теребус О.Л. Журналістська етика, медіабезпека та медіаправо: робоча навч. прогр. та метод. рек. для студентів напряму підготовки «Журналістика»: навчально-методичне видання. Луцьк, 2021. 92 с.
 • Теребус О.Л. Основи реклами і PR: робоча навч. прогр. та метод. рек. для студентів напряму підготовки «Журналістика»: навчально-методичне видання. Луцьк, 2021. 36 с.

Підвищення кваліфікації за останні 5 років:

 • 2017 р. проходила підвищення кваліфікації за програмою постійно діючого семінару «Школа електронного самоврядування» (Луцьк).
 • 2017 р. проходила навчання за програмою «Дистанційний курс з медіа права» (Київ).
 • 2017 р. підвищувала кваліфікацію та проходила стажування за спеціальною програмою «Академія з прав людини для журналістів та журналісток» (Київ).
 • У листопаді 2017 до квітеня 2018 рр. підвищувала кваліфікацію в Інституті журналістики Київського національного університету імені Т. Шевченка на кафедрі соціальних комунікацій.
 • 2021 р. курси підвищення професійної компетентності науково-педагогічних працівників у сфері дистанційного навчання «Створення електронних курсів навчальних дисциплін у системі управління навчанням Moodle за спеціальностями» від Волинського національного університету імені Лесі Українки, відділу технічних засобів навчання «Центр інноваційних технологій та комп’ютерного тестування» протягом вересня – жовтня 2021 р. (30 годин – 1 кредит ECTS), сертифікат № 08 від 01.11.2021 року (32-«К/А»).
 • 2021 р. онлайн-курс «У фокусі – КРИМ» (10 навчальних вебінарів, інформаційних та методичних модулів від провідних правозахисників, журналістів, експертів), який реалізується НСЖУ за підтримки Європейської федерації журналістів та в партнерстві з профільними факультетами/кафедрами журналістики провідних українських вищих навчальних закладів, в тому числі кафедрою соціальних комунікацій ВНУ імені Лесі Українки протягом жовтня – грудня 2021 р. (30 годин – 1 кредит ECTS), сертифікат № NUJU-010-OCT-DEC-21 від 20.12.2021 року.

Грантова діяльність за останні 5 років:

 • Міжнародний проєкт «Вивчай та розрізняй: інфо-медійна грамотність» (29 травня 2020 року – 1 лютого 2021 року), виконується Радою міжнародних наукових досліджень та обмінів (IREX) за підтримки посольств Великої Британії та США, у партнерстві з Міністерством освіти і науки України та Академією Української Преси. Грантова угода № FY21-L2D-Ed-FAA-LU від 15 жовтня 2020 на реалізацію проєкту «Media community of Volyn region through activities: improvement through trainings, dialogue, gameplay and competition»/ «Медіаспільнота Волинської області через активності: удосконалення через тренінги, діалогізація, ігрофікація і змагальництво». Legal Name of Prime Recipient / Надавач гранту: International Research and Exchanges Board (IREX) / Рада міжнародних наукових досліджень та обмінів (IREX).

Наукове консультування підприємств, установ, організацій за останні 5 років:

 • Наукове консультування керівників секцій Комунальної установи «Волинська обласна Мала академія наук» протягом 2018–2021 рр. (довідка КУ «ВОМАН» № 150/16/21 від 22.11.2021 р.)

Відзнаки:

 • Почесна грамота Волинської обласної державної адміністрації (2015).
 • Почесна грамота Секретаріату Національної спілки журналістів України (2016).
 • Диплом Секретаріату Національної спілки журналістів України (2018).
 • Грамота ректорату та профспілкового комітету Східноєвропейського національного університету імені Лесі українки (2019).
 • Почесна грамота Волинської обласної державної адміністрації (2019), Золотий нагрудний знак Лесі Українки (2019).