Факультет економіки та управління

Матеріал з wiki.vnu.edu.ua
Перейти до: навігація, пошук
Герб ФЕУ.jpg

Історична довідка

Рік заснування: 1993

Згідно з наказом ректора Волинського державного університету імені Лесі Українки 44-к від 6 грудня 1993 року відкрито економічне відділення у складі юридичного факультету, а 1994-го створено економічний факультет, до якого увійшли чотири кафедри: економічної теорії, фінансів підприємств та кредиту, державних фінансів та обліку. З 1994 року на факультеті функціонує аспірантура, а з 1998 року – докторантура. Упродовж існування факультету посаду декана обіймали провідні науковці, доктори економічних наук, професори Василь Лагутін, Ростислав Слав’юк, Людмила Горбач та Любов Ліпич. Із 2020 року факультет економіки та управління очолює кандидат економічних наук, доцент Наталія Коленда.

Керівництво

ФЕУ.jpg

Декан

Заступники декана

Методисти

Методист денної форми навчання: Семенюк Анна Василівна.

Методист заочної форми навчання: Строцюк Юлія Валеріївна.

Кафедри

Факультету структурно підпорядковано п'ять кафедр:

Навчальна робота

На факультеті економіки та управління запроваджена багаторівнева система підготовки фахівців. Наші випускники отримують:

- диплом бакалавра за такими спеціальностями та освітньо-професійними програмами:

 • 051 «Економіка» (освітня програма «Аналітична економіка»);
 • 071 «Облік і оподаткування» (освітня програма «Облік і аудит»);
 • 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» (освітня програма «Фінанси, банківська справа та страхування»);
 • 073 «Менеджмент» (освітня програма «Менеджмент»);
 • 075 «Маркетинг» (освітня програма «Маркетинг»);
 • 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» (освітня програма «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»).

- диплом магістра за такими спеціальностями:

 • 051 «Економіка» (освітньо-професійна програма «Економіка довкілля і природних ресурсів»);
 • 071 «Облік і оподаткування» (освітньо-професійні програми «Облік і аудит» й «Оподаткування»);
 • 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» (освітньо-професійна програма «Фінанси і кредит»);
 • 073 «Менеджмент» (освітньо-професійні програми «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», «Менеджмент», «Управління фінансово-економічною безпекою», «Менеджмент і правове забезпечення бізнес-структур», «Менеджмент бізнес-структур»);
 • 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» (освітньо-професійна програма «Економіка підприємства»).

– на третьому рівні вищої освіти здійснюється підготовка за такими спеціальностями та освітньо-науковими програмами:

 • 051 «Економіка» (освітньо-наукова програма «Економіка галузевих ринків»);
 • 071 «Облік і оподаткування» (освітньо-наукова програма «Облік і аудит»);
 • 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» (освітньо-наукова програма «Фінанси і кредит»);
 • 073 «Менеджмент» (освітньо-наукова програма «Менеджмент організацій та видів діяльності»);
 • 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» (освітньо-наукова програма «Економіка та управління підприємствами»).

Факультет економіки та управління посідає перше місце серед факультетів Університету щодо створення та застосування у навчальному процесі дистанційних курсів на платформі Moodle (45 дистанційних курсів), за кількістю розміщених у репозитарії навчально-методичних видань (1347, що забезпечує студентів усіма навчально-методичними засобами, потрібними для вивчення конкретної навчальної дисципліни).

Студенти факультету за системою «подвійних дипломів» паралельно навчаються та проходять стажування у провідних вишах Польщі й інших країн Євросоюзу. Особлива увага приділена практичній підготовці студентів, що значно підвищує їх конкурентоспроможність на ринку праці. Впровадження елементів дуальної освіти дає змогу здобути практичні навички та досвід роботи на підприємствах, установах, організаціях м. Луцька та Волинської області.

Наукова робота

Для підвищення рівня освітньої діяльності та її гармонізації з європейськими освітніми стандартами на факультеті економіки та управління відбуваються заходи науково-дослідного характеру.

Традиційними стали міжнародні науково-практичні інтернет-конференції студентів, аспірантів і молодих учених.

Наукова подія університетського рівня – реєстрація журналу «Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки» у категорії Б фахових журналів України. Науковці факультету розміщують свої праці у виданнях, що зареєстровані у світових наукометричних базах.

Кафедри факультету проводять наукові дослідження за відповідними напрямами, наукові семінари, диспути, круглі столи, співпрацюють із іншими закладами вищої освіти. Результат такого співробітництва – захист кандидатських дисертацій, опонування дисертацій, публікація та рецензування наукових статей, монографій. Науковці факультету – члени спеціалізованої ради із захисту кандидатських дисертацій за спеціальностями 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)», 08.00.06 «Економіка природокористування та охорони довкілля», 08.00.01 «Економічна теорія та історія економічної думки», 08.00.08 «Фінанси та кредит».

Міжнародна робота

Один із пріоритетних напрямів діяльності факультету – інтеграція до європейського та світового освітньо-наукового простору.

Сьогодні факультет співпрацює з провідними закладами вищої освіти Республіки Польща, зокрема з Вищою школою економіки та інновацій у Любліні, Куяво-Поморською академією у Бидгощі, Гуманітарно-природничим університетом імені Яна Длугоша у Ченстохово, Старопольською вищою школою в Кельцах.

У 2015-2017 рр. факультет реалізовував проєкт із соціальної адаптації військовослужбовців, звільнених у запас, спільно з Міжнародним фондом соціальної адаптації (проєкт Україна – Норвегія) за фінансової підтримки Королівства Норвегії. Цьогоріч співпрацю відновлено й триває реалізація проєкту «Перепідготовка та соціальна адаптація військовослужбовців, ветеранів та членів їхніх сімей в Україні. Інтеграція моделі проєкту "Норвегія – Україна" в державну систему».

Більше 70 % викладачів факультету пройшли міжнародне стажування у провідних закладах вищої освіти Республіки Польща.

Професор Оксана Полінкевич була учасницею грантової програми імені Лейна Кіркланда й отримала стипендію імені Виговського на проведення наукового дослідження в Академії імені Леона Козмінського у Варшаві. Доцент Олена Івашко була стипендіаткою програми Kirkland Research. Доцент Оксана Хілуха брала участь у міжнародній грантовій програмі Erasmus+ TEACHER MOBILITY, яку реалізовувала в Kajaanin University of Applied Sciences у Фінляндії.

Доцент Наталія Коленда була учасником програми «Open world», яка фінансується Конгресом США.

Старший викладач Мирослава Кушнір у межах проєкту DAAD виграла грант на студентське стажування в Німеччині. У жовтні 2015 року вона та 16 студентів пройшли стажування в Університеті прикладних наук (Берлін) і Гамбурзькій школі ділового адміністрування.

Студенти факультету беруть активну участь у міжнародній академічній мобільності через стажування, семестрові обміни, різні навчальні програми.

Студентське самоврядування та дозвілля

Студенти факультету мають реальне студентське життя, що формує скриньку спогадів про гарно проведений час, молодість й активність упродовж одного з найкращих періодів життя.

Традиційні для факультету дні здоров’я, упродовж яких відбувається згуртування студентства та викладачів, знайомство з цікавими місцинами Волині.

Значна увага приділена екологічному вихованню. У межах тижня факультету 2019-2020 н. р. «Майбутнє планети в твоїх руках» відбулося відвідування сміттєзвалища у с Брище, сміттєсортувальної лінії м. Луцька, організовано екогутірку «Правила сортування сміття – практика об’єднаних територіальних громад».

Молодь знаходить креативні підходи до проведення Андріївських вечорниць, пасхальних розваг, традиційного українського весілля. Заходи «Події, що наблизили незалежність», «Голодомор – темна сторінка історії народу» були спрямовані на відновлення історичної пам’яті.

Основні благодійні заходи – акції для дітей інтернатів Волині до Дня святого Миколая, відвідування та привітання мешканців будинку людей похилого віку. Студенти факультету – постійні учасники заходів із сонячними дітьми, фонду «Серце до серця» й інших.

Працевлаштування випускників

Випускники факультету набувають професійних компетенцій, що дають змогу розвинути та застосувати економічне мислення для розв’язання складних професійних задач, набути практичних навичок із прийняття й обґрунтування фінансово-господарських рішень і забезпечити їх виконання, здатності до саморозвитку та навчання упродовж усього професійного життя. Випускники факультету економіки та управління успішно працюють у таких сферах:

- державного управління (Департамент фінансів Волинської державної адміністрації; Державна фіскальна служба, структурні підрозділи Пенсійного фонду України, Державної казначейської служби України, державних фондів соціального страхування тощо);

- банківській і страховій діяльності;

- малого, середнього та великого бізнесу (ТзОВ «МІКС і Д», «Jasmine Lingerie», Архітектурно-дизайнерська студія «Панда», ПП «Кераміка Лео», «Anexbaby», ТзОВ «Волиньфармсервіс», ТзОВ «ШИП.ШИНА», СП ТОВ «Модерн-Експо», філія ТзОВ «Нестле Україна» «Нестле Бізнес Сервіс в Європі», ТзОВ «Луцька картонно-паперова фабрика Україна», ТОВ «Волинь-Зерно-Продукт», ДП «ЛРЗ Мотор» та ін.);

- закладах освіти.

Окрім цього, наші випускники – ефективні експерти біржової діяльності, митно-брокерських операцій, а також засновники власних бізнес-структур й індивідуальної підприємницької діяльності.

Відомі випускники

1) Олександр Сергійович Буць – Волинська обласна дирекція АБ «УКРГАЗБАНК», начальник управління малого та середнього бізнесу.

2) Олександр Петрович Дідик – філія ТзОВ «Нестле Україна» «Нестле Бізнес Сервіс в Європі», заступник директора.

3) Анатолій Олександрович Левчук – Боратинська сільська рада, спеціаліст із проєктної діяльності та співробітництва.

4) Сергій Васильович Мартиняк – народний депутат України VII та VIII скликань.

5) Олена Михайлівна Очеретна – компанія «Jasmine Lingerie», генеральний директор.

6) Володимир Володимирович Селедець – заступник директора Департаменту фінансів Волинської облдержадміністрації.

7) Вадим Васильович Фреюк – ТзОВ «Луцька картонно-паперова фабрика – Україна», заступник комерційного директора.

8) Андрій Миколайович Черниш – засновник архітектурно-дизайнерської студії «Панда».

9) Ірина Анатоліївна Шумик – АТ «Ощадбанк», завідувач сектора Західного регіону відділу підбору персоналу.

10) Олексій Володимирович Юрлов – компанія «Anexbaby», фінансовий директор.

Матеріально-технічна база.

Факультет розташований у навчальному корпусі G. Всі дисципліни, які викладаються студентам факультету забезпечені навчально-методичною літературою. До послуг викладачів, студентів, аспірантів п’ять мультимедійні аудиторії, а також “Internet WI-FI”. У бібліотеці університету значну питому вагу складає економічна література та періодичні видання, зокрема близько 65% нових надходжень – публікації економічного спрямування.

Контакти деканату:

43025 м.Луцьк, вул. Винниченка, 28 (корп. G), каб.G-301

тел. 0(332)248978

електронна адреса: economical@vnu.edu.ua