Факультет культури і мистецтв

Матеріал з wiki.vnu.edu.ua
Перейти до: навігація, пошук
Факультет культури і мистецтв 3.jpg

Рік заснування факультету: 1 вересня 1994 р. у відповідності до перспективного плану розвитку Волинського державного університету імені Лесі Українки створено Інститут мистецтв. 31 вересня 2016 року відповідно до Закону України "Про вищу освіту" Інститут мистецтв перейменовано на факультет мистецтв, а згодом факультет культури і мистецтв. Даний факультет провадить освітню діяльність з підготовки фахівців за освтнім ступенем „Бакалавр”, „Магістр” за спеціальностями „Музичне мистецтво”, „Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація”, „Хореографія”, "Культурологія" на денній та заочній формах навчання.

Історична довідка

Передумовою створення майбутнього інституту стала діяльність колективу методичної комісії з музики і співів, створеної у 1977 р. при кафедрі педагогіки і методики початкового навчання факультету підготовки вчителів початкових класів Луцького педагогічного інституту імені Лесі Українки. Методичну комісію очолив кандидат педагогічних наук, ст. викладач С.Н. Никитюк − непересічний фахівець, під керівництвом якого активізувалася робота зі створення мистецького напрямку в підготовці педагогічних кадрів. В результаті у 1983 р. було відкрито спеціальності „Початкове навчання і музика” та „Початкове навчання і образотворче мистецтво”. У 1985 р. методичну комісію з музики і співів реорганізовано в кафедру музики. В 1986 р. відкрито кафедру образотворчого мистецтва, яку очолив кандидат архітектури, доцент О. В. Лесик. У 1991 р. в педагогічному інституті було здійснено перший набір на спеціальність „Хореографія та початкове навчання” і створено секцію хореографії при кафедрі музики, яку очолив талановитий хореограф, ст. викладач Ф.С. Бондарук. 1992 р. кафедру музики реорганізовано в кафедри музично-теоретичних дисциплін і навчання гри на музичних інструментах, першою з яких керував С. Н. Никитюк, другу очолив В.Ф. Кучерук.

Ще в 1970 х рр. в межах педагогічного факультету Луцького педагогічного інституту імені Лесі Українки розпочинається багата творча історія майбутнього Інституту мистецтв. Стають визнаними ряд творчих колективів під орудою талановитих керівників − це такі мистецькі перлини педагогічного інституту як ансамбль народної пісні і танцю „Розмай” (Кужелюк Л. М.), академічна хорова капела „Лесина пісня” (Ярмусь С. І.), ансамбль танцю „Кладочка” (Косаковська Л. П.), духовий оркестр (Никитюк С. Н., Гордійчук А. М.), жіночий хор (Скобелєв О. М.), родинне вокальне тріо (Мандрик О. П., Мандрик Ю. Б., Корець Г. П.), ансамбль бандуристок (Сточанська М. П.), оркестр народної музики (Рівець Т. М.) та ін., більшість з яких провадили активну гастрольну діяльність та є лауреатами республіканських конкурсів. Серед провідних викладачів мистецьких кафедр Луцького педагогічного інституту − заступник декана педагогічного факультету, ст. викладач Павловська Г. Г., ст. викладач образотворчого мистецтва Романюк І. М. та багато інших педагогів.

Новий знаменний етап у процесі підготовки вчителів музики, хореографії та образотворчого мистецтва на Волині розпочався у 1994 р. власне з відкриттям Інституту мистецтв як структурного підрозділу новоствореного Волинського державного університету імені Лесі Українки. Інститут очолив доктор архітектури, професор, дійсний член Української академії архітектури Олександр Володимирович Лесик, у доробку якого − понад сто проектних, наукових і творчих праць. Це кандидатська дисертація „Принципи використання пам’ятників архітектури Прикарпаття під туристські бази” (1973), докторська дисертація „Принципи формування закладів відпочинку та туризму в історико-архітектурному середовищі України” (1993), монографії „Охорона і раціональне використання пам’ятників архітектури” (1986), „Замки і монастирі України” (1993), публікації „Храмове будівництво на Волині у ХVІІ – ХVІІІ ст.” (1997), „Туристичний маршрут „Пам’ятки історії та культури м. Луцька” (1998), „Сучасне використання монастирів України” (1998), „Майстри храмового дерев’яного зодчества Волині” (1999), „Пам’ятки архітектури Волині: проблеми реставрації та пристосування” (2005) та ін.), архітектурні проекти („Музей українського мистецтва в замку Олесько (1970) та ін.) та художні полотна. Відбулося вісім персональних виставок художно-графічних робіт на теми: „Пам’ятки архітектури Волині”, „Природа та архітектура Волині”, „Сонячна Волинь” та ін. Як досвідчений фахівець, професор Лесик О. В. є членом спеціалізованих вчених рад по захисту дисертацій та експертних комісій ДАК, керівником та опонентом багатьох здобувачів наукових ступенів. Професор Лесик О. В. заклав основи для всього подальшого науково-методичного та творчого розвитку інституту, його матеріальної бази та став ініціатором ряду ідей, до втілення яких великою мірою долучився заступник декана з навчально-методичної роботи доцент Гордійчук А. М. і весь педагогічний колектив.

У 2005 − 2007 рр. Інститут мистецтв очолював доктор педагогічних наук, професор Олександр Никанорович Дем’янчук. У науковому доробку − кандидатська дисертація „Формування музично-естетичних інтересів старшокласників” (1989), докторська дисертація „Формування музично-естетичних інтересів учнів загальноосвітньої школи” (1995), колективна монографія „Проблеми художньо-естетичної освіти та виховання учнівської і студентської молоді в умовах національного відродження” за загальною редакцією Дем’янчука О. Н. (2001), монографії, посібники, статті. Професор Дем’янчук О. Н. є головою редакційних колегій збірників наукових праць „Проблеми педагогічних технологій” та „Педагогічний пошук”, членом спеціалізованих вчених рад по захисту дисертацій та експертних комісій ДАК, керівником аспірантів, опонентом й рецензентом низки дисертаційних досліджень.

З 2007 − 2018 факультет культури і мистецтв очолював заслужений діяч мистецтв України, кандидат педагогічних наук, професор Андрій Миколайович Гордійчук − відомий в Україні та за кордоном керівник чоловічого вокального квартету „Акорд” Андрій Миколайович Гордійчук.

Сьогодні на чолі колективу факультету культури і мистецтв є Охманюк Віталій Федорович - заслужений діяч мистецтв України, доцент, кандидат мистецтвознавства

Кафедри

У складі факультету мистецтв діють:

Декан

Охманюк Віталій Федорович – заслужений діяч мистецтв України, кандидат мистецтвознавста, доцент кафедри музично-практичної підготовки.

Заступники декана:

Методисти деканату

 • Степанчук Алла Вікторівна - методист денної форми навчання;
 • Левицька Олена Вікторівна - методист заочної форми навчання.

E-mail: art@vnu.edu.ua

Тел. (0332) 72-24-92.

Професорсько-викладацький склад

 • доктори наук – 3;
 • кандидати наук –19;
 • професори – 2;
 • доценти – 13.

Основні напрямки науково-дослідної діяльності

 • кафедра історії, теорії мистецтв та виконавства – «Українська музична культура в європейському контексті: теорія, історія, психологія»
 • кафедра музично-практичної підготовки – «Музична культура Волині ХХ ст.»; «Проблеми інструментальної підготовки студентів інституту мистецтв».
 • кафедра образотворчого мистецтва та дизайну – «Традиції і новаторство дизайну і мистецького простору на Волині».

Відомі випускники

 • Гонтар Олег Савович – Заслужений артист України, доцент. Навчався у Інституті мистецтв з 1995 – 2000 рр. Доцент кафедри історії, теорії мистецтв та виконавства факультету культури і мистецтв Волинського національного університету імені Лесі Українки, учасник вокального квартету „Акорд”.
 • Марач Олександр Миколайович кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри історії, теорії мистецтв та виконавства, голова Наукового товариства аспірантів і студентів факультету мистецтв «Камертон», художній керівник Народного ансамблю пісні і танцю «Розмай», учасник джазового октету “Double voice”.
 • Кириченко Інна Олександрівна - старший викладач кафедри історії, теорії мистецтв та виконавства Волинського національного університету імені Лесі Українки, джазова співачка, лауреат Міжнародних та Всеукраїнських конкурсів та фестивалів.
 • Палій Микола Миколайович – Заслужений артист України, учасник квартету „Акорд”. Навчався на факультеті мистецтв з 1995 – 2000 рр.
 • Зарицький Андрій Олександрович – Заслужений артист України, доцент. Навчався в Інституті мистецтв 1995 – 2000 рр. Доцент кафедри історії, теорії мистецтв та виконавства факультету культури і мистецтв Волинського національного університету імені Лесі Українки, учасник вокального квартету „Акорд”, артист філармонії.
 • Мрочко Віктор Миколайович – Заслужений артист України, доцент. Випускник Інституту мистецтв 2002 року. Доцент кафедри історії, теорії мистецтв та виконавства факультету культури і мистецтв Волинського національного університету імені Лесі Українки, учасник вокального квартету «Акорд».
 • Охманюк Віталій Федорович – Заслужений діяч мистецтв України, кандидат мистецтвознавства,доцент, декан факультету культури і мистецтв. Закінчив Інститут мистецтв у 2002 р. Доцент кафедри музично-практичної підготовки факультету культури і мистецтв Волинського національного університету імені Лесі Українки, керівник оркестру народних інструментів „Розмай” ВНУ імені Лесі Українки. Керівник народного оркестру народних інструментів „Волинянка” Палацу культури міста Луцька, та учасник Заслуженого ансамблю пісні і танцю України „Колос”.
 • Конах Галина Валентинівна, яка закінчила Інститут мистецтв у 2005 році. Солістка джаз-бэнду «Резус блюз». Співає пісні 15-ма мовами світу.
 • Чернецька Наталія Григорівна – кандидат мистецтвознавства, старший викладач кафедри музично-практичної підготовки. Лауреат міжнародних та всеукраїнських конкурсів і музичних фестивалів у складі тріо бандуристок «Дивоструни» ВНУ імені Лесі Українки (керівник М.П. Сточанська).
 • Приходько Марина Іванівна закінчила Волинський державний університет ім. Лесі Українки за спеціальністю «Музична педагогіка і виховання». З 2002 року працює в Луцькому навчально-виховному комплексі № 9. Лауреат Міжнародного конкурсу гри на народних інструментах «Кримська весна», переможець Міжнародного фестивалю «Срібні струни». У 2013 році стала абсолютним переможцем Всеукраїнського конкурсу «Учитель року» в номінації «Музичне мистецтво», Заслужений вчитель України (2013р.)
 • Зарицька Анна Андріївна – доцент кафедри історії, теорії мистецтв та виконавства, кандидат педагогічних наук, керівник вокального квартету «Акцент».
 • Рожок (Іванюк) Зоя Василівна - Заслужена артистка України, солістка Національної опери України ім. Т. Г.Шевченка, доцент кафедри Сольного співу Національної музичної академії України імені П.І. Чайковського, лауреат міжнародних конкурсів.
 • Бабич Михайло Михайлович - провідний тенор хорової чоловічої капели імені Л. Ревуцького

Матеріально-технічна база

Матеріально-технічна база факультету мистецтв дає можливість достатнього забезпечення організації та проведення навчально-виховного процесу. Факультет розташований у корпусі № F Волинського національного університету імені Лесі Українки, а також за факультетом закріплений триповерховий блок корпусу № В. Загальна площа навчальних приміщень корпусу № F складає 2160 м2; площа, відведена для навчальних приміщень факультету в корпусі № B, складає 336,8 м2. Для потреб навчально-виховного процесу використовуються приміщення Палацу культури та актової зали СНУ імені Лесі Українки, лабораторій та спеціалізованих кабінетів інших корпусів університету.

Музичний інструментарій та оргтехніка, що знаходяться на балансі кафедр історії, теорії мистецтв та виконавства і музично-практичної підготовки, достатньою мірою забезпечують організацію й проведення навчального процесу. Музичний інструментарій значно поповнився інструментами всесвітньо відомих фабрик-виробників. Це роялі “Weinbach”, "Yamaha"; піаніно та клавінова “Yamaha”. Поряд з клавішними музичними інструментами, закуплені народні музичні інструменти, в тому числі оркестрові (баяни, домри, сопілки, бандури, цимбали, струнний контрабас, литаври, оркестрові дзвіночки, кобза, ліра, козобас, ударно-шумові). Всі ці інструменти є ручної майстрової роботи, що значно покращує якість навчального процесу та підготовки студентів до фахових конкурсів.

Факультет культури і мистецтв в достатній кількості забезпечений концертними костюмами, інструментарієм, інформаційно-технологічними засобами.

Провадження навчального процесу забезпечується комп’ютерною, аудіо- та відеотехнікою (комп’ютерний клас, кафедральні комп’ютери, ксерокопіювальні апарати, відеомагнітофон, телевізор, магнітофони). На кафедральних комп’ютерах здійснюються набори та редагування оркестрових та ансамблевих партитур, їх прослуховування. На факультеті працює музична лабораторія (студія звукозапису) площею 41,6 м2 з обладнанням. Обладнання музичної лабораторії: Студія “ROLAND VS1680”, музично-аранжувальна станція “ROLAND G 1000, MD – desk HIFI SONY, підсилювач YAMAHA, монітори YAMAHA NS, студійний мікрофон, радіомікрофони SHURE – 58, пульт BEHRINGER, радіомікрофони (головні) SHURE, магнітофон SONY та інші складники. Студія звукозапису факультету мистецтв забезпечує провадження навчального процесу з дисципліни “Робота із звукоапаратурою”, „Студійний практикум”.

Для забезпечення навчального процесу використовується комп’ютерний клас у якому здійснюється навчання з дисципліни “Музичне комп’ютерне редагування”, «Дизайн», «Комп’ютерна графіка», «Проектна графіка», а також самостійна робота студентів в музичних редакторах Finale, Midisoft Studio, Sibelius.

Для проведення навчальних занять з художніми колективами – академічним хором, капелою бандуристів, тріо бандуристок та інших, заліків та іспитів з дисциплін „Хоровий клас”, “Спеціальний музичний інструмент”, “Оркестровий клас” тощо, а також для підготовки до державних іспитів використовується актова зала факультету мистецтв площею 147,8 м2.

Студенти факультету культури і мистецтв користуються фондами бібліотеки Волинського національного університету імені Лесі Українки.

Контакти деканату

43000, м. Луцьк,

вул. Ковельська, 15 (навчальний корпус F)

Email: art@vnu.edu.ua

Тел:+38(0332)722492; +38(0332)722490