Факультет соціальних наук

Матеріал з wiki.vnu.edu.ua
Перейти до: навігація, пошук

Історична довідка

Герб ФСН

Факультет соціальних наук здійснює підготовку фахівців за спеціальностями «Філософія», «Релігієзнавство» (денна форма навчання), «Культурологія», «Соціологія» та «Соціальна робота» (денна та заочна форми) за ОКР бакалавр, спеціаліст, магістр.

Факультет соціальних наук веде свою історію з 1990 р., коли при історичному факультеті Луцького державного педагогічного інституту імені Лесі Українки було відкрито суспільствознавче відділення, та проведено перший набір студентів на спеціальність «Соціально-політичні дисципліни та історія». Першим керівником відділення став кандидат філософських наук, доцент М. Сахно.

Наступним етапом становлення інституту стало створення у вересні 1991 р. Республіканського центру світоглядної освіти молоді (РСЦОМ), який очолив доктор філософських наук, професор Р. Арцишевський. У складі центру діяли науково-дослідна лабораторія світоглядної освіти учнівської молоді, факультет світоглядних дисциплін та спецфакультет підготовки вчителів (викладачів) суспільствознавчих дисциплін. Цим же наказом передбачалося створення кафедр історії і теорії української та світової культури (завідувач – доцент М. Півницький), соціології та народознавства (завідувач – В. Лагутін), людинознавства (завідувач – Р.Арцишевський), соціальної педагогіки та методики викладання світоглядних дисциплін (завідувач – доцент П.Гусак). Очолив факультет кандидат історичних наук, доцент М.Півницький.

У 1993 р. факультет соціальних дисциплін реорганізується у факультет соціології і психології, а з 1 серпня 1994 р. за наказом міністра освіти України РСЦОМ в Інститут соціальних наук як структурний підрозділ Волинського державного університету імені Лесі Українки. Його директором призначають професора, члена-кореспондента Академії педагогічних наук України Р.Арцишевського. Складовими частинами інституту стали факультет соціології і психології, науково-дослідна лабораторія світоглядної освіти учнівської молоді, факультет перекваліфікації викладачів соціальних дисциплін (опісля його функції перебрав на себе факультет післядипломної освіти університету). З 2001 р. обов’язки директора виконував доцент В. Поляков, а з 2005 р. інститут очолює доктор філософських наук, професор Л.Кондратик.

З 1993 р. Інститут соціальних наук веде підготовку фахівців за спеціальностями «Психологія», «Соціальна педагогіка», «Соціологія», а з 1995 р. – «Культурологія». У 2001 р. на базі кафедри психології, яка в межах інституту існувала з 1994 р., створюється факультет психології, а кафедра соціальної педагогіки починає функціонувати на педагогічному факультеті (нині Педагогічний інститут).

Із 2005 р. в Інституті ведеться підготовка філософів та релігієзнавців, здійснюється підготовка фахівців зі спеціальностей «Філософія», «Релігієзнавство», «Культурологія», «Соціологія» за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавр, магістр, спеціаліст. З 2012 р. проводиться підготовка студентів за напрямом «Соціальна робота» ОКР бакалавр.

Керівництво

Декан

  • Кондратик Леонід Йосипович – доктор філософських наук, професор

Заступники декана

  • З навчальної роботи Бичук Ірина Олександрівна, кандидат філософських наук, доцент
  • З виховної роботи Кутузова Галина Іванівна, кандидат педагогічних наук, доцент
  • З інноваційно-грантової міжнародної співпраці Кузьмук Ольга Миколаївна, кандидат соціологічних наук, доцент


Методист денної та заочної форми навчання Поліковська Надія Анатоліївна

Кафедри

Абітурієнту

Інформація про спеціальності факультету

Графік Дня відкритих дверей на 2017 рік

Сертифікатні курси

Управління соціальними проектами

Менеджмент соціокультурної діяльності

Контакти

43025, м. Луцьк, пр. Волі, 13, каб. А208 social-science@eenu.edu.ua +38(0332)248448

Посилання

СНУ