Федуник-Яремчук Оксана Володимирівна

Матеріал з wiki.vnu.edu.ua
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Фото-Федуник-Яремчук.jpg

Доцент кафедри математичного аналізу та статистики, кандидат фізико-математичних наук, доцент, фахівець із математичного аналізу.

Контактна інформація:

 • м. Луцьк, вул. Потапова, 9, корпус С, 5 поверх (ауд. С-506).
 • e-mail: Fedunyk-Yaremchuk.Oksana@vnu.edu.ua, fedunyk.o.v@gmail.com

Наукові профілі автора:

ORCID [1]

Scopus [2]

Google scholar [3]

ОСВІТА

 • 2006 р. – кандидат фізико-математичних наук зі спеціальності 01.01.01 – математичний аналіз. Тема кандидатськоїдисертації :"Лінійні та ортопроекційні поперечники класів періодичних функцій багатьох змінних”, Інститут математики НАН України, (м.Київ)
 • 2003 р.– диплом магістра з відзнакою, математичний факультет, Волинський державний університет імені Лесі Українки (м. Луцьк)

ПРОФЕСІЙНІ ПРИЗНАЧЕННЯ

 • 2020 – дотепер доцент кафедри математичного аналізу та статистики
 • 2017 – 2020 старший викладач кафедри алгебри і математичного аналізу
 • 2015 – 2017 доцент кафедри алгебри і математичного аналізу
 • 2006 – 2015 старший викладач кафедри математичного аналізу

ПРОФЕСІЙНІ ВІДЗНАКИ, НАГОРОДИ, ЧЛЕНСТВО В ОРГАНІЗАЦІЯХ

 • 2020 – грамота Управління освіти, науки та молоді Волинської обласної державної адміністрації
 • 2018 – грамота Управління освіти, науки та молоді Волинської обласної державної адміністрації
 • 2008 – грамота ректорату Волинського державного університету імені Лесі Українки

НАУКОВІ ІНТЕРЕСИ

Дослідження апроксимативних характеристик класів періодичних функцій однієї та багатьох змінних

ГРАНТОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

ВИБРАНІ ПРАЦІ

 • Федуник-Яремчук О. В. Методичні рекомендації до практичних занять з математичного аналізу / О. В. Федуник-Яремчук. – Луцьк, 2015. – 92 с.
 • Конограй А.Ф., Федуник-Яремчук О.В. Оцінки ортопроекційних поперечників класів періодичних функцій багатьох змінних із заданою мажорантою мішаних модулів неперервності // Теорія наближення функцій та суміжні питання : Збірник праць Ін-ту математики НАН України. - 2015. – Т 12, №4 - С. 205-215.
 • Федуник-Яремчук О. В., Соліч К. В. Білінійні наближення класів періодичних функцій багатьох змінних // Збірник праць Інституту математики НАН України. - 2017. - Т. 14, №3. - с. 332-353.
 • Федуник-Яремчук О. В., Соліч К. В. Оцінки апроксимативних характеристик класів періодичних функцій багатьох змінних із заданою мажорантою мішаних модулів неперервності у просторі // Укр. мат. вісник. - 2017. - Т. 14, № 3. - с. 345-360.
 • Федуник-Яремчук О.В. Обчислювальні методи. Частина 1. Теорія похибок. Наближені методи розв’язання рівнянь та систем рівнянь: методичні вказівки до вивчення курсу ”Обчислювальні методи” / О. Г. Мекуш, К. В. Соліч, О. В Федуник-Яремчук. - Луцьк, 2018.- 62 с.
 • Федуник-Яремчук О. В . Методи розв’язування олімпіадних задач: навчальний посібник для студентів, які навчаються за спеціальністю 014 Середня освіта (Математика) / Дж. У. Байсалов, О. Г. Мекуш, К. В. Соліч, О. В Федуник-Яремчук. - Луцьк, 2018. - 205 с.
 • Федуник-Яремчук О.В. Аналітична геометрія і лінійна алгебра. Матриці та визначники. Векторна алгебра. Частина 1: Практикум для самостійної та аудиторної робіт з дисципліни “Аналітична геометрія і лінійна алгебра” / О. Г. Мекуш, К. В. Соліч, О. В Федуник-Яремчук. - Луцьк, 2018. - 56 с.
 • Федуник-Яремчук О.В. Похідна та її застосування. Невизначений інтеграл: конспект лекцій з дисципліни “Математичний аналіз” / О. Г. Мекуш, К. В. Соліч, О. В Федуник-Яремчук. - Луцьк, 2018. - 80 с.
 • Fedunyk-Yaremchuk O. V., Solich K. V. Estimates of approximative characteristics of the classes of periodic functions of many variables with given majorant of mixed continuity module in the spose // Journal of Mathematical Sciences. - 2018. - V. 231, №1. – P. 28-41.(Scopus: https://doi.org/10.1007/s10958-018-3803-3)
 • Федуник-Яремчук О.В. Вступ до математичного аналізу. Похідна та її застосування. Невизначений інтеграл: практикум. – Луцьк, 2019. – 115 с.
 • Федуник-Яремчук О.В. Функції обмеженої варіації. Інтеграл Стілтьєса: методичні вказівки до вивчення дисципліни «Математичний аналіз» для студентів, які навчаються за спеціальностями 014 Середня освіта (Математика), 111 Математика. – Луцьк, 2019. – 52 с.
 • Федуник-Яремчук О. В . Гембарська С. Б. Математичний аналіз в прикладах і задачах: навчальний посібник. – Луцьк, 2019. – 213 с.
 • Fedunyk–Yaremchuk O.V., Hembars’ka S.B. Estimates of approximative characteristics of the classes of periodic functions of several variables with given majorant of mixed moduli of continuity in the space // Carpathian Math. Publ. – 2019. – Vol. 11, №2.– P. 281–295 (Scopus, Web of Science: https://doi.org/10.15330/cmp.11.2.281-295).
 • Федуник−Яремчук О.В. Числові та функціональні ряди: методичні вказівки з дисципліни “Математичний аналіз” для студентів, які навчаються за спеціальностями: 014 Середня освіта (Математика), 111 Математика/ Оксана Володимирівна Федуник-Яремчук. – Луцьк, 2020.− 89 c.

Викладання навчальних дисциплін

 • Математичний аналіз II.
 • Вибрані питання математичного аналізу.