Ханін Олександр Григорович

Матеріал з wiki.vnu.edu.ua
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Ханін.jpg

Доцент кафедри математичного аналізу та статистики, кандидат фізико-математичних наук, доцент, фахівець в галузі теорії ймовірностей і математичної статистики, математичного моделювання та прикладного статистичного аналізу.

Контактна інформація

 • м. Луцьк, вул. Потапова, 9, корпус С, 5 поверх (ауд. С-506).
 • e-mail: hanin.alex@vnu.edu.ua

Наукові профілі автора:

Scholar Google [1]

Orcid [2]

ОСВІТА

 • 1989 рік – кандидат фізико-математичних наук. Тема дисертації:"S-статистики генеральной плотности и их асимптотические свойства". Інститут математики АН УРСР, (м.Київ)
 • 1984 рік – диплом про вищу освіту, механіко-математичний факультет, Київського державного університету імені Т.Г. Шевченка, (м.Київ)

ПРОФЕСІЙНІ ПРИЗНАЧЕННЯ

 • 2020 рік – дотепер – доцент кафедри математичного аналізу та статистики
 • 2013-2020 – доцент кафедри алгебри і математичного аналізу
 • 2010 р. - 2013 р. – доцент кафедри математичного аналізу

ПРОФЕСІЙНІ ВІДЗНАКИ, НАГОРОДИ, ЧЛЕНСТВО В ОРГАНІЗАЦІЯХ

 • 2017 рік – грамота ректорату та профспілкового комітету Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки
 • 2008 рік – Почесна грамота Волинської обласної ради

НАУКОВІ ІНТЕРЕСИ

 • математичне моделювання
 • прикладний статистичний аналіз даних

ГРАНТОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

ВИБРАНІ ПРАЦІ

 • Ханін О. Г. Зайнятість в економічній діяльності осіб з вищою освітою та валовий прибуток держави і математичне моделювання взаємозв’язку та аналіз деяких тенденцій // Педагогічний пошук, - Луцьк, - ВІППО, № 2, 2015, с. 47-50.
 • Ханін О. Г. Методологічні особливості застосування критерію узгодженості χ2 в практичних задачах соціології, економіки і маркетингу // Економічний аналіз : зб. наук. праць / Тернопільський національний економічний університет; редкол. : В. А. Дерій (голов. ред.) та ін. – Тернопіль : Видавничо-поліграфічний центр Тернопільського національного економічного університету “Економічна думка”, 2015. – Том 22. – № 1. – С. 67-70. (Фахове видання України, індексується в науко метричних базах: Index Copernicus WorldCat; Windows Live Academic; ResearchBible; Open Academic Journals Index; CiteFactor)
 • Ханін О. Г. Метод χ2 – кластеризації в задачах маркетингу. Економічний аналіз : зб. наук. праць / Тернопільський національний економічний університет; редкол. : В. А. Дерій (голов. ред.) та ін. – Тернопіль : Видавничо-поліграфічний центр Тернопільського національного економічного університету “Економічна думка”, 2016. – Том 26. – № 1. – С. 38-42. (Фахове видання України, індексується в науко метричних базах: Index Copernicus WorldCat; Windows Live Academic; ResearchBible; Open Academic Journals Index; CiteFactor)
 • Ханін О. Г. Математичні моделі ризикового страхування. Методична розробка до курсу «Фінансова та актуарна математика» / О. Г. Ханін. – Луцьк: СНУ імені Лесі Українки, 2016. – 41 с.
 • Ханін О.Г., Лотиш В.В., Гуменюк Л.О. Ідентифікація систем масового обслуговування з контрольованою імовірністю похибки та її програмна реалізація // Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво: зб. наук. праць, Луцьк: ЛНТУ, 2018.- №32, с. 146-149 (Фахове видання України, індексується в науко метричних базах: Index Copernicus WorldCat, РІНЦ, Universal Impact Factor, Open Academic Journals Index)
 • Ханін О. Г. Деякі методи перевірки статистичних гіпотез та їх практичне застосування. СНУ ім. Лесі Українки.- Луцьк.- 2018.- 80 с.
 • Ханін О. Г., Лотиш В.В., Гуменюк Л.О. Ідентифікація систем масового обслуговування з контрольованою імовірністю похибки та її програмна реалізація // Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво: зб. наук. праць, Луцьк: ЛНТУ, 2018.- №32, С 146-149.
 • Ханін О.Г. Удосконалений метод χ2-класте-ризації та його застосування до аналізу аварійності на автомобільному транспорті / О.Г. Ханін, В.В. Лотиш, Л.О. Гуменюк, П.О. Гуменюк // Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво. Розділ «Автоматика та управління». – Луцьк: ЛНТУ, 2019. – №36. – С. 88-96.
 • Ханін О.Г., Лотиш В.В., Гуменюк Л.О. , Гуменюк П.О. Удосконалений метод χ 2-кластеризації та його застосування до аналізу аварійності на автомобільному транспорті // Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво. Розділ «Автоматика та управління», Луцьк, ЛНТУ, 2019, №36, с.88-96. (Фахове видання України, індексується в науко метричних базах: Index Copernicus, РІНЦ, Universal Impact Factor, Open Academic Journals Index)
 • Ханін О.Г. Елементи статистичних методів з прикладами практичного застосування. Курс лекцій для студентів 3-го курсу спеціальностей «Комп’ютерні науки та інформаційні технології», «Прикладна математика», «Інформатика. Освіта» / О. Г. Ханін. – Луцьк, 2020. – 68 с.
 • Ханін О.Г. Метод χ2-кластеризації та деякі його застосування.- С. 62-71 // Наукові дослідження в умовах глобалізації сучасного світу. Частина 1: Серія монографій / [авт.кол. : Л.В. Боровик, І.Я. Львович, Л.В. Начева, М.В. Рибалкін, В.М. Соколов та ін.]. - Одеса: КУПРІЄНКО СВ, 2020 –- (Серія «Наукові дослідження в умовах глобалізації сучасного світу», Книга 1.- 200 с.
 • Ханін О.Г. Деякі оптимізаційні задачі в економіці та бізнесі: побудова математичних моделей та їх дослідження із застосуванням Excel. Методична розробка до курсу «Математична економіка» для студентів 5-го курсу спеціальності «Математика. Освіта» - Луцьк, СНУ імені Лесі Українки.-2020.-26 с.
 • Ханін О. Г. Статистичні методи в економіці та фінансах із застосуванням Excel: Навчальний посібник. – Луцьк: СНУ імені Лесі Українки, 2020. – 212 с. (Рекомендований вченою радою ВНУ імені Лесі Українки, протокол № 14 від 26.11.2020)
 • Харкевич Ю.І, Ханін О.Г. Апроксимативні властивості операторів типу Абеля-Пуасона на узагальнених класах Гьольдера // Міжнародний науково-технічний журнал «Проблеми керування та інформатики».-Київ.-Інститут кібернетики НАН України, 2021, №1, С.76-83. (Scopus)

Біографічна довідка Закінчив Київський ордена Леніна державний університет імені Т.Г.Шевченка, механіко-математичний факультет, 1984 р. Аспірантура 1986-1989 рр. Кандидатська дисертація 1989 р, "S-статистики генеральной плотности и их асимптотические свойства". З 1984 по 1986 рік працював асистентом та стажистом дослідником, Луцького державного педагогічного інституту ім. Лесі Українки. У 1986 році вступив до аспірантури Інституту математики АН УРСР за спеціальністю «Теорія ймовірностей та математична статистика». У 1989 році закінчив аспірантуру, захистивши кандидатську дисертацію Після закінчення аспірантури працював асистентом, старшим викладачем кафедри математики Луцького державного педагогічного інституту, а згодом Волинського державного університету. З 1994 року по 1997 рік працював провідним програмістом Луцької філії АТ «Градобанк», з 1997 по 1999 рік та з 2009 по 2010 рік – доцентом Волинського інституту економіки та менеджменту, з 1999 по 2008 рік – доцент, а згодом завідувач кафедри математичного моделювання та інформаційних технологій Луцького гуманітарного університету. Працював за сумісництвом у 2002-2003 роках начальником відділу маркетингу ТзОВ «Фотаком», у 2008-2010 – директором Бізнес академії практичного менеджменту. З 2010 р. по 2015 р. – доцент кафедри математичного аналізу (по 2013 р.), за сумісництвом, аналітик консолідованої інформації Торгової групи «Західсталь». З 2013р. по 2020 р. - аналітик консолідованої інформації ТзОВ «Волиньтабак», а з 2020 року – керівник відділу логістики. З 2015 р. по 2020 р. – доцент кафедри алгебри і математичного аналізу, з вересня 2020 р. – доцент кафедри математичного аналізу та статистики Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки.

Викладання навчальних дисциплін

 • Математична економіка.
 • Статистичні методи в економіці та фінансах.
 • Прогнозування соціально-економічних процесів та автоматизація статистики.
 • Фінансова та актуарна математика.
 • Фінансова математика.
 • Теорія ймовірностей та математична статистика.