Хомяк Марія Ярославівна

Матеріал з wiki.vnu.edu.ua
Перейти до: навігація, пошук
Марія.jpg

Кандидат фізико-математичних наук, доцент, завідувач кафедри загальної математики та методики навчання інформатики Волинського національного університету імені Лесі Українки.

Контактна інформація :

м. Луцьк, вул. Потапова, 9, корпус С, 2 поверх (ауд. С-16).

e-mail: khomyak.maria@vnu.edu.ua

Науковий профіль автора

Google Scholar [1]

ОСВІТА

2008 – кандидат фізико-математичних наук, Київський національний університет ім. Т. Шевченка, (м. Київ)

2004 – диплом про вищу освіту з відзнакою, математичний факультет, Волинський державний університет імені Лесі Українки , (м. Луцьк)

ПРОФЕСІЙНІ ПРИЗНАЧЕННЯ

2020 – дотепер доцент, завідувач кафедри загальної математики та методики навчання інформатики

2019 - доцент кафедри соціальної роботи та педагогіки вищої школи СНУ ім. Лесі Українки

2009 - доцент кафедри соціології Інституту соціальних наук ВНУ ім. Лесі Українки

2007 - старший викладач кафедри математичного аналізу ВНУ ім. Лесі Українки

ПРОФЕСІЙНІ ВІДЗНАКИ, НАГОРОДИ, ЧЛЕНСТВО В ОРГАНІЗАЦІЯХ

НАУКОВІ ІНТЕРЕСИ

 • Аналіз даних
 • Моделі регресії
 • Аналіз показників соціальної статистики та демографічної ситуації в Україні

ГРАНТОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

ВИБРАНІ ПРАЦІ*

 • Хомяк М. Я. Особливості підготовки майбутніх педагогів до використання комп’ютерно-орієнтованих технологій у початковій школі // Пріоритетні напрямки досліджень в науковій та освітній діяльності : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – Львів: Львівський науковий форум, 2019. – C. 38 – 39.
 • Хомяк М. Я. Основні дискретні і неперервні розподіли теорії ймовірностей та статистики: методичний посібник.− Луцьк: СНУ ім. Лесі Українки, 2020. – 26 с.
 • Хомяк М. Я. Теорія ймовірностей: Збірник завдань для модульних контрольних робіт для студентів спеціальності “соціологія”. − Луцьк: СНУ ім. Лесі Українки, 2020. – 22 с
 • Хомяк М. Я. Застосування поліноміальної моделі з похибками у змінних в прогнозуванні соціально-економічних процесів // Сучасні виклики і актуальні проблеми науки, освіти та виробництва: міжгалузеві диспути [зб. наук. пр.]: матеріали IX міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Київ, 16 жовтня 2020 р.). Київ, 2020. – C. 723-726.
 • Khomyak M. А polinomial errors-in-variables model in forecasting of economic processes // Міжнародна наукова інтернет-конференція "Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення (випуск 52) / Збірник тез доповідей: випуск 52 (м. Тернопіль, 14 жовтня 2020 р.). –Тернопіль. – C. 17-19.
 • Хомяк М.Я. Особливості застосування поліноміальної моделі регресії з похибками вимірювання в прогнозуванні соціально-економічних процесів // «Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта,наука,виробництво» – №41, ЛНТУ, 2020. – С. 114 – 118. (РІНЦ, UniversalImpactFactor, OpenAcademicJournalsIndex).
 • Хомяк М.Я. Прикладна математика в ІТ-галузі : розв’язування задач лінійного програмування засобами табличного процесора EXCEL : методичні вказівки. − Луцьк: СНУ ім. Лесі Українки, 2020. –20 с.

ВИКЛАДАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН

 • Теорія ймовірностей та вища математика в соціології;
 • Вища математика і статистика;
 • Прикладна математика в ІТ-галузі;
 • Математичні методи аналізу емпіричних даних.