Хомяк Марія Ярославівна

Матеріал з wiki.vnu.edu.ua
Перейти до: навігація, пошук

Науковий ступінь:

кандидат фізико-математичних наук

Посада

завідувач кафедри загальної математики та методики навчання інформатики Волинського національного університету імені Лесі Українки.

Вчене звання:

доцент

Біографічна довідка:

У 2004 році закінчила з відзнакою математичний факультет Волинського державного університету імені Лесі Українки і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Математика» та здобула кваліфікацію магістра математики. З 2004 по 2007 рр. навчалася в аспірантурі Київського національного університету ім. Т. Шевченка. З 2007 року працювала на посаді старшого викладача кафедри математичного аналізу ВНУ ім. Лесі Українки. У 2008 році захистила дисертацію на тему «Оцінювання і критерій згоди у векторних лінійних моделях з похибками у змінних» із спеціальності 01.01.05 – теорія ймовірностей та математична статистика у Київському національному університеті ім. Т. Шевченка. З вересня 2009 року переведена на посаду доцента кафедри соціології Інституту соціальних наук Волинського національного університету імені Лесі Українки. У 2014 році отримала вчене звання доцента кафедри соціології та соціальної роботи.

Scholar Google

[1]

Коло наукових інтересів:

 • Комп’ютерно-орієнтовані технології в закладах початкової освіти
 • Інформаційні технології в соціальній роботі
 • Актуальні проблеми соціології персоналу
 • Аналіз демографічної ситуації в Україні та аналіз статистичних показників

Дисципліни, які викладає викладач:

 • Теорія ймовірностей та вища математика в соціології;
 • Вища математика і статистика;
 • Прикладна математика в ІТ-галузі;
 • Математичні методи аналізу емпіричних даних.

Перелік навчально-методичних/наукових праць:

 • Хомяк М. Я. Особливості підготовки майбутніх педагогів до використання комп’ютерно-орієнтованих технологій у початковій школі // Пріоритетні напрямки досліджень в науковій та освітній діяльності : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – Львів: Львівський науковий форум, 2019. – C. 38 – 39.
 • Хомяк М. Я. Основні дискретні і неперервні розподіли теорії ймовірностей та статистики: методичний посібник.− Луцьк: СНУ ім. Лесі Українки, 2020. – 26 с.
 • Хомяк М. Я. Теорія ймовірностей: Збірник завдань для модульних контрольних робіт для студентів спеціальності “соціологія”. − Луцьк: СНУ ім. Лесі Українки, 2020. – 22 с
 • Хомяк М. Я. Застосування поліноміальної моделі з похибками у змінних в прогнозуванні соціально-економічних процесів // Сучасні виклики і актуальні проблеми науки, освіти та виробництва: міжгалузеві диспути [зб. наук. пр.]: матеріали IX міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Київ, 16 жовтня 2020 р.). Київ, 2020. – C. 723-726.
 • Khomyak M. А polinomial errors-in-variables model in forecasting of economic processes // Міжнародна наукова інтернет-конференція "Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення (випуск 52) / Збірник тез доповідей: випуск 52 (м. Тернопіль, 14 жовтня 2020 р.). –Тернопіль. – C. 17-19.
 • Хомяк М.Я. Особливості застосування поліноміальної моделі регресії з похибками вимірювання в прогнозуванні соціально-економічних процесів // «Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта,наука,виробництво» – №41, ЛНТУ, 2020. – С. 114 – 118. (РІНЦ, UniversalImpactFactor, OpenAcademicJournalsIndex).
 • Хомяк М.Я. Прикладна математика в ІТ-галузі : розв’язування задач лінійного програмування засобами табличного процесора EXCEL : методичні вказівки. − Луцьк: СНУ ім. Лесі Українки, 2020. –20 с.

Контакти:

 • електронна адреса: polekha@ukr.net
 • телефон +38(050) 2546025