Цьось Оксана Олександрівна

Матеріал з wiki.vnu.edu.ua
Перейти до: навігація, пошук

Старший викладач кафедри екології та охорони навколишнього середовища.

Освіта

1994 р. - диплом спеціаліста, вчитель біології та географії, біологічний факультет ВДУ ім. Лесі Українки.
1989 р. - закінчила загальноосвітню середню школу № 17 м. Луцька.

Професійні відзнаки

2020 р. – почесна грамота Волинської обласної державної адміністрації.
2019 р. – подяка ректора СНУ ім. Лесі Українки.

Наукові інтереси

Застосування біоіндикаційних методів дослідження для оцінки екологічного стану поверхневих вод, раціональне використання природних ресурсів, гідроекологія.

Дисципліни, що викладає

1. Урбоекологія;
2. Основи екології;
3. Недеревні ресурси лісу;
4. Агроекологія;
5. Грунтознавство.

Вибрані праці

  1. Цьось О.О. Індикаційна флора річки Турія. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія Екологія. 2016. № 14. С. 71–77.
  2. Цьось О.О. Екологічна оцінка якості поверхневих вод річки Цир за категоріями. Людина та довкілля. Проблеми неоекології. 2017. № 1-2 (27). С. 71–76.
  3. Цьось О.О., Музиченко О.С., Боярин М.В. Структурний аналіз вищих водних та прибережно-водних рослин річки Вижівка. Людина та довкілля. Проблеми неоекології, 2019. № 30. С. 104–111.
  4. Боярин М.В., Цьось О.О., Волошин В.У. Екологічний стан річки Сапалаївка в умовах урбосистеми м. Луцьк. Вісник Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна вип. 23 Серія «Екологія». – Х., 2020. – С. 21–29. http://dx.doi.org/10.26565-1992-4249-2020-23-02.
  5. Боярин М.В, Цьось О.О., Волошин В.У. Штучно створені об’єкти природно-заповідного фонду – парки-памятки садово паркового мистецтва та їх репрезентативність у Волинській області. Людина та довкілля. Проблеми неоекології. - № 34. – 2020. – С. 131-140.
  6. Mariia Boiaryn, Oksana Tsos. Ocena stanu ekologicznego powierchniowych wód rzeki Turia na podstawie makrofitowego indeksu rzecznego (MIR). Chemistry, Environment, Biotechnology, 2019, Vol.22: 7-12. http://dx.doi.org/10.16926/cebj.2019.22.01
  7. Tsos Oksana, Muzychenko Oksana, Boiaryn Maria Analiza ekologiczno-cenotyczna wodnych roslin wyzszych I przybrzeznych rzeki Wyziwka. XLII Krajowa Konferencja Naukowa z cyklu «Rejonizacja chwastow segetalnych w Polsce», Siedlce-Koryciny, 6-7 wrzesnia 2018. Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach. S. 39–40.
  8. Боярин М.В., Цьось О.О. Індекс макрофітів (MIR) для оцінки екологічного стану поверхневих вод річки Турія. Екологія, неоекологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування. Матеріали VI Міжнародної наукової конференції молодих вчених. Харків, 2018. С. 45–47.
  9. Боярин М.В., Цьось О.О. Підвищення якості підготовки фахівців – екологів на Волині шляхом впровадження програми подвійного диплому та стажування у закладах вищої освіти Польщі. Управління якістю підготовки фахівців. Матеріали Всеукраїнської науково-методичної конференції. Одеса. ОДЕКУ, 2019. С. 15–17.
  10. Боярин М.В., Цьось О.О., Музиченко О.С. Сучасний стан та шляхи підвищення якості підготовки фахівців спеціальності «Заповідна справа». Сучасний стан та проблеми вищої екологічної освіти України. Всеукраїнська науково-методична конференція. Одеса: Тес, 2017. С. 25–26.

Контакти

43025 м. Луцьк, вул. Потапова 9, навчальний корпус С, каб. 221,
Oksana.Tsos@vnu.edu.ua