Чепрасова Тетяна Іванівна

Матеріал з wiki.vnu.edu.ua
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Cheprasova.jpg

Доцент кафедри загальної математики та методики навчання інформатики Волинського національного університету імені Лесі Українки.

Контактна інформація:

 • м. Луцьк, вул. Потапова, 9, корпус С, 2 поверх (ауд. С-16).
 • e-mail: cheprasova.tatiana@vnu.edu.ua

Наукові профілі автора:

Google scholar [1]

Scopus [2]

ORCID ID [3]

ОСВІТА

 • 1998 р. - кандидат педагогічних наук зі спеціальності 13.00.02 -Теорія та методика навчання інформатики. Тема дисертації: "Підвищення практичної значущості результатів навчання інформатики в старших класах середньої школи в умовах НІТН". Український державний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова (м.Київ).
 • 1985 р. - диплом про вищу освіту, фізико-математичний факультет, Луцький державний педагогічний інститут імені Лесі Українки (м.Луцьк)

ПРОФЕСІЙНІ ПРИЗНАЧЕННЯ

ПРОФЕСІЙНІ ВІДЗНАКИ, НАГОРОДИ, ЧЛЕНСТВО В ОРГАНІЗАЦІЯХ

Почесне звання "Відмінник освіти України" (2006 р.)

НАУКОВІ ІНТЕРЕСИ

Розробки і застосування засобів інформаційно-комунікаційних технологій у навчальний процес у вищих та середніх навчальних закладах

ГРАНТОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

ВИБРАНІ ПРАЦІ

 • Формування інформаційно-комунікаційних компетентностей учнів при вивченні при-кладного програмного забезпечення //Матеріали конференції «Проблеми інформатизації навчального процесу в школі та вищому педагогічному навчальному закладі», 10 жовтня 2017 р. – Київ: Національний університет імені М.П. Драгоманова, 2017.- С. 32-34.
 • Sensitivity Analysis as a Data Mining for Engineering of Intelligent 0-1 Discrete Linear Optimization Software Packages /Mikhailyuk Victor A., Cheprasova Tatiana I.High Performance Computing, HPC-UA 2018. Collection of scientific papers, Kyiv, 2018. – С. 99-105.
 • STEM-освіта в структурі підготовки вчителя інформатики//Матеріали (тези) ІV Міжнародній науково-практичній конференції «STEM-освіта: стан впровадження та перспективи розвитку» 8 – 9 листопада 2018 року (НЕНЦУМ, м. Київ, С. 41-43)
 • Використання кейс-технологій в системі професійної підготовки ІТ-фахівців//Тези Міжнародної науково-практичної конференції «Інформаційні технології в освіті та науці», м. Мелітополь,13 -14 червня 2019 р., С. 57-58.
 • Yatsyuk S., Fedonuyk A., Yunchyk V., Cheprasova T., The Models of Data and Knowledge Representation in Educational System of Mathematical Training of IT-specialists (2020) IEEE 15th International Scientific and Technical Conference on Computer Sciences and Information Technologies, CSIT 2020 - Proceedings, 2020, 2, pp. 269–272, 9321899 (Scopus).
 • Методичні вказівки щодо проходження виробничої практики (зі спеціалізації) студентами спеціальностей 122 Комп’ютерні науки, 113 Прикладна математика, 014 Середня освіта (Інформатика) [Електронний ресурс] / укладачі Л. В. Булатецька, В. В. Булатецький, Л. Я. Глинчук, Т. О. Гришанович, Т. І. Мамчич, Ю. С. Павленко, О. М. Собчук, Т. І. Чепрасова; ВНУ ім. Лесі Українки. – Електронні текстові данні (1 файл: 545 КБ). – Луцьк : ВНУ ім. Лесі Українки, 2020. – 22 с. [Електронний ресурс] –– Режим доступу : https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/19472.
 • Методичні вказівки щодо проходження виробничої (проєктно-технологічної) практики студентами спеціальностей 122 Комп’ютерні науки, 113 Прикладна математика [Електронний ресурс] / укладачі Л. В. Булатецька, В. В. Булатецький, Л. Я. Глинчук, Т. О. Гришанович, Т. І. Мамчич, Ю. С. Павленко, Т. І. Чепрасова; ВНУ ім. Лесі Українки. – Електронні текстові данні (1 файл: 288 КБ). – Луцьк , 2020. – 23 с. [Електронний ресурс] –– Режим доступу : https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/19470
 • Яцюк С.М., Хомяк М.Я., Юнчик В.Л., Чепрасова Т.І. Особливості навчання веб-технологій розробки навчальних систем майбутніх вчителів інформатики та методика створення на їх основі власних освітніх ресурсів / Молодь і ринок. № 7/193 (2021). - С.118-122.

Біографічна довідка З 1980 по 1981 рр. навчалася у Київському державному університеті імені Тараса Шевченка на механіко-математичному факультеті, з 1982 року – студентка фізико-математичного факультету Луцького державного педагогічного інституту імені Лесі Українки, який закінчила у 1985 році за фахом „Вчитель математики та фізики середньої школи”. З 1985 по 1994 рр. працювала на посадах старшого лаборанта та асистента кафедри математики Луцького державного педагогічного інституту імені Лесі Українки а пізніше (у зв’язку з ліквідацією Луцького державного педагогічного інституту імені Лесі Українки) – на посаді асистента кафедри прикладної математики Луцького державного педагогічного університету імені Лесі Українки. З 1994 по 1997 рр. навчалася в аспірантурі (з відривом від виробництва) при кафедрі інформатики та обчислювальної техніки Українського державного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. У 1998 році захистила дисертацію за спеціальністю 13.00.02 „Теорія та методика навчання інформатики” і одержала вчений ступінь кандидата педагогічних наук. З 1998 року по 2000 рік працювала на посаді старшого викладача кафедри прикладної математики Волинського державного університету імені Лесі Українки, з 1999 по 2000 рр. виконувала обов’язки завідувача цієї кафедри, а з 2000 по 2002 рік працювала на посаді доцента. З 2002 по 2004 рр. працювала заступником проректора з наукової роботи Волинського державного університету імені Лесі Українки, з 2004 по 2010 рік – на посаді доцента кафедри прикладної математики Волинського національного університету імені Лесі Українки. З 2010 року працює завідувачем кафедри прикладної математики Волинського національного університету імені Лесі Українки. З 2004 року – член ради математичного факультету, з 2008 року – заступник з наукової роботи декана математичного факультету, з 2009 року – член бібліотечної ради Волинського національного університету імені Лесі Українки. У 2011 році уведена до складу науково-технічної ради з питань інформатизації при облдержадміністрації. З 1997 по 2006 р.р. за сумісництвом була керівником секції інформатики Малої Академії наук, підготувала 10 учнівських наукових робіт, які стали призерами Всеукраїнського конкурсу-захисту наукових робіт у м. Києві. Нагороджена за цю роботу грамотами МОН України (1998, 2006 рр.). Голова журі обласного конкурсу „Вчитель року” в номінації „Інформатика”. З 2007 року – керівник секції „Інформаційні технології та програмне забезпечення” Міжнародної студентської наукової конференції „Волинь очима молодих науковців”, яка проходить у СНУ імені Лесі Українки. Автор публікацій з проблем розробки і застосування засобів інформаційно-комунікаційних технологій у навчальний процес у вищих та середніх навчальних закладах. Досліджує та впроваджує технології дистанційного навчання в навчальний процес кафедри та університету. Має почесне звання „Відмінник освіти України” (2006 р.)

Викладання навчальних дисциплін

 • Методика навчання інформатики.
 • Проектування програмних систем.
 • Методика навчання інформатики та математики.
 • Технологія навчання комп`ютерних наук у вищому навчальному закладі.
 • Методологія та організація наукових досліджень з теорії та методики навчання інформатики.