Чернета Світлана Юріївна

Матеріал з wiki.vnu.edu.ua
Перейти до: навігація, пошук
IMG 0055 1 (1).jpg

Завідувач кафедри соціальної роботи та педагогіки вищої школи, кандидат педагогічних наук, доцент; фахівець-науковець в галузі соціальної роботи/соціальної педагогіки

ОСВІТА

 • 2006 рік – кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.05 - «Соціальна педагогіка», Інститут проблем виховання АПН України (м.Київ)
 • 2000 рік – диплом про вищу освіту з відзнакою, Інститут соціальних наук Волинського державного університету імені Лесі Українки за спеціальністю «Соціальна педагогіка», кваліфікація «Соціальний педагог, викладач соціальних дисциплін» (м.Луцьк).
 • 2008 рік - диплом про вищу освіту з відзнакою, факультет післядипломної освіти Волинського державного університету імені Лесі Українки за спеціальністю «Право», кваліфікація «Юрист»

ПРОФЕСІЙНІ ПРИЗНАЧЕННЯ

 • 2020 рік – дотепер завідувач кафедри соціальної роботи та педагогіки вищої школи
 • 2016 рік – дотепер член редакційної ради Наукового періодичного журналу KELM (Республіка Польща) (Index Copernicus))
 • 2019 рік – дотепер гарант освітньо-професійної програми «Соціальна робота» підготовки фахівців другого (магістерського) рівня
 • 2019 рік – дотепер засновник громадської організації «Міжнародна фундація науковців та освітян»
 • 2020 рік – дотепер засновник громадської організації «Волинський центр медіації»
 • 2017 рік – дотепер керівник науковими роботами здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти спеціальності 231 Соціальна робота

ПРОФЕСІЙНІ ВІДЗНАКИ, НАГОРОДИ, ЧЛЕНСТВО В ОРГАНІЗАЦІЯХ

 • 2013 рік - Подяка ректора СНУ імені Лесі Українки
 • 2013 рік - Почесна грамотою Волинської обласної ради
 • 2017 рік – Подяка Луцького міського голови
 • 2019 рік - Подяка ректора СНУ імені Лесі Українки

НАУКОВІ ІНТЕРЕСИ

 • соціально-правовий захист різних категорій громадян
 • підготовка фахівців із соціальної роботи до надання соціальних послуг

ГРАНТОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

 • 2017 рік – дотепер координатор програми навчання у межах «Подвійного диплому» та академічного обміну за напрямом «Соціальна робота» з Природничо-гуманітарним університетом імені Яна Длугоша в Ченстохові (Республіка Польща) та Волинським національним університетом імені Лесі Українки в Луцьку

ВИБРАНІ ПРАЦІ

 1. Чернета С.Ю. Характеристика етапів ресоціалізації в сучасних соціокультурних умовах / Т. А. Мартинюк, С. Ю. Чернета // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія : Педагогічні науки. - 2016. - Вип. 133. - С. 142-145.
 2. Чернета С. Сутнісні характеристики формування готовності майбутнього фахівця до професійного самовдосконалення / С. Чернета // Науковий вісник СНУ ім. Лесі Українки. Сер. Педагогічні науки. – 2016. – № 2(304). – С.127-132. (фахове видання)
 3. Чернета С.Ю. Підходи до визначення сутності поняття «соціальний проект» / Чернета С.Ю., Незбрицька О.В. // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 11. Соціальна робота. Соціальна педагогіка. Вип. 24 (1 том): зб. наук. пр. – Київ : вид-во НПУ ім.. М.П.Драгоманова, 2018. – С. 228-236.
 4. Чернета С.Ю. Сутнісна характеристика формування толерантності майбутніх соціальних працівників / С. Ю. Чернета // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія : Педагогічні науки. - 2018. - Вип. 150. - С. 150-153.
 5. Чернета, C. Зміст та структура формування соціальної відповідальності майбутніх соціальних працівників. Social Work and Education. Vol. 6, No. 3. Ternopil-Aberdeen, 2019. pp. 330-338. DOI: 10.25128/2520-6230.19.3.10
 6. Колосок А М., Чернета С. В Аналіз інвестиційної спроможності реалізації соціальних проектів в об’єднаних територіальних громадах. Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. 2020. № 4 (24). С. 74-82. DOI: https://doi.org/10.29038/2411-4014-2020-04-37-45.
 7. Сherneta S. Yu. The and psychological assistance to prisoners in the process of resocialization IN Germany / S. Yu. Сherneta, Т.А. Martyniuk // Knowledge. Education. Low. Managtmtnt. Nauka. Oświata. Prawo.Zarządzanie. – 2016. - № 2 (14). – P. 46-55. (закордонне видання)
 8. Сzerneta S. Treść I kierunki przygotowania pracovnikȯw socjalnych do pracy z podmiotami probacji / / S. Yu. Сherneta // Knowledge. Education. Low. Managtmtnt. Nauka. Oświata. Prawo.Zarządzanie. – 2016. - № 4 (16). – P. 26-34. (закордонне видання)
 9. Сzerneta S. Condition of realization of conflicts prevention in interpersonal interection in ihi’s students / Cherneta S. // Knowledge. Education. Low. Managtmtnt. Nauka. Oświata. Prawo. Zarządzanie. – 2019. - № 1. (Index Copernicus)
 10. Svitlana Cherneta, Iryna Bychuk. Składniki kompetencji płciowej nadawców usług społecznych. Knowledge. Education. Low. Managtmtnt. Nauka. Oświata. Prawo. Zarządzanie. – 2019. - № 3-4. C. DOI 10.5281/zenodo.3833610.
 11. Чернета С. Ю. Напрями соціально-правового захисту людей, які мають хронічні захворювання / Чернета С. Ю., Петрук В.В. // Knowledge. Education. Low. Managtmtnt. Nauka. Oświata. Prawo. Zarządzanie. – 2020. - № 1. C. 274-289. DOI 10/5281/zenodo.4285967
 12. Resocjalizacja młodocianych przestępców na Ukrainie i w Polsce: monografia. Red. P. Husak. Lublin : Wydawnictwo POLIHYMNIA Spółka z o.o., 2019. 275 s. S. 47-59, 246-263.
 13. Batiuk O., Cherneta S. Ensuring security in places of imprisonment by measures of physical force, special means and weapon. Collective monograph. Riga: Izdevnieciba «Baltija Publishing», 2020. P. 340-392. (в співавторстві)

КОНТАКТИ

43025, м. Луцьк, вул. Винниченка,30 к.301

Телефон: +38(050)6756783

е-mail: cherneta.svitlana@vnu.edu.ua