Чичурін Олександр В’ячеславович

Матеріал з wiki.vnu.edu.ua
Перейти до: навігація, пошук
Чичурін.jpg

Професор кафедри теорії функцій та методики навчання математики Волинського національного університету імені Лесі Українки,доктор фізико-математичних наук, професор, фахівець із диференціальних рівнянь.

Наукові профілі автора

Google Scholar

Scopus Author ID

ОСВІТА

 • 2005 - доктор фізико-математичних наук, Київський націнальний університет імені Тараса Шевченка
 • 1991 - кандидат фізико-математичних наук, Білоруський державний університет
 • 1988 - диплом про вищу освіту з відзнакою, фізико-математичний факультет, Брестський державний педагогічний інститут ім. О.С. Пушкіна

ПРОФЕСІЙНІ ПРИЗНАЧЕННЯ

 • 2020 - професор кафедри теорії функцій та методики навчання математики Волинського національного університету імені Лесі Українки
 • 2015-2020 - очолював кафедру диференціальних рівнянь і математичної фізики Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки.
 • 2006-2015 - професор кафедри геометрії і алгебри Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки.
 • 2014 - професор кафедри математичного аналізу і диференціальних рівнянь БрДУ ім. О.С. Пушкіна
 • З березня по вересень 2008 року проходив наукове стажування в рамках програми «Эразмус Мундус» в Інституті математики університету Бордо-1 (м. Бордо, Франція).
 • 2003-2013 - завідував кафедрою математичного аналізу і диференціальних рівнянь БрДУ ім. О.С. Пушкіна
 • 1993-2003 - доцент у Брестському державному університеті імені О.С. Пушкіна.
 • 1992 - старший викладач у Брестському державному університеті імені О.С. Пушкіна.
 • 1991 - асистент у Брестському державному університеті імені О.С. Пушкіна. У 1994 році присвоєно вчене звання доцента.

ПРОФЕСІЙНІ ВІДЗНАКИ, НАГОРОДИ, ЧЛЕНСТВО В ОРГАНІЗАЦІЯХ

Є членом редакційної колегії 4 наукових журналів Білорусі, Росії, Польщі.

НАУКОВІ ІНТЕРЕСИ

Застосування системи Mathematica при розв’язуванні диференціальних рівнянь і в задачах математичного моделювання

ГРАНТОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

ВИБРАНІ ПРАЦІ

 • Chichurin A. V. A symbolic numerical method for solving the differential equation describing the states of polarizable particle in Coulomb potential / A. V. Chichurin // Programming and com-puter Software. – Vol. 40, №2. – P. 86-92. (Scopus)
 • Chichurin A. V. Computer simulation of two chemostat models for one nutrient resource / A. V. Chichurin, H. N. Shvychkina // Mathematical Biosciences. – 2016. – Vol. 278. – P. 30-36. (Sco-pus, Web of Science)
 • Chichurin A.V. To analysis of the dirac and majorana particle solutions in Schwarzschild field / E. M. Ovsiyuk O.V. Veko, I. A. Rusak, A.V. Chichurin, V.M. Red’kov // Nonlinear Phenomena in Complex Systems. – 2017. – Vol. 20, № 1. – P. 56-72. (Scopus)
 • Чичурин А.В. О точных частных решениях в модели хемостата, содержащих два субстрата и один микроорганизм / А.В. Чичурин // Сборник статей «Математика. Информационные технологии. Образование». – Луцк: ВЕУ им. Леси Украинки, Изд-во ПП Иванюк В.П., №4, 2017. – С. 119-126.
 • Chichurin A.V. To analysis of the dirac and majorana particle solutions in Schwarzschild field / E.M. Ovsiyuk, O.V. Veko, I.A. Rusak, A.V. Chichurin // Nonlinear Phenomena in Complex Sys-tems. – 2017. – Vol. 20, №1 – P. 56-72.
 • Чичурин А.В. Применение системы Mathematica при решении дифференциальных уравне-ний и в задачах математического моделирования: курс лекций. В 3 ч. Ч.2 / А.В. Чичурин, Е.Н. Швычкина. – Минск : БГУ, 2017. – 59 с.
 • Chichurin A.V. Modeling the quantum tunneling effect for a particle with intrinsic structure in presence of external magnetic field in the Lobachevsky space / A.V. Chichurin, E.M. Ovsiyuk, V.M. Red’kov // Computers and mathematics with applications. – 2018. – Vol. 75, №5. – P. 1550-1565. (Scopus)
 • Чичурін О.В. «Алгебраїчні рівняння» для самостійної роботи з дисципліни «Вибрані пи-тання елементарної математики» для студентів, які навчаються за напрямом 014 Середня освіта (математика) денної форми навчання: Методичні рекомендації / С. Б. Гембарська, В.В. Собчук, О.В. Чичурін. – Луцьк: СНУ імені Лесі Українки, 2018. – 40 с.
 • Чичурін О.В. Конспект лекцій з функціонального аналізу / Ф.Г. Абдуллаєв, Т.В. Жигалло, К.М. Жигалло, О.В. Чичурін. – Луцьк: СНУ імені Лесі Українки, 2018. – 124 с.
 • Чичурін О.В. Рівняння в частинних похідних: Методичні рекомендації / Ф.Г. Абдуллаєв, Т.В. Жигалло, К.М. Жигалло, О.В. Чичурін. – Луцьк: СНУ імені Лесі Українки, 2018. – 151с.
 • Chichurin A.V. The Properties of Certain Linear and Nonlinear Differential Equations/ G. Filipuk, A.Chichurin//Advances in Mechanics and Mathematics (Advances in Mathematical Methods and High Performance Computing). − 2019. − Vol. 41. − P. 193-200. (Scopus, Web of Science)
 • Chichurin A.V. On integrating one particular linear differential equation of the second order with six singular points / Chichurin A., Red'kov V // Сборник статей «Математика. Информационные технологии. Образование». – Луцк: ВЕУ имени Леси Украинки, Изд-во ПП Иванюк В.П., №6, 2019. – С. 135-143.
 • Chichurin A.V. Spin 1 particle with polarizability in the external Coulomb field, nonrelativistic description/ E.V. Ovsiyuk, A.V. Chichurin, Ya.A. Voynova and V.M. Red'kov// Proceedings of Balkan Society of Geometers. − 2019. − Vol. 26. − P. 74-96. (Scopus, Web of Science)
 • Chichurin A.V. The properties of certain linear and nonlinear differential equations of the fourth order arising in beam models / A. Chichurin, G. Filipuk // 2019.− 1425(1), 012107 − Journal of Physics: Conference Series
 • Сhichurin A.V. On the theory of constructing a numerical-analytical solution of a cantilever beam bend nonlinear differential equation of the first order /V. Orlov, A. Chichurin // 2020.− 1425(1), 012129 − Journal of Physics: Conference Series
 • A. V. Chichurin Spinless Particle with Darwin–Cox Structure in ExternalCoulomb Field/ A. D. Koral’kov∗and E. M. Ovsiyuk, V. V. Kisel, A. V. Chichurin, Ya. A. Voynova, V. M. Red’kov // Nonlinear Phenomena in Complex Systems. −2020.− vol.23, no. 4, pp. 342 - 358
 • Чичурін О.В. Розв’язування задач аналізу та диференціальних рівнянь засобами комп’ютерної алгебри Mathematica: підручник. / Жигалло Тетяна Василівна, Кальчук Інна Володимирівна, Собчук Валентин Володимирович, Чичурін Олександр Вячеславович – Луцьк: Волинський нац. ун-т імені Лесі Українки, 2021. – 322 c. (Гриф СНУ імені Лесі Українки)