Швай Ольга Леонідівна

Матеріал з wiki.vnu.edu.ua
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Швай.jpg

Доцент кафедри математичного аналізу та статистики, кандидат педагогічних наук, доцент, фахівець з методики викладання математики

Контактна інформація :

 • м. Луцьк, вул. Потапова, 9, корпус С, 5 поверх (ауд. С-506).
 • e-mail: shvaj.olga@vnu.edu.ua

Наукові профілі автора:

Scholar Google [1]

ORCID ID [2]

ОСВІТА

 • 1992 – кандидат педагогічних наук. Тема дисертації: "Формування функціональних уявлень учнів 6-8 класів при вивченні математики на між предметній основі", Київський державний педагогічний інституті імені М.П. Драгоманова (м. Київ)
 • 1985 – диплом про вищу освіту з відзнакою, фізико-математичний факультет, Луцький державний педагогічний інститут імені Лесі Українки (м. Луцьк)

ПРОФЕСІЙНІ ПРИЗНАЧЕННЯ

 • 2020 – дотепер доцент кафедри математичного аналізу та статистики.
 • 2015 – 2020 доцент кафедри алгебри і математичного аналізу.
 • 1996 – 2015 доцент кафедри геометрії і алгебри.
 • 1993 – 2015 старший викладач кафедри математики ВДУ ім. Лесі Українки.
 • 1989 – 1993 старший викладач кафедри математики Луцького педінституту.
 • 1985 –1989 аспірантура НДІ педагогіки України (м. Київ).
 • 1985 – 1989 вчитель математики Луцької середньої школи №4.

ПРОФЕСІЙНІ ВІДЗНАКИ, НАГОРОДИ, ЧЛЕНСТВО В ОРГАНІЗАЦІЯХ

Срібний нагрудний знак Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки

НАУКОВІ ІНТЕРЕСИ

 • Теорія та методика навчання математики у школі та закладах вищої освіти.
 • Технології формування професійної компетентності майбутніх вчителів математики.

ГРАНТОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

ВИБРАНІ ПРАЦІ

 • Швай О. Л. Наступність при формуванні дослідницьких умінь з математики // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. - Науковий журнал. - Суми: Сум ДПУ. - 2016. - № 2 (56) С. 457-462. (Crossref, Index Copernicus Master List, Google Scholar та CEJSH)
 • Швай О. Л. Математичне моделювання як метод пізнання дійсності // Моделювання у навчальному процесі / Укладач Н. А. Головіна. - Вежа-Друк, 2017. - С. 51-54.
 • Швай О. Л., Вітовщик О. Некласичні напрями сучасної логіки // Матеріали Міжнародної ХІ науково-практичної конференції студентів і аспірантів „Молода наука Волині: пріоритети та перспективи досліджень” (16-17 травня 2017 р.): - Луцьк: Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки, 2017. - С. 1080-1082
 • Швай О. Л. Особливості організації самостійної пізнавальної діяльності студентів при вивченні методології та філософії математики // Фізико-математична освіта: Науковий журнал. - 2017. - Випуск 4(14). - С 128-131. (Crossref, Index Copernicus).
 • Швай О. Л. Використання аналогії для формування вмінь переносу знань учнів// Фізико-математична освіта: Науковий журнал. - 2018. - Випуск 2 (16). С.153-156. (Crossref, Index Copernicus)
 • Методологія математики: Навчальний посібник / Ольга Леонідівна Швай. - Луцьк: Вежа-Друк. 2017. - 164 с.
 • Комбінаторні задачі: навчальний посібник для студентів вищ. навч. закл. / Ольга Леонідівна Швай. – Луцьк: СНУ імені Лесі Українки, 2018. – 142 с.
 • Швай О. Л. Формування культури самостійної роботи студентів-першокурсників // Педагогічний часопис Волині: науковий журнал. - Луцьк: СНУ ім. Лесі Українки. 2018.- №2(9). - С.99-105.
 • Швай О.Л. До питання розвитку критичного мислення студентів при вивченні математики// Педагогічний часопис Волині: науковий журнал. - Луцьк: СНУ ім. Лесі Українки. 2019.- №1(12). - С.70-77.
 • Olga Shvai SOME ASPECTS OF DEVELOPMENT OF CRITICAL THINKING SKILLS IN PUPILS IN STUDYING MATHEMATICS (Деякі аспекти розвитку критичного мислення учнів при вивченні математики)// Proceedings of the 1st International Symposium, Intellectual Economics, Management and Education. Vilnius Gediminas Technical University/ Vilnius: Vilnius Gediminas Technical University.2019.- Р.238-240.
 • Швай О. Л. , Пожарська К.В. Конспект лекцій з дисципліни «Комп'ютерна дискретна математика». (Розділ «Комбінаторний аналіз»). Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2020. 55 с. – Рекомендовано до друку науково-методичною радою Волинського національного університету імені Лесі Українки» (Протокол № 2 від 21.10. 2020 р. )
 • Швай О. Л. , Пожарська К.В. Методичні вказівки по розв’язуванню задач з дисципліни «Комп’ютерна дискретна математика». Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2020. 55 с. –Рекомендовано до друку науково-методичною радою Волинського національного університету імені Лесі Українки» (Протокол № 2 від 21.10. 2020 р. )
 • Швай О. Л. , Пожарська К.В. Збірник тестових завдань з дисципліни «Комп’ютерна дискретна математика». Луцьк: Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2020.- 52 с. –Рекомендовано до друку науково-методичною радою Волинського національного університету імені Лесі Українки» (Протокол № 2 від 21.10. 2020 р. )
 • Швай О.Л. Практикум із дискретної математики: навчальний посібник, 2-ге вид., переробл. і допов. Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2020.- 236 с. − Гриф «Рекомендовано до друку вченою радою Волинського національного університету імені Лесі Українки» (Протокол № 14 від 26.11. 2020 р. )

Викладання навчальних дисциплін

 • Дискретна математика.
 • Методологія та філософія математики.
 • Комп’ютерна дискретна математика.
 • Комбінаторні задачі та складність обчислень.