Шейко Віталій Ілліч

Матеріал з wiki.vnu.edu.ua
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Посада: професор кафедри

Науковий ступень: доктор біологічних наук

Вчене звання: професор

Фахівець із фізіології людини і тварин, психофізіології, імунології, патофізіології, системної фізіології

Контактна інформація:

м. Луцьк, вул. Потапова, 9, корпус С, 7 поверх (ауд. 702) e-mail: interliycin@ukr.net

+38(067)2667099

Наукові профілі

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&pli=1&user=6ddW1ScAAAAJ

https://orcid.org/0000-0001-7932-4478

https://www.webofscience.com/wos/author/record/AAC-1080-2022

ОСВІТА

1993 – диплом про вищу освіту із відзнакою (вчитель географії і біології), природничо-географічного факультету Луганського національного університету імені Тараса Шевченка, м. Луганськ

1996 – кандидат біологічних наук (фізіологія людини і тварин), Інститут фізіології імені О.О. Богомольця НАН України, м. Київ.

2011- доктор біологічних наук (патологічна фізіологія), Державний заклад Луганський медичний університет, м. Луганськ.

ПРОФЕСІЙНІ ПРИЗНАЧЕННЯ

1996 – асистент кафедри анатомії і фізіології людини та тварин

1999 – 2011 – доцент кафедри анатомії і фізіології людини та тварин

1998-2000 – голова науково-студентського товариства університету

2001-2004 – голова наукової комісії факультету природничих наук

2008-2014 – вчений секретар Луганського національного університету імені Тараса Шевченка

2011- професор кафедри анатомії і фізіології людини та тварин

2014-2015 – професор кафедри біології людини університету імені Бориса Грінченка (м. Київ)

2015-2021- проректор з науково-педагогічної роботи Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка

2021-2022- професор кафедри біології людини, хімії та методики навчання хімії Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка

2022-професор кафедри

РОФЕСІЙНІ ВІДЗНАКИ, НАГОРОДИ, ЧЛЕНСТВО В ОРГАНІЗАЦІЯХ

Нагороди, відзнаки

Грамотна МОН України (2019 р.),

Диплом За вагомий внесок у розвиток наукових шкіл у галузі медичних наук від Президента Національної академії педагогічних наук України (2019 р.), Подяка МОН України (2017 р.).

Грамота Луганської держадміністрації та Луганської обласної ради (2011 р.).

Грамота від Алуштинського НКЦ (2004 р.),

Грамота Луганського державного педагогічного університету імені Тараса Шевченка (2004 р.)

Грамота Луганського національного педагогічного університету імені Тараса Шевченка (2005 р.),

Грамота Луганського національного університету імені Тараса Шевченка (2010 р.),

Грамота Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка (2019 р.),

Подяка Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка (2021 р.).

Членство в наукових товариствах

українське фізіологічне товариство

Центр українсько-європейського наукового співробітництва

НАУКОВІ ІНТЕРЕСИ

нейроендокринна імунологія

психофізіологія

системна фізіологія

Гранти, проекти, держтеми, госпдоговірні теми

Науковий керівник теми «Адаптаційні реакції організму до ендогенних та екзогенних факторів середовища». Реєстраційний номер 0116U008030 (2016–2020 рр.)

Науковий керівник теми «Вплив адаптаційних реакцій на стан функціональних систем організму людини», номер державної реєстрації роботи 0121U113559, термін виконання з 09/2021 по 12/2025.

ВИБРАНІ ПРАЦІ

Розділ монографії

 1. Шейко В.І., Львов О.С., Кучменко О.Б. Особливості впливу фізичних навантажень на основні показники організму студентів спеціальної медичної групи різних типів статури // Trends and prospects of scientific thought in medicine: collective monograph. – International Science Group. – Boston: Primedia eLaunch, 2022. - C.47-67.
 2. Кущ Ю., Радькo О., Руденко В., Шейко В. ПАНДЕМІЯ COVID-19 ТА «СИНДРОМ СУХОГО ОКА»: ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК І СТАН ПРОБЛЕМИ // SCIENTIFIC COLLECTION «INTERCONF» № 95, BIOLOGY AND BIOTECHNOLOGY, ( 2022/1/22) p. 499-505.
 3. Шейко В.І., Кущ Ю.І ПОКАЗНИКИ НЕЙРОДИНАМІЧНИХ ФУНКЦІЙ В УМОВАХ ЗМІНЕНОЇ ІМУНОРЕАКТИВНОСТІ ОРГАНІЗМУ ЛЮДИНИ НА ТЛІ КОРОТКОЗОРОСТІ НАБУТОЇ ФОРМИ // Trends and prospects of scientific thought in medicine: collective monograph ( Boston, 2022; 2022/4/23), V1, С. 27-46.

Статті, тези, матеріали конференцій

 1. Gunina L., Sheiko V., The WORLD ANTI-DOPING AGENCY view of ergogenic and recovery pharmacological means and the major principles of their legal usage in athletes. // Sporto Mokslas (Sport Science), 2018, Т. 91, № 1 p. 24-30.
 2. Львов О. С., Білокур Д. О., Шейко В.І. ДИНАМІКА ПОКАЗНИКІВ ГУМОРАЛЬНОГО ІМУНІТЕТУ У ОСІБ З КОНТАМІНОВАНИХ ТЕРИТОРІЙ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ // Вісник проблем біології і медицини, 2018, Том 145, № 3, С. 59-62.
 3. O. V. Kovalenko, V. L. Sheiko V.Н., Sokolenko, S. V. Sokolenko, Linterconnection of the Immune System and the Intensity of the Oxidative Processes Under Conditions of Prolonged Exposure to Small Doses of Radiation (база даних Вебовсайнс).// Regulatory Mechanisms in Biosystems, 2018, № 9 (2), p.167-176.
 4. Василевський В.С Дичко В.В., Бобирєв В.Є, Шейко В.І. Клітинна реактивність організму дітей віком 7-10 років з патологією зору. // Вісник проблем біології і медицини, 2018, Том 147, № 4, С. 380-382.
 5. Колесник Ю.І., Шейко В.І. Зміни показників гуморального імунітету в умовах короткозорості набутої форми різного ступеня. // Вісник проблем біології і медицини, 2018, Том 147, № 4, С. 383-386.
 6. Sobol E. V., Sheiko V.Н. The state of cellular link of systemic immunity under influence of geochronoclimatic factors.// Вісник проблем біології і медицини, 2018, Том 2, № 4 (147), С. 387-389.
 7. Колесник Ю.І, Шейко В.І., Львов О.С. Аналіз показників вищої нервової діяльності в залежності від ступеня короткозорост. // Український журнал медицини, біології та спорту, 2019, Т.4,№ 4, С. 268-273
 8. Yuliia Kolesny, Vstalii Sheiko Tetiana. Dereka. Comparison of indicators of cellular and humoral immunity in acquired myopia mild and high degree (видання в базі даних скопус)// Zdravotnícke listy, 2020, V.8, №4, p. 36-42.
 9. Tetiana Dereka – Vitalii Sheiko MODEL OF THE PROFESSIONAL AND APPLIED PHYSICAL TRAINING OF NURSES // University Review journal, Vol. 15, 2021, No. 3, p. 12-20. (Словакия).https://ur.tnuni.sk/index.php?id=120
 10. IRYNA SAMOYLENKO MALACHYNSKA MARIYA, VITALII SHEIKO, TAMILA POLESOVA MANAGEMENT OF HEALTHCARE INSTITUTIONS IN THE CONTEXT OF CHANGES AND REFORMS // JOURNAL OF INTERDISC IPLINARY RESEARCH, 2021, Т.11, № 11/02. с. 137-142 (видання в базі даних вебовсайнс).