Шульська Наталія Миколаївна

Матеріал з wiki.vnu.edu.ua
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Шульська Н. М.

Контакти:

Імейл:

Chulska.Natalia@eenu.edu.ua

Адреса:

м. Луцьк, вул. Винниченка, 30а, корпус Н (ауд. 201)

Номер мобільного телефону:

+380669105420

Сторінка в соціальній мережі «Фейсбук»

Персональні профілі:

Scholar Google

ORCID ID

Scopus

Науковці України

Сторінка на офіційному вебсайті ВНУ імені Лесі Українки

Посада в ЗВО:

Заступник декана факультету філології та жуналістики з наукової та виховної роботи і міжнародної співпраці, доцент кафедри соціальних комунікацій Волинського національного університету імені Лесі Українки.

Науковий ступінь:

Кандидат філологічних наук зі спеціальності 10.02.01 – українська мова (диплом ДК № 002373). Тема кандидатської дисертації «Неофіційна антропонімія Західного Полісся», захищена у Волинському національному університеті імені Лесі Українки (2011 р.).

Учене звання:

Доцент кафедри соціальних комунікацій (отримала 2018 р., атестат АД №000617).

Базова освіта:

Волинський національний університет імені Лесі Українки, спеціальність 061 Журналістика, освітня програма «Журналістика і соціальні комунікації», кваліфікація «Журналіст, медіаексперт. Редактор, фахівець із реклами та зв'язків з громадськістю» (диплом М21 №118606)

Рівень володіння іноземними мовами:

Сертифікат В2 (англійська).

Наукові інтереси:

 • Соціальні комунікації.
 • Мовна культура сучасного інформаційного простору.
 • Редакторсько-видавнича підготовка видань різного типу.
 • Неофіційна комунікація.

Біографічна довідка:

Народилася в с. Берестяне Ківерцівського району Волинської області.

Працювала старшим лаборантом ономастико-діалектологічної лабораторії кафедри історії та культури української мови, інженером навчального відділу ВНУ імені Лесі Українки.

Із 2012 року обіймала посаду асистента, а згодом і старшого викладача кафедри соціальних комунікацій. У 2012–2013 рр. виконувала обов’язки заступника декана з виховної роботи Інституту філології та журналістики.

Із 2016 р. і дотепер – доцент кафедри соціальних комунікацій, із 2020 р. – заступник декана з наукової та виховної роботи і міжнародної співпраці факультету філології та журналістики.

У 2017–2019 рр. – член Ради молодих науковців університету.

Член Національної спілки письменників України із 2018 р.

Член ради з молодіжної політики у ВНУ імені Лесі Українки.

Керівник наукової проблемної групи студентів «Редакторська культура видань різного типу».

Офіційний опонент таких кандидатських дисертацій:

 • Вербовецької О. С. на тему «Неофіційна антропонімія Тернопільщини» (2016 р.).
 • Панченко Т. С. на тему «Нові явища в семантиці та словотворенні лексики в українській пресі початку ХХІ ст.» (2018 р.).

Член редакційної колегії видань, включених до переліку наукових фахових видань:

Із 2019 р. співпрацює з Волинським обласним центром перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій (наукове консультування державних службовців, читання лекцій і проведення навчальних семінарів).

Професійне навчання держслужбовців Головного управління Державної казначейської служби.

Семінар для державних службовців – працівників судів.

Онлайн-лекція для посадових осіб місцевого самоврядування.

Навчання усної та писемної комунікацї держслужбовців ГУДКС України у Волинській області.

Наукове консультування держслужбовців Головного управління Державної казначейської служби України.

Професійне навчання державних службовців Луцької райдержадміністрації.

Професійне навчання державних службовців, відповідальних за звернення громадян.

Наукове консультування за професійною програмою державних службовців Горохівського району.

Лекція з усної та писемної комунікації для публічних службовців Локачинської та Іваничівської районних державних адміністрацій.

Професійне навчання працівників сільських і селищних рад.

Навчальний семінар для державних службовців ГУПФУ у Волинській області.

Із 2020 р. учасниця міжнародного проєкту «Вивчай та розрізняй: інфомедійна грамотність» (2020 р.), виконується Радою міжнародних наукових досліджень та обмінів (IREX) за підтримки посольств Великої Британії та США, у партнерстві з Міністерством освіти і науки України та Академією Української Преси.

Н. М. Шульська – керівник проблемної групи «Редакторська культура й інформаційна гігієна сучасного медіапростору» (2021–2022 рр., 7 студентів).

Навчальні дисципліни:

 • «Основи видавничої справи та редагування».
 • «Комунікативна логіка».
 • «Практикум української мови з елементами редагування».
 • «Майстерність написання журналістського тексту».
 • «Літературно-художні видання в сучасному медіа просторі».
 • «Ділова комунікація в медіа».

Основні публікації за останні 5 років:

Колективна монографія:

 • Гра в бісер: Комунікаційні ігри сучасності : монографія / Під ред. О. Косюк, О. Кошелюк; Автори: Наталія Благовірна, Тетяна Гиріна, Володимир Грисюк, Тетяна Єжижанська, Олена Кицан, Оксана Косюк, Олена Кошелюк, Ольга Мальцева, Марія Моклиця, Марина Нетреба, Ольга Пуніна, Марія Реутова, Марія Рожило, Лариса Семенюк, Анастасія Сімашова, Олег Соловей, Наталія Шульська. Луцьк: Вежа-Друк, 2017. 264 с.

Статті, індексовані в наукометричних базах Scopus, Web of Science:

Статті, опубліковані у фахових вітчизняних виданнях:

 • Шульська Н. «Фактична брехня», або Про ще один різновид текстових анормативів у мові ЗМІ. Південний архів: збірник наукових праць. Херсон: Гельветика, 2017. Вип. 66. С. 227–230.
 • Шульська Н. Номінативна характеристика позивних імен бійців АТО, уживаних у мові ЗМІ. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. Тернопіль: ТНПУ імені В. Гнатюка, 2017. Вип 1 (27). С. 342–347.
 • Шульська Н. М. Редакторська культура сучасного медіатексту: лексичні анормативи. Теоретична і дидактична філологія: зб. наук. пр. Переяслав-Хмельницький, 2018. Вип. 28. С. 253–260.
 • Шульська Н. М. Іншомовна лексика як твірна база сучасних прізвиськ жителів Західного Полісся. Актуальні питання іноземної філології: наук. журн. / [редкол.: І. П. Біскуб (гол. ред.) та ін.]. Луцьк: Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2018. № 9. С. 206–212.
 • Шульська Н. М., Зінчук Р. С. Помилконебезпечні синтаксичні місця на сторінках друкованих ЗМІ. Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія «Філологія. Соціальні комунікації». 2019. Т. 30 (69). № 1. С. 48–54.
 • Шульська Н. М., Римар Н. Ю. Порушення норм уживання словосполучень у сучасних друкованих засобах масової інформації. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету: зб. наук. пр. Одеса: Вид. дім «Гельветика», 2019. Вип. 40. Т. 1. С. 131–135.
 • Шульська Н. М., Кардаш В. П. Вияви мови ворожнечі як порушення журналістської етики у заголовках волинських інтернет-ЗМІ. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. 2019. № 37. Т. 3. С. 158–161.
 • Шульська Н. М., Кошелюк О. В., Рожило М. А. Арткнига як складова візуальної парадигми сучасного медійного середовища. Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія «Філологія. Соціальні комунікації». 2020. Т. 31 (70). № 3. С. 194– 198.
 • Шульська Н. М., Зінчук Р. С. Майстерність написання журналістського тексту: уникнення типових лінгвоанормативів. Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія «Філологія. Журналістика». 2021. Т. 32 (71). № 1. Ч. 3. С. 234– 239.
 • Шульська Н. М., Костусяк Н. М., Римар Н. Ю. Комунікативно-логічні стратегії творення заголовків у сучасних онлайнових ЗМІ. Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія «Філологія. Журналістика». 2021. Т 32 (71). № 4. Ч. 3. С. 250–256.
 • Шульська Н. М., Зінчук Р. С. Комунікативно-функційний потенціал заголовків у мові сучасних медіа. Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія «Філологія. Журналістика». 2021. Т 32 (71). № 5. Ч. 2.С. 218–223.
 • Шульська Н. М., Рожило М. А., Римар Н. Ю. «Від читання до споглядання»: креативні видання сучасності. Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія «Філологія. Журналістика». 2021. Т 32 (71). № 6. Ч. 2. С. 220–226.

Основні навчально-методичні публікації за останні 5 років:

 • Шульська Н. М. Вступ до редакторського фаху: навчально-методичні рекомендації для студентів спеціальності «Журналістика», освітньої програми «Видавнича справа та редагування». Луцьк: Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2017. 60 с.
 • Шульська Н. М. Підготовка і випуск літературно-художніх видань: навчально-методичні матеріали для студентів спеціальності «Журналістика». Луцьк: Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2018. 34 с.
 • Шульська Н. М. Артбуки: навчально-методичні матеріали для студентів спеціальності «Журналістика». Луцьк: Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2018. 27 с.
 • Шульська Н. М. Практикум з української мови з елементами редагування: навчально-методичні матеріали для студентів спеціальності «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа». Луцьк: Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2018. Ч. 1. 89 с.
 • Шульська Н. М. Вступ до редакторського фаху. Практична частина: методичні вказівки з курсу для студентів спеціальності «Журналістика», освітньої програми «Видавнича справа та редагування». Луцьк: Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2018. 71 с.
 • Шульська Н. М. Практикум з української мови з елементами редагування: навчально-методичні матеріали. Луцьк: Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2019. Ч. 2. 70 с.
 • Шульська Н. М., Зінчук Р. С. Майстерність журналіста: мова сучасних медіа. Практикум : навчальний посібник для студентів спеціальності «Журналістика». Луцьк : Волинський національний університет імені Лесі Українки, 2021. 135 с. (Гриф ВНУ імені Лесі Українки, рішення вченої ради (протокол № 6 від 27.05.2021))
 • Шульська Н. М. Комунікативно-логічний практикум: навчально-методичні матеріали для студентів спеціальності «Журналістика». Луцьк, 2021. 45 с.
 • Благовірна Н. Б., Жванія Л. В., Косюк О. М., Кошелюк О. В., Кравченко С. І., Рожило М. А., Теребус О. Л., Шульська Н. М., Яблонський М. Р. Кваліфікаційна робота з журналістики: методичні рекомендації до написання: навчально-методичне видання. Луцьк, 2021. 28 с.

Науково-популярні публікації з професійної тематики:

Підвищення кваліфікації за останні 5 років:

 • 05.10.2016–05.04.2017 – наукове стажування на кафедрі журналістики Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (довідка, видана ТНПУ імені В. Гнатюка № 399-33/03 від 07.04.2017 р.).
 • 2017 р. – учасник Міжнародного семінару на тему «Світові стандарти журналістики в умовах війни та кризи для журналістів, зокрема з окупованих або прилеглих до них територій» (16 годин).
 • 2017 – 2018 рр. – експрес-курс вивчення англійської мови в мовному центрі «Світ» СНУ імені Лесі Українки (сертифікат, що підтверджує рівень В2 володіння англійською мовою).
 • 01.11.2017–01.05.2018 – наукове стажування в Державному університеті імені Марії Кюрі-Склодовської (Польща, м. Люблін).
 • Онлайн-заходи з інфомедійної грамотності у рамках Міжнародного проєкту «Вивчай та розрізняй: інфомедійна грамотність» (2020р.), що виконується Радою міжнародних наукових досліджень та обмінів (IREX) за підтримки посольств Великої Британії та США, у партнерстві з Міністерством освіти і науки України та Академією Української Преси, Рада міжнародних наукових досліджень та обмінів (IREX) за підтримки посольств Великої Британії та США, у партнерстві з Міністерством освіти і науки України та Академією Української Преси, Вересень 2020 – березень 2021, сертифікати № 289 від 12.11.2020, № 507 від 20.11.2020, № 1108 від 14.12.2020.
 • Онлайн-курс для журналістів «У фокусі – Крим» (30 год – 1 кредит ECTS), НСЖУ за підтримки Європейської федерації журналістів та в партнерстві з профільними факультетами/кафедрами журналістики провідних українських вищих навчальних закладів, в тому числі кафедрою соціальних комунікацій ВНУ імені Лесі Українки, Жовтень-грудень 2021 р., сертифікат № NUJU-137-OCT-DEC-21 від 20.12.2021.

Грантова діяльність за останні 5 років:

 • Міжнародний проєкт «Вивчай та розрізняй: інфомедійна грамотність» (2020 р.), виконується Радою міжнародних наукових досліджень та обмінів (IREX) за підтримки посольств Великої Британії та США, у партнерстві з Міністерством освіти і науки України та Академією Української Преси.

Діяльність у професійних громадських об’єднаннях за останні 5 років:

 • З 2018 р. ГО «Альтернативна журналістика» з 2018 року.
 • З 2018 р. член Національної спілки письменників України.

Літературно-мистецька діяльність:

 • Автор поетичної збірки «Веснянофілка» (2008 р., ПВД «Твердиня»).
 • Керівник студії «Літературна кав’ярня».
 • Член журі конкурсів читців поезії Лесі Українки і Тараса Шевченка.

Відзнаки:

 • Диплом лауреата Міжнародної україно-німецької премії імені Олеся Гончара за першу поетичну книгу.
 • Подяка ректора за активну участь у підготовці та проведенні святкових заходів з нагоди 141-ї річниці від дня народження Лесі Українки.
 • Подяка ректора університету за активну участь у Раді молодих вчених, плідну науково-дослідну діяльність.
 • Диплом переможця (І місце) в конкурсі «Кращий молодий науковець університету» за 2019 р.
 • Подяка голови Волинської обласної державної адміністрації за плідну творчу працю, популяризацію українського слова та з нагоди 40-річчя ВО НСПУ.