Юнчик Валентина Леонідівна

Матеріал з wiki.vnu.edu.ua
Перейти до: навігація, пошук
Юнчик.jpg

Заступник декана з навчально-методичної роботи, старший викладач кафедри загальної математики та методики навчання інформатики

Контакти:

43025, м. Луцьк, вул. Потапова, 9, Корпус С, каб. С-511

е-mail: Yunchyk.Valentyna@vnu.edu.ua

Наукові профілі автора:

ORCID ID [1]

Scopus [2]

Google Scholar [3] Жирний текст

ОСВІТА

2010 р. - диплом магістра інформатики, математичний факультет, Волинський національний університет імені Лесі Українки (м.Луцьк)

ПРОФЕСІЙНІ ПРИЗНАЧЕННЯ

 • 2020 р. – дотепер старший викладач кафедри загальної математики та методики навчання інформатики
 • 2010 р. – 2014 р. асистент кафедри вищої математики та інформатики

ПРОФЕСІЙНІ ВІДЗНАКИ, НАГОРОДИ, ЧЛЕНСТВО В ОРГАНІЗАЦІЯХ

НАУКОВІ ІНТЕРЕСИ

 • Інформаційно-комунікаційні технології в процесі навчання математики.
 • Системи електронного навчання.
 • Системи комп’ютерної математики.
 • Хмарні технології.

ГРАНТОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

ВИБРАНІ ПРАЦІ

 • Юнчик В.Л. Проектно-дослідницька діяльність в процесі навчання математики з використанням системи динамічної математики GeoGebra / В.Л. Юнчик, О.О. Гриб’юк // Наукові записки. – Випуск 9. – Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти. Частина 2. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2016. – С. 8–19.
 • Юнчик В.Л. Використання теорії розв’язування дослідницьких задач у контексті проектно-дослідницької діяльності в процесі навчання математики / В.Л. Юнчик, О.О. Гриб’юк // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми // Зб. наук. пр. – Випуск 44 / редкол. – Київ-Вінниця: ТОВ фірма «Планер», 2016 – С. 153-163. ISSN 2412-1142. ISBN 978-966-2337-01-3
 • Юнчик В.Л. Специфіка використання соціальних мереж в процесі навчання математичних основ інформатики / В.Л. Юнчик, О.О. Гриб’юк // European humanities studies: Education and Training – II, 2016. – p. 268-279. Міжнародне видання.
 • Юнчик В.Л. Порівняльна характеристика функціональних можливостей систем комп’ютерної математики в процесі розв’язування задач / А. А. Федонюк, В. Л. Юнчик // Інформаційні системи і мережі: Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – 2019. - №6. – С. 90-102.
 • Yunchyk V., Hrybiuk О. Integration of Research Problems Salvation Theory with the Utilization of Computer Oriented Study Environment / Scientific Monograph E-learning Methodology - Implementation and Evaluation,edited by Eugenia Smyrnova-Trybulska, University of Silesia, Studio Noa, Katowice-Cieszyn 2016 ISSN 2451-3644 (print edition) ISSN 2451-3652 (digital edition)
 • Valentyna Yunchyk, Oleksii Duda, Nataliia Kunanets, Oleksandr Matsiuk, Volodymyr Pasichnyk, Nataliia Veretennikova, Anatoliy Fedonuyk, Selection of Effective Methods of Big Data Analytical Processing in Information Systems of Smart Cities. CEUR Workshop Proceedings, Volume 2631, 2020, Pages 68-78, 2nd International Workshop on Modern Machine Learning Technologies and Data Science, MoMLeT+DS 2020 (Scopus).
 • Yatsyuk S., Fedonuyk A., Yunchyk V., Cheprasova T., The Models of Data and Knowledge Representation in Educational System of Mathematical Training of IT-specialists (2020) IEEE 15th International Scientific and Technical Conference on Computer Sciences and Information Technologies, CSIT 2020 - Proceedings, 2020, 2, pp. 269–272, 9321899 (Scopus)
 • Юнчик В.Л. Микитюк І.О. Розв’язування задач з параметрами з використанням інформаційних технологій в процесі навчання вищої та прикладної математики: навчальний посібник. – 2020 р. – 170 с.
 • Web-дизайн. Безпека Web-ресурсів та додатків: навчальний посібник / [уклад. С. М. Яцюк, В. Л. Юнчик]; - Луцьк, 2020. – 316 с.
 • Яцюк С. М., Пасічник В. В., Юнчик Л. В. Безпека інфраструктури комп’ютерних мереж : курс лекцій. – Луцьк : ПП Іванюк, 2020 р. – 90 с.

ВИКЛАДАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН

 • Інформаційні технології в галузі знань;
 • Вибіркова дисципліна
 • ІКТ в системі математичної підготовки;
 • Спецкурс (ІТ для обробки і розв’язування математичних задач).