Юнчик Валентина Леонідівна

Матеріал з wiki.vnu.edu.ua
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Юнчик.jpg

Заступник декана з навчально-методичної роботи, старший викладач кафедри загальної математики та методики навчання інформатики

Контакти:

43025, м. Луцьк, вул. Потапова, 9, Корпус С, каб. С-511

е-mail: Yunchyk.Valentyna@vnu.edu.ua

Наукові профілі автора:

ORCID ID [1]

Scopus [2]

Google Scholar [3]

ОСВІТА

2010 р. - диплом магістра інформатики, математичний факультет, Волинський національний університет імені Лесі Українки (м.Луцьк)

ПРОФЕСІЙНІ ПРИЗНАЧЕННЯ

 • 2020 р. – дотепер старший викладач кафедри загальної математики та методики навчання інформатики
 • 2010 р. – 2014 р. асистент кафедри вищої математики та інформатики

ПРОФЕСІЙНІ ВІДЗНАКИ, НАГОРОДИ, ЧЛЕНСТВО В ОРГАНІЗАЦІЯХ

 • Громадська організація «Східноєвропейське наукове товариство»

НАУКОВІ ІНТЕРЕСИ

 • Інформаційно-комунікаційні технології в процесі навчання математики.
 • Системи електронного навчання.
 • Системи комп"ютерної математики.
 • Хмарні технології.

ГРАНТОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

ВИБРАНІ ПРАЦІ

 • Юнчик В.Л. Порівняльна характеристика функціональних можливостей систем комп’ютерної математики в процесі розв’язування задач. Інформаційні системи і мережі: Вісник Національного університету «Львівська політехніка». 2019. №6. С. 90-102.
 • Yunchyk V., Hrybiuk О. Integration of Research Problems Salvation Theory with the Utilization of Computer Oriented Study Environment / Scientific Monograph E-learning Methodology - Implementation and Evaluation,edited by Eugenia Smyrnova-Trybulska, University of Silesia, Studio Noa, Katowice-Cieszyn 2016 ISSN 2451-3644 (print edition) ISSN 2451-3652 (digital edition)
 • Valentyna Yunchyk, Oleksii Duda, Nataliia Kunanets, Oleksandr Matsiuk, Volodymyr Pasichnyk, Nataliia Veretennikova, Anatoliy Fedonuyk, Selection of Effective Methods of Big Data Analytical Processing in Information Systems of Smart Cities. CEUR Workshop Proceedings, Volume 2631, 2020, Pages 68-78, 2nd International Workshop on Modern Machine Learning Technologies and Data Science, MoMLeT+DS 2020 (Scopus).
 • Yatsyuk S., Fedonuyk A., Yunchyk V., Cheprasova T., The Models of Data and Knowledge Representation in Educational System of Mathematical Training of IT-specialists (2020) IEEE 15th International Scientific and Technical Conference on Computer Sciences and Information Technologies, CSIT 2020 - Proceedings, 2020, 2. Р. 269–272, 9321899 (Scopus)
 • Юнчик В.Л. Микитюк І.О. Розв’язування задач з параметрами з використанням інформаційних технологій в процесі навчання вищої та прикладної математики: навчальний посібник. Луцьк: ПП Іванюк, 2020. 170 с.
 • Яцюк С. М., Пасічник В. В., Юнчик Л. В. Безпека інфраструктури комп’ютерних мереж: курс лекцій. Луцьк : ПП Іванюк, 2020. 90 с.
 • Яцюк С.М., Хомяк М.Я., Юнчик В.Л., Чепрасова Т.І. Особливості навчання веб-технологій розробки навчальних систем майбутніх вчителів інформатики та методика створення на їх основі власних освітніх ресурсів. Молодь і ринок. № 7/193 (2021). С.118-122.
 • Яцюк С.М., Хомяк М.Я., Юнчик В.Л., Чепрасова Т.І. Методика використання цифрових освітніх ресурсів у процесі підготовки майбутніх учителів інформатики Професіоналізм педагога: теоретичні й методичні аспекти, 2021. №16. С.15-25.
 • Яцюк С.М., Юнчик В.Л. Web-дизайн. Безпека Web-ресурсів та додатків: навчальний посібник. Луцьк, 2021. 316 с.
 • Yunchyk V., Fedonuyk A., Khomyak M., Yatsyuk S. Cognitive modeling of the learning process of training IT specialists (2021) CEUR Workshop Proceedings, Volume 2917. P. 141–150, : 3 rd International Workshop on Modern Machine Learning Technologies and Data Science, MoMLeT+DS 2021 (Scopus).
 • Fedonuyk, A., Yunchyk, V., Mukutuyk, I., Duda, O., Yatsyuk, S. Application of the hierarchy analysis method for the choice of the computer mathematics system for the IT-sphere specialists preparation. Journal of Physics: Conference Series, 2021, 1840(1), 012065 (Scopus).
 • Микитюк І.О., Юнчик В.Л., Хомяк М. Я. Практикум розв’язування задач з вищої математики. Луцьк, 2021. 38 с.
 • Пасічник, В. В., Юнчик, В. Л., Кунанець, Н. Е., & Федонюк, А. А. (2022). Використання нечіткої логіки у процесі експертного оцінювання електронних навчальних ресурсів. Науковий вісник НЛТУ України, 32(4), 66-76. https://doi.org/10.36930/40320411
 • Яцюк С.М., Юнчик В. Л., Смолюк І. О., Собчук О. М. Академічна доброчесність в констекті освітнього компоненту «Вступ до фаху» для майбутніх вчителів інформатики. Фізика та освітні технології. Луцьк: Волинський національний університет імені Лесі Українки, 2022. №1. С.116-123. https://doi.org/10.32782/pet-2022-1-15 https://doi.org/10.32782/pet-2022-1-15

ВИКЛАДАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН

 • Прикладне програмне забезпечення та хмарні технології.
 • Мультимедійні засоби, методика їх створення та використання.
 • Системи комп’ютерної математики.
 • Технології змішаного навчання відкритої освіти.
 • Методика навчання інформатики.