Юнчик Валентина Леонідівна

Матеріал з wiki.vnu.edu.ua
Перейти до: навігація, пошук


Посада:

старший викладач кафедри загальної математики та методики навчання інформатики

Біографічна довідка:

У 2010 році закінчила Волинський національний університет імені Лесі Українки та отримала диплом магістра інформатики. З вересня 2010 року по вересень 2014 року працювала асистентом на кафедрі вищої математики та інформатики Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Викладала навчальні дисципліни: «Інформатика і комп’ютерна техніка», «Інформаційні технології та прикладна статистика», «Основи інформатики з елементами програмування», «Вища математика з основами математичної статистики». З вересня 2014 року по вересень 2017 року навчалася в аспірантурі за спеціальністю 13.00.10 – інформаційно-комунікаційні технології в освіті в Інституті інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України. З 2017 року по 2020 рік працювала на посаді вчителя інформатики у КЗ «Луцький навчально-виховний комплекс №9 Луцької міської ради». З вересня 2020 працює старшим викладачем кафедри загальної математики та методики навчання інформатики та заступником декана факультету інформаційних технологій і математики Волинського національного університету імені Лесі Українки.

Scholar Google

[1]

Scopus

[2]

Orcid

[3]

Коло наукових інтересів:

 • Інформаційно-комунікаційні технології в процесі навчання математики.
 • Системи електронного навчання.
 • Системи комп’ютерної математики.
 • Хмарні технології.

Дисципліни, які викладає викладач:

 • Інформаційні технології в галузі знань;
 • Вибіркова дисципліна 3. ІКТ в системі математичної підготовки;
 • Спецкурс (ІТ для обробки і розв’язування математичних задач).

Перелік навчально-методичних/наукових праць:

 • Юнчик В.Л. Модель змішаного навчання математики з використанням системи GeoGebra// Гуманітарний відділ ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» - Додаток 1 до Вип. 36, Том IV (64) : Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». – К.: Гнозис, 2015. – С. 559-568.
 • Юнчик В.Л. Розв’язування евристичних задач в контексті STEM-освіти з використанням системи динамічної математики GeoGebra / В.Л. Юнчик, О.О. Гриб’юк // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми // Зб. наук. пр. – Випуск 43 / Редкол. – Київ-Вінниця: ТОВ фірма «Планер», 2015. – С. 206 - 218.
 • Юнчик В.Л. Формування дослідницьких компетентностей учнів в процесі навчання математики з використанням системи динамічної математики GeoGebra / В.Л. Юнчик, О.О. Гриб’юк // Інноваційні технології навчання обдарованої молоді: матеріали VI-ї Міжнародної науково-практичної конференції, 3-4 грудня 2015 року, м. Київ. – Київ: Інститут обдарованої дитини, 2015 – C. 420–428.
 • Юнчик В.Л. Проектно-дослідницька діяльність в процесі навчання математики з використанням системи динамічної математики GeoGebra / В.Л. Юнчик, О.О. Гриб’юк // Наукові записки. – Випуск 9. – Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти. Частина 2. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2016. – С. 8–19.
 • Юнчик В.Л. Використання теорії розв’язування дослідницьких задач у контексті проектно-дослідницької діяльності в процесі навчання математики / В.Л. Юнчик, О.О. Гриб’юк // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми // Зб. наук. пр. – Випуск 44 / редкол. – Київ-Вінниця: ТОВ фірма «Планер», 2016 – С. 153-163. ISSN 2412-1142. ISBN 978-966-2337-01-3
 • Юнчик В.Л. Специфіка використання соціальних мереж в процесі навчання математичних основ інформатики / В.Л. Юнчик, О.О. Гриб’юк // European humanities studies: Education and Training – II, 2016. – p. 268-279. Міжнародне видання.
 • Юнчик В.Л. Порівняльна характеристика функціональних можливостей систем комп’ютерної математики в процесі розв’язування задач / А. А. Федонюк, В. Л. Юнчик // Інформаційні системи і мережі: Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – 2019. - №6. – С. 90-102.
 • Yunchyk V., Hrybiuk О. Integration of Research Problems Salvation Theory with the Utilization of Computer Oriented Study Environment / Scientific Monograph E-learning Methodology - Implementation and Evaluation,edited by Eugenia Smyrnova-Trybulska, University of Silesia, Studio Noa, Katowice-Cieszyn 2016 ISSN 2451-3644 (print edition) ISSN 2451-3652 (digital edition)
 • Valentyna Yunchyk, Oleksii Duda, Nataliia Kunanets, Oleksandr Matsiuk, Volodymyr Pasichnyk, Nataliia Veretennikova, Anatoliy Fedonuyk, Selection of Effective Methods of Big Data Analytical Processing in Information Systems of Smart Cities. CEUR Workshop Proceedings, Volume 2631, 2020, Pages 68-78, 2nd International Workshop on Modern Machine Learning Technologies and Data Science, MoMLeT+DS 2020 (Scopus).
 • Юнчик В.Л. Микитюк І.О. Розв’язування задач з параметрами з використанням інформаційних технологій в процесі навчання вищої та прикладної математики: навчальний посібник. – 2020 р. – 170 с.