Юрченко Оксана Миколаївна

Матеріал з wiki.vnu.edu.ua
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Кандидат фізико-математичних наук, доцент Юрченко Оксана Миколаївна

Кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри нерганічної та фізичної хімії,
куратор наукової роботи викладачів та студентів факультету хімії та екології Волинського національного університету імені Лесі Українки.

ОСВІТА

 • В 1995 році закінчила Волинський державний університет імені Лесі Українки, фізичний факультет за спеціальністю “Вчитель фізики і хімії” (диплом ЛЗ ВЕ №000180).
 • З 1995 по 1998 рр. навчалась в аспірантурі за спеціальністю 02.00.01 – неорганічна хімія при ВНУ імені Лесі Українки.
 • У грудні 2002 року захистила дисертацію "Фононні спектри та нелінійно-оптичні властивості монокристалів CdI2, легованих йодидами 3d-металів" на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.04.10 – фізика напівпровідників та діелектриків (диплом ДК №017944).
 • Рішенням Атестаційної комісії від 19 жовтня 2005 року (протокол № 4/30 D) присвоєно вчене звання доцента кафедри фізичної та колоїдної хімії (атестат 02ДЦ №015199).
 • У 2021 році закінчила магістратуру в Національному університеті "Львівська Політехніка" в Інституті хімії та хімічних технологій за спеціальністю 161 Хімічні технології та інженерія за освітньою програмою «Хімічні технології харчових добавок та косметичних засобів» і отримала диплом магістра.

ПРОФЕСІЙНІ ПРИЗНАЧЕННЯ

 • В 1994–1995 рр. - вчитель хімії у Луцькій школі-гімназії №18.
 • З 1997 року - старший викладач кафедри неорганічної та фізичної хімії.
 • З 2001 р. – старший викладач кафедри фізичної та колоїдної хімії, а з 2003 р. – доцент цієї ж кафедри.
 • З 2010 р. - доцент кафедри аналітичної хімії та екотехнологій.
 • З 2019 р. – доцент кафедри хімії та технологій.
 • Виконувала обов’язки начальника інформаційно-обчислювального центру (2003-2005 рр.).
 • Фахівець науково-дослідної частини з питань інтелектуальної власності (за сумісництвом) з 2020 по 2022 рр. р.
 • Голова Ради молодих вчених та спеціалістів ВНУ (2007-2009 рр.).
 • З 2016 р. заступник декана факультету з наукової роботи, куратор наукової роботи аспірантів та студентів факультету.

ПРОФЕСІЙНІ ВІДЗНАКИ, НАГОРОДИ, ЧЛЕНСТВО В ОРГАНІЗАЦІЯХ

 • 2023 р. - Подяка голови Волинської обласної ради/>
 • 2023 р. - Подяка ректора ВНУ імені Лесі Українки
 • 2020 р., 2021 р. - Грамота ректора ВНУ імені Лесі Українки
 • 2018 р. - Грамота ректора СНУ імені Лесі Українки
 • 2018 р. - Почесна грамота Волинської обласної держадміністрації
 • 2017 р. - Подяка ректора СНУ імені Лесі Українки
 • 2013 р. - Подяка міського голови м. Луцьк
 • 2005 р. - Грамота ректорату ВДУ імені Лесі Українки
 • 2003 р. - Грамота ректора ВДУ імені Лесі Українки
 • 2005–2007 рр. – Стипендіат Кабінету Міністрів України для молодих вчених.

З 12 листопада 2020 року - дійсна членкиня Наукового товариства ім. Тараса Шевченка,секція "Хімічна комісія"

ОБЛАСТЬ НАУКОВИХ ІНТЕРЕСІВ

 • технологія вирощування монокристалів напівпровідникових сполук;
 • оптичні, електричні, термо- та фотоелектричні властивості галогенідних та халькогенідних напівпровідників;
 • вивчення впливу легування на фізичні властивості напівпровідникових матеріалів;
 • безпека та якість харчових продуктів та сировини.

НАУКОВА ТА ГРАНТОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Брала участь у виконанні

 • міжнародного проекту G-091j „Novel radiation-resistant composite chalcogenide and chalcogen halide materials for electronic, optoelectronic and nonlinear equipment” (2004-2005 рр.),
 • спільного українсько-польського науково-технічного проекту “Нові халькогенідні матеріали для параметричної генерації світла: синтез та властивості” ( 2009-2010 рр., грант № М/136-2009, наданий Міністерством освіти і науки України),
 • ряду держбюджетних тем.

НАУКОВІ ПУБЛІКАЦІЇ

Автор понад 260 публікацій, із яких 38 статті у фахових наукових журналах (з них 15 у виданнях, що входять до бази даних Scopus), 60 навчально-методичних праць, 53 патенти, колективна монографія. Є співавтором посібника з грифом МОН.
Індекс Гірша – 8.

Вибрані публікації

 1. Yurchenko O.M., Olekseyuk I.D., Parasyuk O.V., Pankevych V.Z. Single crystal growth and properties of AgCaGeS4 // J. Cryst. Growth – 2005.- V.275/1-2. – P.1677-1679.
 2. I.D. Olekseyuk, O.V. Parasyuk, O.M. Yurchenko,V.Z. Pankevych, V.I. Zaremba, R. Valiente, Y.E. Romanyuk. SinglecrystalgrowthandpropertiesofAgCd2GaS4 // J. Cryst. Growth – 2005.- V.279. – P.140-145.
 3. SosovskaS.M., Yurchenko O.M.,RomanyukY.E., OlekseyukI.D., ParasyukO.V. Phase diagram of the CdGa2Se4−Bi2Se3 system and growth ofCdGa2Se4 single crystals // J. Alloys and Compounds. – 2006. - Vol.417 - pp.127–130.
 4. Zhbankov O. Ye., Olekseyuk I. D., Yurchenko O. M., Pankevich V. Z. Growth of CuInS2 single crystals from Sb2S3 and Bi2S3 solutions // Cryst. Res. Technol. – 2006. – Vol. 41, №. 9. - pp. 843 – 847.
 5. Давидюк Г.Є., Юрченко O.М., Панкевич В.З., Горгут Г.П., Сачанюк В.П., Парасюк О.В. Оптичні та електричні властивості монокристалів AgGaGe3Se8, легованих Nd, Er, Gd // Наук. вісник Волинськ. держ. ун-ту ім. Лесі Українки. – 2006. - №4. – С.182-188.
 6. Davidyuk G. E. , Yurchenko O. N. , Parasyuk O. V. , Sachanyuk V. P. , Pankevich V. Z. and Shavarova A. P. Effect of doping with transition and rare-earth metals on the electrical and optical properties of AgGaGe3Se8 single crystals // Inorganic Materials, Vol. - 44, Number 4 - 2008. - 361-365
 7. Sosovska S.M., Yurchenko O.M., Romanyuk Y.E., Olekseyuk I.D., Parasyuk O.V. Phase diagram of the CdGa2Se4-Sb2Se3 system and single crystal growth of CdGa2Se4 // Chemistry of Metals and Alloys - 2009. -V.2, №1-2. - P.55-58.
 8. Olekseyuk I.D., Kogut Yu.М., Yurchenko O.M., Parasyuk O.V., Volkov S.V., Pekhnyo V.I., Glass formation and optical properties of the glasses in the Ag2S-HgS-GeS2 system // Chemistry of Metals and Alloys - 2009. - V.2, №1-2. - P.49-54.
 9. Олексеюк І.Д. Властивості монокристалів, вирощених із розчинів-розплавів взаємної системи Cu, In, Cb//Te,Se / // Наук. вісн. Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки / І. Д. Олексеюк, З. В. Лавринюк, О. В. Парасюк, О. М. Юрченко. Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2010. – № 30 : Хімічні науки. – С. 33–40.
 10. Лавринюк З.В. Фізичні властивості монокристалів -фази взаємної системи CuInSe2+2CdТеCuInТе2+2CdSe / З.В. Лавринюк, О.В. Парасюк, О.М. Юрченко, О.Ф. Змій, І.Д. Олексеюк. - Наук. вісник Волинськ. національного університету. Хім. науки. - №16. – 2010. – С. 33-37.
 11. ShevchukV.V. Single crystal preparation and properties of AgGaGeS4–AgGaGe3Se8 solid solution / M.V. Shevchuk, V.V. Atuchin, A.V. Kityk, A.O. Fedorchuk, Y.E. Romanyuk, S. Calus, O.M. Yurchenko, O.V.Parasyuk. - J. Cryst. Growth A. 2011, vol. 318, № 1, pp. 708-712.
 12. Bekenev V.L. CrystalgrowthandtheelectronicstructureofTl3PbCl5 / V.L. Bekenev, O.Yu. Khyzhun, A.K. Sinelnichenko, V.V. Atuchin, O.V. Parasyuk, O.M. Yurchenko, Yu. Bezsmolnyy, A.V. Kityk, J. Szkutnik, S. Calus. -CrystalgrowthandtheelectronicstructureofTl3PbCl5J. Phys. Chem. Sol. – 2011. – V. 72. – P. 705–713.
 13. Решетняк С.О. Поширення об’ємних спінових хвиль у неколінеарному антиферомагнетику типу CsCuCl3 з релаксацією та заломленням/ C.О. Решетняк, О.М. Юрченко - Наук. вісн. Волинськ. ун-ту, розділ 1. Фізика твердого тіла. 2011, №16. – ст. 8-14.
 14. Давидюк Г. Є. Особливості фотолюмінесценції монокристалів тетрарної сполуки AgGaGeS4/ Г.Є.Давидюк, Г. Л. Мирончук, О. В. Парасюк, О. М. Юрченко, С. П.Данильчук, І. А. Левчук - Волинський національний університет ім. Лесі Українки. Наук.вісник Волинськ. національного університету. - 2012. - № 3(228). Фізичні науки. - С. 31-39.
 15. Parasyuk O.V. Synthesis, structural, X-ray photoelectron spectroscopy (XPS) studies and IR induced anisotropy of Tl4HgI6 single crystals /O.V. Parasyuk, O.Y. Khyzhun, M. Piasecki, I.V. Kityk , G. Lakshminarayana, I. Luzhnyi, P.M. Fochuk, A.O. Fedorchuk, S.I. Levkovets, O.M. Yurchenko, L.V. Piskach // Materials Chemistry and Physics 187. – 2017. - pp.156-163.
 16. Антал И. Селективное экстракционно-фотометрическое определение нестероидных противовоспалительных препаратов / И. Антал, Ж. Кормош, И. Коцан, Н. Кормош, Т. Савчук, С. Корольчук, О. Юрченко, С. Голуб, С. Супрунович, Ю. Панченко, В. Ткач // Химико-фармацевт.журнал. Том 55, № 5, 2021. – С. 57-64.
 17. Караїм, О. А., Гулай, Л. Д., Юрченко, О. М., Бакараєв, О. А., Джам, О. А., Музиченко, О. С., & Лавринюк, З. В. (2021). Екологічна оцінка впливу на довкілля викидів забруднюючих речовин ДП «Колківське ЛГ»// Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Екологія». Випуск 24, 2021. - с. 66-78. https://doi.org/10.26565/1992-4259-2021-24-06.
 18. I.Antal, Zh. Kormosh, I. Kotsan, N. Kormosh, T. Savchuk, S. Korolchuk, O. Yurchenko, S. Golub, S. Suprunovich, Yu. Panchenko & V. Tkach. // Pharm. Chem. J. - 2021. – V. 55, № 5. – P. 516-523;DOI 10.1007/s11094-021-02450-9.
 19. Holovatsky V., Chubrei M. and Yurchenko O. 2021. Impurity photoionization cross-section and intersubband optical absorption coefficient in multilayer spherical quantum dots. Physics and Chemistry of Solid State. 22, 4 (Nov. 2021), 630-637. DOI:https://doi.org/10.15330/pcss.22.4.630-637.
 20. Янчук О.М., Юрченко О.М., Кучерепа Н.В., Павленко Р.М. Петрусь І.І., Дудчак І.В. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу “Фізична хімія” для студентів хімічного факультету. Частина перша // Ред.-видавн. відділ “Вежа” Волинськ. держ. ун-ту ім. Лесі Українки. - Луцьк -2001.- 76 с.
 21. Янчук О.М., Юрченко О.М., Кучерепа Н.В., Павленко Р.М., Вакулович А.П., Дудчак І.В. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу “Фізична хімія” для студентів хімічного факультету. Частина друга.// Ред.-видавн. відділ “Вежа” Волинськ. держ. ун-ту ім. Лесі Українки. - Луцьк -2001.- 58 с.
 22. Янчук О. М., Юрченко О.М.,Вакулович А.П., Дудчак І.В. Тестові завдання з фізичної хімії для студентів фізичного та біологічного факультетів // Ред.-видавн. відділ “Вежа” Волинськ. держ. ун-ту ім. Лесі Українки. - Луцьк -2001.- 43 с.
 23. Янчук О.М., Марчук О.В., Дудчак І.В., Кучерепа Н.В., Мазурець І.І., Юрченко О.М. Лабораторний практикум із фізичної та колоїдної хімії. Навчальний посібник для студентів біологічного факультету. // Ред.-видавн. відділ “Вежа” Волинськ. держ. ун-ту ім. Лесі Українки. - Луцьк -2004.- 126 с.
 24. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з курсу «Прикладні комп’ютерні програми» для студентів напряму підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» / Лавринюк З. В., Юрченко О.М. // Луцьк : Вежа-Друк, 2016. – 22 с.
 25. Поверхневі явища та дисперсні системи. Методичні рекомендації до лабораторних робіт для студентів хімічного факультету за напрямом 6.051301 – хімічна технологія / Юрченко О.М., Кормош Ж.О. // Луцьк : Вежа-Друк, 2017. – 124 с.
 26. Хімічна метрологія, стандартизація та сертифікація: методичні рекомендації до лабораторних робіт для студентів хімічного факультету за напрямом 6.051301 – хімічна технологія / Юрченко О.М., Кормош Ж.О. // Луцьк : Вежа-Друк, 2017. – 76 с.
 27. Хімічна метрологія, стандартизація та сертифікація: методичні рекомендації до лабораторних робіт для студентів хімічного факультету за напрямом 6.040101 – хімія / Юрченко О.М., Кормош Ж.О. // Луцьк : Вежа-Друк, 2017. – 48 с.
 28. Основи матеріалознавства: методичні рекомендації до лабораторного практикуму./ Марчук О.В., Юрченко О.М. // Луцьк : Вежа-Друк, 2017. – 33 с.
 29. Колоїдна хімія: методичні рекомендації до лабораторних робіт для студентів хімічного факультету за напрямом 6.040101 – хімія / Юрченко О.М., Кормош Ж.О. // Луцьк : Вежа-Друк, 2017. – 96 с.
 30. Хімія поверхнево-активних речовин в харчовій та косметичній промисловості: методичні рекомендації до лабораторних робіт для студентів хімічного факультету за напрямом 6.051301 – хімічна технологія / Юрченко О.М., Кормош Ж.О. // Луцьк : Вежа-Друк, 2017. – 68 с.
 31. Основи матеріалознавства: методичні рекомендації до лабораторних робіт для студентів хімічного факультету спеціальностей 161 «Хімічні технології та інженерія» та 102 “Хімія”/ Юрченко О.М., Кормош Ж.О., Марчук О.В. // Луцьк : Вежа-Друк, 2017. – 40 с.
 32. Токсикологічна хімія харчових добавок та косметичних засобів: методичні рекомендації до лабораторних робіт для студентів хімічного факультету за напрямом 6.051301 – хімічна технологія / Юрченко О.М., Кормош Ж.О. // Луцьк : Вежа-Друк, 2017. – 28 с.
 33. Основи хімічної метрології та стандартизації. Методичні рекомендації до лабораторних робіт для студентів хімічного факультету / Укладачі: Юрченко О.М., Кормош Ж.О., Парасюк О.В. – Луцьк: Вежа-друк, 2018 – 60 с.
 34. Основи матеріалознавства. Частина 1. Властивості матеріалів та методи їх дослідження. Конспект лекцій для студентів хімічного факультету / Укладачі: Юрченко О.М., Кормош Ж.О., Парасюк О.В. – Луцьк: Вежа-друк, 2018 – 44 с.
 35. Основи матеріалознавства. Частина 2. Метали та сплави. Неметалеві матеріали. Конспект лекцій для студентів хімічного факультету / Укладачі: Юрченко О.М., Кормош Ж.О., Парасюк О.В. – Луцьк: Вежа-друк, 2018– 56 с.
 36. Юрченко О.М., Кормош Ж.О., Савчук Т.І., Корольчук С.І. Квантова хімія (будова речовини, хімічний зв’язок). Частина 1. Основи квантової хімії : конспект лекцій. - Луцьк : ПП “Іванюк В.П.”, 2020. -60 с.
 37. Юрченко О.М., Кормош Ж.О., Савчук Т.І., Корольчук С.І. Квантова хімія (будова речовини, хімічний зв’язок). Частина 2. Гідрогенподібний атом : конспект лекцій. - Луцьк : ПП “Іванюк В.П.”, 2020. -36 с.
 38. Юрченко О.М., Кормош Ж.О., Савчук Т.І., Корольчук С.І. Квантова хімія (будова речовини, хімічний зв’язок). Частина 3. Багатоелектронні системи : конспект лекцій. - Луцьк : ПП “Іванюк В.П.”, 2020. - 56 с.
 39. Юрченко О.М., Кормош Ж.О., Савчук Т.І., Корольчук С.І. Електронна спектроскопія : методичні рекомендації до вивчення теми. - Луцьк : ПП “Іванюк В.П.”, 2020. - 52 с.
 40. Юрченко О.М., Кормош Ж.О., Савчук Т.І., Корольчук С.І. Інфрачервона спектроскопія: методичні рекомендації до вивчення теми. - Луцьк : ПП “Іванюк В.П.”, 2021. - 80 с.
 41. Юрченко О.М., Кормош Ж.О., Савчук Т.І., Корольчук С.І. Спектроскопія ЯМР : методичні рекомендації до вивчення теми. - Луцьк : ПП “Іванюк В.П.”, 2021. - 104 с.
 42. Юрченко О.М., Кормош Ж.О., Савчук Т.І., Корольчук С.І. Основи хімічної метрології та стандартизації. Частина 1. Основи стандартизації : конспект лекцій. - Луцьк : ПП “Іванюк В.П.”, 2021. - 36 с.
 43. Юрченко О.М., Кормош Ж.О., Савчук Т.І., Корольчук С.І. Основи хімічної метрології та стандартизації. Частина 1. Основи сертифікаціїї : конспект лекцій. - Луцьк : ПП “Іванюк В.П.”, 2021. - 28 с.
 44. Юрченко О.М., Кормош Ж.О., Савчук Т.І., Корольчук С.І. Основи хімічної метрології та стандартизації. Частина 1. Основи хімічної метрології : конспект лекцій. - Луцьк : ПП “Іванюк В.П.”, 2021. - 52 с.
 45. Юрченко О.М., Кормош Ж.О., Савчук Т.І., Корольчук С.І. Основи хімічної метрології та стандартизації : методичні рекомендації до лабораторних робіт. - Луцьк : ПП “Іванюк В.П.”, 2021. - 32 с.
 46. Юрченко О.М., Кормош Ж.О., Савчук Т.І., Корольчук С.І. Основи хімічної метрології та стандартизації : задачі до лабораторних занять. - Луцьк : ПП “Іванюк В.П.”, 2021. - 52 с.
 47. Юрченко О.М., Кормош Ж.О., Савчук Т.І., Корольчук С.І. Основи хімічної метрології та стандартизації : методичні рекомендації до лабораторних робіт. - Луцьк : ПП “Іванюк В.П.”, 2021. - 40 с.
 48. Юрченко О.М., Кормош Ж.О., Савчук Т.І., Корольчук С.І. Колоїдна хімія. Частина 1 : Методичні рекомендації до лабораторних робіт. - Луцьк : ПП “Іванюк В.П.”, 2021. - 72 с.
 49. Юрченко О.М., Кормош Ж.О., Савчук Т.І., Корольчук С.І. Колоїдна хімія. Частина 1 : Методичні рекомендації до лабораторних робіт. - Луцьк : ПП “Іванюк В.П.”, 2021. - 64 с.
 50. Юрченко О.М., Кормош Ж.О., Савчук Т.І., Корольчук С.І. Колоїдна хімія. Завдання для контролю знань: методичні рекомендації. - Луцьк : ПП “Іванюк В.П.”, 2021. - 36 с.
 51. Пат. 115210, С30В 11/00. Спосіб отримання монокристалів Tl3PbBr2,5I2,5// Парасюк О.В., Юрченко О.М., Левковець С.І., Фочук П.М. (UA) - № u201610098; Заявл. 4.10.2016; Опубл. 10.04.2017; Бюл. №7, 2017 р.
 52. Пат. 115226, С30В 11/00. Спосіб отримання монокристалів Tl10Hg3Cl16// Парасюк О.В., Юрченко О.М., Левковець С.І., Фочук П.М. (UA) - № u201610320; Заявл. 10.10.2016; Опубл. 10.04.2017; Бюл. №7, 2017 р.
 53. Пат. 115603, С30В 11/00. Спосіб отримання монокристалів TlHgВr3 // Парасюк О.В., Юрченко О.М., Левковець С.І., Фочук П.М. (UA) - № u201610092; Заявл. 04.10.2016; Опубл. 25.04.2017; Бюл. №7, 2017 р.
 54. Пат. 116019, С30В 11/00. Спосіб отримання монокристалів ТlРbI3 // Фочук П.М., Парасюк О.В., Юрченко О.М., Левковець С.І., Федорчук А.О. (UA) - № u201609861; Заявл. 26.09.2016; Опубл. 10.05.2017; Бюл. №9, 2017 р.
 55. Пат. 116020, С30В 11/00. Спосіб отримання монокристалів Тl3РbВr5 // Фочук П.М., Парасюк О.В., Юрченко О.М., Левковець С.І., Федорчук А.О. (UA) - № u201609868; Заявл. 26.09.2016; Опубл. 10.05.2017; Бюл. №9, 2017 р.
 56. Пат. 116022, С30В 11/00. Спосіб отримання монокристалів Тl3РbЫ5 // Фочук П.М., Парасюк О.В., Юрченко О.М., Левковець С.І., Федорчук А.О. (UA) - № u201609905; Заявл. 26.09.2016; Опубл. 10.05.2017; Бюл. №9, 2017 р.
 57. Пат. 116036, С30В 11/00. Спосіб отримання монокристалів TlHgCl3 // Фочук П.М., Парасюк О.В., Юрченко О.М., Левковець С.І., Федорчук А.О. (UA) - № u201610097; Заявл. 4.10.2016; Опубл. 10.05.2017; Бюл. №9, 2017 р.
 58. Пат. 116899, С30В 11/00. Спосіб отримання монокристалів AgxGaxGe1-xSe2 (x=0.333; 0.250; 0.200; 0.167) // Горгут Г.П., Парасюк О.В., Юрченко О.М., Влох Р.О. (UA) - № u 201612729; Заявл. 13.12.2016; Опубл. 12.06.2017; Бюл. №11, 2017 р.
 59. Пат. 127739, С30В 11/00. Спосіб отримання монокристалів Pb2GеS4 // Парасюк О.В., Юрченко О.М., Когут Ю.М. (UA) - № u201800472; Заявл. 17.01.2018; Опубл. 27.08.2018; Бюл. №6, 2018 р.
 60. Пат. 127740, С30В 11/00. Спосіб отримання монокристалів PbGa2GeS6 // Парасюк О.В., Юрченко О.М., Когут Ю.М. (UA) - № u201800475; Заявл. 17.01.2018; Опубл. 27.08.2018; Бюл. №6, 2018 р.
 61. Пат. 143575, С30В 11/00. Спосіб отримання монокристалів AgGaGe3-xSixSe8 (x=0,15; 0,3; 0,6; 0,9)Юрченко О. М. , Піскач Л. В., Панкевич В. З., Мирончук Г. Л. (UA) - № u201910943; Заявл. 17.11.2019; Опубл. 10.08.2020; Бюл. №15, 2020 р.
 62. Пат. 145756, С30В 11/00. Спосіб отримання монокристалів Tl1-XIn1-XSnXSe2 (X=0,0.1, 0.2, 0.25) Юрченко О. М. , Піскач Л. В., Панкевич В. З., Цісар О.В. - № u201910933; Заявл. 6.11.2019; Опубл. 6.01.2021; Бюл. №1, 2021 р.
 63. Пат. 145757, С30В 11/00. Спосіб отримання монокристалів PbGa2GeSe6Юрченко О. М. , Піскач Л. В., Когут Ю.М., Цісар О.В. - № u201910934; Заявл. 6.11.2019; Опубл. 6.01.2021; Бюл. №1, 2021 р.
 64. Пат. № 147877 МПК51 C30B 11/00. Спосіб отримання монокристалів TlInSnS4 // Юрченко О.М., Піскач Л.В., Цісар О.В, Кормош Ж.О., Мацьків О.О., Решетняк С.О., Головацький В.А. – u 202100706; – заявл. 17.02.2021. опубл. 16.06.2021, Бюл. № 24. https://base.uipv.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=276626&chapter=description
 65. Пат. № 147879 МПК51 C30B 11/00. Спосіб отримання монокристалів TlInGe2Se6 // Юрченко О.М., Піскач Л.В., Цісар О.В, Кормош Ж.О., Мацьків О.О., Решетняк С.О., Головацький В.А. – u 202100731; – заявл. 18.02.2021. опубл. 16.06.2021, Бюл. № 24. https://base.uipv.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=276628&chapter=description
 66. Пат. № 147880; МПК51 C30B 11/00. Спосіб отримання монокристалів Tl4HgI6 // Юрченко О.М., Піскач Л.В., Панкевич В.З., Левковець С.І., Кормош Ж.О., Мацьків О.О. – u 202100740, – заявл. 18.02.2021. опубл. 16.06.2021, Бюл. № 24. https://base.uipv.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=276629&chapter=description
 67. Пат. u 202100745 МПК51 C30B 11/00. Спосіб отримання монокристалів AgGaGe3-xSnxSe8 (x=0,1, 0,15, 0,2, 0,3) // Юрченко О.М., Лавринюк З.В., Панкевич В.З., Піскач Л.В., Кормош Ж.О., Мацьків О.О. – № 147882; – заявл. 19.02.2021. опубл. 16.06.2021, Бюл. № 24. https://base.uipv.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=276631&chapter=description
 68. Пат. №147884, МПК51 G 01 N 27/333. Спосіб визначення 3,6-дихлор-2-метоксибензойної кислоти/ Кормош Ж.О., Кормош Н.М, Юрченко О.М., Корольчук С.І., Савчук Т.І., Горбатюк Н.М., Бохан Ю.В. – u202100751; – заявл. 19.02.2021. опубл. 16.06.2021, Бюл. № 24. https://base.uipv.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=276633&chapter=description
 69. Пат. №147885, МПК51 G 01 N 27/79, G 01 N 31/16, G 01 J 1/00. Спосіб фотометричного визначення Ru (VI) / Корольчук С.І., Кормош Ж.О., Кормош Н.М, Юрченко О.М., Савчук Т.І., Горбатюк Н.М., Бохан Ю.В. – u202100753; – заявл. 19.02.2021. опубл. 16.06.2021, Бюл. № 24/2021. https://base.uipv.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=276634&chapter=description
 70. Пат. №147886, МПК51 G 01 N 33/15. Спосіб визначення лорноксикаму / Кормош Ж.О., Кормош У.А., Юрченко О.М. – u202100772; – заявл. 19.02.2021. опубл. 16.06.2021, Бюл. № 24/2021. https://base.uipv.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=276635
 71. Пат. №147887, МПК51 C07D 311/88, C07D 335/12, C07D 335/10, C07D 335/14. Спосіб одержання сульфосаліцилгідразонів на основі спіроциклічного гідразопохідного родаміну С / Супрунович С.В., Кормош Ж.О., Юрченко О.М., Боркова С.Г., Корольчук С.І., Савчук Т.І. – u202100775; – заявл. 19.02.2021. опубл. 16.06.2021, Бюл. № 24/2021. https://base.uipv.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=276636

ДИСЦИПЛІНИ, ЩО ВИКЛАДАЄ

 • Квантова хімія
 • Основи матеріалознавства
 • Інженерна графіка
 • Фізичні методи дослідження речовин
 • Основи хімічної метрології та стандартизації
 • Колоїдна хімія
 • Токсикологічна хімія харчових добавок та косметичних засобів

КОНТАКТИ

yurchenko.oksana@vnu.edu.ua