Яцюк Світлана Миколаївна

Матеріал з wiki.vnu.edu.ua
Перейти до: навігація, пошук

Науковий ступінь

кандидат педагогічних наук

Вчене звання, посада

декан факультету інформаційних технологій і математики Cхідноєвропейського національного університету імені Лесі Українки

Scholar Google

Google

Біографічна довідка

Народилась 15.07.1971 у м. Луцьку. У 1988 році закінчила середню школу. Закінчила Луцький педагогічний інститут імені Лесі Українки у 1993 році. З 1992 по 2002 року працювала вчителем математики та інформатики у загальноосвітній школі № 8 м. Луцька. З 2002 по 2006 року працювала старшим викладачем, завідувачем кафедри біомедичних апаратів та систем Луцького біотехнічного інституту Міжнародного науково-технічного університету. В 2006 році захистила кандидатську дисертацію й одержала вчену ступінь кандидата педагогічних наук в області теорії навчання. З 2007 по 2010 року працювала старшим викладачем кафедри вищої математики та інформатики Волинського національного університету імені Лесі Українки. З 2010 року доцент тієї ж кафедри. З квітня 2020 року - декан факультету інформаційних технологій і математики.

Коло наукових інтересів

Автор більше 30 наукових статей. Публікації стосуються проблем дослідження методики викладання інформатики та математики та розробки веб-контентів навчальних систем, проектування та захисту веб-додатків.

Викладання навчальних дисциплін

 • Web-технології розробки навчальних систем
 • Пошукова оптимізація та Веб-аналітика
 • Безпека Web-ресурсів та додатків

Перелік навчально-методичних, наукових праць

 • Можливості інтелектуальної навчальної системи з дисципліни «Інформатика» для студентів економічного напрямку/ Яцюк С. М., Музичук Ю. В. //Тези доповідей . Математика. Інформаційні технології. Освіта. – Луцьк:п.-п. Іванюк, 2015. – С. 65.
 • Методика навчання інформаційних систем та технологій студентів-менеджерів / С. М. Яцюк, І. О. Микитюк, Л. П. Музика // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія №2. Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання: Зб. наук. праць / Редрада. – К.: НПУ імені М. П. Драгоманова, 2015. – № 17 (24). С. 74–77.
 • Методика навчання інформаційних систем та технологій студентів-менеджерів/Яцюк С. М., Микитюк І. О.// Науковий журнал ЛНТУ. Комп’ютерно- інтегровані технології: освіта, наука, виробництво. – Луцьк: ЛНТУ, 2015. – № 16(23). С.73.
 • Елементи комп’ютерної графіки у візуалізації результатів моделювання фізичних явищ і процесів / Муляр В. П., Яцюк С. М. // Науковий журнал ЛНТУ. Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво. – Луцьк: ЛНТУ, 2016. – № 23. ст.80.
 • Методологія використання макросів в базах даних Access»/ Яцюк С. М., Микитюк І. О., Музичук Ю. В. //Тези доповідей . Математика. Інформаційні технології. Освіта. Луцьк:п.-п. Іванюк, 2016. – С. 176.
 • Методика використання макросів в базах даних Access / Яцюк С. М., Муляр В. П. // Науковий журнал ЛНТУ. Комп’ютерно- інтегровані технології: освіта, наука, виробництво. – Луцьк: ЛНТУ, 2016. – № 22. С.79.
 • Концепція створення Веб-контенту різними засобами в процесі викладання курсу «Веб-дизайн та HTML-програмування»/ Яцюк С. М. //Збірник статей . Математика. Інформаційні технології. Освіта. Луцьк:п.-п. Іванюк, 2017. – С. 127.
 • Особливості створення Web-додатків з використанням фреймворків / Яцюк С. М., Яцюк А. В. //Тези доповідей . Математика. Інформаційні технології. Освіта. Луцьк:п.-п. Іванюк, 2018. – С. 122.
 • Методологія використання макросів в базах даних Access»/ Яцюк С. М., Микитюк І. О., Музичук Ю. В. //Збірник статей . Математика. Інформаційні технології. Освіта. Луцьк:п.-п. Іванюк, 2018. – С. 160.
 • Використання фреймворків для розробки Web-додатків мовою PHP/ Яцюк С. М.// Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво науковий журнал, №30-31 – Луцьк.: ЛНТУ, 2018. – С. 156-160.
 • Сучасні інформаційні технології в професійній діяльності. / федонюк А. А., Муляр В. П., Яцюк .С. М. // Методичні рекомендації для магістрів для магістрів денної та заочної форми навчання: Луцьк: ПП Іванюк В.П, 2018. – 24 с.
 • Інформаційне забезпечення транспортно-логістичних систем / С. М. Яцюк, А. В. Яцюк, А. А. Федонюк // Науковий журнал ЛНТУ. Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво. – Луцьк: ЛНТУ, 2019. – № 35. С.117-124.
 • Дослідження штучного інтелекту на прикладі програми Excel / С. М. Яцюк, А. В. Яцюк //Науковий журнал ЛНТУ. Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво. – Луцьк: ЛНТУ, 2019. – № 35. С.211-217.
 • Вибір оптимальної системи управління контентом для розробки Web-сайтів/ »/ Яцюк С. М., Микитюк І. О. // Збірник статей . Математика. Інформаційні технології. Освіта. Луцьк:п.-п. Іванюк, 2020. – С. 102.
 • Захист інформації стенографічним способом мовою Python засобами графічної бібліотеки Pillow/Головін М. Б., Головіна Н. А., Яцюк С. М., Сачук Ю. В.// Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво. – Луцьк: ЛНТУ, 2020. – № 40. С.110-114.

Контакти

 • Адреса: 43025, м. Луцьк, вул. Потапова, 9, Корпус С, ауд. (С-16)
 • Телефон: +38(0332)244480
 • Електронна пошта: yatsyuk1971@ukr.net