Яцюк Світлана Миколаївна

Матеріал з wiki.vnu.edu.ua
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Яцюк.jpg

Декан факультету інформаційних технологій і математики Волинського національного університету імені Лесі Українки, кандидат педагогічних наук, доцент, фахівець із методики викладання інформатики та математики та розробки веб-контентів навчальних систем, проектування та захисту веб-додатків .

Контактна інформація:

43025, м. Луцьк, вул. Потапова, 9, Корпус С, каб. С-509

e-mail: yatsyuk.svitlana@vnu.edu.ua

Наукові профілі автора

Orcid [1]

Scopus Scopus Author ID

Google Scholar Google Scholar


ОСВІТА

 • 2005 р. – кандидат педагогічних наук, Волинський державний університет імені Лесі Українки (м.Луцьк).
 • 1993 р. - диплом спеціаліста, Луцький державний педагогічний інститут імені Лесі Українки (м. Луцьк).

ПРОФЕСІЙНІ ПРИЗНАЧЕННЯ

 • 2020 р. – дотепер декан факультету інформаційних технологій і математики
 • 2010 р. - 2020 р. доцент кафедри вищої математики та інформатики
 • 2007 р. - 2010 р. старший викладач кафедри вищої математики та інформатики
 • 2002-2006 - старший викладач, завідувач кафедри біомедичних апаратів та систем Луцького біотехнічного інституту Міжнародного науково-технічного університету.
 • 1991-2001 - вчитель математики та інформатики, заступник директора з виховної роботи ЗОШ № 8.

ПРОФЕСІЙНІ ВІДЗНАКИ, НАГОРОДИ, ЧЛЕНСТВО В ОРГАНІЗАЦІЯХ

НАУКОВІ ІНТЕРЕСИ

Публікації стосуються проблем дослідження методики викладання інформатики та математики та розробки веб-контентів навчальних систем, проектування та захисту веб-додатків.

ГРАНТОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

 • Проект "Україна - Норвегія"
 • "Перепідготовка і соціальна адаптація військовослужбовців та членів їх сімей в Україні", 2020-2021 рр. (курси "Комп'ютерна графіка", "Основи web-дизайну").

ВИБРАНІ ПРАЦІ

 • Яцюк С.М. Використання фреймворків для розробки Web-додатків на мові PHP. Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво. Луцьк: ЛНТУ, 2018. № 30-31. С.156-160.
 • Федонюк А.А., Муляр В.П., Яцюк С. М. Сучасні інформаційні технології в професійній діяльності: методичні рекомендації для магістрів денної та заочної форми навчання. Луцьк : ПП Іванюк, 2018. 24 с.
 • Яцюк С.М., Яцюк А.В., Федонюк А.А. Інформаційне забезпечення транспортно-логістичних систем. Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво. Луцьк: ЛНТУ, 2019. № 35. С.117-124.
 • Яцюк С.М., Яцюк А.В. Дослідження штучного інтелекту на прикладі програми Excel. Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво. Луцьк: ЛНТУ, 2019. № 35. С.211-217. (РІНЦ, Universal Impact Factor, Open Academic Journals Index).
 • Яцюк C., Глинчук Л., Кузьмич О., Багнюк Н., Чернящук Н. (2020). Аналіз вимог та методологія підбору тем для вивчення основ криптографічного захисту інформації. Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво. №41. С. 16-22. https://doi.org/10.36910/6775-2524-0560-2020-41-03
 • Яцюк C., Сачук Ю., Глинчук Л., Прус Р., & Гришанович Т. (2020). Дослідження роботи програмного забезпечення для захисту мереж. Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво. № 41. С.205-211. https://doi.org/10.36910/6775-2524-0560-2020-41-32
 • Yatsyuk S., Fedonuyk A., Yunchyk V., Cheprasova T., The Models of Data and Knowledge Representation in Educational System of Mathematical Training of IT-specialists (2020) IEEE 15th International Scientific and Technical Conference on Computer Sciences and Information Technologies, CSIT 2020 - Proceedings, 2020, 2. Р. 269–272, 9321899 (Scopus)
 • Yatsyuk S., Mykytyuk I., Fedonuyk A., Padalko A. Choice of Software for Geodesic Research (2020) IEEE 15th International Scientific and Technical Conference on Computer Sciences and Information Technologies, CSIT 2020 - Proceedings, 2020, 2. Р. 265–268, 9321876 (Scopus)
 • Яцюк С., Головін М., Головіна Н., Сачук Ю. Захист інформації стеганографічним способом мовою Python засобами графічної бібліотеки Pillow. Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво. №40. С. 110-115. https://doi.org/10.36910/6775-2524-0560-2020-40-17
 • Яцюк С.М., Хомяк М.Я., Юнчик В.Л., Чепрасова Т.І. Особливості навчання веб-технологій розробки навчальних систем майбутніх вчителів інформатики та методика створення на їх основі власних освітніх ресурсів. Молодь і ринок. № 7/193 (2021). С.118-122.
 • Яцюк С. М., Муляр В. П. Візуалізація даних в Google Sheets із використанням функції SPARKLINE. Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво. 2021. № 42. С.191-197.
 • Fedonuyk, A., Yunchyk, V., Mukutuyk, I., Duda, O., Yatsyuk, S. Application of the hierarchy analysis method for the choice of the computer mathematics system for the IT-sphere specialists preparation. Journal of Physics: Conference Series, 2021, 1840(1), 012065 (Scopus).
 • Яцюк С.М., Юнчик В.Л. Web-дизайн. Безпека Web-ресурсів та додатків: навчальний посібник. Луцьк, 2021. 316 с.
 • Yunchyk V., Fedonuyk A., Khomyak M., Yatsyuk S. Cognitive modeling of the learning process of training IT specialists (2021) CEUR Workshop Proceedings, Volume 2917, Pages 141–150, : 3 rd International Workshop on Modern Machine Learning Technologies and Data Science, MoMLeT+DS 2021 (Scopus).
 • Яцюк С.М., Хомяк М.Я., Юнчик В.Л., Чепрасова Т.І. Методика використання цифрових освітніх ресурсів у процесі підготовки майбутніх учителів інформатики. Професіоналізм педагога: теоретичні й методичні аспекти, 2021. №16. С.15-25.
 • Яцюк С. М., Муляр В. П., Собчук О.М., Микитюк І. О. Особливості підготовки учителів інформатики у Волинському національному університеті імені Лесі Українки в умовах створення і розвитку Нової української школи. Збірник наукових праць "Вісник післядипломної освіти", серія «Педагогічні науки». 2022. № 19(48) С. 125-138.
 • Яцюк С.М., Юнчик В. Л., Смолюк І. О., Собчук О. М. Академічна доброчесність в констекті освітнього компоненту «Вступ до фаху» для майбутніх вчителів інформатики. Фізика та освітні технології. Луцьк: Волинський національний університет імені Лесі Українки, 2022. № 1. С. 116-123. https://doi.org/10.32782/pet-2022-1-15

Викладання навчальних дисциплін :

 • Вступ до фаху.
 • Теоретичні та методологічні основи шкільного курсу інформатики.
 • Безпека веб-ресурсів та додатків.
 • Сучасні методики навчання.