Бойко Петро Костянтинович

Матеріал з wiki.vnu.edu.ua
Перейти до: навігація, пошук
Бойко.jpg

Науковий ступінь – доктор ветеринарних наук.

Вчене звання – професор.

Посада – професор кафедри кафедри гістології та медичної біології.

Наукові профілі автора:
ORCID
Scopus AutorID
ResearcherID
Google Scholar

ОСВІТА

2004 рік - доктор ветеринарних наук за спеціальністю "16.00.03 - ветеринарна мікробіологія, епізоотологія, інфекційні хвороби та імунологія", Національний університет біоресурсів і природо-користування (м. Київ).
1982 рік - кандидат ветеринарних наук за спеціальністю "16.00.03 - ветеринарна мікробіологія, епізоотологія, інфекційні хвороби та імунологія", Московська ветеринарна академія ім. К.І. Скрябіна (м. Москва).
1973 рік - диплом про вищу освіту з відзнакою за спеціальністю "Ветеринарія", Львівський зооветеринарний інститут (м. Львів).

ПРОФЕСІЙНІ ПРИЗНАЧЕННЯ

З вересня 2020 року - професор кафедри гістології та медичної біології Волинського національного університету імені Лесі Українки.
2016-2020 роки - професор кафедри фізіології людини і тварин.
2015-2016 роки - завідувач лабораторії Інституту ветеринарної медицини НААН.
2013-2015 роки - керівник відділу аутогенних вакцин у ТОВ «Біотестлаб» (м. Київ).
2011-2013 роки - завідувач радіологічним відділом Волинської регіональної державної лабораторії ветеринарної медицини.
1982-2011 роки - директор Волинської обласної науково-виробничої ветеринарної лабораторії і завідувача бактеріологічним відділом за сумісництвом.
1975-1982 роки - директор Іваничівської районної ветеринарної лабораторії з одночасним виконанням обов’язків завідувача бактеріологічним відділом лабораторії.
1974-1975 роки - науковий співробітник у лабораторії біологічно активних речовин Інституту фізіології і біохімії с.г. тварин (м. Львів).

НАВЧАЛЬНІ КУРСИ

 • Мікробіологія
 • Вірусологія
 • Ґрунтова мікробіологія
 • Діагностика інфекційних хвороб
 • Молекулярно-генетичні методи діагностики інфекційних хвороб людини
 • Мікробіологія з основами вірусології
 • Мікробіологія з основами імунології
 • Класичні методи виділення та ідентифікації вірусних хвороб людини
 • Епідеміологічні аспекти мікробного паразитизму

ПРОФЕСІЙНІ ВІДЗНАКИ, НАГОРОДИ, ЧЛЕНСТВО В ОРГАНІЗАЦІЯХ

Нагороди:

 • 2020 рік - грамота Верховної ради України "За заслуги перед Українським народом" [1].
 • 2019 рік - Золотий нагрудний знак Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки .
 • 2009 рік - медаль «За заслуги у розвитку ветеринарної медицини України», 3-я ст.

Членство в наукових товариствах

 • Всеукраїнське Товариство епізоотологів України
 • Всеукраїнське товариство патологів ветеринарної медицини України
 • Асоціація спеціалістів ветеринарної медицини України

НАУКОВІ ІНТЕРЕСИ

 • Вплив ґрунтової мікробіоти на природну родючість ґрунтів
 • Діагностика бактеріозів, мікозів та вірозів сільськогосподарських культур
 • Імунофлуоресцентна індикація та ідентифікація збудників інфекційних хвороб тварин і людини
 • Діагностика та специфічна профілактика сальмонельозів людини і тварин
 • Діагностика та профілактика туберкульозу та мікобактеріозів людини і тварин
 • Лабораторна діагностика та специфічна профілактика маститів та ендометритів у корів за допомогою аутогенних вакцин
 • Вивчення екології патогенних клостридій та розробка засобів експрес-діагностики та специфічної профілактики клостридіозів тварин

ГРАНТОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

 • Учасник Національної програми «Профілактика маститів та ендометритів корів з допомогою аутогенних вакцин».

ВИБРАНІ ПРАЦІ

 • Публікації у наукових виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus або Web of Science
 1. The effects of mospilan and aktara insecticides in the feed on egg production and meat quality of laying hens / Dukhnytskyi V., Bazaka G., Sokolyuk V., Boiko P., Ligomina I. // J. World Poult. Res. – Vol. 9. ‒ № 4. – 2019. – Р. 233–239.
 2. Analysis of spatial and temporal dynamics of epizootic process of blackleg in Ukraine / P. K. Boiko, V. M. Sokolyuk, O. P. Boiko, V. I. Koziy, A. М. Fedorchenko // Ukrainian Journal of Ecology. – 2020. – Vol. 10. – Is. 2. – Р. 205–215.
 3. The acute toxicity assesment of Mospilan RP and Actara 25 WG for White Mice / V. Dukhnytskyi, G. Bazaka, V. Sokolyuk, P. Boiko and I. Ligomina // J. World Poult. Res. 2020. – 10(2). – Р. 332-339.
 • Публікації у виданнях України, що входять до переліку фахових видань МОН України
 1. Особливості інфекційного та епізоотичного процесу за мікобактеріозу великої рогатої худоби, спричиненого атиповими кислотостійкими мікобактеріями / П. К. Бойко, О. П. Бойко, С.А. Ничик, Ю.М. Мандигра, В.М. Шевчук // Ветеринарна біотехнологія. – 2020. – Вип. 37. – С. 12-21.
 2. Формування інфікованості великої рогатої худоби атиповими мікобактеріями в окремо взятому стаді / Бойко ПК, О. П. Бойко, С.А. Ничик, В.А. Ситнік, В.М. Мазур // Ветеринарна біотехнологія. – 2020. – Вип. 36. – С. 9-21.
 3. Іноваційний вітчизняний продукт «ЕМКАРВАК» – вакцина проти емфізематозного карбункулу на ринку ветеринарних імунобіологічних засобів / П.К. Бойко, В.О. Бусол, Л.І. Акименко, О.П. Бойко, О.Ю. Ассорі // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини і біотехнологій імені С. З. Ґжицького. – 2019. – Т.21. – № 96. – С. 19–27.
 4. Вплив прямих сонячних променів за різної експозиції на чисельність видового складу бактеріального препарату «Azoter SC, внесеного у ґрунт / М. І. Зінчук, П. К. Бойко, С. В. Дяків, Л. Г. Аджиєва // Агрохімія і ґрунтознавство. – 2019. – 88. – С. 89–94.
 5. Порівняльна характеристика напруженості епізоотичної та епідемічної ситуації щодо сальмонельозу на території Львівської області / О.П. Бойко, П.К.Бойко, Р.В. Волошин, Б.М. Куртяк, Т.О. Пундяк, М.С. Романович, Г.В. Собко // Ветеринарна біотехнологія. Бюлетень – 2018. – Вип. 30. – С. 51– 60.
 6. Пастерельоз кролів та його профілактика / Б.М. Куртяк, П.К. Бойко, М.С. Романович, Т.О. Пундяк, Л.В. Романович, Г.В. // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини і біотехнологій імені С. З. Ґжицького. – 2018. – Т. 20. – № 83. – С. 325-329.
 7. Характеристика рівнів забруднення довгоіснуючими радіонуклідами 137Сs і 90Sr кормів, продуктів тваринництва і рослинництва на території Волинської області за період 1991–2016 рр. / П.К.Бойко, Б.М. Куртяк, М.І. Зінчук та ін. // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини і біотехнологій імені С. З. Ґжицького. – 2017. – Т.19. – № 78. – С. 13–17.
 8. Характеристика морфологічних ознак та фізіологічних властивостей штамів сальмонел, ізольованих від птиці і телят / [О. П. Бойко, О. М. Сень, П. К. Бойко, Б. М. Куртяк, Т. О. Пундяк, Г. В. Собко] // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини і біотехнологій імені С. З. Ґжицького. – 2017. – Т.19. – № 78. – С. 124–135.
 9. Вивчення морфологічних ознак і властивостей виділених культур Campylobacter spp. та еталонного штаму / Якубчак О.М., Лапа О.Ю., Бойко П.К. // Ветеринарна біотехнологія. Бюлетень – 2016. – Вип. 29. – С. 271– 277.
 10. Порівняльна характеристика морфологічних ознак, тинкторіальних і біохімічних властивостей музейних штамів та польових ізолятів пастерел / А.М. Паламарчук, П.К. Бойко // Ветеринарна біотехнологія. Бюлетень – 2016. – Вип. 29. – С. 55– 61.
 11. Бойко П.К. Профилактика пастереллеза кроликов / П.К. Бойко // Эффективное кролиководство и звероводство. – 2016. – 3. – С.16–17.
 12. Бойко П.К. Аналіз ветеринарних імунобіологічних засобів специфічної профілактики пастерельозу кролів / П.К. Бойко, А.М. Паламарчук // Ветеринарна медицина. – 2016. – № 102. – С. 260–262.
 13. Бойко П.К. Ранньовесняна профілактика ґрунтових інфекцій / П.К. Бойко, О.П. Бойко // Сучасна ветеринарна медицина. – 2015. – № 1. – С. 64–67.
 14. Бойко П.К. Особливості мікробного пейзажу за прихованої форми маститу у корів / П.К. Бойко, О.П. Бойко // Сучасна ветеринарна медицина. – 2014. – № 1. – С 64–67.
 15. Бойко П.К. Диплококова інфекція – факторна хвороба телят / П.К. Бойко, О.П. Бойко // Сучасна ветеринарна медицина. – 2014. – № 2. – С. 30–33.
 16. Бусол В.О. Экология и эволюция выживания возбудителя эмфизематозного карбункула / В.О. Бусол, П.К. Бойко // Сучасна ветеринарна медицина. – 2014. – № 4. – С.31–34.
 17. Бойко П.К. Сальмонельоз птиці: контроль епізоотичного процесу / П.К. Бойко, А.Ю. Собко, О.М. Сень // Сучасна ветеринарна медицина. – 2014. – № 5. – С.31–34.

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

 • м. Луцьк, вул. Ярощука, 30 (кабінет 209)
 • e-mail: Boyko.Petro@vnu.edu.ua