Кафедра гістології та медичної біології

Матеріал з wiki.vnu.edu.ua
Перейти до: навігація, пошук
Кафедра гістології та медичної біології
Завідувач кафедри Степанюк Ярослав Васильович
Ульянов Вадим Олексійович
Зінченко Марія Олександрівна під час лекції
Омельковець Ярослав Адамович
Дяків Світалана Вікторівна у лабораторії мікробіології
Бойко Петро Костянтинович під час лекції з мікробіології
Титюк Ольга Василівна
Лабораторна робота з "Гістології, цитології та ембріології"
Лекція з "Гістології, цитології та ембріології"під час дистанційної форми навчання
Підписання договору про співпрацю між ВНУ імені Лесі Українки та медичною лабораторією «ГЕМО МЕДИКА Луцьк»" (Ректор ВНУ імені Лесі Українки Цьось А. В., директор ТОВ "ГЕМО МЕДИКА Луцьк" Каліщук Р. В., завідувач кафедри гістології та медичної біології Степанюк Я. В., директор медичного інституту Поручинський А. І., проректор з науково-педагогiчної роботи та iнновацiй Ульянов В. О.)

Одна з кафедр медичного інституту Волинського національного університету імені Лесі Українки, яка утворилась внаслідок реорганізації медико-біологічного факультету 29 серпня 2020 року.

Склад кафедри

Завідувач кафедри - кандидат біологічних наук, доцент Степанюк Ярослав Васильович.

На кафедрі працюють:
професори

доценти

старші викладачі

асистент

старші лаборанти: Дяків Світлана Вікторівна, Титюк Ольга Василівна, Поручинський Богдан Андрійович.
аспірант: Панівська Ольга Віталіївна.

Членство у наукових товариствах

Викладачі кафедри є членами різних наукових організацій:

Викладачі є керівниками призерів Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів-членів Національного центру «Мала академія наук України» (Омельковець Ярослав Адамович: учні Семенова Соломія, Киричук Андрій)

Навчальні дисципліни, викладання яких забезпечує кафедра

Викладачі кафедри забезпечують викладання для студентів медичного інституту, факультету біології та лісового господарства та факультету хімії, екології та фармації за такими спеціальностями та освітніми програмами:

Навчальні дисципліни:

Лабораторії кафедри

На кафедрі діють дві навчально-наукові лаборатороії:

Семінари

На кафедрі проведять наукові онлайн-семінари:

В умовах змішаної форми навчання частина пар проводилась дистанційно, з використанням Moodle та Microsoft Teams. Частина лабораторних робіт проводилось очно. Корисним для викладачів в умовах дистанційного навчання був методичний семінар "Досвід використання платформи Moodle при викладанні курсу "Загальна цитологія та гістологія" [4], який провів доц. Омельковець Я. А..

Науково-дослідницька діяльність кафедри

Співпраця

З метою підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників, здійснення спільних наукових досліджень та якісної практичної підготовки студентів налагоджена співпраця між кафедрою та медичною лабораторією ТОВ «ГЕМО МЕДИКА Луцьк» (Договір про співпрацю)

Контакти

43025 м. Луцьк, вул. Потапова, 9 (навчальний корпус С), 7 поверх, ауд. 710-а