Войтюк Василь Петрович

Матеріал з wiki.vnu.edu.ua
Перейти до: навігація, пошук
Voytuk2.jpg

Науковий ступінь – кандидат сільськогосподарських наук.

Вчене звання – доцент.

Посада – доцент кафедри лісового і садово-паркового господарства.

Контактна інформація

 • м. Луцьк, вул. Потапова, 9, корпус С, 7 поверх (719).
 • e-mail: Voytyuk.Vasyl@vnu.edu.ua

Наукові профілі автора

Google Scholar

Біографія

Народився 27.04.1957 року в смт. Ратно Волинської області. В 1974 р. закінчив Торчинську середню школу. В 1979 р. закінчив лісогосподарський факультет Української сільськогосподарської академії м. Києва із здобуттям кваліфікації інженера лісового господарства зі спеціальності "Лісове господарство". Трудову діяльність розпочав майстром лісу в Ковельському лісництві Ковельського держлісгоспу в 1979 р. З 1980 р. на посаді інженера-селекціонера (згодом старшого інженера, молодшого наукового співробітника, наукового співробітника, старшого наукового співробітника) Волинського опорного пункту Карпатського філіалу Українського науково-дослідного інституту лісового господарства та агролісомеліорації (м. Івано-Франківськ). З 1984 р. працював завідувачем Волинського опорного пункту, який в 1993 р. підпорядковано Поліській лісовій науково-дослідній станції УкрНДІЛГА (м. Житомир). З 1999 р. працював старшим викладачем кафедри ботаніки і мікробіології біологічного факультету Волинського державного університету ім. Лесі Українки, а з 2001 р. − на посаді доцента. З 2001 по 2007 рр. – завідувач кафедри ботаніки і мікробіології. Вчене звання доцента кафедри ботаніки і мікробіології отримав у 2004 р. З 2007 по 2012 рр. працював доцентом кафедри ботаніки і садово-паркового господарства, а з 2012 р. доцент кафедри лісового та садово-паркового господарства. Член наукової ради Волинського обласного управління лісового та мисливського господарства (2017-2019 рр); член науково-технічної ради Черемського природного заповідника; член науково-технічної ради Ківерцівського національного природного парку «Цуманська пуща» (2017-2019 рр). Член президії Волинського відділення Українського товариства охорони природи. Учасник спільних українсько-німецьких проектів «Шацький національний природний парк» і «Ботанічний сад ВНУ «Волинь».

Навчальні курси

 • Дендрологія
 • Декоративна дендрологія
 • Лісознавство
 • Рекреаційне лісівництво
 • Лісопаркове господарство
 • Мікологія

Гранти, проекти, держтеми, госпдоговірні теми

 1. Приймав участь у розробці держбюджетної теми "Природа і екологія Західного Полісся" (2003 – 2005 рр.)
 2. Приймав участь у розробці держбюджетної теми «Рідкісні і зникаючі види флори Волинського Полісся та Волинського Лісостепу» (2008-2009 рр.)
 3. Приймав участь у розробці держбюджетної теми «Рослинний світ Волинської області» (2011-2013 рр.)
 4. Керівник госпдоговірної розробки «Сучасний стан біологічної стійкості лісових насаджень Черемського природного заповідника (2018 р.)
 5. Керівник госпдоговірної розробки «Лісівничо-селекціона оцінка сосни звичайної Черемського природного заповідника» (2019 р.)
 6. Учасник госпдоговірної розробки «Еколого-біологічні особливості сосни звичайної на болотах Черемського природного заповідника» (2020 р.)

Стажування

Кафедра ландшафтної архітектури, садово-паркового господарства та урбоекології Національного лісотехнічного університету України, м. Львів (2019 р.).

Методичні публікації

 1. Ковалевський С.Б. Дендрологія: Методичні рекомендації до лабораторних робіт для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня "Бакалавр» напряму підготовки 6.090103 «Лісове і садово-паркове господарство" / [С.Б.Ковалевський, В.П.Войтюк, О.В.Кичилюк, В.В.Андреєва]. – Луцьк: Друк ПП Іванюк В. П., 2013. – 20 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://esnuir.eenu.edu.ua/handle/123456789/2731
 2. Ковалевський С.Б. Декоративна дендрологія. Методичні рекомендації до лабораторних для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня „Бакалавр” напряму підготовки 6.090103 „Лісове і садово-паркове господарство” / [С.Б.Ковалевський, В.П.Войтюк, О.В.Кичилюк, Л.О.Коцун, І.І.Кузьмішина, В.В.Андреєва]. – Луцьк: Друк ПП Іванюк В. П., 2013. – 36 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://esnuir.eenu.edu.ua/handle/123456789/2543
 3. Лісопаркове господарство: методичні рекомендації до лабораторних робіт для студентів освітнього ступеня „Магістр” спеціальності 206 „Садово-паркове господарство” / [В.П. Войтюк, Т.П. Бортнік, В.В. Андреєва,  О.В. Кичилюк, А.І. Гетьманчук] – Луцьк, 2016.– 52 с.
 4. Регулювання продуктивності лісів : методичні рекомендації до практичних та розрахункової робіт / О. В. Кичилюк, А. І. Гетьманчук, В. П. Войтюк, В. В. Андреєва, М. Й. Шевчук. – Луцьк : ПП Іванюк В.П., 2018. – 48 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://esnuir.eenu.edu.ua/handle/123456789/14909
 5. Лісознавство : методичні рекомендації до практичних робіт / А. О. Бондар, В. В. Левченко, С. Є. Сендонін, В. П. Войтюк, О. В. Кичилюк, А. І. Гетьманчук, В. В. Андреєва. – Луцьк, 2019.– 68 с.
 6. Рекреаційне лісівництво : методичні рекомендації до практичних робіт / А. О. Бондар, В. В. Левченко, С. Є. Сендонін, В. П. Войтюк, О. В. Кичилюк, А. І. Гетьманчук, В. В. Андреєва. – Луцьк, 2019.– 51 с.

Основні наукові публікації, монографії

 1. Шацький національний природний парк: фотоальбом / уклад. Ф. В. Зузук, В. П. Войтюк, І. І. Кузьмішина, Л. О. Коцун, О. П. Зінченко, К. Б. Сухомлін, В. І. Матейчик; відп. Ред. Ф. В. Зузук. – Луцьк: Східноєвроп. Нац. Ун-т ім. Лесі Українки, 2013. – 400 с.; іл.
 2. Кузьмішина І.І. Поширення раритетних видів родини Betulaceae S.F.GRAY у Волинській області (Україна) / І.І.Кузьмішина, Л.О.Коцун, В.П.Войтюк, Т.П.Лісовська, О.Р.Баранський // Флорологія та фітосозологія. – Т. 3–4. – Київ: Фітон, 2014. – С. 43–47.
 3. Кичилюк О.В. Природне лісорозведення у Волинському Поліссі / О.В. Кичилюк, В.П. Войтюк, В.В. Андреєва // Науковий вісник НЛТУ України. Збірник науково-технічних праць. – Львів: РВВ НЛТУ України. – 2014. –Вип.24.8. ¬– С.62-67.
 4. State of forest genetic resources in Ukraine (Стан лісових генетичних ресурсів в Україні) : звіт / [С. А. Лось, Л. І. Терещенко, Ю. І. # Гайда, В. П. Войтюк та ін.] – Х. : ПЛАНЕТА-ПРІНТ, 2014. – 138 с.
 5. Кичилюк О. В. Суцільні санітарно-оздоровчі заходи на території природно-заповідного фонду ДП «Цуманське лісове господарство» / О.В. Кичилюк, В.П. Войтюк, А.І. Гетьманчук, В.В. Андреєва // Лісівництво і агролісомеліорація. – Харків : УкрНДІЛГА, 2014. – Вип. 125. – С. 11–18.
 6. Кичилюк О. В. Лісівничі санітарно-оздоровчі заходи на території національного природного парку «Цуманська пуща» / О. В. Кичилюк, В. П. Войтюк, А. І. Гетьманчук, В. В. Андреєва // // Природа Західного Полісся та прилеглих територій : зб. наук. пр. / За заг. ред. Ф. В. Зузука. – Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2015. – № 12. – С. 117–122.
 7. Войтюк В. Лісівничо-селекційна оцінка насаджень сосни звичайної Національного природного парку «Прип’ять-Стохід» / В. Войтюк, В. Андреєва, О. Кичилюк, А. Гетьманчук // Науковий вісник ВНУ ім. Лесі Українки. Біологічні науки. – Луцьк: Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2015. – № 2. – С. 5-11.
 8. Генетичні ресурси лісів в Україні / [С.А. Лось, В.Г. Григор’єва, Л.О. Торосова, В.П. Войтюк та ін.] // Посібник українського хлібороба: наук. практ. зб. – 2015. – Т.1. – С. 373–385.
 9. Гетьманчук А. І. Постійна лісонасінна база державного підприємства «Цуманське лісове господарство» Волинської області / А. І. Гетьманчук, О. В. Кичилюк, В. П. Войтюк // Науковий вісник НУБіП України. Серія «Лісівництво та декоративне садівництво» : зб. наук. пр. – К., 2015. – Вип. 229. – С. 78–90.
 10. Бородавка В. О. Патологічні процеси у всихаючих соснових насадженнях Волинського Полісся / В. О. Бородавка, А. І. Гетьманчук, О. В. Кичилюк, В. П. Войтюк // Науковий вісник НУБіП України. Серія «Лісівництво та декоративне садівництво» : зб. Наук. Пр. – К., 2016. – Вип. 238. – С. 102–118.
 11. Гетьманчук А. І. Регіональні зміни клімату як причина гострих всихань сосняків Волинського Полісся / А. І. Гетьманчук, О. В. Кичилюк, В. П. Войтюк, В. О. Бородавка // Науковий вісник НЛТУ України : зб. наук.-техн. пр. – Львів: РВВ НЛТУ України. – 2017. – Вип. 27(1). – С. 120–124.
 12. Бородавка В. Новий патогенний комплекс соснових лісів Волинського Полісся / Бородавка В., Гетьманчук А., Бортнік Т., Кичилюк О., Войтюк В. // Науковий вісник СНУ ім. Лесі Українки. Біологічні науки. – Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2017. – № 7 (356). – С. 23–31.
 13. Андреєва В. В. Лісівничо-селекційна оцінка насаджень сосни Черемського природного заповідника / В. В. Андреєва, В. П. Войтюк, О. В. Кичилюк, А. І. Гетьманчук, А. М. Терещук // Природа Західного Полісся та прилеглих територій : зб. наук. пр. / за заг. ред. Ф. В. Зузука. Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2019. № 16.– С. 176–184.
 14. Кичилюк О. В. Сучасний стан природного поновлення насаджень сосни звичайної та берези повислої Черемського природного заповідника / О. В. Кичилюк, В. П. Войтюк, В. В. Андреєва, А. І. Гетьманчук, В. В. Деркач // Природа Західного Полісся та прилеглих територій : зб. наук. пр. / за заг. ред. Ф. В. Зузука. Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2019. № 16.– С. 184– 191.
 15. Коцун Л.О. Перспективи для надання природоохоронного статусу ділянкам лісових насаджень за участі вікових дерев Quercus robur L. на території державного підприємства «Володимир-Волинське лісомисливське господарство» (Волинська область, Україна) / Л.О. Коцун, І.І Кузьмішина., В.П. Войтюк, Б.Б. Коцун // Біологія та валеологія, 2019. – Вип. 21. – С. 55–63.
 16. Vasyl Voitiuk, Valentyna Andreieva, Oleksandr Kychyliuk, Anatolii Hetmanchuk, Marcin Klisz, Vasyl Mohytych Application of growth traits and qualitative indices for selection of Scots pine (Pinus sylvestris L.) elite trees. A case study from Volyn region, western Ukraine // Folia Forestalia Polonica, Series A – Forestry, 2020, Vol. 62 (3), 199–209.

Нагороди, відзнаки

 1. Подяка директора Волинського обласного еколого-натуралістичного центру (2008 р.).
 2. Подяка начальника управління освіти і науки Волинської облдержадміністрації (2009 р.).
 3. Грамота начальника управління освіти і науки Волинської облдержадміністрації (2009 р.).
 4. Почесна грамота начальника управління освіти і науки Волинської облдержадміністрації та головм обкому профспілки (2009 р.).
 5. Подяка директора національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді (2009 р.).
 6. Подяка директора національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді (2010 р.).
 7. Грамота директора національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді (2012 р.).
 8. Почесна грамота голови президії Всеукраїнської ради Українського товариства охорони природи (2012 р.).
 9. Грамота ректорату, профспілкового комітету ВНУ імені Лесі Українки (2012 р.).
 10. Грамота начальника управління освіти і науки Волинської облдержадміністрації (2012 р.).
 11. Грамота ректорату, профспілкового комітету СНУ імені Лесі Українки (2017 р.).

Членство в наукових товариствах

Член Українського товариства генетиків і селекціонерів імені М. І. Вавилова [1]

Член президії Волинського відділення Українського товариства охорони природи [2]

Наукові гуртки, проблемні групи

Проблемна група з селекції та інтродукції деревних порід