Лісового і садово-паркового господарства

Матеріал з wiki.vnu.edu.ua
Перейти до: навігація, пошук

Про кафедру

Кичилюк О.В.

Кафедра лісового та садово-паркового господарства була утворена у 2012 р. в результаті реорганізації кафедри ботаніки і садово-паркового господарства, що функціонувала на біологічному факультеті 18 років. У 2012-2013 рр. кафедру очолював кандидат сільськогосподарських наук, доцент Олександр Володимирович Кичилюк, а з 2013 по 2017 рр. – доктор сільськогосподарських наук, професор Михайло Йосипович Шевчук. З лютого 2018 р. кафедру знову очолює О.В. Кичилюк. Загальна чисельність штатних викладачів кафедри – 8 осіб, з них докторів наук, професорів – 1, кандидатів наук, доцентів – 7. Базова освіта всіх викладачів відповідає дисциплінам, які ними читаються. На кафедрі ретельно здійснюється підбір кадрів. Так, протягом останніх 5 років склад кафедри поповнився 2 кандидатами наук відповідних спеціальностей: Ю. Л. Рибак (захистила дисертацію кандидата сільськогосподарських наук зі спеціальності 06.03.03 – лісознавство і лісівництво у 2013 р.) та М. О. Шепелюк (захистила дисертацію кандидата сільськогосподарських наук зі спеціальності 06.03.01. – лісові культури та фітомеліорація у 2017 р.). Якісний показник професорсько-викладацького складу становить 100 %. Кафедра є випусковою для двох спеціальностей – 205 Лісове господарство та 206 Садово-паркове господарство за першим (бакалаврським) та другим (магістерським) освітніми рівнями з обох спеціальностей.

Лабораторії кафедри

Склад кафедри

Основні напрямки наукових досліджень

 • Селекція і насінництво лісових деревних порід у Західному Поліссі.
 • Морфо-фізіологічні особливості сосни звичайної Західного Полісся.
 • Селекція та інтродукція деревних рослин.
 • Вегетативне розмноження декоративних рослин.
 • Лісорозведення на території Волинської області з позиції екологічно орієнтованого лісівництва.
 • Озеленення населених місць, екологічні та біологічні особливості розвитку деревних рослин

Науковий осередок

Генетичні ресурси рослин Волині

Проблемні групи

Гранти, проекти, держтеми, госптеми

Основні госпдоговірні тематики кафедри:

 • Наукове обґрунтування доцільності використання природних ресурсів у межах території та об’єктів природно-заповідного фонду Шацького національного природного парку (2018 р.).
 • Наукове обґрунтування доцільності реконструкції об’єктів природно-заповідного фонду державного підприємства «Маневицьке лісове господарство» (2018 р.).
 • Сучасний стан біологічної стійкості лісових насаджень Черемського природного заповідника (2018 р.)
 • Наукове обґрунтування доцільності проведення санітарно-оздоровчих заходів у лісових насадженнях на території об’єктів природно-заповідного фонду державного підприємства «Волинський військовий лісгосп» (2019 р.).
 • Лісівничо-селекційна оцінка сосни звичайної Черемського природного заповідника (2019 р.)
 • Наукове обґрунтування доцільності проведення санітарно-оздоровчих заходів у лісових насадженнях на території об’єктів природно-заповідного фонду державного підприємства «Ковельське лісове господарство» (2020 р.).
 • Еколого-біологічні особливості сосни звичайної на болотах Черемського природного заповідника (2020 р.)

Програма розвитку кафедри лісового та садово-паркового господарства

Програма розвитку кафедри лісового та садово-паркового господарства

Вибіркові навчальні дисципліни кафедри

Бакалавр

Магістр

Популярізація науки, просвітницька та профорієнтаційна діяльність

Науково-популярне відео

Випускники кафедри

 • Неводнічик Тетяна - директор ДП "Волинський лісовий селекційно-насіннєвий центр"
 • Деркач Віталій - директор Черемського природного заповідника
 • Новосад Вікторія - головний спеціаліст відділу лісового господарства Волинського обласного управління лісового та мисливського господарства
 • Савчук Віктор - головний лісничий ДП "Ковельське лісове господарство"
 • Янішевський Андрій – інженер лісового господарства ДП «Лісомисливське господарство «Звірівське»
 • Остапчук Ірина – інженер побічного користування ДП «Маневицьке лісове господарство»
 • Шмигельська Ірина – інженер лісових культур ДП «Колківське лісове господарство»
 • Оніщук Іван – інженер лісового господарства ДП «Ратнівське лісомисливське господарство»
 • Терещук Анатолій – інженер охорони і захисту лісу Черемського природного заповідника