Голуб Валентина Олександрівна

Матеріал з wiki.vnu.edu.ua
Перейти до: навігація, пошук

Науковий ступінь: кандидат сільськогосподарських наук

Holubvo.jpg

Вчене звання: доцент

Посада: доцент кафедри ботаніки і методики викладання природничих наук.

Контактна інформація:

 • м. Луцьк, вул. Потапова, 9, корпус С, 7 поверх (717), тел.: (03322) 24 03 18
 • e-mail: Golub.Valentina@vnu.edu.ua

Наукові профілі автора

ORCID)

Google Scholar


Біографія:

Народилася 22 травня 1963 року. У 1980 році із золотою медаллю закінчила Берестечківську середню школу, у 1985 році із відзнакою завершила навчання у Львівському сільськогосподарському інституті за спеціальністю „Вчений агроном ”, Ленінський стипендіат. Із 1985 по 1991 рр. працювала молодшим, старшим науковим співробітником Рівненської державної сільськогосподарської дослідної станції, а в період з 1991 по 1997 роки - у Поліській філії Інституту ґрунтознавства і агрохімії імені О.Н. Соколовського на посадах: наукового співробітника, старшого наукового співробітника Волинського обласного радіоекологічного центру. У 1996 році після навчання в аспірантурі Українського інституту ґрунтознавства і агрохімії імені О.Н. Соколовського (м. Харків) захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 06.00.03 – ґрунтознавство та агрофізика, тема – „Протидефляційна стійкість дерново-підзолистих ґрунтів та агротехнічні заходи управління нею в радіаційно-забрудненій зоні Полісся Волинської області”. З 1997 року працює у Волинському національному університеті імені Лесі Українки на посадах доцента, куратора студентського наукового товариства, заступника декана з організаційно-виховної роботи. В 2002 році одержала звання доцента кафедри ботаніки і мікробіології. Була старшим науковим співробітником держбюджетних тем „Медико-біологічні аспекти показників здоров’я населення, потерпілого внаслідок аварії на ЧАЕС”(1997 – 1999 рр.), „Радіоекологічний моніторинг біогеоценозів Волинського Полісся” (2007 – 2009 рр.). Працювала в складі комісії Державної інспекції МОН щодо інспектування ВНЗ Волинської області, проводила експертну оцінку навчальних програм курсу „Екологія” (м. Київ, 2007). В березні 2015 року у Верховній Раді України була учасником парламентських слухань на тему: "Про зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС, об'єкт "Укриття" та перспективи розвитку зони відчуження". Керувала науковою роботою 2 аспірантів. У 2012 році аспірантка Волощинська С.С. успішно захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.16 – екологія. У 2008 році приймала участь у ліцензуванні нової спеціальності „Лісове і садово-паркове господарство”, впродовж наступних років працювала із матеріалами щодо акредитації ОПП Біологія, Середня освіта. Співпрацює з Малою Академією Наук України, Волинським інститутом післядипломної педагогічної освіти. Неодноразово була головою, членом журі ІІ етапу (обласного) Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт слухачів наукових товариств та філій Малої академії наук України. У Волинському відділені Малої академії наук України керувала науковою роботою секцій Екологія (1998-2001 рр.), Ботаніка (2016-2019 рр.), 3 учнів стали переможцями і призерами Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт МАН, з них Романенко Я. – отримала стипендію Президента України, 2018 р. Загальний стаж науково-педагогічної роботи – 35 років, з них 23 роки у Східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки. Науковий доробок становлять 154 наукові праці.
Із 2015 року – член спеціалізованої вченої ради К 47.104.05 по захисту кандидатських дисертацій за спеціальністю: 03.00.16 – екологія; 06.01.03 – агрунтознавство і агрофізика. (Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне)

Навчальні курси

 • Фізіологія та біохімія рослин
 • Фізіологія рослин
 • Радіоекологія фітоценозів
 • Генетичні основи селекції
 • Великий практикум з ботаніки

Гранти, проекти, держтеми, госпдоговірні теми

 1. Науковий співробітник держбюджетної теми „Медико-біологічні аспекти показників здоров’я населення, потерпілого внаслідок аварії на ЧАЕС”(1997 – 1999 рр.).
 2. Старший науковий співробітник держбюджетної теми „Радіоекологічний моніторинг біогеоценозів Волинського Полісся” (2007-2009 рр.), № держреєстрації 0107U000739

Стажування

 1. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, кафедра вірусології – з 16 січня 2012 р. по 16 лютого 2012 р.. Наказ № 42 – 32 від 25.01.2012 р.
 2. Короткострокове навчання: участь у роботі науково-практичного семінару «Інноваційні методики навчання з використанням компютерно-орієнтованого середовища». м. Луцьк, СНУ імені Лесі Українки, на базі кафедри вищої математики та інформатики та кафедрі прикладної математики та інформатики. Травень-червень 2016 р. Сертифікат № 177/16 Серія н/с
 3. Підвищення кваліфікації за категорією керівників гуртків позашкільних навчальних закладів у ВІППО. Березень-червень 2017 р. Свідоцтво АС 02139699/02300-17
 4. Науково-методичне стажування в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка Навчально-науковому центрі « Інститут біології та медицини». Кафедра біології рослин. Лютий-серпень 2017 р. Сертифікат №056/607 від 14 вересня 2017 року.
 5. Короткострокове навчання протягом участі у роботі науково-практичному семінарі «Використання інформаційних технологій при вивченні дисциплін природничо-математичного профілю». м. Луцьк, СНУ імені Лесі Українки, на базі кафедри вищої математики та інформатики та кафедрі прикладної математики та інформатики. Травень-червень 2019 р. Сертифікат № 429/19 серія н/с про підвищення кваліфікації (наказ № 14 К/А від 30.05.2019 р.).
 6. Короткострокове навчання протягом участі у роботі 7-ого конгресу радіобіологічного товариства України 7th Congress of Radiobiologial Society of Ukraine. Kyiv, Ukraine. Жовтень 2019 р.

Методичні публікації

 1. Класифікація вірусів людини і тварин./ Голуб В.О., Голуб С.М., Машевська А.С., Соколова О.С. Навчально-методичні рекомендації до вивчення курсу „Вірусологія” для студентів біологічного факультету. – Луцьк: Вежа-Друк, 2015. – 52 с. http://esnuir.eenu.edu.ua/handle/123456789/13947
 2. Мікробіологія. /Голуб С.М., Голуб В.О., Соколова О.С.–Навчально-методичні рекомендації до вивчення курсу „Мікробіологія” для студентів біологічного факультету. – Луцьк: Вежа-Друк, 2015. – 100 с.
 3. Грунтознавство з основами рослинництва./ Голуб С.М., Голуб В.О. – Навчально-методичні рекомендації до вивчення курсу „ Грунтознавство з основами рослинництва ” для студентів біологічного факультету. – Луцьк: Вежа-Друк, 2015. – 80 с.
 4. Лісова фітопатологія. Навчально-методичні рекомендації до вивчення курсу „ Лісова фітопатологія ” для студентів біологічного факультету. /Голуб С.М., Голуб В.О. – Луцьк: Вежа-Друк, 2016. – 104 с.
 5. Радіоекологія фітоценозів. /Голуб В.О., Голуб С.М. Навчально-методичні рекомендації до вивчення курсу „Радіоекологія фітоценозів” для студентів біологічного факультету. – Луцьк: Вежа-Друк, 2016. – 62 с.
 6. Урбоекологія та фітомеліорація./ Голуб С.М., Голуб В.О. – Методичні рекомендації для виконання лабораторно-практичних занять з курсу. - Луцьк: Вежа-Друк, 2017. – 51 с.
 7. Фізіологія та біохімія рослин. / Голуб В.О., Голуб С.М., Єрмейчук Т. М. – Лабораторний журнал до виконання робіт для студентів заочної форми спеціальностей "Біологія", "Лісове господарство", "Садово-паркове господарство" біологічного факультету - Луцьк : Вежа - Друк, 2017. – 21 с.
 8. Голуб С.М., Голуб В.О. Лісова радіоекологія: методичні рекомендації для виконання лабораторно-практичних занять з курсу. - Луцьк: Вежа-Друк, 2019. – 63 с.
 9. Піхало О.В., Гетьманчук А.І., Голуб С. М., Голуб В.О. Інженерне обладнання садово-паркових об’єктів: методичні вказівки до виконання лабораторних робіт. - Луцьк: Вежа-Друк, 2019. –56 с.
 10. Фізіологія та біохімія рослин: Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт для студентів денної та заочної форми спеціальності 091 «Біологія» біологічного факультету / Алла Степанівна Машевська, Тамара Музаффарівна Єрмейчук, Валентина Олександрівна Голуб. – Луцьк : Сіті-Друк, 2019. – 42 с.

Основні наукові публікації, монографії. атласи

 1. Волинська область. Моя мала Батьківщина. Географічний атлас. Волинська область. Моя мала Батьківщина / [Картографічне видання] : географ. атлас [Голуб С.М., Голуб В.О., Мельнійчук М.М., Білецька М.Г.]. – К.: Мапа, 2009. – 20 с. : іл.–(Моя мала Батьківщина). ISBN 966-7620-82-4 : 6.00
 2. Голуб В.О. Волощинська С.С., Голуб С.М. Оцінка техногенного забруднення урбоекосистем Волинського Полісся – Монографія.–Луцьк.: Волиньполіграф, 2016. – 202 с. ISBN 978-617-7129-48-5.
 3. Голуб С.М., Голуб В.О. Оцінка забруднення атмосферного повітря урбанізованих територій міста Ковеля // Екологічні проблеми Волині: оцінка, перспективи, управління.– Колективна монографія / за наук. ред доц. Іванців В.В.– Луцьк: ІВВ Луцького національного технічного університету, 2017. – С.91-94. http://esnuir.eenu.edu.ua/handle/123456789/14710
 4. Голуб В.О., Голуб С.М. Аналіз забрудненості радіоактивним цезієм лікарської сировини по ДЛГ Маневицького району // Екологічні проблеми Волині: оцінка, перспективи, управління.–Колективна монографія / за наук. ред доц. Іванців В.В.– Луцьк: ІВВ Луцького національного технічного університету, 2017. – С. 94-97. http://esnuir.eenu.edu.ua/handle/123456789/14711
 5. Голуб В.О., Голуб, С.М. Еколого-фізіологічна та фітопатологічна оцінка рослинного покриву м. Ковель в умовах урбанізації // Науковий вісник СНУ імені Лесі Українки. Серія: Біологічні науки.– №7 (332).– 2016. – Луцьк: Вежа, 2016.– С. 17–23. http://esnuir.eenu.edu.ua/handle/123456789/10868
 6. Голуб В.О., Голуб С.М. Фітоценотична стійкість та фотосинтетична продуктивність агроценозів Triticosecale за різних систем удобрення // Науковий вісник СНУ імені Лесі Українки. Серія: Біологічні науки.– №8 (333).– 2017. – Луцьк: Вежа, 2017.– С. 117-123. http://esnuir.eenu.edu.ua/handle/123456789/13240
 7. Голуб С.М., Голуб В.О., Скуратівська О.В. Дослідження ресурсозберігаючих технологій при вирощуванні зернових культур в умовах Західного Полісся України // Науковий вісник СНУ імені Лесі Українки. Серія: Біологічні науки.– №8 (333).– 2017. – Луцьк: Вежа, 2017.– С. 146-153. http://esnuir.eenu.edu.ua/handle/123456789/13241
 8. Голуб В.О., Волощинська С.С., Голуб С.М. Адаптаційні зміни пігментного комплексу рослин приавтомагістральних смуг дороги М-07 Київ – Ковель – Ягодин за дії іонів важких металів. // Природа Західного Полісся та прилеглих територій: зб. наук. прю /за заг.ред. Ф.В. Зузука.Т.2. – Луцьк: СНУ імені Лесі Українки, 2017. - №14. – С. 50-56.
 9. Голуб Г.С., Голуб С.М., Голуб В.О. До питання методології радіоекологічного моніторингу забруднених територій Західного Полісся // Природа Західного Полісся та прилеглих територій: зб. наук. прю /за заг.ред. Ф.В. Зузука.Т.1. – Луцьк: СНУ імені Лесі Українки, 2017. - №14. – С. 159-162.
 10. Голуб С.М., Голуб В.О., Голуб Г.С. Екологічні наслідки радіоактивних випадінь ЧАЕС для лісових екосистем Волинського Полісся // Природа Західного Полісся та прилеглих територій: зб. наук. праць /за заг.ред. Ф.В. Зузука.– Луцьк: СНУ імені Лесі Українки, 2018. - №15 . – С. 144-147.
 11. Голуб В.О. Голуб С.М., Голуб Г.С. Біологізація землеробства як фактор підвищення родючості ґрунту та врожайності сільськогосподарських культур в умовах Західного Полісся України //Природа Західного Полісся та прилеглих територій: зб. наук. праць /за заг.ред. Ф.В. Зузука.– Луцьк: СНУ імені Лесі Українки, 2018. - №15 . – С. 151-156.
 12. Голуб С.М., Голуб В.О. Вплив позакореневого підживлення на продуктивність кукурудзи в умовах Західного Полісся / Агрохімія і грунтознавство. Міжвідомчий темат. наук. збірник. Спеціальний випуск. Книга 2. Меліорація, рекультивація, охорона грунтів, агрохімія, гумусовий стан, біологія грунтів, органічне землеробство. Харків: ПП «Стиль-Іздат», 2018. С. 147-149.
 13. Голуб В.О., Голуб С.М. Ефективність різних систем удобрення при вирощуванні озимого жита в умовах Полісся / Агрохімія і грунтознавство. Міжвідомчий темат. наук. збірник. Спеціальний випуск. Книга 2. Меліорація, рекультивація, охорона грунтів, агрохімія, гумусовий стан, біологія грунтів, органічне землеробство. Харків: ПП «Стиль-Іздат», 2018. С. 149 – 151. ISSN 0587-2596
 14. Волощинська С.С., Голуб В.О., Голуб С.М., Голуб Г.С. Еколого-геохімічні особливості вмісту важких металів у едафотопах урбоекосистеми міста Ковель Природа Західного Полісся та прилеглих територій: зб. наук. праць /за заг.ред. Ф.В. Зузука.– Луцьк: СНУ імені Лесі Українки, 2019. - №16 – С. 220-224.
 15. Голуб В.О., Волощинська С.С., Голуб С.М. Видоспецифічні особливості акумуляції важких металів рослинами приавтомагістральної смуги автодороги м-07 «Київ-Ковель-Ягодин» // Природа Західного Полісся та прилеглих територій: зб. наук. праць /за заг.ред. Ф.В. Зузука.– Луцьк: СНУ імені Лесі Українки, 2019. - №16 . – С. 197 – 201.
 16. Голуб С. Н. Изучение элементов технологии возделывания картофеля в зоне Полесья Украины / Голуб С.Н., Голуб В.А., Голуб Г.С. // Научно-практические аспекты инновационных технологий возделывания и переработки картофеля: материалы междунар. науч. практ. конф. (Рязань, 19 февраля 2015) / под ред. Д.В. Виноградова. – Рязань: ФГБОУ ВПО РГАТУ, 2015. – С. 55-62. http://esnuir.eenu.edu.ua/handle/123456789/14629
 17. Голуб С.Н. Голуб В.А. Голуб Г.С. Оценка современного радио-экологического и медико-биологического состояния населения Волынской области, потерпевшего в результате Чернобыльской катастрофы// Проблемы устойчивого развития регионов Республики Беларусь и сопредельных стран: сборник научных статей IV Международной научно-практической конференции; Могилев, МГУ имени А.А. Кулешова, 2 апреля 2015 г. – Могилев: МГУ имени А.А. Кулешова, 2015. – С. 247-250.
 18. Голуб В.А. Влияние ветровой эрозии на окружающую среду и человека в условиях радиоактивного загрязнения западного Полесья Украины/ В.А. Голуб, С.Н. Голуб, Г.С. Голуб // Анализ, прогноз и управление природными рисками в современном мире : материалы 9-й Международной научно-практической конференции «ГЕОРИСК–2015» : в 2 т. / отв. ред. В.И. Осипов. – Москва : РУДН, 2015. – С. 88-94. http://geoenv.ru/conferences/georisk-2015/georisk-2.pdf
 19. Голуб В.А. Радиоэкологическое и медико-биологическое состояние населения Волынской области, потерпевшего в результате Чернобыльской катастрофы/ В.А. Голуб, С.Н. Голуб, Г.С. Голуб «Современные проблемы радиационной медицины: от тео¬рии к практике» (г. Гомель, 21-22 апреля 2016 г.) Материалы Меж¬дународной научно-практической конференции.–Гомель, ГУ Республиканский научно-практический центр радиационной медицины и экологии че¬ловека». – Гомель: ГУ «РНПЦ РМиЭЧ», 2016. – С. 16-17. http://esnuir.eenu.edu.ua/handle/123456789/10090
 20. Голуб В.А. Дефляционные процессы в условиях радиационного загрязнения Западного Полесья Украины / В.А. Голуб, С.Н. Голуб, Г.С. Голуб // Международная научно-практическая конференция «Актуальные научно-технические и экологические проблемы сохранения среды обитания», сборник статей, 6–8 апреля 2016 года г. Брест.– С. 152-158. http://vig.bstu.by/files/proceedings_1.pdf
 21. Голуб В. А. Агрохимическая оценка радиоактивно загрязненных почв Западного Полесья Украины / В.А. Голуб, С.Н. Голуб, В.В. Иванцив // Актуальные проблемы экологии : сб. науч. ст. по материалам XI Междунар. науч.- практ. конф. (Гродно, 5 – 7 окт. 2016 г.) / ГрГУ им. Я. Купалы.– С. 236–238. https://elib.grsu.by/doc/18213
 22. Valentina GOLUB, Sergiy GOLUB, Gennadiy GOLUB Associated Evaluation of Rare Species of Plants of the Shatsk National Natural Park // The 4th International Symposium on EuroAsian Biodiversity (SEAB2018) which held July since 3 till 6, 2018 organized by the Institute of Cell Biology and Genetic Engineering (NASU) and Taras Shevchenko National University of Kyiv, UKRAINE. - KYIV – 2018. – Р. 332. http://icbge.org.ua/re/images/d/d1/2018_SEAB_eBook_Abstracts.pdf
 23. Голуб С. Н. Перспективы выращивания гибридов кукурузы в условиях Волынского Полесья. / С.Н. Голуб, В.А. Голуб, Г.С. Голуб / Прыроднае асяроддзе Палесся: асаблівасці і перспектывы развіцця : зб. навук. прац VIII Міжнароднай навуковай канферэнцыі «Прыроднае асяроддзе Палесся і навукова-практычныя аспекты рацыянальнага рэсурсакарыстання», Брэст, 12-14 верасня 2018 г. / Палескі аграрна-экалагічны інстытут НАН Беларусі ;рэдкал. М.В. Міхальчук (гал. рэд.) [і інш.]. – Брэст : Альтернатива, 2018. – Вып. 11. – С. 126 -128.
 24. Голуб С.Н., Голуб В.А. Эколого-биологические особенности видов рода Сatalpa Scop., интродуцированных в условиях Волынской области // XI Международная научно-практическая конференция «Устойчивое развитие: региональные аспекты» сб. науч. статей, 24-26 апреля 2019 года, Брест, Республика Беларусь. – С. 68-75. http://www.brsu.by/sites/default/files/geo/ustojchivoe_razvitie_2019_sbonik.pdf

Нагороди, відзнаки

 1. Відзначена Подякою Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді Міністерства освіти і науки України ( 2009 р.);
 2. нагороджена Почесною грамотою Волинської обласної державної адміністрації (2018 р.); грамотами Управління освіти і науки Волинської обдержадміністрації (1999, 2018, 2019 рр.);
 3. Подякою Луцького національного технічного університету (2018 р.); грамотою ректорату і профспілкового комітету Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки (2013 р.).
 4. Нагороджена Срібним нагрудним знаком СНУ імені Лесі Українки (реєстраційний № 171-3 від 29.04.2013 р.).

Членство в наукових товариствах

 • Голова Волинського відділення Українського радіобіологічного товариства.
 • Член Товариства ґрунтознавців і агрохіміків України.

Членство в спеціалізованих вчених радах


 • 2016-2018 рр. Член спеціалізованої вченої ради К 47.104.05 з наданням права прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю: 06.01.03 – агрунтознавство і агрофізика (Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне).
 • З 2019 року є членом спеціалізованої вченої ради К 47.104.05 з наданням права прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальностями: 03.00.16 – екологія 06.01.03 – агрогрунтознавство і агрофізика (Наказ МОН України від 07.11.2018 № 1218 «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 23 жовтня 2018 року) (Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне). (https://nuwm.edu.ua/naukova-dijaljnistj/aspiranturi-ta-doktoranturi/specializovani-vcheni-radi-po-zakhistu-disertacij/k-4710405

Наукові гуртки, проблемні групи