Ботаніки і методики викладання природничих наук

Матеріал з wiki.vnu.edu.ua
Перейти до: навігація, пошук
Кандидат біологічних наук, доцент Зінченко Марія Олександрівна

Зміст

Історична довідка

Кафедра ботаніки створена в 1993 році, а в 1998 році перейменована на кафедру ботаніки і мікробіології. У 2006 р. розпочато підготовку фахівців з напрямку «Лісове і садово-паркове господарство», і кафедра отримала назву ботаніки і садово-паркового господарства. Розвиток ботанічного і лісогосподарського напрямків призвів до реорганізації кафедри у 2012 р. та її поділу на дві - ботаніки і лісового та садово-паркового господарства. В 2018 р. кафедра перейменована на кафедру ботаніки і методики викладання природничих наук. При кафедрі в ранзі навчально-наукової лабораторії функціонує Гербарій Східноєвропейського національного університету із зареєстрованим міжнародним акронімом LUU, фонди якого документують склад флори Волинської області та інших регіонів України та прилеглих територій. Кафедра здійснює науково-методичну консультативну допомогу Ботанічному саду „Волинь” СНУ імені Лесі Українки та його підрозділу агробіостанції. Практична підготовка фахівців з ботаніки здійснюється на польових експедиційних практиках з виїздами в райони Волинської області і на Базу практики і відпочинку СНУ „Гарт” на озері Світязь, у Причорномор'я та в Українські Карпати. Студенти кафедри знайомляться з організацією ботанічних досліджень у Національному ботанічному саду ім. М.М. Гришка НАН України (м. Київ), Кременецькому ботанічному саду, Ботанічному саду Львівського національного університету ім. Івана Франка та в інших науково-освітніх установах України. Співробітники кафедри навчають слухачів Волинського відділення Малої академії наук, читають лекції вчителям-біологам в Волинському обласному інституті післядипломної освіти педагогічних кадрів з актуальних питань ботанічної науки та методики викладання біології в школі. Викладачі кафедри тісно співпрацюють з Волинським обласним еколого-натуралістичним центром, Шепетівським навчально-виховним комплексом № 1 у складі Загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів та Ліцея ім. Героя України М.Дзявульського у Хмельницькій області, Поліською дослідною станцією Національного наукового центру "Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського", Волинською регіональною державною лабораторією Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, Волинським державним лісогосподарським об’єднанням „Волиньліс”, Управлінням екології і природних ресурсів Волинської обласної держадміністрації, Українським науково-дослідним інститутом лісового господарства і агролісомеліорації імені Г. М. Висоцького, ботанічними садами світу.

Кафедру очолювали:

Склад кафедри

Матеріальне забезпечення освітньо-професійних програм

Матеріальне забезпечення освітньо-професійної програми Середня освіта. Біологія, природознавство, здоров'я людини

Концепція розвитку кафедри ботаніки і методики викладання природничих наук факультету біології та лісового господарства Волинського національного університету імені Лесі Українки

Розвиток кафедри здійснюється відповідно до сучасних умов та потреб регіону та суспільства загалом.

Метою концепції розвитку кафедри є:

 • визначення шляхів розвитку як провідного осередку підготовки фахівців природничого циклу у регіоні;
 • підвищення ролі кафедри у науково-педагогічній, практичній та суспільній сферах факультету та університету;
 • інтеграція освітньої та наукової діяльності кафедри з європейським науково-освітнім простором, яка передбачена Болонською декларацією.

Лабораторії кафедри

Ботанічний музей

У структурі кафедри діють: Навчальна лабораторія "Фізіології рослин", Навчальна лабораторія "Систематики вищих рослин", Навчально-наукова лабораторія "Технології навчання природничих наук", Гербарна лабораторія.
Працює Ботанічний музей.
Всі лабораторії оснащені сучасною комп'ютерною і мікроскопічною технікою, яка дозволяє на належному рівні проводити різноманітні дослідження за науковими тематиками кафедри.

Напрями наукових досліджень

Фіщук Оксана
Зінченко Марія Олександрівна під час стажування в Музеї природознавства Університету Осло

Наукова діяльність є однією з пріоритетних на кафедрі. Вона передбачає підготовку висококваліфікованих науково-педагогічних кадрів для активізації наукових досліджень як фундаментального, так і прикладного характеру.

Наукова тематика кафедри ботаніки і методики викладання природничих наук:

„РЕСУРСИ ФЛОРИ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ ТА ЇХ РАЦІОНАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ”

Напрямки наукової роботи:

 1. Організація провідної системи осьової частини квітки покритонасінних (проф. Волгін Сергій Олександрович).
 2. Порівняльна морфологія квітки представників родини Asparagaceae s.l. (ст. викл. Фіщук Оксана Сергіївна).
 3. Тема наукової діяльності гербарної лабораторії: „Інвентаризація природної та інтродукoваної флори Волині (ст. лаб. Антонюк Ю.М.).
 4. Рослинний світ Волинської області (доц. Коцун Лариса Олександрівна, доц. Кузьмішина Ірина Іванівна).
 5. Екологічний стан урбоекосистем та шляхи їх оптимізації (Голуб Валентина Олександрівна).
 6. Підготовка фахівців-біологів до педагогічної діяльності в умовах класичного університету; охорона рослинного світу Волині (доц. Іванців Оксана Ярославівна).
 7. Методики викладання біологічних дисциплін у загальноосвітній школі (ст. викл. Машевська Алла Степанівна).
 • В галузі дослідження ресурсів флори та їх раціонального використання здійснюється інвентаризація флори Волинської області, моніторинг фіторізноманіття об'єктів природно-заповідного фонду Волинської області та вдосконалення його структури.
 • Вивчаються антропогенні зміни флори та фітоценозів, урбанофлористика з метою біоіндикації міського середовища, стан популяцій рідкісних і зникаючих видів рослин.
 • Здійснюється радіоекологічний моніторинг радіоактивно забруднених територій Західного регіону України.
 • В галузі порівняльної морфології вивчається еволюція провідної системи та загальної організації квітки покритонасінних і порядку Asparagales s. l. зокрема.
 • Досліджується підготовка фахівців-біологів до педагогічної діяльності в умовах класичного університету; розкриття сутності процесу формування наукових понять у методиці навчання біології, розробляються інноваційні технології викладання біологічних дисциплін у вищій та методика викладання природничих дисциплін у середній школі.

Гранти, проекти, держтеми:

Cтуденти з Каунаса на міжнародній практиці у Шацькому національному парку
Міжнародна практика в університеті Вітовта Великого у Каунасі, на базі “Tamosava»

Держтеми:

 1. Держтема «Медико-біологічні аспекти показників здоров’я населення, потерпілого внаслідок аварії на ЧАЕС» (1997 – 1999 рр.).
 2. Держтема «Радіоекологічний моніторинг біогеоценозів Волинського Полісся» (2007-2009 рр.), № держреєстрації 0107U000739.
 3. Держтема «Професійна підготовка студентів» (2000 - 2003 рік).
 4. Держтема «Природа Західного Полісся (0113U002219)» (2013-2015 роки).
 5. Держтема «Рідкісні і зникаючі види флори Волинського Полісся та Волинського Лісостепу» (0108U000403) (2008-2009 рр.)
 6. Держтема «Рослинний світ Волинської області» (0111U002144) (2011-2013 рр.) Керівник НДР: Коцун Лариса Олександрівна
 7. «Порівняльна морфологія квітки та плоду AMARYLLIDACEAE J.ST.-HIL. у зв'язку з питаннями систематики» Державний реєстраційний номер: 0120U101743
 8. Технології підготовки студентів біологічних факультетів до педагогічної діяльності в процесі вивчення фахових дисциплін / Training technology for students-biologists for pedagogical activity in the process of professional discipline studying. Державний реєстраційний номер: 0120U104647.

Госпдоговірні теми:

 1. «Розробка наукового обґрунтування та експертного висновку щодо втрати природоохоронної цінності загальнозоологічного заказника «Локоття», який розташований на території Серхівської сільської ради Маневицького району Волинської області площею 144 га (16 вересня - 31 жовтня 2014 р.). Договір № 290У-04Ф. Виконавці: Коцун Л.О., Кузьмішина І.І.;
 2. «Створення природоохоронних територій в кварталі 52 виділи 1–62 Вовчецького лісництва, в кварталі 12 виділи 14–39 Черевахівського лісництва ДП «Маневицьке лісове господарство» Маневицького району Волинської області площею 169,1 га (16 вересня - 31 жовтня 2014 р.). Договір № 291У-04Ф. Виконавці: Коцун Л.О., Кузьмішина І.І.;
 3. «Наукове обґрунтування доцільності надання природоохоронного статусу ділянкам лісових насаджень за участі вікового дуба звичайного на території державних підприємств «Володимир-Волинське лісомисливське господарство» та «Волинський лісовий селекційно-насіннєвий центр». Договір № 257У-20-3ФУ-04Ф від 11 вересня 2018 року. Керівник : Коцун Л.О. Виконавці: Кузьмішина І.І.;
 4. «Адвентивні та інвазивні види рослин у флорі Черемського природного заповідника» Договір № 259У-20-3Ф від 27 червня 2018 року. Керівник: Волгін С.О. Виконавці: Коцун Л.О., Кузьмішина І.І.;
 5. «Розроблення (упорядкування) проекту створення парку-пам′ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення «Сидоруків парк» (2018 р.). Договір №41/389У-20-3Ф від 3 грудня 2018 р.). Керівник : Коцун Л.О. Виконавці: Кузьмішина І.І., Коцун Б.Б.;
 6. «Розроблення (упорядкування) проекту створення гідрологічного заказника місцевого значення «Перемильський». Договір 920У-20-03Ф від 04 листопада 2019 року). Керівник : Коцун Л.О. Виконавці: Кузьмішина І.І.;
 7. «Розроблення (упорядкування) проекту зміни меж ландшафтного заказника місцевого значення «Калинівські кринички». Договір №15 від 16 вересня 2019 року). Керівник : Коцун Л.О. Виконавці: Кузьмішина І.І.;
 8. Наукове обґрунтування необхідності створення ботанічного заказника місцевого значення «Фітеума» (2019 р.) (Договір № 16 від 16 вересня 2019 року). Керівник : Коцун Л.О. Виконавці: Кузьмішина І.І.;
 9. Створення екологічної стежки «Черемиське болото» у Черемському природному заповіднику. Договір № 502 У-20-3Ф. Керівник : Коцун Л.О. Виконавці: Кузьмішина І.І., Коцун Б.Б.

Членство у наукових товариствах

Сергій Олександрович Волгін. Відеоекскурсія: «Ботсад вільного університету Берліна»

Наукові школи та осередки

Життя людини не вічне, але наука й знання переступають пороги століть.І. Курчатов
Вагомою ознакою процесу розвитку науки в історичній ретроспективі, а також на сучасному етапі, є її колективний характер. Це позначається на неухильному зростанні ролі наукової спільноти, яка формує та розвиває наукове знання, сприяє його утвердженню в конкурентному середовищі, поширює та практично впроваджує отримані результати.
Однією з провідних форм організації наукової спільноти була і є наукова школа. Цей феномен справляє потужний вплив на розвиток знання. Адже саме наукові школи виступають осередками найбільшої концентрації творчої енергії, найактивнішого впливу на науковий прогрес.

Проблемні групи і наукові гуртки

Презентація «Мікроскопічне вивчення квітки»

Студентська науково-дослідна робота – це один з найважливіших засобів підвищення якості підготовки фахівців у вищій школі. Це комплекс заходів наукового, методичного та організаційного характеру, спрямований на залучення студентів до виконання наукових досліджень у відповідності до обраної спеціальності в рамках навчального процесу та поза ним.
Тому, велику увагу викладачі кафедри ботаніки і методики викладання природничих наук приділяють науковій роботі зі студентами.
До роботи у наукових та проблемних групах залучені студенти I-IV курсів, які виявили схильність до самостійної творчої науково-дослідної роботи з метою дослідження конкретної наукової проблеми.

Наукові роботи слухачів проблемних гуртків та груп

Наукові публікації здобувачів вищої освіти

Участь студентів у пленарному та секційних засіданнях Міжнародної науково-практичної конференції студентів і аспірантів «Молода наука Волині: пріоритети та перспективи досліджень»

Напрям підготовки фахівців. Дисципліни, викладання яких забезпечує кафедра

Майстер-клас: «Використання методу моделювання на уроках біології»
Участь у роботі круглого столу «Екологічні проблеми Волині», ЛНТУ 2019 р.
Виробнича практика у Волинській філії державної установи «Інститут охорони ґрунтів України»
Під час заняття з Фізіології рослин
Камеральна обробка матеріалів навчальної практики з ботаніки
Майстер-клас «Освітній десант». м.Тернопіль
Семінар: "Ефективний зворотній зв'язок"

Кафедра ботаніки і методики викладання природничих наук готує бакалаврів та магістрів біології осітніх програм "Біологія", "Середня освіта. Біологія, природознавство, здоров'я людини", "Середня освіта. Природничі науки".
Випускники кафедри (бакалаври та магістри ) можуть працювати в природоохоронних установах, на підприємствах біологічного та фармацевтичного профілів, в науково-дослідних інститутах біологічного напрямку; займатися викладацькою діяльністю в навчальних закладах.
Найбільш талановиті випускники мають змогу продовжити навчання в аспірантурі.

Бакалаври


 • Комплексний екзамен з природничих наук та методик їх навчання. Викладач – к.п.н., доц. Іванців О.Я. Програма

Магістри


Вибіркові навчальні дисципліни

Тренінг «Викладання інтегрованого курсу «Природничі науки»
Коцун Л.О. Заняття з ботаніки "Еволюція рослинного світу" обласної очно-дистанційної Природничої школи зі слухачам секції "Біологія"
 • Галузь знань 09. Біологія. Спеціальність 091 Біологія. ОПП Біологія. Освітньо-професійний рівень "Магістр"
 1. Лікарські рослини
 2. Фітопатологія
 • Галузь знань 01. Освіта/педагогіка. Спеціальність 014 «Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)». Освітньо-професійна програма «Середня освіта. Біологія, природознавство, здоров’я людини».
  Освітньо-професійний рівень "Магістр"
 1. Біологія рослин та методика її викладання в школі
 2. Флористика і гербарна справа
 3. Основи генної та клітинної інженерії
 4. Шкільне квітникарство та садівництво
 • Галузь знань 09. Спеціальність Біологія 091. ОПП Біологія. Освітньо-професійний рівень "Бакалавр"
 1. Флора і рослинність України та їх збереження.
 2. Географія рослин
 3. Фітоценологія
 4. Культурні рослини
 5. Радіоекологія фітоценозів
 6. Біоестетика озеленення приміщень.
 7. Карпологія..
 8. Генеративні органи і репродуктивна біологія рослин
 9. Охорона рослинного світу
 10. Антропогенні зміни флори та її охорона.
 11. Наукова робота та її елементи у навчальному процесі.
 • Галузь знань 09. Біологія. Спеціальність 091. Біологія. ОПП Лабораторна діагностика. Освітньо-професійний рівень "Бакалавр"
 1. Лікарські рослини.
 • Галузь знань 01. Освіта/педагогіка. 014. Середня освіта (Біологія та здоров’я людини). ОПП Середня освіта. Біологія, природознавство, здоров’я людини. Освітньо-професійний рівень "Бакалавр"
 1. Флора і рослинність України та їх збереження
 2. Фітоценологія та методика викладання фітоценозів у школі
 3. Культурні рослини.
 4. Радіоекологія фітоценозів.
 5. Карпологія
 6. Біоестетика озеленення приміщень
 7. Охорона рослинного світу та її вивчення в шкільному курсі біології.
 8. Антропогенні зміни флори та її охорона..
 9. Наукова робота та її елементи у навчальному процесі..
 • Галузь знань 01. Освіта/педагогіка. Спеціальність 014. Середня освіта (Природничі науки). ОПП Середня освіта. Природничі науки. Освітньо-професійний рівень "Бакалавр"
 1. Антропогенні зміни флори та її охорона
 2. Наукова робота та її елементи у навчальному процесі
 3. Флора і рослинність України та їх збереження
 4. Біоестетика озеленення приміщень
 5. Карпологія
 6. Охорона рослинного світу та її вивчення в шкільному курсі біології
 7. Фізична географія Волинської області/ Фізична географія України (географи)

Графіки

Графік консультацій викладачів кафедри ботаніки і методики викладання природничих наук

Графік проведення змістових модулів по кафедрі ботаніки і методики викладання природничих наук

Графік проведення відкритих занять викладачами кафедри ботаніки і методики викладання природничих наук

*Тематика курсових, випускних, магістерських робіт

Голуб В.О. Засідання спеціалізованої вченої ради К 47.104.05


Курсові роботи є початковим етапом у процесі професійної підготовки бакалаврів та/або магістрів.

Випускна кваліфікаційна робота є її кінцевим результатом, який дає можливість виявити рівень засвоєння студентом теоретичних знань, а також практичної підготовки, здатність до самостійної роботи за обраним науковим напрямком: вони повинні бути завершеними науковими роботами, характеризуватися елементами наукової новизни й актуальністю теми, мати практичне й теоретичне значення, містити сукупність результатів, положень, що пропонуються для публічного захисту.

Тематика студентських робіт охоплює широке коло наукових проблем, над якими працює кафедра.

ПОЛОЖЕННЯ про випускні кваліфікаційні роботи (проєкти)

План роботи кафедральних методичних та наукових семінарів

Науковий семінар: Акредитація освітніх програм. Сучасний стан, перспективи та досвід країн партнерів

Робота науково-методичних семінарів кафедри здійснюється відповідно до затвердженого плану.

На засіданнях науково-методичних семінарів розглядаються актуальні науково-методичні проблеми. Всі семінари мають інформативно-пізнавальний характер і спрямовані на підвищення інформованості викладачів кафедри про наукові здобутки і різних сферах, а також їх наукової активності.

План роботи кафедральних методичних та наукових семінарів на 2020-2021 навчальний рік

Практики

Закінчення літньої зоолого-ботанічної практики на біологічному факультеті

Практика студентів є невід'ємною складовою частиною процесу підготовки спеціалістів в вищих навчальних закладах і проводиться на оснащених відповідним чином базах навчальних закладів, а також на сучасних підприємствах і в організаціях різних галузей господарства, освіти, охорони здоров'я, культури, торгівлі і державного управління.
Метою практики є оволодіння студентами сучасними методами, формами організації та знаряддями праці в галузі їх майбутньої професії, формування у них, на базі одержаних у вищому навчальному закладі знань, професійних умінь і навичок для прийняття самостійних рішень під час конкретної роботи в реальних ринкових і виробничих умовах, виховання потреби систематично поновлювати свої знання та творчо їх застосовувати в практичній діяльності.

ПОЛОЖЕННЯ про проведення практики студентів Волинського національного університет імені Лесі Українки
ПОЛОЖЕННЯ про порядок рекомендації навчальних, виробничо-практичних, довідкових, картографічних видань, засобів навчання і навчального обладнання до використання у навчальному процесі
Методичні рекомендації щодо організації та проведення психолого-педагогічної практики

ДОГОВОРИ

Вивчення лісових, водних та прибережно-водних фітоценозів ШНПП

Підвищення кваліфікації викладачів кафедри ботаніки і методики викладання природничих наук

Справжній педагогічній творчості властиві риси дослідження, творчого узагальнення своєї праці.

В. Сухомлинський

Викладачі кафедри ботаніки і методики викладання природничих наук факультету біології та лісового господарства беруть активну участь у заходах для підвищення якості освітнього процесу, підвищення власного професійного рівня (стажування в наукових та педагогічних установах, наукові школи, форуми, вебінари, тренінги).

Науково-дослідницька діяльність викладачів кафедри ботаніки і методики викладання природничих наук

Обстеження в Губинському лісництві державного підприємства «Володимир-Волинське лісомисливське господарство» Волинської області

Педагогічна наука може розвиватися лише за умови збагачення її новими фактами, здобутими у процесі науково-дослідної роботи. Викладачі кафедри, щоб краще й глибше оволодіти своїм навчальним предметом, ознайомлюються з новою науковою літературою, стежить за розвитком цієї науки за кордоном, аналізують основну методичну літературу, уважно опрацьовують науково-методичні журнали зі свого предмета, вивчають досвід навчально-виховної роботи своїх колег за фахом, експериментально перевіряють доцільність запровадження у власну практику педагогічних новацій.

Наукова діяльність є однією з пріоритетних на кафедрі. Вона передбачає підготовку висококваліфікованих науково-педагогічних кадрів для активізації наукових досліджень як фундаментального, так і прикладного характеру. .

Ботанічний сад «Воли́нь» (Лу́цький ботані́чний сад)

Педагогічна та просвітницька діяльність викладачів кафедри ботаніки і методики викладання природничих наук

Кузьмішина І.І. під час роботи журі ІІ-ого етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни «БОТАНІКА»
Семінар "Особливості акредитації освітньо-професійних програм. Процедура акредитації"

Займаються науково-педагогічні працівники кафедри освітньою діяльністю і в учнівських колективах.


Навчально-методична робота кафедри ботаніки і методики викладання природничих наук

Тренінг " Я вчитель"

Навчально-методична робота кафедри спрямована на методичне забезпечення й удосконалення існуючих форм і видів занять зі студентами.
Серед основних напрямів такої роботи колективу кафедри можна визначити:

 • створення навчально-методичних комплексів з дисциплін у відповідності із сучасними вимогами до рівня підготовки фахівців;
 • організація системи підвищення педагогічної майстерності викладачів кафедри;
 • аналіз забезпеченості навчального процесу навчально-методичною літературою, формування поточних планів видання підручників, навчальних і методичних посібників;
 • вивчення, узагальнення й поширення позитивного досвіду навчально-методичної роботи, передових прийомів і методів проведення навчальних занять та організаційних форм навчання.

Викладачами кафедри широко використовуються активні форми та методи активізації навчального процесу з метою підвищення зацікавленості студентів в отриманні професійних знань та умінь, а також розвитку навичок наукового мислення. Зокрема, в навчальний процес було впроваджено розв’язання проблемних ситуацій, ділових ігор, кейс-методів та проведення тренінгів.

Організаційна та виховна робота

Важливе місце в діяльності викладачів кафедри належить організаційній роботі: організація педагогічних, виробничих, комплексних польових практик, підготовка матеріалів на засідання кафедри, ради факультету, ради вищого навчального закладу, робота з підготовки науково-методичних семінарів, організація екскурсій та ін.

Виховну діяльність викладачі кафедри здійснюють передусім у процесі навчання, використовуючи потенційні можливості навчальних дисциплін, а також під час спілкування у позалекційний час: під час співбесіди, кураторську роботу, керівника проблемних груп, роботу в гуртожитках, проведення вечорів, екскурсій та на власному прикладі.

Наукові пікніки, спортивно-оздоровчі заходи, «Ярмарка професій», участь загальноуніверситетьких акціях, урочистостях, конкурсах

Основні навчально-методичні та наукові праці викладачів

Найбільш вагомі результати наукових досліджень працівників кафедри оприлюднені в численних публікаціях, серед яких: підручники, навчальні посібники, монографії, опорні конспекти лекцій, довідники, словники, атласи, навчально-методичні рекомендації тощо.

У своїх працях викладачі кафедри висвітлюють питання біології, екології рослин, методики контролю стану навколишнього середовища, впливу екологічних факторів на здоров’я людини, ґрунтознавства, охорони навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів.

Чимало праць охоплюють проблеми сучасної природничої освіти: реалізації принципу наступності при викладанні природничих дисциплін у загальноосвітніх та вищих навчальних закладах України; формуванню природничої компетентності учнів початкової, основної, старшої профільної школи, а також дітей у закладах позашкільної і дошкільної освіти; підготовці майбутнього педагога до викладання природничих дисциплін в закладах освіти різного рівня акредитації.


ПОЛОЖЕННЯ про порядок рекомендації навчальних, виробничо-практичних, довідкових, картографічних видань, засобів навчання і навчального обладнання до використання у навчальному процесі Волинського національного університету імені Лесі Українки

ВИМОГИ до оформлення навчальних видань внутрішнього використання у Волинському національному університеті імені Лесі Українки

Навчальні посібники

Атласи, фотоальбом

Методичні рекомендації для студентів

Місце кафедри ботаніки і методики викладання природничих наук за підсумками рейтингового оцінювання в університеті

Веб-профіль випускника


Веб-профіль випускника 2021 року другого рівня вищої освіти за спеціальністю – 014 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) галузі знань – 01 Освіта /Педагогіка Кваліфікація: Викладач, вчитель біології та здоров’я людини

Новини і оголошення кафедри ботаніки і методики викладання природничих наук