Дмитроца Олена Романівна

Матеріал з wiki.vnu.edu.ua
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Dmytrotsa.png

Посада – доцент кафедри фізіології людини і тварин, заступник декана з навчальної роботи факультету біології та лісового господарства.

Науковий ступінь – кандидат біологічних наук.

Вчене звання – доцент.

Фахівець із фізіології людини і тварин (вікова фізіологія) та шкільної гігієни, гігієни та екології.

Контактна інформація:

 • м. Луцьк, вул. Потапова, 9, корпус С, 7 поверх (ауд. 707).
 • e-mail: Dmytroca.Olena@vnu.edu.ua
 • +38(050) 2218285

Наукові профілі автора

ORCID

Scopus Author ID

ResearcherID

Google Scholar

ОСВІТА

 • 2005 - Кандидат біологічних наук (Фізіологія людини і тварин), Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Львів
 • 1999 - диплом про вищу (Біологія), біологічний факультет, Волинський державний університет імені Лесі Українки, м. Луцьк.

ПРОФЕСІЙНІ ПРИЗНАЧЕННЯ:

 • З 2003 р. – старший викладач кафедри фізіології людини і тварин
 • З 2006 р. і до тепер –доцент кафедри фізіології людини і тварин.
 • З вересня 2006 року по теперішній – заступник декана з навчальної роботи,
 • 3 2009-2019 рр. – голова науково-методичної комісії факультету біології та лісового господарства.
 • З 2020 року - гарант освітньо-професійної програми "Середня освіта. Біологія, природознавство, здоров'я людини" спеціальності 014 Середня освіта (Біологія та здоров'я людини) галузі знань 01 Освіта/Педагогіка (ОР - бакалавр).

ПРОФЕСІЙНІ ВІДЗНАКИ, НАГОРОДИ, ЧЛЕНСТВО В ОРГАНІЗАЦІЯХ

Нагороди, відзнаки

 • Подяка МОН України (2017, 2018, 2022 рр.).
 • Грамота Управління освіти, науки та молоді Волинської обласної державної адміністрації (2019, 2022, 2023 рр.).
 • Диплом Волинської обласної державної адміністрації управління освіти, науки та молоді (2016 р.).
 • Подяка ректора СНУ імені Лесі Українки (2016 р.).
 • Подяка Обласної Ради (2011 рік).
 • Медаль М.П. Драгоманова (2015 рік).

Членство в наукових товариствах

НАУКОВІ ІНТЕРЕСИ

 • Вікова фізіологія ( вплив сучасних факторів середовища на здоров’я школярів )
 • Шкільна гігієна (наукове обгрунтування фізіолого-гігієнічних критеріїв формування здоров’яорієнтованої поведінки сучасних школярів)

ГРАНТОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Гранти, проекти, держтеми, госпдоговірні теми

 • З 2022 року – є науковим керівником дослідно-експериментальної роботи за темою «Впровадження здоров’язбережувальних технологій в освітній процес як умова формування культури здоров’я здобувачів освіти» на базі ДПТНЗ «Камінь-Каширське вище професійне училище» на 2022-2025 роки (наказ № 455 від 16.11.2021 р. Управління освіти і науки Волинської обласної державної адміністрації).
 • 2020 рік - є одним із авторів та розробників проекту «Якісно навчай та якісно навчайся», який поданий на конкурс для участі у програмі Вдосконалення викладання у вищій освіті в Україні, що реалізується Британською Радою
 • 2019 рік - Є одним із авторів та розробників проекту «Навчай та навчайся якісно» в рамках Стратегічного двоступеневого практикуму для університетів, організованого Школою підвищення кваліфікації Лейпцизького університету та ГО «Вище» за підтримки Міністерства закордонних справ Німеччини
 • 2016 рік - є одним з авторів та розробників проекту «Підвищення рівня здоров’я дітей шкільного віку сільської місцевості у Волинській області України та Брестської області Білорусі з урахуванням впливу шкідливих екологічних факторів» в рамках програми «Територіального співробітництва країн Східного партнерства (Білорусь-Україна)»
 • 2014-2016 роки - Була одним із виконавців наукового проекту «Психофізіологічні функції та інтегровані показники фізичного здоров’я людини в умовах сучасних екзогенних впливів різної природи та інтенсивності», який фінансувався Міністерством освіти і науки України (номер державної реєстрації: 0114U002418);

Отримані грантові кошти на навчання:

 • Навчання в Зимовій школі «Громадське здоров’я в Україні» (секція «Громадське здоров’я», 48 год.). Організатори: Міністерство охорони здоров’я України, Школа охорони здоров’я Національного університету «Києво-Могилянська академія», Україно-швейцарський проєкт «Розвиток медичної освіти», UNISEF. Період роботи школи: 18-22 березня 2019 року.
 • Навчання в Осінній школі з медичної освіти (19 CME кредитів). Організатори: Міністерство охорони здоров’я України, Буковинський державний медичний університет, Швейцарський інститут тропічного та громадського здоров’я, Україно-швейцарський проєкт «Розвиток медичної освіти», Світова федерація з медичної освіти. Період роботи школи: 7-9 жовтня 2019 р.
 • Україно-Швейцарський проєкт «Розвиток медичної освіти» (з 2019 року).
 • Навчання у ІІІ Зимової школи Української асоціації дослідників освіти «Європейські індикатори освітніх досліджень». Організатори: ГО Українська асоціація дослідників освіти (УАДО), Програма Erasmus+ Європейського Союзу. Період роботи школи: 27 січня – 01 лютого 2020 року.
 • Участь в Україно-британському форумі «Досконалість викладання і навчання у вищій освіті». Організатори Форуму: Higher Education Team, British Council Ukraine. Період проведення: 4 грудня 2020 р.
 • Навчання в онлайн-тренінгу «Викладацька майстерність в медичних ЗВО. Випуск перший. Зворотний зв'язок». Організатори: Україно-швейцарський проєкт «Розвиток медичної освіти» спільно з ГО «Інша освіта. Період онлайн-тренінгу: 6.05.-4.06. 2020 р.
 • Навчання в онлайн-куріс із фасилітаційних навичок «Групи рівних. заклади вищої медичної освіти». Організатори: Україно-швейцарський проєкт «Розвиток медичної освіти» спільно з ГО «Інша освіта». Період онлайн-тренінгу: 10.10.-10.12. 2020 р.
 • З 2021 року організатор нового формату безперервного професійного розвитку для освітян – «Групи рівних», що реалізується в рамках Україно-Швейцарського проєкту Розвиток медичної освіти".

ВИБРАНІ ПРАЦІ

Коржик О. В., Дмитроца О. Р., Моренко А. Г. Вікові та статеві особливості адаптаційно-резервних можливостей серцево-судинної системи школярів, які проживають у різних умовах екологічного впливу. Modern aspects of scientific research in the context of modernization of biological and natural science education : Scientific monograph. Riga, Latvia : «Baltija Publishing”, 2022. 288 p. С. 122 DOI https://doi.org/10.30525/978-9934-26-257-9-6

Дмитроца О. Р., Коржик О. В., Білецька О. А. Вікова фізіологія з основами гігієни: навч. посіб. для самостійної роботи студентів. Луцьк : Вежа-Друк, 2022. 1 електрон. опт. диск (CDROM). Об’єм даних 1,88 Мб. (протокол №8 від 13.03.2022 р.) (1,8 авторських аркушів) https://evnuir.vnu.edu.ua/retrieve/d6100b94-4c75-41a0-8c9f-85bd7f9ea142/%d0%94%d0%bc%d0%b8%d1%82%d1%80%d0%be%d1%86%d0%b0%2c%20%d0%9a%d0%be%d1%80%d0%b6%d0%b8%d0%ba%2c%20%d0%91%d1%96%d0%bb%d0%b5%d1%86%d1%8c%d0%ba%d0%b0%20%20%d0%92%d1%96%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%b0%20%d1%84%d1%96%d0%b7%d1%96%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3%d1%96%d1%8f%20%d0%b7%20%d0%be%d1%81%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bc%d0%b8%20%d0%b3%d1%96%d0%b3%d1%96%d1%94%d0%bd.pdf

Козачук Н. О., Качинська Т. В., Дмитроца О. Р., Білецька О. А. Фізіологія людини і тварин: сучасні методи діагностики : навч. посіб. Луцьк : Вежа-Друк, 2022. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). – Об’єм даних 3,79 Мб. (1,7 авторських аркушів). https://evnuir.vnu.edu.ua/bitstream/123456789/20772/1/fiziolohiia%20liudyny.pdf

(Рекомендовано до друку вченою радою Волинського національного університету імені Лесі Українки (протокол № 8 від 31 березня 2022 року)

Kozachuk N, Shvartz L, Zhuravlov O, Poruchynskyi A, Dmytrotsa O, Abramchuk O, Poruchynska Т, Zhuravlova O, and Hoshko L. Relationship Between The Rhythmic Activity Of The Cerebral Cortex And The Manifestation Of Impulsivity / Reflexivity. Research Journal of Pharmaceutical, Biological and Chemical Sciences. July–August, 2018. Research Journal of Pharmaceutical, Biological and Chemical Sciences, 9(4). Page No. 1349-1355 . Scopus

Alevtyna Morenko, Olena Morenko, Olena Dmytrotsa, Andriy Poruchynsky, Olha Korzhyk.. Changes in electroencephalogram (EEG) power during subdominant (left) hand finger movements in females with different alpha rhythm characteristics. Health Problems of Civilization, 2020; 14(1). Р. 63-69. Web of Science Core Collection

Morenko A, Morenko O, Dmytrotsa O, Poruchynskyi A, Korzhyk O. Event-related potentials during contralateral switching over motor programs in humans. Regulatory Mechanisms in Biosystems, 2020. 11(1). P. 110-115. Web of Science Core Collection

Olha Korzhyk, Olha Pavlovych, Olha Abramchuk, Tetyana Kachynska, Olena Dmytrotsa, Andriy Poruchynskiy, Alevtyna Morenko. Pecularities of brain processes during the stop and switch of motor programs among women // Biologija. 2018. Vol. 64. №3. Р. 217-227. Web of Science. Zoological recods

Korzhyk O. V., Pavlovych O. S., Dmytrotsa O. R. & Morenko A. H. (2018) Cortex electrical activity during switching of motor programs among men and women. Regulatory Mechanisms in Biosystems, 9(2). Р. 183-188. Web of Science

Дмитроца О.Р. Показники фізичного розвитку першокласників в умовах традиційної та нової української школи. Вісник Черкаського університету. Серія «Біологічні науки». 2020. № 1. 4. С. 33-41.

Дмитроца О.Р., Коржик О.В. Вплив системи дошкільної підготовки до навчання на адаптаційні можливості серцево-судинної системи першокласників. Acta Paedagogiсa Volynienses. Випуск 4, 2022. С. 68.

Dmytrotsa О., Yanko N., Shvayko S., Poruchynskiy А., Zhuravlov О. Indices of Oxygen Saturation in Urban and Rural Children. Biomed J Sci &Tech Res. 4(3) 2018. Р. 3961-3962. BJSTR. MS.ID.001061. DOI: 10.26717/ BJSTR.2018.04.001061. Index Copernicus.

Dmytrotsa O. The assessment of motor activity of the high school students during COVID-19 pandemic. Health security the cross-borde cooperayion area of the Poland-Belarus-Ukraine programme (19-21 may 2021, Lutsk). Р. 9