Дяків Світлана Вікторівна

Матеріал з wiki.vnu.edu.ua
Перейти до: навігація, пошук
Дяків.jpg

Науковий ступінь – кандидат біологічних наук.

Посада – старший викладач кафедри гістології та медичної біології (у декретній відпустці).

Наукові профілі автора:
ORCID

ОСВІТА

2019 рік - кандидат біологічних наук за спеціальністю "03.00.07 - мікробіологія", Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного (м. Київ).
2013 рік - диплом про вищу освіту з відзнакою за спеціальністю "Біологія", біологічний факультет, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки (м. Луцьк).

ПРОФЕСІЙНІ ПРИЗНАЧЕННЯ

З 2021 року - старший викладач кафедри гістології та медичної біології.
2019-2020 роки - старший лаборант кафедри фізіології людини і тварин СНУ імені Лесі Українки.
З 2016 року - провідний фахівець лабораторії мікробіологічних досліджень Волинської філії ДУ «Інститут охорони ґрунтів України».
2013-2016 роки - керівник гуртка «Фізіологія рослин» у Волинському обласному еколого-натуралістичному центрі та у лабораторії мікроклонального розмноження рослин.

НАВЧАЛЬНІ КУРСИ

  • Вірусологія
  • Мікробіологія
  • Мікробіологія, вірусологія та імунологія
  • Мікробіологія з основами імунології

ПРОФЕСІЙНІ ВІДЗНАКИ, НАГОРОДИ, ЧЛЕНСТВО В ОРГАНІЗАЦІЯХ

Нагороди:

  • Стипендіат Президента України і Верховної ради України

Членство в наукових товариствах Товариство мікробіологів України ім. С.М. Виноградського (з 2013 до 2016 року)

НАУКОВІ ІНТЕРЕСИ

  • Мікробні угруповання породних відвалів вугільних шахт
  • Мікробіота грунту і ризосфери
  • Мікроорганізми, що перетворюють сульфуровмісні сполуки
  • Мікроорганізми колообігу сполук N, P і K
  • Мікроорганізми колообігу сполук важких металів

ВИБРАНІ ПРАЦІ

  1. Kuzmishyna-Diakiv S., Hnatush S. Microbiota of the Coal Pits Waste Heaps. Saarbrücken: OmniScriptum GmbH & Co. KG, Lambert Academic Publishing; 2015. – 56 p.
  2. Кузьмішина С.В. Мікробіота породних відвалів вугільних шахт Червоноградського гірничопромислового району за внесення золи / С.В. Кузьмішина, С.О. Гнатуш, А.А. Галушка // Biosyst. Divers. – 2015. – Вип. 23, №1. – С. 33–38. Web of Science.
  3. Дяків С.В. Фізіолого-біохімічні властивості Desulfuromusa sp. СВ30, виділених із породних відвалів вугільних шахт / С.В. Дяків, С.О. Гнатуш, А.А. Галушка // Мікробіол. журн. – 2017. – Вип.79, № 5. – С. 80–90.
  4. Diakiv S.V. Sulfur reducing bacteria from coal pits waste heaps of Chervonograd mining region / S.V. Diakiv, S.O. Hnatush, O.M. Moroz, O.Ya. Prypin, O.R. Kulachkovskyi, V.Ye. Bodnaruk // Біологічні Студії. – 2016. – Вип.10, № 2. С. 63–76.
  5. Дяків С. Целюлазна активність породних відвалів вугільних шахт Червоноградського гірничопромислового району / С. Дяків, С. Гнатуш, Н. Менів // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. біол. – 2016. – Вип. 74. – С.150–160.
  6. Карпінець Л. Вміст загального нітрогену і важких металів у гаметофіті мохів та поверхневому шарі техногенного субстрату шахтних відвалів / Л. Карпінець, О. Лобачевська, В. Баранов, С. Дяків, С. Гнатуш // Біологічні Студії. – 2017. – Вип. 11, № 1. – С. 101–108.
  7. Дяків С.В. Cульфідогенна активність Desulfuromusa sp. СВ 30 за впливу сполук хрому, купруму і феруму / С.В. Дяків, С.О. Гнатуш, В.В. Бабенко, О.М. Мороз // Біологічні Студії. – 2017. – Вип. 11, № 2. – С. 53–66.
  8. Зінчук М.І. Вплив прямих сонячних променів за різної експозиції на чисельність видового складу бактеріального препарату „Azoter SC”, внесеного у ґрунт. / М.І. Зінчук, П.К. Бойко, С.В. Дяків, Л.Г. Аджиєва, Л. В. Комович, Л. С. Коробейко // Агрохімія і ґрунтознавство. – 2019. – 88. – С. 89–94.

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

  • м. Луцьк, вул. Ярощука, 30, корпус С (кабінет 214)
  • e-mail: Diakiv.Svitlana@vnu.edu.ua