Загальної педагогіки та дошкільної освіти.

Матеріал з wiki.vnu.edu.ua
Перейти до: навігація, пошук

Історична довідка

 До 2013 року кафедра педагогіки дошкільної та початкової освіти та кафедра педагогіки існували як самостійні підрозділи університету.
 Свої витоки кафедра педагогіки бере з часу заснування Луцького учительського інституту і на момент утворення об’єднувала викладачів педагогіки і психології. У повоєнний час, після відновлення роботи інституту, кафедру очолювали Ю. С. Ніколко та О. С. Татенко. У 1952 році, під час реорганізації учительського інституту в педагогічний, завідувачем кафедри був обраний доцент М. С. Дмитрієв.
 У 1979 р. наказом міністра освіти України кафедра була розділена на дві: кафедру педагогіки і кафедру психології. Тривалий час працювали на кафедрі: С. В. Ліпнер, О. Ф. Кочкіна, В. О. Нечипорук, О. М. Шпортенко, В. В. Струбицький, А.С. Нісімчук, Г. В. Балахнічова, Г. І. Кримська, В. М. Коваленко, К.О. Нісімчук.
 З 1993 р. кафедра педагогіки функціонувала як підрозділ Волинського державного університету імені Лесі Українки (тепер педагогічного інституту Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки), яка забезпечує навчально-виховну роботу зі студентами усіх спеціальностей, факультетів та інститутів. Тривалий час очолював її доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент АПН України А.С.Нісімчук .
 У квітні 2009 року кафедра педагогіки була перейменована у кафедру педагогіки вищої школи
 Історія кафедри педагогіки і методики початкового навчання починається з часу заснування факультету підготовки вчителів початкових класів у Луцькому педагогічному інституті - з 1959 року. У той час кафедру очолювала кандидат педагогічних наук, доцент А.К.Мудрик, потім - кандидат психологічних наук, доцент М.М.Шкоруп. 
 До 1988 року кафедрою керувала кандидат педагогічних наук, доцент Л.І.Олефіренко. Діяльність кафедри була спрямована на підготовку майбутніх учителів початкової школи. На початку 90-х років кафедру, якою на той час завідував кандидат педагогічних наук, доцент Ф.В.Старко, було поділено на два структурних підрозділи – кафедру педагогіки і методики початкового навчання (згодом назву було змінено на "Кафедру педагогіки і психології дошкільного і початкового навчання"), яку очолила кандидат педагогічних наук, доцент М.П.Семенюк, і кафедру природничо-математичних дисциплін початкового навчання, завідування якої продовжив кандидат педагогічних наук, доцент Ф.В. Старко. 
 У 1995 році кафедра педагогіки і психології дошкільного і початкового навчання, що налічувала 49 членів, у свою чергу, була поділена на кафедри дошкільної педагогіки і теорії та методики початкового навчання. У 1997 році кафедра дошкільної педагогіки отримала статус випускової, який забезпечував право на підготовку та випуск фахівців за спеціальністю "Дошкільне виховання" з додатковою спеціалізацією "Іноземна (англійська) мова". Крім того, викладачі кафедри здійснювали викладання навчальних дисциплін педагогічного циклу на інших спеціальностях педагогічного факультету. З вересня 2000 року до серпня 2003 року кафедрою завідувала кандидат педагогічних наук, доцент Т.М.Лагутіна, з вересня 2003 по серпень 2007 року – кандидат педагогічних наук, доцент В.Ф.Сергеєва Кафедрою теорії та методики початкового навчання з 2004 по 2007 р. керувала к.п.н., доцент (нині доктор педагогічних наук, професор) Р.М.Пріма. 
 З початку 2007-2008 навчального року було реорганізовано кафедри дошкільної педагогіки та теорії і методики початкової освіти у кафедру педагогіки дошкільної та початкової освіти, яку очолив доктор педагогічних наук, професор І.О.Смолюк. У 2013 році унаслідок об’єднання кафедри педагогіки дошкільної та початкової освіти і кафедри педагогіки вищої школи новостворена кафедра педагогіки отримала статус, який значно розширив коло та зміст її діяльності. Завідувачем кафедри було обрано доктора педагогічних наук, професора І.О.Смолюка. 
 У 2019 році внаслідок реорганізації кафедр факультету педагогічної освіти та соціальної роботи кафедру педагогіки було перейменовано у кафедру загальної педагогіки і дошкільної освіти. Кафедру очолив доктор педагогічних наук, професор Семенов Олександр Сергійович. ====

Склад кафедри

 1. Семенов Олександр Сергійович – завідувач кафедри, доктор педагогічних наук, професор;
 2. Алендарь Надія Іванівна – кандидат педагогічних наук, старший викладач;
 3. Антонюк Володимир Зіновійович – кандидат педагогічних наук, доцент;
 4. Бартків Оксана Степанівна – кандидат педагогічних наук, доцент;
 5. Дурманенко Оксана Леонідівна – кандидат педагогічних наук, доцент;
 6. Ємчик Олександра Григорівна – кандидат педагогічних наук, старший викладач;
 7. Заремба Людмила Василівна – кандидат педагогічних наук, доцент;
 8. Мельник Ірина Миколаївна – кандидат педагогічних наук, доцент;
 9. Остапйовський Ігор Євгенович – кандидат педагогічних наук, доцент;
 10. Семенова Наталія Іванівна – кандидат педагогічних наук, доцент;
 11. Смолюк Іван Олександрович – доктор педагогічних наук, професор;
 12. Смолюк Світлана Володимирівна – кандидат педагогічних наук, старший викладач;
 13. Фенко Марія Ярославівна – кандидат філологічних наук, доцент;
 14. Томашевська Ірина Петрівна – кандидат педагогічних наук, професор;
 15. Здіховський Андрій Миколайович – асистент;
 16. Удот Вікторія Федорівна – асистент;
 17. Богдан Інеса Олексіївна – старший лаборант.

Дисципліни, викладання яких забезпечує кафедра:

Алендарь Надія Іванівна

 1. Родинна педагогіка
 2. Здоров`язбережувальні технології у дошкільній освіті
 3. Професійна адаптація вихователя ЗДО
 4. Соціальне партнерство ЗДО
 5. Основи науково-педагогічних досліджень
 6. Методика фізичного виховання дітей дошкільного віку
 7. Адаптація дитини до умов ЗДО

Антонюк Володимир Зіновійович

 1. Проблеми наступності дошкільної та початкової освіти
 2. Нормативні засади організації дошкільної освіти
 3. Наступність у діяльності ЗДО та НУШ

Бартків Оксана Степанівна

 1. Педагогіка (Сучасні педагогічні технології)
 2. Педагогіка (Методика виховної роботи)
 3. Педагогіка
 4. Основи дошкільної дидактики

Ємчик Олександра Григорівна

 1. Інформаційні технології в дошкільній освіті
 2. Методика роботи вихователя різновікових груп
 3. Методика формування елементарних математичних уявлень
 4. Педагогічна творчість та самоменеджмент організатора дошкільної освіти
 5. Методика логіко-математичного розвитку

Дурманенко Оксана Леонідівна

 1. Розвиток і виховання дітей раннього віку
 2. Теорія та методика виховання і навчання обдарованих дітей
 3. Соціальна компетентність дітей дошкільного віку
 4. Моніторинг освітнього процесу ЗДО
 5. Оцінювання та забезпечення якості дошк.освіти

Заремба Людмила Василівна

 1. Дошкільна освіта у сучасних зарубіжних педагогічних концепціях
 2. БЖД у дошкільній освіті
 3. Розвиток вітчизняної теорії і практики дошкільного виховання
 4. Актуальні проблеми сучасної дошкільної освіти
 5. Сучасні зарубіжні педагогічні концепції
 6. Іноваційна діяльність ЗДО

Здіховський Андрій Миколайович

 1. Педагогіка (Сучасні педагогічні технології)
 2. Педагогіка (Методика виховної роботи)

Мельник Ірина Миколаївна

 1. Екологічна освіта і виховання
 2. Педагогічна майстерність вихователя ЗДО
 3. Основи соціального гувернерства
 4. Виховання екологічної культури дітей дошкільного віку
 5. Педагогічна етика вихователя ЗДО
 6. Методичний супровід освітньої діяльності ЗДО

Остапйовський Ігор Євгенович

 1. Педагогіка (Сучасні педагогічні технології)
 2. Педагогіка (Методика виховної роботи)
 3. Педагогіка

Семенов Олександр Сергійович

 1. Неформальна освіта дітей дошкільного віку
 2. Історія дошкільної педагогіки
 3. Розвиток творчої особистості дитини дошкільного віку
 4. Педагогічні технології: навчання через гру
 5. Керівництво особистісним розвитком дітей раннього та дошкільного віку
 6. Історія дошкільної педагогіки
 7. Ігровий практикум

Семенова Наталія Іванівна

 1. Вступ до спеціальності
 2. Педагогіка дошкільна
 3. Інноваційне методичне забезпечення дошкільної освіти
 4. Інноваційна діяльність організатора дошкільної освіти
 5. Здоров’язбережувальні технології в освітньому процесі ЗДО
 6. Методика ознайомлення дітей дошкільного віку з природою
 7. Організаційно-управлінська діяльність у дошкільній освіті

Смолюк Іван Олександрович

 1. Педагогічна компаративістика
 2. Порівняльна педагогіка
 3. Теорія і технологія науково-педагогічних досліджень

Смолюк Світлана Володимирівна

 1. Педагогіка порівняльна
 2. Загальна педагогіка
 3. Краєзнавство у ЗДО
 4. Інноваційні педагогічні технології
 5. Фінансово-господарська діяльність ЗДО

Томашевська Ірина Петрівна

 1. Основи та сучасні концепції управління у дошкільній освіті
 2. Сучасні методики навчання
 3. Управління пед.колективом у ЗДО
 4. Менеджмент дошкільної освіти

Удот Вікторія Федорівна

 1. Методика формування уявлень про довкілля
 2. Неформальна освіта дітей дошкільного віку
 3. Методика ознайомлення дітей дошкільного віку з природою

Фенко Марія Ярославівна

 1. Методика розвитку мовлення дітей дошкільного віку
 2. Практикум з українського правопису
 3. Фольклор України
 4. Дошкільна лінгводидактика
 5. Педагогічна риторика
 6. Українська мова (за професійним спрямуванням)

Основні напрямки наукового дослідження

Колектив кафедри працює над загальною темою наукового дослідження "Актуальні проблеми підготовки фахівця системи дошкільної освіти в контексті інтеграції в європейський освітній простір".

Основні навчально-методичні та наукові праці викладачів:

Надія Алендарь

 1. Застосування ігрових технологій на уроках у початкових класах Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, Серія «Педагогічні науки». Луцьк, 2017. Вип. 1 (350). C. 24-29.
 2. Ігрові педагогічні технологію у навчально-виховному процесі початкової школи Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми педагогічної освіти: європейський і національний вимір (16-17 травня 2017 р.). С. 9-12.
 3. Дидактична гра як засіб стимулювання пізнавальної активності молодших школярів Матеріали ХI Міжнародної науково-практичної конференції аспірантів і студентів «Молода наука Волині: пріоритети та перспективи досліджень» (16-17 травня 2017 року). Луцьк, 2017. С. 581-584.
 4. Формування інформаційної культури майбутнього вчителя початкових класів Всеукраїнська науково-практична онлайн-конференція «Підготовка конкуренто-здатного фахівця початкової освіти в контексті реалізації концепції «Нова українська школа»», 25 вересня 2017 р., Луцьк
 5. Використання тренінгових форм навчання у професійній підготовці педагогів Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми педагогічної освіти: європейський і національний вимір (31 травня - 1 червня 2018 р.). Т. 1. С. 9-12.
 6. Сутність інноваційної діяльності педагога Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, Серія «Педагогічні науки». Луцьк, 2018. Вип. 2 (375). C. 157-162.
 7. Співпраця батьків дітей з особливими потребами та вихователів в умовах сучасного ЗДО Матеріали VIII Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасний світ і незрячі: інклюзивна освіта, інтелектуалізація праці, активізація дозвілля – запорука соціальної інтеграції осіб з інвалідністю», (19.09.-21.09.2018 р.), м. Луцьк. С. 7-8.
 8. Підготовка майбутніх учителів початкової школи до застосування інноваційних технологій в умовах Нової української школи Модернізація мовно-літературної освіти у початковій школі: надбання, пошук і перспективи розвитку: програма V Всеукраїнського науково-методичного семінару / [упоряди. Вітюк В. В.]. Луцьк : Волиньполіграф, 2018.
 9. Вплив науково-дослідницької діяльності на формування творчої особистості майбутнього вчителя початкової школи Педагогічний часопис Волині : науковий журнал. Луцьк : СНУ імені Лесі Українки, 2018. №4. С. 95-100.
 10. Використання технологій ситуативного моделювання на уроках інформатики в початковій школі Педагогічний часопис Волині : науковий журнал. Луцьк : СНУ імені Лесі Українки, 2019. №1 (12). С. 39-46. (DOI: https:doi.org/10.29038/2415-8143-2019-01-39-46).
 11. Особливості становлення особистості молодого педагога у процесі професійної адаптації Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Серія : «Педагогічні науки». Луцьк, 2019. №2 (386). С. 58-63.
 12. Особливості професійної адаптації вихователів у сучасних закладах дошкільної освіти Матеріали ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю 28-29 травня 2019 року. С. 12-14.
 13. Управління інформаційно-комунікативними технологіями в закладах дошкільної освіти: теоретичний аспект Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Серія: «Педагогічні науки». Луцьк, 2019. №11 (395). С.48-53.
 14. Розвиток творчих здібностей дітей старшого дошкільного віку в процесі малювання нетрадиційними техніками. XIV Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Молода наука Волині: пріоритети та перспективи досліджень» 12-13 травня 2020 року Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки (у співавторстві з К. В. Циплюк)
 15. Комунікативна взаємодія з батьками вихованців як складова професійної компетентності майбутніх вихователів І Міжнародна науково-практична конференція «Дошкільна освіта в сучасному освітньому просторі: актуальні проблеми, досвід, інновації» 23-24 квітня 2020, Харків.
 16. Методичні рекомендації до практичних занять з курсу «Родинна педагогіка» підготовки бакалавра, галузі знань 01 Освіта, спеціальності 012 Дошкільна освіта, за освітньою програмою 012 Дошкільна освіта. Луцьк : П.П. Іванюк В. П., 2020. 23 с. (у співавторстві з В.З. Антонюк)

Володимир Антонюк

 1. Первинна профілактика комп’ютерної адикції підлітків/ Pedagogiczno-psychologiczne uwarunkowania wybranych zachowan ryzykownych / Monografie Wydzialu Pedagogiki I Psychologii WSEI. Redakcja naukowa: Malgorzata Dubis, Lublin 2017 (C.229-242) (колективна монографія)
 2. Теоретичні аспекти формування емоційно-вольової готовності дітей старшого дошкільного віку до навчання в школі. «Economics, Management, Law: socio-economic aspects of development»: Collection of scientific articles. Edizioni Magi, Roma, Italia. 2016. P. 199-203. (Журнал включено в Російський індекс наукового цитування (РИНЦ) и Index Copernicus International (импакт-фактор ICV 5,32 из 9)
 3. Антонюк В.З., Антонюк Н.А. Зміцнення психофізичного здоров'я дошкільників нетрадиційними здоров'язберігаючими технологіями. International scientific professional periodical journal “The Unity Of Science” / publishing office Friedrichstrabe 10. Vienna – Austria, 2016. P. 31-34.
 4. Антонюк В.З., Антонюк Н.А. Теоретичні аспекти формування емоційно-вольової готовності дітей старшого дошкільного віку до навчання в школі. «Economics, Management, Law: socio-economic aspects of development»: Collection of scientific articles. - Edizioni Magi, Roma, Italia. 2016. P. 199-203
 5. Антонюк В.З., Антонюк Н.А. Використання інтерактивних методів в управлінні та методичній роботі початкової школи. Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, 2018р., №2(375). С.90-96
 6. Антонюк В.З., Антонюк Н.А. Культура мовлення майбутнього педагога як складова педагогічного спілкування. Педагогічний часопис Волині, 2018р., №2(9). С.18-24
 7. Антонюк В.З. Антонюк В.З. Алендарь Н.І. Вплив науково-дослідницької діяльності на формування творчої особистості майбутнього вчителя початкової школи. Педагогічний часопис Волині : науковий журнал. 2018. №4 (11). С.95-100
 8. Антонюк В.З., Алендарь Н.І. Використання технологій ситуативного моделювання на уроках інформатики в початковій школі. Педагогічний часопис Волині : науковий журнал. 2019. №1 (12). С.39-46
 9. Антонюк В.З., Алендарь Н.І. Особливості становлення особистості молодого педагога у процесі професійної адаптації. Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Серія: «Педагогічні науки». 2019. №2 (386). С.58-63
 10. Антонюк В.З., Алендарь Н.І. Управління інформаційно-комунікативними технологіями в закладах дошкільної освіти: теоретичний аспект. Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Серія: «Педагогічні науки». 2019. №11 (395). С.129-134
 11. Антонюк В.З., Алендарь Н.І. Гра як засіб формування готовності дітей до навчання в школі. Педагогічний часопис Волині : науковий журнал. 2020. №1 (16). С.52-59

Оксана Бартків

 1. Моделі виховних систем нового типу в освітніх закладах Соціальна робота : навчально-методичне забезпечення магістерської програми : навч.-метод. посіб. / за заг. ред. П. Гусака, Н. Корпач. Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2018. С. 312-330.
 2. Практика професійно-орієнтована (в закладах відповідно до спеціалізації) Соціальна робота : навчально-методичне забезпечення магістерської програми : навч.-метод. посіб. / за заг. ред. П. Гусака, Н. Корпач. Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2018.
 3. Переддипломна практика Соціальна робота : навчально-методичне забезпечення магістерської програми : навч.-метод. посіб. / за заг. ред. П. Гусака, Н. Корпач. Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2018.
 4. Діяльність соціального педагога в дитячому закладі оздоровлення та відпочинку: навч.-метод. посібник / [за ред. Бартків О.С., Дурманенко Є.А., Грановський В.Г. ] Луцьк : АКВА ПРІНТ, 2017.300с. ISBN 978-617-7543-00-7 (Наказ № 157-з від 25.05.2017р) Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки (протокол № 6 від 25 травня 2017 року)
 5. Бартків О. Музика як засіб фізичного виховання молодших школярів. Щомісячний науково-педагогічний журнал «Молодь і ринок» № 6(149), червень, 2017 р. С.71-76.
 6. Змістовий потенціал навчальних дисциплін професійної підготовки соціальних педагогів до соціально-педагогічної роботи з профілактики Інтернет-залежності підлітків. Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки Сер. “Педагогічні науки”, 2017 р. № 1(350) .136с. С.117-122
 7. Професійна підготовка майбутніх соціальних працівників до мультидисциплінарної взаємодії Педагогічний часопис Волині. 2017. №2 (5). С. 113
 8. Соціально-педагогічна робота з внутрішньо переміщеними особами: сутність та зміст. Щомісячний науково-педагогічний журнал «Молодь і ринок» № 6(149), червень, 2017, С.71-76
 9. Діагностика мотивацій студентів до відповідального батьківства Педагогічний часопис Волині, 2017.4(7). С.96-100
 10. Сутнісні характеристики відповідальності у батьківстві Педагогічний часопис Волині, 2018.1(8). 120с.
 11. Погляди В. Сухомлинського на процес формування у молоді відповідального батьківства Педагогічний часопис Волині, 2018.3(10). 130с.
 12. Фреймовий підхід при вивченні теми «Соціально-педагогічна робота з дітьми з розладами аутистичного спектра» Науковий вісник Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка . Серія ««Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології», 2019. № 2. С. 204-216.
 13. Непрерывная практика как фактор формирования конфликтологической культуры будущих социальных педагогов Современное образование Витебщины. № 4(14). 2016. С. 14-18
 14. Сутність сприятливого начально-виховного середовища вищого начального закладу Вісник польсько-української науково-дослідницької лабораторії психодидактики імені Я.А.Коменського (квітень. 2017р). С. 101-104
 15. INTERACTIVE METHODS IN THE PROCESS OF FUTURE TEACHERS’ TRAINING FOR THE HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS MODELING / O. Bartkiv ГУМАНИТАРНИ БАЛКАНСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ. Научен хронограф» ЕООД, България, 2018.Ч. 1. 86p. P. 32-37
 16. Содержание формирования субъектности будущих преподавателей в профессиональной деятельности Современное образование Витебщины, 2019, № 2. С.3-9.

Оксана Дурманенко

 1. Дурманенко О. The monitoring of the organization of educational work at the university. Педагогічний часопис Волині. Луцьк, 2017. № 1. С. 12-16.
 2. Дурманенко О. Підготовка майбутніх педагогів до моніторингової діяльності. Педагогічний часопис Волині. Луцьк, 2017. № 4 (7). С. 66-72.
 3. Дурманенко О. Szkolenie i praca dydaktyczna na uczelni Бъдещите изследвания. Педагогически науки София: Бял ГРАД-БГ, 15 - 22 февруари 2017. 112 с.
 4. Пріма Р.М., Десятник К.В., Дурманенко О.Л. Intensification of the “teacher-pupil-parents” triad cooperation in upbringing junior pupils’ spirituality. Наука і освіта. Web of Science. Одеса, 2017. №6. С. 12-16.
 5. Дурманенко О. Професійні вміння та якості сучасного педагога-організатора дошкільного навчального закладу. ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю, 31 травня-1 червня 2018, Луцьк. С.114-117.
 6. Durmanenko O. Social competence of children of preschool age: general analysis. Ключови въпроси в съвременната наука. 15-22 април 2018 г. Педагогически науки. София, 2018. С.128 -131.
 7. Дурманенко О. Особливості організації навчально-виховного процесу з обдарованими дошкільниками. Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Луцьк, 2018. № 9(382). С. 3239.
 8. Дурманенко О. Специфіка моніторингу готовності майбутніх вихователів до роботи в сучасному закладі дошкільної освіти. Педагогічний часопис Волині. Луцьк, 2019. № 3 (14). С. 36-40.
 9. Дурманенко О. Предметно-розвивальне середовище в групах дітей раннього віку. Modern scientific potential. 2019, 28.02 07.03. Англия, 2019. С.15-19.
 10. Дурманенко О., Гузовата О. Виховання у дітей дошкільного віку інтересу до природи. Молода наука Волині: матеріали XIII Міжнародної науково-практичної конференції. Луцьк, 2019. С. 576-578.
 11. Дурманенко О., Павлович В. Особливості формування здорового способу життя дошкільників. Актуальні проблеми педагогічної освіти: європейський і національний вимір: матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної конференції 28-29 травня 2019. Луцьк, 2019. С. 68-70.
 12. Дурманенко О. Професійна компетентність майбутніх вихователів закладу дошкільної освіти: навч.-метод. посібник. Луцьк: Вежа-Друк, 2019. 100с.
 13. 13. Дурманенко О.Л. Виробнича практика у закладах дошкільної освіти: методичні рекомендації. Луцьк: [б.в.], 2019. 31с.
 14. Дурманенко О.Л. Анализ видових проявлений детской одаренности. Научен вектор на Балканите. Index Copernicus International. Болгария, 2019. Т. 3. № 1(3). С. 22-25.
 15. Дурманенко О. Заклад дошкільної освіти і сім’я як основа розвитку соціальної компетентності дітей дошкільного віку. Актуальні проблеми педагогічної освіти: європейський і національний вимір: Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції, 12-15 жовтня 2020. Луцьк, 2020. С. 29-32.
 16. Волинська наукова педагогічна школа : біографічний довідник. / уклад.: О. А. Косинська, Є. А. Дурманенко, О. Л. Дурманенко ; за ред. О. А. Косинської. Луцьк : Вежа-Друк, 2020. 284 с.
 17. Дурманенко О.Л., Бартків О.С. Основи педагогічної майстерності вихователя ЗДО: навч.-метод. рекоменд. Луцьк: [б.в.], 2020. 104 с.
 18. Liudmyla L. Markivska, Natalia M. Siruk, Oksana L. Durmanenko, Rymma O. Redchuk and Liudmyla M. Tarasyuk Modern Society Challenges: Youth Communication in Instagram. Modern Society Challenges. International journal of Criminology and Sociology. Scopus. 2020. Vol.9. 3124-3133.
 19. Дурманенко О. Комунікативна культура вихователя закладу дошкільної освіти як складова його педагогічної майстерності. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. Київ, 2020. № 72. С. 40-46.
 20. Дурманенко О., Ковальчук Л. Психолого-педагогічні особливості виховання самостійності у дітей старшого дошкільного віку в колі сім’ї. Science, research, development. 30.03.2020 – 31.03.2020. Krakow Herald pedagogiki. Nauka i Praktyka. № 53. Краков, 2020. С.11-14.

Олександра Ємчик

 1. Ємчик О.Г. Моделювання розвитку творчого потенціалу магістрів дошкільної освіти у процесі професійної підготовки. Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology. 2016. IV (41), Issue: 86P. 16–19. (Index Copernicus, Google Scholar)
 2. Ємчик О.Г. Концептуальні основи розвитку творчого потенціалу магістрів дошкільної освіти у процесі професійної підготовки. Неперервна професійна освіта: теорія і практика. Науково-методичний журнал. 2016. Випуск 1-2. С. 21–26. (Index Copernicus, РИНЦ, Google Scholar)
 3. Ємчик О.Г. Творчий потенціал у структурі професійно значущих якостей магістра дошкільної освіти. Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді: зб. наук. пр. / ред.: І. Д. Бех; Ін-т пробл. виховання АПН України. К., 2017. Вип. 13, кн. 2. С. 191–204. (Index Copernicus, Google Scholar)
 4. Семенов О.С., Ємчик О.Г. Освітнє середовище навчального закладу як детермінанта розвитку професійного потенціалу майбутнього вихователя. Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки: Серія: Педагогічні науки. 2017. № 1(350). С. 102–109.
 5. Ємчик О.Г. Основи розвитку творчого потенціалу майбутнього вихователя дошкільного навчального закладу. Навчально-методичний посібник. Луцьк : ПВД «Твердиня», 2017. 152 с. (Рекомендовано вченою радою СНУ імені Лесі Українки, протокол № 17 від 29 листопада 2017 р.)
 6. Ємчик О.Г. Педагогічні умови розвитку творчого потенціалу магістрів дошкільної освіти. Освітній простір України. 2017. Вип. 9. С. 56–62.
 7. Ємчик О. Г. Науково-дослідна робота студентів у процесі вивчення порівняльної педагогіки. Науковий вісник Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки. Серія : Педагогічні науки. Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; [редкол.: І. О. Смолюк та ін.]. Луцьк : СНУ ім. Лесі Українки, 2018. № 9 (382) С. 63–67.
 8. Ємчик О.Г. Педагогічне керівництво формуванням економічних уявлень у дітей дошкільного віку в умовах різновікової групи. Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки: Серія: Педагогічні науки. 2019. № 11 (395). С. 68–70.
 9. Ємчик О.Г. Комп’ютерно-орієнтовані технології в закладі дошкільної освіти: методичні вказівки до лабораторних робіт. Луцьк: Друк-Формат, 2019. 33 с. (Рекомендовано науково-методичною радою СНУ імені Лесі Українки, протокол № 4 від 18 грудня 2019 р.)
 10. Ємчик О.Г. Комп’ютерно-орієнтовані технології у роботі з дітьми дошкільного віку. Інноваційна педагогіка: наук. журн. / редкол.: О. О. Ярошинська [та ін.] ; Причорномор. н.-д. ін-т екон. та інновацій. Одеса: Видавн. дім «Гельветика», 2019. Вип. 18., Т. 3 С. 160–163. (Index Copernicus)
 11. Смолюк І., Смолюк С., Ємчик О. Порівняльна педагогіка: навчально-методичний посібник. Луцьк, 2019. 238 с. (Рекомендовано науково-методичною радою СНУ імені Лесі Українки, протокол № 7 від 20 березня 2019 р.)
 12. Ємчик О.Г. Поняття та компоненти комп’ютерної грамотності дітей дошкільного віку. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб. наук. пр. / [редкол.: А.В. Сущенко (голов. ред.) та ін.]. Запоріжжя : КПУ, 2020. Вип. 70. 234 с. Т. 1. С. 78–82. (Index Copernicus)
 13. Ємчик О.Г. Дидактична гра як засіб розвитку уявлень про число у дітей старшого дошкільного віку. Дошкільна освіта: теорія, методика, інновації: матеріали І Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції (15 січня 2021 року). Луцьк, 2021. С. 192-196.

Людмила Заремба

 1. Складові методики проектування особистості за В.О.Сухомлинським. Науковий журнал «Молодий вчений». Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2018. №11(63), листопад, 2018. С.683-687. (у співавторстві з Мельник І.М.) (Журнал включено до міжнародних каталогів наукових видань і науковометричних баз: РИНЦ, ScholarGoogle,OAJI, CiteFactor, Research Bible, Index Copernicus)
 2. Проблема розвитку творчих здібностей дітей дошкільного віку: Теоретичний аспект Педагогічний часопис Волині. №1 (8). Луцьк, 2018. С. 7-12.
 3. Ділова гра в системі методів активного навчання магістрів дошкільної освіти. Науковий журнал «Молодий вчений». Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2019. №2(66), лютий, 2019. С.493-497. (у співавторстві з Мельник І.М.) (Журнал включено до міжнародних каталогів наукових видань і науковометричних баз: РИНЦ, ScholarGoogle,OAJI, CiteFactor, Research Bible, Index Copernicus)
 4. Безпека життєдіяльності дитини як пріоритетне завдання освітньої діяльності ЗДО. Дошкільна освіта: теорія, методика, інновації: зб. Матеріалів І Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції (15 січня 2021 року). Луцьк, 2021.
 5. Використання дидактичних ігор у навчанні молодших школярів. Педагогіка і психологія: напрямки та перспективи розвитку в Україні та світі: збірник наукових праць учасників міжнародної науково-практичної конференції. Одеса: ГО «Південна фундація педагогіки», 2016. С. 90-95.
 6. Проблема розвитку творчих здібностей дітей дошкільного віку: Теоретичний аспект. Педагогічний часопис Волині. №1 (8). Луцьк, 2018. С. 7-12.
 7. Складові методики проектування особистості за В.О. Сухомлинським. Молодий вчений. № 11 (63) листопад 2018. Херсон : Видавництво «Молодий вчений». С. 683-687 (ISSN (Print): 2304–5809 ISSN (Online): 2313–2167). (у співавторстві з Мельник І.М.)
 8. Ділова гра в системі методів активного навчання магістрів дошкільної освіти: Молодий вчений. Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2019. №2(66), лютий, 2019. С.493-497. (Журнал включено до міжнародних каталогів наукових видань і науковометричних баз: РИНЦ, ScholarGoogle, OAJI, CiteFactor, Research Bible, Index Copernicus). (у співавторстві з Мельник І.М.)
 9. Структурні складові та етапи професійної підготовки фахівця дошкільної освіти. Молодий вчений: Херсон: Видавничий дім «Гельветика», №11(75), листопад, 2019. С.921-925. (Журнал включено до міжнародних каталогів наукових видань і науковометричних баз: РИНЦ, ScholarGoogle,OAJI, CiteFactor, Research Bible, Index Copernicus). (у співавторстві з Мельник І.М.)
 10. Статеворольове виховання дошкільників як педагогічна проблема. Молодий вчений. Херсон: Видавничий дім «Гельветика», лютий 2020 . № 2 (66). С. 468-472. (Журнал включено до міжнародних каталогів наукових видань науковометричних баз: РИНЦ, ScolarGoogle, OAЛ, CiteFactor, Research Bible, Index Copernicus) (у співавторстві з Мельник І.М.)

Андрій Здіховський

 1. Здіховський А. М., Лякішева А. В. Школа вожатого як форма підготовки студентів до роботи в закладі оздоровлення та відпочинку. Матеріали Всеукраїнської науково практичної конференції «Актуальні проблеми соціальної педагогіки та соціальної роботи», (Умань, 6-7 жовтня 2016 року) та Всеукраїнського науково-практичного семінару «Підготовка студентів до роботи в літніх оздоровчих таборах: сучасні підходи», (Умань, 16-17 жовтня 2016 року).Умань, 2016. С. 146–148.
 2. Здіховський А. М. Організаційно-педагогічні умови організації дозвілля в дитячому закладі оздоровлення та відпочинку. Актуальні проблеми педагогічної освіти : європейський і національний вимір : матеріали ІІІ Всеукраїнської наук.-практ. конф. з міжнародною участю, Луцьк, 31 травня–1 червня 2018. Т.1. Луцьк, 2018. С. 136–139.
 3. Здіховський А. М. Система підготовки фахівців з соціальної роботи до впровадження здоров’язбережувальних технологій. iScience: Актуальные научные исследования в современном мире : сб. науч. трудов. Переяслав-Хмельницкий, 2018. Вып. 1 (33). Часть 5. С. 114–125
 4. Здіховський А. Використання технологій здоров’язбереження майбутніми фахівцями під час проходження практики в закладах оздоровлення та відпочинку. Актуальні проблеми педагогічної освіти: європейський і національний вимір : матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф., м. Луцьк, 12–15 жовтня 2020. Луцьк, 2020. С. 289–291.
 5. Здіховський А. М. Здоров’язбережувальні технології в закладі дошкільної освіти: теренкур. Дошкільна освіта: теорія, методика, інновації : матеріали І Всеукраїнської наук.-практ. Інтернет-конференції, м. Луцьк, 15 січня 2021. Луцьк, 2021. С. 199–201.

Ірина Мельник

 1. Морально-педагогічні цінності професора Модеста Левицького Науковий журнал «Молодий вчений». Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2017. №1(41), січень, 2017. С.478-481. (Журнал включено до міжнародних каталогів наукових видань і науковометричних баз: РИНЦ, ScholarGoogle,OAJI, CiteFactor, Research Bible, Index Copernicus
 2. Актуальність ідей В.О. Сухомлинського для керівника сучасної школи Педагогіка і психологія: актуальні проблеми досліджень на сучасному етапі: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, Україна, 31 березня - 1 квітня, 2017 року). К.: ГО «Київська наукова організація педагогіки та психології», 2017. С.21-24.
 3. Формування особистості дошкільника засобами гри Матеріали ХІ Міжнародної науково-практичної конференції аспірантів і студентів «Молода наука Волині:пріоритети та перспективи досліджень» (16-17 травня 2017 року), Луцьк. СНУ імені Лесі Українки, 2017. С.494-496.
 4. Використання інтерактивних технологій в методичній роботі сучасного дошкільного навчального закладу Матеріали ХІ Міжнародної науково-практичної конференції аспірантів і студентів «Молода наука Волині: пріоритети та перспективи досліджень» (16-17 травня 2017 року), Луцьк. СНУ імені Лесі Українки, 2017. С. 512-514.
 5. Вплив самооцінки на успішність навчання у молодшому шкільному віці Матеріали ХІ Міжнародної науково-практичної конференції аспірантів і студентів «Молода наука Волині: пріоритети та перспективи досліджень» (16-17 травня 2017 року), Луцьк. СНУ імені Лесі Українки, 2017. С.597-600.
 6. Аспекти готовності майбутнього вчителя до педагогічного спілкування Актуальні проблеми педагогічної освіти: європейський і національний вимір Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (16-17 травня 2017 року, Луцьк: ФОП Покора І.О., 2017. С.174-177.
 7. І.Ющишин: основні засади нової, національної школи Scientific development and achievements: Proceedings of the International Scientific Conference December 1, 2017 in the city St. Andrews, Scotland, UK/ed. for the production Holdenblat M. A.NGO “European Scientific Platform”- Odessa, Printing House “Drukarik”, 2017. Part 1. P.66-70. 8с.
 8. Педагогічна діагностика – невід’ємний компонент професійної діяльності вчителя початкових класів Сучасні досягнення вітчизняних вчених у галузі педагогічних та пcихологічних наук: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м.Київ, Україна, 2-3 березня, 2018 року). К.: ГО «Київська наукова організація педагогіки та психології», 2018. Ч.1. С.24-26.
 9. Аспекти професійного становлення майбутнього педагога Науковий журнал «Молодий вчений». Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2018. №3(55), березень, 2018. С.570 -574. (Журнал включено до міжнародних каталогів наукових видань і науковометричних баз: РИНЦ, ScholarGoogle,OAJI, CiteFactor, Research Bible, Index Copernicus)
 10. Вибрані аспекти вивчення курсу «Загальна та дошкільна педагогіка з методикою викладання у ВЗО» Актуальні проблеми педагогічної освіти: європейський і національний вимір: Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (31 травня-1 червня 2018 року) (А.В.Лякішева(заг. ред.), П.М.Гусак, І.Б.Кузава та ін.) у 2-т. Т.2 (М-Я). Луцьк:ФОП Покора І.О., 2018. С.23-26.
 11. Моральне виховання молодших школярів на християнських засадах Матеріали ХІІ Міжнародної науково-практичної конференції аспірантів і студентів «Молода наука Волині:пріоритети та перспективи досліджень» (15-16 травня 2018 року), Луцьк. СНУ імені Лесі Українки, 2018. С.669-671.
 12. Вплив психолого-педагогічного супроводу на формування особистості молодшого школяра з порушенням зору Матеріали VIII Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасний світ і незрячі: інклюзивна освіта, інтелектуалізація праці, активізація дозвілля – запорука соціальної інтеграції осіб з інвалідністю», 19-21 вересня 2018 року, м. Луцьк. СНУ імені Лесі Українки. С.17-19.
 13. Психолого-педагогічні механізми формування мовленнєвої компетентності у дітей старшого дошкільного віку Тенденції розвитку психології та педагогіки: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, Україна, 2-3 листопада, 2018 року). К.: ГО «Київська наукова організація педагогіки та психології», 2018. Ч.2. С.38-41.
 14. Особливості формування у дітей старшого дошкільного віку способів міркування Тенденції розвитку психології та педагогіки: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, Україна, 2-3 листопада, 2018 року). К.: ГО «Київська наукова організація педагогіки та психології», 2018. Ч.2. С.41-43.
 15. В.О.Сухомлинський про підготовку дошкільників до навчання у школі Тенденції розвитку психології та педагогіки: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, Україна, 2-3 листопада, 2018 року). К.: ГО «Київська наукова організація педагогіки та психології», 2018. Ч.2. С.45-48.
 16. Складові методики проектування особистості за В.О.Сухомлинським Науковий журнал «Молодий вчений». Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2018. №11(63), листопад, 2018. С.683-687. (Журнал включено до міжнародних каталогів наукових видань і науковометричних баз: РИНЦ, ScholarGoogle,OAJI, CiteFactor, Research Bible, Index Copernicus) (у співавторстві з Зарембою Л.В.)
 17. Соціальне гувернерство Методичні рекомендації вибіркової навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки бакалавр, 01 Освіта, спеціальністю 012 Дошкільна освіта. Луцьк: П.П.Іванюк В.П., 2018. 66 с.
 18. Ділова гра в системі методів активного навчання магістрів дошкільної освіти Науковий журнал «Молодий вчений». Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2019. №2(66), лютий, 2019. С.493-497. (Журнал включено до міжнародних каталогів наукових видань і науковометричних баз: РИНЦ, ScholarGoogle,OAJI, CiteFactor, Research Bible, Index Copernicus) (у співавторстві з Зарембою Л.В.)
 19. Формування у дітей дошкільного віку інтересу до природнього довкілля Актуальні проблеми педагогічної освіти:європейський і національний вимір: Матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (28-29 травня 2019 року) (за заг. ред А. В. Лякішевої. Луцьк: ПП Іванюк В.П., 2019. С.175-177., (у співавторстві з Степанець О.)
 20. Науково-дослідна діяльність як інноваційна технологія професійної підготовки педагога Актуальні проблеми педагогічної освіти:європейський і національний вимір: Матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (28-29 травня 2019 року) (за заг. ред А.В.Лякішевої) Луцьк: ПП Іванюк В.П., 2019. С.173 175.
 21. Статеворольове виховання дошкільників як педагогічна проблема Науковий журнал «Молодий вчений». Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2020. №2 (78), лютий, 2020. С.442-446. (Журнал включено до міжнародних каталогів наукових видань і науковометричних баз: Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського, Google Scholar, CrossRef, Index Copernicus). (у співавторстві з Заремба Л.В.)
 22. Активізація рухового режиму – основа успішного формування здорового способу життя у старших дошкільників Вплив досягнень психологічних і педагогічних наук на розвиток сучасного суспільства: збірник тез міжнародної науково-практичної конференції: (м. Харків, Україна, 13-14 березня: Східноукраїнська організація «Центр педагогічних досліджень», 2020. С.50-56. (у співавторстві з Мороз М.П.)
 23. Деякі аспекти естетичного виховання дітей дошкільного віку Вплив досягнень психологічних і педагогічних наук на розвиток сучасного суспільства: збірник тез міжнародної науково-практичної конференції: (м. Харків, Україна, 13-14 березня: Східноукраїнська організація «Центр педагогічних досліджень», 2020. С.45-50. (у співавторстві з Луцик Т.В.)
 24. Емпатія вихователя ЗДО в контексті гуманної взаємодії з дітьми Актуальні проблеми педагогічної освіти:європейський і національний вимір: Матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (12-15 вересня 2020 року) С.45-47 (у співавторстві з Заремба Л.В.)

Ігор Остапйовський

 1. Актуальність ідей В.О. Сухомлинського про принципи управління школою в умовах сьогодення. Спадщина В.О. Сухомлинського – джерело сучасної педагогічної науки і практики: монографія / авт.кол.: О.В. Сухомлинська , О.Я. Савченко, П.С. Олешко, А.М. Луцюк та ін.: упоряд. П.С. Олешко. Луцьк: Надстир’я, 2016. С. 124 – 132
 2. Взаємообумовленість та взаємозв’язок функцій управління. Педагогічний пошук. Науково-методичний вісник. 2016. № 2 (90). С. 33 – 35.
 3. Ґенеза менеджменту соціальної роботи. Актуальні проблеми педагогічної освіти: європейський та національний вимір : Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції (3-5 червня 2016 р.) у 2т. Т. 2 (О - Я). Луцьк: ФОП Покора І.О., 2016. С. 30 -35
 4. Моніторингові дослідження як ефективний інструмент прийняття управлінських рішень. Методичні засади типового алгоритму організації та проведення локальних моніторингових досліджень якості освіти / упорядники М. Х. Махомед, Р. С. Кутовий, Л. О. Приймачук. Луцьк : ВІППО, 2016. С. 3- 11
 5. Зміст та технологія соціально-педагогічного супроводу учасників ЗНО. Психолого-педагогічний супровід учасників зовнішнього незалежного оцінювання: Матеріали навчально-методичного семінару для відповідальних за проведення ЗНО та методистів психологічної служби. Луцьк: ВІППО, 2016. С 18 -25
 6. Взаємообумовленість та взаємозв’язок функцій управління. Науково-методичне забезпечення формування професійної культури керівника навчального закладу. Матеріали регіональної міжкафедральної науково-практичної Інтернет-конференції : Зб. матеріалів / укл. М.О. Сташенко . Луцьк: ВІППО, 2016 . С. 84 – 91
 7. Використання інтерактивних технологій як важлива педагогічна умова формування професійного іміджу майбутніх соціальних працівників. Педагогічний часопис Волині : науковий журнал. Луцьк : СНУ імені Лесі Українки, 2017. № 1 (4). С. 127 – 132.
 8. Інформаційне забезпечення менеджменту освітньої та соціальної сфери. Актуальні проблеми педагогічної освіти: європейський та національний вимір : Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (16 – 17 травня 2017 р.) / А.В. Лякішева (заг. ред..) І.М. Брушневська, П.М. Гусак та ін. Луцьк: ФОП Покора І.О., 2017. С. 201 – 203.
 9. Конвенція ООН про права дитини як важлива складова організації соціального супроводу сімей та дітей. Актуальні проблеми педагогічної освіти: європейський і національний вимір: Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (31 травня – 1 червня 2018 року) / А.В. Лякішева (заг. ред.) П.М. Гусак, І.Б. Кузава та ін. у 2 т. Т2 (М-Я). Луцьк: ФОП Покора І.О., 2018. С.- 65 -67.
 10. Рейтинг закладів вищої освіти як важлива складова їхнього іміджу. Педагогічний часопис Волині. 2018. №1(8). С. 29 – 34.
 11. Формування професійного іміджу педагогів у творчому доробку К.Д. Ушинського. Актуальні ідеї К.Д. Ушинського в контексті навчання та виховання молоді: збірник матеріалів Других педагогічних читань учасників педагогічного гуртка «Дидаскал» та науковців-дослідників психолого-педагогічної спадщини Ушинського (27 лютого 2018 року, місто Луцьк, Луцький педагогічний коледж) / уклад. кер. пед. гуртка С.С. Марчук. Луцьк: Волинь поліграф, 2018. С. 61 – 64
 12. Теоретичні засади та структурно-функціональна модель феномену іміджу. Актуальні питання освітнього менеджменту: зб. наук. праць/ упор. М.О. Сташенко. Луцьк: ВІППО, 2018. С. 77 – 84.
 13. Розвиток самоменеджменту у педагогічній спадщині В.О. Сухомлинського. Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки № 2 (375) Серія: Педагогічні науки, 2018. С. 18 – 24.
 14. Навчально-методичне забезпечення курсу «Менеджмент персоналу освітніх закладів і соціальних служб». Соціальна робота : навчально-методичне забезпечення магістерської програми : навч.-метод. посіб. / за заг. ред. П. Гусака, Н. Корпач. Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т ім.. Лесі Українки, 2018. С. 7 – 19
 15. Навчально-методичне забезпечення курсу «Менеджмент вищої школи». Педагогіка вищої школи: навчально-методичне забезпечення магістер¬ської програми : навч.-метод. посіб. / за заг. ред. П. Гусака, І. Остапйовського. Луцьк : Вежа-Друк, 2018. С. 39 – 49.
 16. Самоменеджмент як важлива складова неперервної освіти педагогівю Професійний розвиток педагогів в умовах освітнього середовища післядипломної освіти (теоретико-прикладний аспект): колективна монографія / за заг. ред. П. С. Олешка, Н. М. Ткачук. Луцьк, 2019. С. 233 – 241.
 17. Проблема професійного вигорання викладачів закладів вищої освіти. Актуальні проблеми педагогічної освіти: європейський та національний вимір: Матеріали ІУ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (28 -29 травня 2019 року) / за заг. ред. А.В. Лякішевої. Луцьк: ПП. Іванюк В.П., 2019. С 196 – 198.
 18. Самоменеджмент як важлива складова неперервної освіти педагогів. Формування професійної культури керівника ЗЗСО в сучасному освітньому середовищі : зб. наук. праць (з ел. додатком) / упорядн. М. О. Сташенко. Луцьк : ВІППО, 2019. С.54-63.
 19. Корпоративне навчання як важлива складова підвищення професійної компетентності керівника закладу освіти. Формування професійної компетентності керівника закладу освіти в умовах змін : зб. м-лів інтернет-конференції / упорядн. Сташенко М. О. Луцьк: ВІППО, 2020. С. 90 -92.
 20. Актуальність ідей В.О. Сухомлинського в реалізації педагогіки партнерства У Концепції Нової Української школи. Педагогічний часопис Волині : науковий журнал. Луцьк : СНУ імені Лесі Українки, 2020. № 1 (16). С 32 - 38
 21. Організаційно – управлінські аспекти соціального супроводу сімей, що перебувають у складних життєвих обставинах. Актуальні проблеми педагогічної освіти: європейський та національний вимір : Матеріали У Міжнародної науково –практичної конференції (12 – 15 жовтня 2020 року ) , за заг. Ред. В.З. Антонюка. Луцьк: ФОП Іванюк В. П. , 2020. С. 305 – 307.
 22. А.С. Макаренко про батьківський авторитет. Дошкільна освіта : теорія, методика, інновації: Матеріали І Всеукраїнської науково – практичної інтернет – конференції (15 січня 2021 року). Луцьк, 2021. С. 71 -74.

Олександр Семенов

 1. Формування творчо спрямованої особистості : перші кроки : Навчальний посібник / О. С. Семенов. Луцьк : ПВД Твердиня, 2016. 156 с.
 2. Освітнє середовище позашкільного навчального закладу як чинник формування творчо спрямованої особистості старшого дошкільника. Освітній простір України, 2016. Вип. 6. С. 127-135.
 3. Порівняльний аналіз зарубіжного та вітчизняного досвіду формування творчо спрямованої особистості дитини у закладах неформальної освіти. Порівняльно-педагогічні студії, 2016. № 1(27). С. 19-25.
 4. Структурно-функціональна модель змісту діяльності позашкільного навчального закладу з раннього формування творчо спрямованої особистості вихованця. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2016. № 1(55). С. 313-322.
 5. Управлінські засади гурткової роботи зі старшими дошкільниками в позашкільному навчальному закладі. Педагогічна освіта: теорія і практика : Зб. наук. праць / Кам’янець-Подільський національний ун-т м.. І. Огієнка; Інститут педагогіки НАПН України. Вип. 21 (2-2016). Ч. 2. Кам’янець-Подільський, 2016. С.225-230.
 6. Організаційно-методичні засади гурткової роботи зі старшими дошкільниками у позашкільному навчальному закладі. European humanities studies : state and Society, 2016. № 3. С. 302-313.
 7. Освітнє середовище сучасного позашкільного навчального закладу: теоретико-методологічний аспект. Гірська школа українських Карпат, 2016. № 14. С.68 73.
 8. Технологія формування творчо спрямованої особистості старшого дошкільника у позашкільному навчальному закладі. Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Сер. “Педагогічні науки”, 2016. № 1. С. 118-125.
 9. Методологічні та практико-нормативні засади функціонування змісту діяльності позашкільного навчального закладу. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти: Зб. наук. праць. Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. Вип. 13 (56). Ч. І Рівне : РДГУ, 2016. С. 119-124.
 10. Формирование творчески направленной личности старшего дошкольника во внешкольном учебном учреждении. Веснік Брэсцкага ўніверсітэта / Серыя 3: філалогия, педагогіка, псіхалогія, 2016. № 1. С. 113-122.
 11. Az oktatási intézményen kívüli oktatási környezet alapvető sajátosságai, mint a nagycsoportos óvodások művészi hajlamai kialakulásának tényezője. Pedagógiai és szakmódszertani tanulmányok, 2016. Komárno, Slovakia. P. 107-114.
 12. Analiza cech zawodowych pedagoga determinujących twórczy rozwój wychowanka. Tradycja terażniejszość przyszłość edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej / Zb. prac nauk. / Akademia im. Jana Dlugosza w Częstochowie. Częstochowa, 2016. S. 243-247
 13. Критеріально-діагностичний комплекс дослідження творчо спрямованої особистості старшого дошкільника. Гуманітарний вісник ДНВЗ „Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди” Додаток 3 до Вип. 36, Т.ІІ (18): Тематичний випуск „Міжнародні Челпанівські психолого-педагогічні читання”. К : Гнозис, 2016. С.133-143.
 14. Психолого-педагогічні чинники та закономірності формування творчо спрямованої особистості старшого дошкільника у позашкільному навчальному закладі. Інноватика у вихованні : зб. наук. пр. Вип. 3 Рівне : РДГУ, 2016. С.129-138.
 15. Проблема формування творчо спрямованої особистості старшого дошкільника у психолого-педагогічній теорії. Психолого-педагогічні проблеми сільської школи : зб. наук. пр. Уманського держ. ун-ту ім. П. Тичини. Умань, 2016. Вип. 54. С. 83-92.
 16. Модель системи формування творчо спрямованої особистості старшого дошкільника у позашкільному навчальному закладі. Педагогічний часопис Волині : науковий журнал. Луцьк, 2016. № 2 (3). С. 87-93.
 17. Концептуальні засади дослідження формування творчо спрямованої особистості старшого дошкільника у позашкільному навчальному закладі. Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді : зб. наук. Праць. Інститут проблем виховання НАПН України. Вип. 20. кн. 2. Київ, 2016. С. 173 187.
 18. Класифікаційний підхід у доборі методів формування творчо спрямованої особистості старшого дошкільника у позашкільному навчальному закладі . Обрії. Івано-Франківськ, 2016. № 2 (43). С. 53-57.
 19. Дидактичні засади змісту діяльності позашкільних об’єднань з формування творчо спрямованої особистості старшого дошкільника . Педагогічні науки. Херсон, 2016. - № 73. С. 38–42.
 20. Формування творчо спрямованої особистості старшого дошкільника у позашкільному навчальному закладі : Монографія. Луцьк : ПВД Твердиня, 2017. 520 с.
 21. Освітнє середовище навчального закладу як детермінанта розвитку професійного потенціалу майбутнього вихователя. Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. № 1 (350). 2017. Луцьк. С.102-110.
 22. Родина учасника бойових дій як об’єкт педагогічної взаємодії дошкільного навчального закладу. Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. № 1 (350). 2017. Луцьк. С.171-179.
 23. Теоретичні та практичні засади застосування педагогічної технології в закладі дошкільної освіти. Інноватика у вихованні: зб. наук праць. Вип. 7. Т.1 Рівне: РДГУ, 2018. С.52-62.
 24. Становлення особистості дитини дошкільного віку в контексті психологічних теорій . Актуальні проблеми педагогічної освіти: європейський і національний вимір : Матеріали ІІІ Всеукраїнської наук.-практ. конф. (31 травня 1 червня 2018 р.). Луцьк : ФОП Покора І. О., 2018. С. 140-142.
 25. Циклічна модель управління дошкільною освітою. Особистість у просторі виховних інновацій : Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. 19.10.2018. Івано-Франківськ : Наір, 2018. С.330-335.
 26. Педагогічна підтримка творчої особистості дитини дошкільного віку. Актуальні проблеми педагогічної освіти: європейський і національний вимір : Матеріали ІІІ Всеукраїнської наук.-практ. конф. (28-29 травня 2019 р.). Луцьк : ФОП Покора І. О., 2019. С. 219-222.
 27. Технологічні компоненти опанування дитиною середовища закладу дошкільної освіти . Освіта дітей дошкільного віку у соціокультурному просторі: Зб. наук.-метод. праць. Ч.2. Хмельницький, 2019. С. 123-127.
 28. Педагогіка індивідуальності як парадигма формування творчої особистості Володимир-Волинський педагогічний коледж ім. А. Ю. Кримського: минувшина, сучасність, майбуття : Матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф. з міжн. участю (28 листопада 2019 р.). Луцьк, 2019. С.47-50.
 29. Методологія професійної діяльності педагога закладу позашкільної освіти як суб’єкта формування творчої особистості вихованця Професійний розвиток педагогів в умовах освітнього середовища післядипломної освіти (теоретико-прикладний аспект) : Колективна монографія / О. С. Семенов. Луцьк, 2019. С.50-66.
 30. Blynova, O., Kruglov K., Semenov, O., Los, O. & Popovych I. (2020). Psychological Safety of the Learning Environment in Sports School as a Factor of Achievement Motivation Development in Young Athletes. Journal of Physical Education and Sport, 20(1), 14-23. DOI: 10.7752/jpes.2020.01002. (SKOPUS)
 31. Blynova, O., Kisil, Z., Tkach, T., Semenova, N., Semenov, O., Kaminska, S. & Popovych, I. (2020). Psychological Manifestations of Professional Marginality of Future Social Welfare Professionals. Revista INCLUSIONES, Vol. 7. Page 218-233. 2020 (WEB OF SCIENCE)
 32. Blynova О., Popovych І., Tkach Т., Serhet І., Semenova N. & Semenov, O. (2020). Value attitudes of student youth to physical culture and sports as factors in their aspiration for success. Journal of Critical Reviews, 7(19), 6775-6783. DOI: 10.31838/jcr.07.19. (SKOPUS)
 33. Zavatskyi, V. Yu., Piletska, L. S., Zavatska, N. Ye., Semenov, O. S., Blyskun, O. O., Blynova, O. Ye. Yaremchuk, V. V. & Popovych, I. S. (2020). Systematic Rehabilitation of Student Youth with Post-Traumatic Stress Disorders under Conditions of the Armed Conflict in Eastern Ukraine. Revista ESPACIOS, Vol. 41(6). Page 20.

Наталія Семенова

 1. Формування ціннісного ставлення до здоров’я у вихованців дошкільного навчального закладу: теоретичний аспект Medzinárodná vedecko-praktická konferencia (28 – 29 oktobra 2016) Sládkovičovo S.180-183
 2. Wychowanie wartościowego nastawienia do zdrowia u dzieci w starszym wieku przedszkolnym. Tradycja – terażniejszość – przyszłość edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej Zb. prac nauk. / Akademia im. Jana Dlugosza w Częstochowie. Częstochowa, 2016. S. 239-243
 3. Теоретичні засади формування здорової особистості дитини шостого року життя Зб. наук. праць І Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми педагогічної освіти : європейський і національний вимір» . Луцьк, 2016. С. 134-140
 4. Формування педагогічної культури батьків як основа взаємодії дошкільного навчального закладу та сім’ї Гірська школа Українських Карпат Науково-фахове видання з педагогічних наук. №14 . 2016 . м. Івано-Франківськ . С. 114-118
 5. Розвиток творчих здібностей вихованців дошкільного навчального закладу у образотворчій діяльності Освітній простір України Науковий журнал ДВНЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника" . Вип.7. 2016. м. Івано-Франківськ . С. 126-131
 6. Реалізація принципу індивідуального підходу до вихованців дошкільного навчального закладу Освітній простір України Науковий журнал ДВНЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника". Вип.7. 2016. м. Івано-Франківськ. С. 143-149
 7. Формування здорової особистості дитини молодшого шкільного віку у процесі взаємодії школи і сім’ї Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки . №1 (303). 2016. Луцьк. С.117-125
 8. Теоретичні засади формування здорової особистості у старшому дошкільному віці Current issues and problems of social sciences : Proceedings of the International scientific-practical Conference. Kielce, June 28-30 2016. P. 70-74.
 9. Використання педагогічних технологій у роботі з дітьми дошкільного віку: теоретичний аспект Освітній простір України Науковий журнал ДВНЗ "Прикарпатський національний університет мені Василя Стефаника". Вип. 9. 2017. м. Івано-Франківськ. С. 181-187.
 10. Основні засади використання педагогічної технології взаємодії дошкільного навчального закладу і сім’ї у формуванні здорової особистості дитини Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. № 1 (350). 2017. Луцьк. С.34-41.
 11. Взаємодія дошкільного навчального закладу і сім’ї у вихованні особистості дитини дошкільного віку як психолого-педагогічна проблема Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. №2 (351). 2017. Луцьк. С.19-29.
 12. Корекційна валіза вихователя дошкільного навчального закладу. Луцьк : Друк Формат. 2017 р. 308 с. (у співавторстві з Брушневською І.М.)
 13. Формування здорової особистості дитини старшого дошкільного віку у взаємодії закладу дошкільної освіти та сім’ї. Луцьк : Твердиня, 2018. 256 с.
 14. Формування педагогічної культури батьків у взаємодії дошкільного навчального закладу та сім'ї Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки : Педагогічні науки. № 2 (375). 2018. Луцьк. С. 64-72.
 15. Теоретичні та практичні засади застосування педагогічних технологій в закладі дошкільної освіти Інноватика у вихованні : зб. наук. пр. Вип. 7. Т.1. Рівне: РДГУ, 2018. С.52-62
 16. Інноваційний контент «Здорова особистість» в діяльності закладу дошкільної освіти Освіта дітей дошкільного віку у соціокультурному просторі: Зб. наук.-метод. праць. – Хмельницький : ХГПА, 2019. Ч.2. С.127-131. 5 / 0,3 д.а.
 17. Semenova N., Hnirovska O. Srodowisko zakladow edukacji przedszkolnej – trzeci wychowawca Knowledge, education, law and management / Fundacja Instytut Spraw Administracji Publicznej w Lublinie – № 3/4 (27/28) / 2019. – wrzesien-grudzien. – S.164-181 (INDEX COPERNICUS)
 18. Blynova О., Popovych І., Tkach Т., Serhet І., Semenova N., Semenov O. Value attitudes of student youth to physical culture and sports as factors in their aspiration for success. Journal of Critical Reviews, 2020, 7 (19), 6775-6783. doi:10.31838/jcr.07.19.778 (SKOPUS)
 19. Blynova, O., Kisil, Z., Tkach, T., Semenova, N., Semenov, O., Kaminska, S. & Popovych, I. (2020). Psychological Manifestations of Professional Marginality of Future Social Welfare Professionals. Revista INCLUSIONES, Vol. 7. Page 218-233. 2020 (WEB OF SCIENCE)
 20. Blynova, O., Popovych, I., Semenova, N., Kashyrina, Ye., Ursulenko, O. & Kononenko, O. (2020). Personality Factors of Choosing Adaptation Strategies in a Different Cultural Environment by Labor Migrants from Ukraine. Revista Amazonia Investiga, Vol: 9(32), 45-54. DOI: 10.34069/AI/2020.32.08.5 (WEB OF SCIENCE )

Іван Смолюк

 1. Формування суспільної активності особистості як умова її громадянської зрілості Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. № 1 (350). 2017. С. 41-69.
 2. Використання інноваційних методів навчання у підготовці фахівців дошкільного профілю Педагогічний часопис Волині. № 2 (5) 2017. С. 102-107.
 3. Теоретичні засади професійного саморозвитку майбутнього вчителя початкової школи Педагогіка зб.наук.пр. : [матеріали ІІ Всеукраїнського круглого столу "Педагогічний дискурс" (20 грудня 2017 р.)] за ред. П.М.Гусака і Н.І.Корпач. Луцьк : Вежа-Друк. 2017. С. 125-128
 4. Формування основ економічної культури учнів початкової школи в навчальному процесі Педагогіка зб.наук.пр. : [матеріали ІІ Всеукраїнського круглого столу "Педагогічний дискурс" (20 грудня 2017 р.)] за ред.. П.М.Гусака і Н.І.Корпач. Луцьк : Вежа-Друк. 2017. С. 125-128
 5. Патріотичне виховання учнів початкової школи у навчальному процесі / Педагогіка зб.наук.пр. : [матеріали ІІ Всеукраїнського круглого столу "Педагогічний дискурс" (20 грудня 2017 р.)] за ред. П.М.Гусака і Н.І.Корпач. Луцьк : Вежа-Друк. 2017. С. 125-128
 6. Взаємозв’язок школи і сім’ї у вихованні культури взаємин батьків з дітьми / Педагогіка зб.наук.пр. [матеріали ІІ Всеукраїнського круглого столу "Педагогічний дискурс" (20 грудня 2017 р.)] за ред.. П.М.Гусака і Н.І.Корпач. Луцьк : Вежа-Друк. 2017. С. 125-128
 7. Забезпечення ефективної навчальної самоорганізації студентів вищих педагогічних закладів освіти Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. №2 (375) . 2018. С.149-157
 8. Навчальна самоорганізація студентів вищих закладів освіти Актуальні проблеми педагогічної освіти: Європейський національний вимір Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з Міжнародною участю (31 травня - 1 червня 2018 р.). Луцьк. С.154-157
 9. Соціалізація як тифлопедагогічне явище Сучасний світ і незрячі : Матеріали VIII Міжнародної науково-практичної конференції (19-21.09.2018 р.). Луцьк: ПП Іванюк В.П., 2018.С. 109-111.
 10. Педагогічна компаративістика про проблеми дошкільної педагогіки та освіти Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. №9 (382) . 2018. С.81-88
 11. Технологія експериментального дослідження розвитку культури міжнаціонального спілкування майбутніх педагогів Педагогічний часопис Волині. №4 (11) / 2018 . С.141-149
 12. Національно-орієнтований компонент змісту освіти в системі професійної підготовки вчителя Педагогічний часопис Волині. №5 (12) / 2019. С.65-70
 13. Культура міжнаціонального спілкування майбутніх педагогів Актуальні проблеми педагогічної освіти: Європейський національний вимір Матеріали ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції з Міжнародною участю (28-29 травня 2019 р.). Луцьк. С.238-241
 14. Порівняльна педагогіка: навчально-методичний посібник / І.О. Смолюк. Луцьк : ФОП Покора І.О., 2019. 238 с. (у співавторстві з Смолюк С., Ємчик О.)

Світлана Смолюк

 1. Теоретичні засади формування розвивального освітнього середовища Обрії: Науково-педагогічний журнал. м. Івано-Франківськ, 2016. №2(41). С.20-24. Фахове видання України
 2. Сутнісна характеристика розвивального освітнього середовища сучасної початкової школи Науково-методичний журнал «Гірська школа Українських Карпат», ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника». м. Івано-Франківськ, 2016. №14. С.118-122. Фахове видання України
 3. Становлення освітнього розвивального середовища в системі початкової освіти України як історико-педагогічна проблема. Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology : The journal is published by the support of Society for Cultural and Scientific Progress in Central and Eastern Europe, IV(38), Issue: 77. Budapest, 2016. C. 67–72.
 4. Методологічні засади дослідження розвивального освітнього середовища початкової школи України (кінець ХІХ – поч. ХХ ст.) Педагогічний процес: теорія і практика. 2016. Вип. 2. С. 37-42. Фахове видання України
 5. Перспективи проектування розвивального освітнього середовища сучасної початкової школи. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти : Збірник наукових праць. Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. Випуск 13 (56). Частина І. Рівне: РДГУ, 2016. С. 141-144. Фахове видання України
 6. Типологія розвивального освітнього середовища початкової школи Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія «Педагогіка, психологія, філософія» / Редкол.: С.М. Ніколієнко (відп. ред.) та ін. К.: Міленіум, 2016. Вип. 233. С. 244-252. Фахове видання України
 7. Cтановлення розвивального освітнього середовища початкової школи України в ХХІ строріччі: соціокультурний дискурс. Педагогічний часопис Волині. 2016. № 1(2). С. 26-30. Фахове видання України
 8. Моделі розвивального освітнього середовища початкової школи Розвиток сучасної освіти: теорія, практика, інновації : зб. матеріалів ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, Київ, 25-26 лютого 2016 р. К.: Міленіум, 2016. С345-347.
 9. Формування освітньо-розвивального середовища початкової коли в педагогічному досвіді В. Сухомлинського Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми педагогічно освіти: європейський і національний вимір» (3-5 червня 2016 р.) / А. В. Лякішева (заг. ред.). П. М. Гусак, І.М. Брушневська та ін. у 2 т. Т. 2 (О-Я). Луцьк: ФОП Покора І.О., 2016. С. 172- 176.
 10. Організація розвивального освітнього середовища початкової школи України (1990-ті рр.) Педагогічний часопис Волині. 2016. № 2(3). С. 47-51. Фахове видання України
 11. Формування розвивального освітнього середовища в початковій школі у 70–80-х роках ХХ століття: предметно-змістовний аспект. Вісник Львівського національного університету імені Івана Франка. 2016. Вип. 31. С. 210-220. Фахове видання України
 12. Formation of developmental educational environment at Primary School in the XXI century: information and communication discourse. Scientific Bulletin of Chełm, 2016. № 2. 63-71. Зарубіжне видання
 13. Організаційно-педагогічні умови використання історико-педагогічного досвіду становлення розвивального освітнього середовища у сучасній системі початкової освіти. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології: наук. журнал / голов. ред. А. А. Сбруєва. Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2017. №2 (66). С. 293-305. (Index Copernicus, Global Impact Factor, Google Scholar). Фахове видання України
 14. Підготовка майбутніх педагогів до проектування освітньо- розвивального середовища в початковій школі. Підготовка майбутніх педагогів у контексті стандартизації початкової освіти : матеріали Всеукраїнської науково-практичної онлайн-конференції (13 вересня 2017 р.). Бердянськ, 2017. С. 135- 140.
 15. Організаційно-педагогічні умови становлення розвивального освітнього середовища в системі початкової освіти України (кінець ХХ – початок ХХІ ст.) автореф. дис. ... канд. педаг. наук : 13.00.01. Луцьк, 2017. 21 с.
 16. Проектування розвивального освітнього середовища сучасної початкової школи Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні проблеми педагогічно освіти: європейський і національний вимір» (31травня - 1 червня 2018 р.) / А. В. Лякішева (заг. ред.), П. М. Гусак, І. Б. Кузава та ін. у 2 т. Т. 2 (М-Я). Луцьк : ФОП Покора І.О., 2018. С. 172- 176.
 17. Features of Formation Developing Educational Environment in the Conditions of Standardization of Primary Education of Ukraine "Journal of Vasyl Stefanyk Precarpathian National University. Pedagogy". Vol.5, No 1, 2018. Р. 55–64. (Index Copernicus, General Impact Factor, Google Scholar).Фахове видання України
 18. Концептуальні основи психолого-педагогічного тренінгу. Науковий вісник Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки. № 9 (382) : Серія : Педагогічні науки. Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. Луцьк : СНУ ім. Лесі Українки, 2018. С. 149-156. Фахове видання України
 19. Організаційно-педагогічні умови формування розвивального освітнього середовища початкової школи International scientific and practical conference «Influence of scientific achievements in education on the development of modern society» : Conference proceeding, April 26-27, 2019. Izdevnieciba «Baltija Publishing», P. 155-158.
 20. Розвивальне середовище закладу дошкільної освіти. Матеріали ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Актуальні проблеми педагогічно освіти : європейський і національний вимір» (28 – 29 травня 2019 р.) / за ред. А. В. Лякішевої. Луцьк : ПП Іванюк В.П., 2019. С. 241- 244.
 21. Створення розвивального освітнього середовища в умовах закладу дошкільної освіти Науковий журнал «Інноваційна педагогіка», ПУ «Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій». Одеса, 2019. Вип. 14. Т.2. С. 188-192. Фахове видання України
 22. Особливості дошкільної освіти у Японії Актуальні питання науки : матеріали І Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (30 квітня 2020 року) : збірник тез. Бердянськ : БДПУ, 2020. С. 148-151.
 23. Забезпечення сучасного розвивального освітнього середовища ЗДО Дошкільна освіта у сучасному освітньому просторі: актуальні проблеми, досвід, інновації : Збірник статей учасників І Міжнародної науково-практичної конференції присвяченої 215-річчю заснування ХНПУ імені Г.С. Сковороди (23-24 квітня 2020 р.). / за заг. ред. проф. Т. П. Танько. Ч. 1. Харків : ХНПУ імені Г. С. Сковороди, 2020. С. 164-168.
 24. Розвиток творчих здібностей молодших школярів в Новій українській школі Науковий вісник Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки. № 4 (408) : Серія : Педагогічні науки. Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. Луцьк : СНУ ім. Лесі Українки, 2020. С. 41-49. Фахове видання України
 25. Сутність поняття «розвивальне середовище» закладу дошкільної освіти Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / [редактори-упорядники М. Пантюк, А. Душний, І. Зимомря]. Дрогобич: Видавничий дім «Гельветика», 2020. Вип. 31, Том 4, 2020. С. 159-163 (Index Copernicus International) Фахове видання України
 26. The problem of spare time of teenagers in mountain regions of Poland and Ukraine. Revista Inclusiones. Vol. 7. Número Especial – Julio / Septiembre, 2020. Pp. 493–507. ISSN 0719-4706 http:www.revistainclusiones.org/gallery/40%20VOL%207%20NUM%20ESPECIALJULIOSEPTIEMBREEE2020REVINCLUSIOO.pdf Web of Science
 27. Сутність і зміст дефініції «фінансова діяльність» ЗДО. Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми педагогічно освіти: європейський і національний вимір» (12 – 15 жовтня 2020 р.) / за заг. ред. В. З Антонюка. Луцьк ФОП Іванюк В. П., 2020. С.66-68.
 28. Моделювання розвивального освітнього середовища початкової школи. Методичні рекомендації / Луцьк : ФОП Покора І.О., 2018. 17 с.
 29. Порівняльна педагогіка. Навчально-методичний посібник. Луцьк : ФОП Покора І.О., 2019. 238 с.

Ірина Томашевська

 1. Наукова і педагогічна діяльність майбутнього викладача університету Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах зб. наук. праць. Запоріжжя, Випуск 3. (79) 2017. С. 137-143.
 2. Issues in Doctoral Research Supervision Studies: a Review of the Literature. Czasopismo naukowo-praktyczne KELM “Knowledge. Education. Law. Management”, Lodz: Wyzsz Szkola Informatyki I Umiejrtnosci. Vol. 4 (20), 2017. 386-395. (у співавторстві з Фаст О.)
 3. Томашевська І.П Педагогічна аксіологія в умовах реформування вищої освіти. Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В.О. Сухомлинського. Серія: Педагогічні науки : зб. наук.праць. №1 (52). Миколаїв, 2017. С. 47-53.
 4. Навчально-методичне забезпечення самостійної роботи студентів при вивченні дисципліни «Педагогіка вищої школи і методика навчання у ВНЗ». Луцьк: Вежа-друк, 2018. 32 с.
 5. Інноваційна діяльність сучасного вчителя початкових класів. Актуальні проблеми вищої професійної освіти. Матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції. Київ. 20 березня 2018р. С.28-29
 6. Готовність педагога до інноваційної діяльності як складова професійної підготовки. Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія «Педагогіка, психологія, філософія» К.: Міленіум, 2018. Вип. 279. С.25-31.
 7. Аксіологічна складова підготовки майбутніх педагогів Матеріали усеукраїнської науково-практичної конференції Суми, 2018 р. С.191-195
 8. Навчально-методичне забезпечення самостійної роботи студентів при вивченні дисципліни «Педагогіка вищої школи і методика навчання у ВНЗ» . Луцьк: Вежа-друк, 2018. 32 с.
 9. Освітній менеджмент в контексті педагогічної спадщини В.О.Сухомлинського Педагогічний часопис Волині №2(13). 2019 р. Р.1. С.33-39. (у співавторстві з Лякішевою А.В.)
 10. Shelestova, L., KOSTYRIA, I., FEDYAEVA, V., BRYCHОK S., BOHOMOLOVA, M., & TOMASHEVS’KA, I. (2020). Formation of the Leadership Position of Professionals in Higher Education Institutions. Postmodern Openings, 11(2 Supl 1), 145-160. https:doi.org/10.18662/po/11.2Sup1/184

Вікторія Удот

 1. Організаційно-педагогічні умови підготовки майбутніх вихователів до взаємодії з родинами учасників бойових дій. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб. наук. пр. / [редкол.: А. В. Сущенко (голов. ред.) та ін.]. Запоріжжя : КПУ, 2019. Вип. 63. 224 с. Т. 2.
 2. Індивідуальні особливості соціального середовища дітей дошкільного віку з родин учасників бойових дій. Актуальні проблеми педагогічної освіти: європейський і національний вимір : Матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (28-29 травня 2019 року) / за заг. ред. А. В. Лякішевої. Луцьк : ПП Іванюк В. П., 2019. 286 с.
 3. Сучасний стан готовності майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти до взаємодії з родинами учасників бойових дій. Інноваційна педагогіка: науковий журнал / Випуск 7, Том 2. / Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій. Одеса, 2018. С. 116-121
 4. Обґрунтування структурно-функціональної моделі професійної підготовки майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти до взаємодії з родинами учасників бойових ді. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : наук. журнал / голов. ред. А.А. Сбруєва. Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2018. № 9 (83). С. 315-326
 5. Методологічні підходи у професійній підготовці майбутніх вихователів до взаємодії з родинами учасників бойових дій. Основні напрями розвитку педагогічної науки. Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції ( м. Рівне, 7-8 грудня 2018 року). Херсон: Видавництво «Молодий вчений», 2018. С. 146-148.
 6. Структурні компоненти підготовки майбутніх вихователів до взаємодії з родинами учасників бойових дій. Сучасні проблеми та перспективи розвитку психології та педагогіки : Матеріали міжнародної наукової конференції, м. Київ, 1-2 грудня 2017 р. К.: Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського, 2017. С.130-134
 7. Основні засади професійної підготовки майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів до взаємодії з родинами учасників бойових дій Збірник наукових праць «Педагогічні науки». Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2017. Випуск LXXIX, Том 1. С. 187-192
 8. Форми взаємодії вихователя дітей дошкільного віку з родинами учасників бойових дій. Освітній простір України 2017. №11. С. 158-165
 9. Обґрунтування структури та індикаторних показників готовності майбутнього вихователя закладу дошкільної освіти до взаємодії з родинами учасників бойових дій. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. Випуск 62 6 збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова. Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2018. 284 с.
 10. Методика виявлення готовності майбутніх вихователів до взаємодії з родинами учасників бойових дій. Наукові досягнення, відкриття та шляхи розвитку педагогічної науки: Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Запоріжжя, 25-26 травня 2018 р. Запоріжжя : Класичний приватний університет , 2018. 116 с.
 11. Рівні готовності майбутніх вихователів до взаємодії з родинами учасників бойових дій. Актуальні проблеми педагогічної освіти: Європейський і національний вимір : Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (31 травня – 1 червня 2018 року) / А. В. Лякішева (заг. ред.), М. П. Гусак, І. Б. Кузава та ін. у 2 т. Т.2 (М-Я). Луцьк: ФОП Покора І. О., 2018. 236 с.
 12. Науково-педагогічний контекст понять «родина» та «сім’я» International Scientific-Practical Conference Theoretical and applied researches in the field of pedagogy and social sciences: Conference Proceedings, December 28-29, 2016. Kielce: Holy Cross University. С. 97-99.
 13. Особливості функціонування родин учасників бойових дій. Актуальні проблеми педагогічної освіти: європейський і національний вимір : Матеріали ІІ Міжнародною науково-практичної конференції (16-17 травня 2017 р.) / А.В. Лякішева (заг. ред.). І.М. Брушневська, П.М. Гусак та ін. Луцьк: ФОП Покора І.О., 2017 С. 188-191.
 14. До проблеми психолого-педагогічної взаємодії вихователів дітей дошкільного віку з родинами. Матеріали ХI Міжнародної науково-практичної конференції аспірантів і студентів «Молода наука Волині: пріоритети та перспективи досліджень» (16−17 травня 2017 року) : Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2017.С. 546-548
 15. Родина учасника бойових дій як об’єкт педагогічної взаємодії вихователя дошкільного навчального закладу. Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Серія: Педагогічні науки: журнал. Луцьк: ПП Іванюк В. П., 2017. №1 (350). С. 171-178
 16. Обґрунтування програми професійної підготовки майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти до взаємодії з родинами учасників бойових дій. Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology. VII (84). Issue: 207, 2019 Nov.
 17. Етапи впровадження моделі професійної підготовки майбутніх вихователів до взаємодії з родинами учасників бойових дій. Дошкільна освіта: проблеми, пошуки, інновації : Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Кривий Ріг, Криворізький державний педагогічний університет, 17-18 жовтня 2019 р.) / За заг. ред. Ковшар О. В., Суятинової К. Є. Кривий Ріг : КДПУ, 2019. 429 с.
 18. Ефективна педагогічна взаємодія з родинами учасників бойових дій як компетенція майбутнього вихователя. Актуальні проблеми педагогічної освіти : європейський і національний вимір : Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції (12-15 жовтня 2020 року) / за заг. ред. В. З. Антонюка. Луцьк : ФОП Іванюк В. П., 2020. С. 74-77.

Марія Фенко

 1. Фенко М., Мацюк З. Основи мовленнєвої діяльності : навчально-методичний комплекс Луцьк: Вежа Друк, 2016. 82 с.
 2. Фенко М. Я. Структурно-символічний аналіз фразеологічного ряду «материнство» (на матеріалі західнополіської фразеології). Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика: Зб. наукових праць. К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2016. Вип.32. С. 188–203. (Фахове видання. Видання індексовано в наукометричній базі РИНЦ та Index Copernicus)
 3. Fenko M. Ya. The names of birds and the plantsnames within phraseological units of Western Polesia. East European Scientific Journal: Wschodnioeuropejskie Czasopismo Naukowe. Warszawa, Polska. № 5 (9). V.2. 2016. P. 85–88. (Зарубіжне видання. Видання індексовано в Index Copernicus)
 4. Fenko M. Fairytale Therapy in the Speech Development System of Preschool-age Children. East European Journal of Psycholinguistics, 3(1). 2016. P. 91–101. (Зарубіжне видання. Видання індексовано в наукометричній базі Index Copernicus)
 5. Fenko M. Sand play: Speech Development of Preschool Children. Actual Problems of Science and EducationAPSE 2017. Held in Budapest on 29th of January 2017. (Зарубіжне видання, зареєстроване в базі Index Copernicus International)
 6. Фенко М. Я. Структурно-символічний аналіз фразеологічного ряду «материнство» (на матеріалі західнополіської фразеології). Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика: Зб. наукових праць. К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2016. Вип.32. С. 188–203.
 7. Фенко М. Я. Історичнозумовлений периферійний статус прислівника в системі частин мови. Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Серія : Педагогічні науки. Вип. 1 (303). Т. 1. Луцьк: ПП Іванюк В. П., 2016. С. 95-101.
 8. Фенко М. Я. Фразеологія в концептуальній картині світу: синергетичні принципи. Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Філологічні науки. Вип. 48. Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2019. С. 236-242. (Фахове видання. Видання, зареєстроване в базі Index Copernicus International)
 9. Фенко М. Концепт “душа” в ареальній фразеології. Studia ukrainica posnaniensia. Zeszyt VII / 2. Poznań. 2020: Wydawnictwo naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. S. 127-138. (Czasopismo indeksowane w: Arianta, BazHum, CEEOL, CEJSH, ERIH PLUS, Index Copernicus – IC Journals Master List, PKP Index, PBN – Polska Bibliografia Naukowa, POL-index Polska Baza Cytowań, WorldCat, Google Scholar)
 10. Fenko M. Ja. The names of birds and the plantsnames within phraseological units of Western Polesia. East European Scientific Journal : Wschodnioeuropejskie Czasopismo Naukowe. Warszawa, Polska. № 5 (9). V.2. 2016. P. 85–88.
 11. Fenko M. Ja. Fairytale Therapy in the Speech Development System of Preschool-age Children. East European Journal of Psycholinguistics, 3(1), 2016, P. 91–101.
 12. Fenko M. Sand play: Speech Development of Preschool Children. Actual Problems of Science and EducationAPSE 2017. Held in Budapest on 29th of January 2017.
 13. Фенко М. Я. Діалог культур у контексті мовної освіти особистості. Педагогічний часопис Волині: науковий журнал. Луцьк: СНУ ім. Лесі Українки. 2017. № 1 (4). С. 105–114.
 14. Фенко М. Я. Культурний концепт як утілення синергетичних інформаційних потоків. Вісник Запорізького національного університету: Філологічні науки. № 2. 2018. C. 119-124
 15. Фенко М. Я. Синергія концепту «дух» та соціально-культурний контекст. Наукові записки. Вип. 175. Серія: Філологічні науки. Кропивницький: Видавництво «КОД», 2019. С. 613-618
 16. Фенко М. Я. Синергетична педагогіка в полі постнекласичних наукових парадигм. Педагогічний часопис Волині. № 1(12) 2019. С. 25-31.
 17. Фенко М. Я. Фразеологія в концептуальній картині світу: синергетичні принципи. Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Філологічні науки. Вип. 48. Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2019. С. 236-242.
 18. Фенко М. Концепт “душа” в ареальній фразеології. Studia ukrainica posnaniensia. Zeszyt VII / 2. Poznań. 2020: Wydawnictwo naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. S. 127-138.
 19. Фенко М. Особливості синергетичної методології в дошкільній лінгводидактиці. Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Серія : Педагогічні науки. Вип. 4 (408). Луцьк : ПП Іванюк В. П., 2020. С. 49-54.

Напрями підготовки/спеціальності фахівців, яких готує кафедра:

Кафедра здійснює підготовку студентів на денній та заочній формах навчання освітніх ступенів «Бакалавр», «Магістр» за спеціальністю 012 Дошкільна освіта.

Бакалавр дошкільної освіти може виконувати такі види професійної діяльності: 2332 – вихователь закладу дошкільної освіти; 2332 – методист з дошкільного виховання; 2351.2 – вихователь-методист; 2352 – інспектор з дошкільного виховання, позашкільної роботи; 2352 – інспектор з охорони дитинства; 2455.2 – керівник (студії за видами мистецтва та художньої творчості, любительського об'єднання, клубу за інтересами та ін.); 3340 – вихователь; 5131 – гувернер; 3475 – інструктор з фізкультури.

Магістри в галузі знань 01 Освіта/Педагогіка за спеціальністю 012 Дошкільна освіта освітньо-професійної програми Дошкільна освіта можуть працювати: 1229.1 – спеціаліст, завідувач відділу (у складі управління); 1229.1 – завідувач сектору; 1229.4 – директор закладу дошкільної освіти; 1229.4 – завідувач кабінету навчального; 1229.4 – завідувач лабораторії (освіта); 2310.2 – асистент, викладач вищого навчального закладу; 2320 – викладач професійного навчально-виховного закладу; 2332 – вихователь закладу дошкільної освіти; 2332 – методист з дошкільного виховання; 2351.1 – молодший науковий співробітник (методи навчання); 2351.2 – вихователь-методист; 2352 – інспектор навчального закладу; 2352 – інспектор з дошкільного виховання; 2352 – інспектор-методист; 3340 – вихователь.

Контакти:

 • адреса: 43025, м. Луцьк, вул. Винниченка 30, кабінет № 406, 405
 • телефон: +38(0332)724233
 • електронна адреса: е-mail: Kafedra.Pedagog@vnu.edu.ua