Кафедра фізичної терапії та ерготерапії

Матеріал з wiki.vnu.edu.ua
Перейти до: навігація, пошук
Кафедра фізичної терапії та ерготерапії

Історична довідка

Кафедра фізичної терапії та ерготерапії бере свій початок з 1996 року, коли була організована кафедра рекреації та фізичної реабілітації на чолі з завідувачем кафедри кандидатом педагогічних наук, доцентом А. М. Тучаком. У 1999 році внаслідок реорганізації кафедри біологічних основ фізичного виховання та кафедри рекреації та фізичної реабілітації було створено кафедру фізичної реабілітації, яку очолювали поетапно кандидат медичних наук, професор Б. П. Грейда, доктор медичних наук, професор В. С. Пикалюк, кандидат педагогічних наук, доцент Т. Є. Цюпак, кандидат наук з фізичного виховання і спорту, професор А. І. Альошина, доктор біологічних наук, професор Ю. Є. Лях. У 2015 році кафедру було перейменовано у кафедру здоров’я людини та фізичної реабілітації, згодом - здоров’я людини та фізичної терапії. З 2019 року і по теперішній час очолює кафедру доктор наук з фізичного виховання та спорту (зі спеціальності 24.00.03 – фізична реабілітація), професор О. Я. Андрійчук, автор понад 120 наукових публікацій, дійсний член Асоціації превентивної та антиейджинг медицини, дійсний член Всеукраїнської асоціації фізичної медицини, реабілітації і курортотології. В 2020 році кафедру перейменовано у кафедру фізичної терапії та ерготерапії та введено до складу навчально-наукового медичного інституту.

Штат кафедри

Професорсько-викладацький склад кафедри:

Сумісники:

 • Колесник Галина Василівна – професор, доктор медичних наук, завідувач відділення малоінвазивної хірургії Луцької міської клінічної лікарні.
 • Степан Богдан Танасійович – старший викладач, кандидат медичних наук, лікар-хірург відділення загальної та ендокринної хірургії Волинської обласної клінічної лікарні.
 • Трач Роман Ярославович – старший викладач, завідувач опікового центру Комунального закладу «Луцька міська клінічна лікарня».
 • Криштальська Антоніна Тадеївна – старший викладач, завідувач реабілітаційним відділенням лікувально-профілактичного закладу «Волинський обласний госпіталь ветеранів війни».

Навчально-допоміжний персонал:

 • Грицай Оксана Сергіївна – старший лаборант
 • Колісник Лідія Антонівна – старший лаборант

Науково-дослідна тематика кафедри

Науково-дослідна діяльність на кафедрі фізичної терапії та ерготерапії спрямована на виконання наукової регіональної теми дослідно-експериментального майданчика «Психолого-педагогічна корекція та фізична терапія дітей з особливими потребами» на базі Луцького навчально-реабілітаційного центру. Ведеться робота з впровадження телемедичних технологій в практику роботи кафедри. На кафедрі працює науково-дослідна лабораторія «Функціональної діагностики та розробки спеціальних методів реабілітації».

Навчально-методична робота

Навчально-методична робота на кафедрі включає підготовку майбутніх кваліфікованих фахівців з фізичної терапії та ерготерапії, які проходять практику у спеціалізованих реабілітаційних центрах, реабілітаційній клініці університету [1], лікарнях та в лікувально-оздоровчих закладах, приймають активну участь у Всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт і наукових олімпіадах зі спеціальності.

Оздоровчо-профілактична робота

Оздоровчо-профілактична робота на кафедрі полягає у наданні послуг з відновлення здоров’я, нормалізації психоемоційного стану, профілактики захворювань, підтримання рухових функцій після травм, захворювань та ушкоджень.

Співпраця з навчальними закладами України

На кафедрі підтримують тісні зв’язки з науковими школами Національного університету фізичного виховання і спорту України, Харківської державної академії фізичної культури, Львівського державного університету фізичної культури, Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, Тернопільського національного медичного університету імені І.Я. Горбачевського, Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського.

Співпраця з зарубіжними навчальними закладами

Налагоджено зв’язки із зарубіжними навчальними закладами, серед яких Університет ім. Яна Длугоша в Ченстохові (Польща), Свентокризська педагогічна академія (м. Пйотрку-Трибунальські, Польща), Відділення фізичної культури Вищої професійної школи (м. Холм, Польща), Люблінський католицький університет імені Іоана Павла ІІ (Польща), Брестський державний університет імені О. С. Пушкіна (Білорусь), Поліський державний університет (м. Пінськ, Білорусь).

Загальна інформація про напрямки підготовки студентів

Галузь знань 22 «Охорона здоров’я»:

Спеціальність 222 "Медицина";

Спеціальність 227 «Фізична терапія, ерготерапія».

 • Освітній ступінь – бакалавр. Підготовка здійснюється на базі повної середньої загальної освіти та на базі диплому молодшого спеціаліста (молодшого бакалавра). Можливість отримання диплома європейського зразка, проходження практики та стажування за кордоном.
 • Освітній ступінь - магістр. Підготовка здійснюється на базі диплому бакалавра, спеціаліста, магістра.
 • Аспірантура за спеціальністю «Фізична терапія».

Магістр фізичної терапії після закінчення навчання за освітньо-професійною програмою "Фізична терапія" здатен виконувати зазначену в ДК 003-2010 професійну роботу і може займати відповідну первинну посаду «фізичний терапевт». Бакалавр фізичної терапії після закінчення навчання за освітньо-професійною програмою "Фізична терапія, ерготерапія" може працювати на посадах "асистент фізичного терапевта", "асистент ерготерапевта".

Форми навчання

 • денна (бакалаврат, магістратура, аспірантура);
 • заочна (магістратура);
 • вечірня (аспірантура);
 • післядипломна освіта.

Післядипломна освіта

Освітні програми:

 • «Фізична терапія осіб з посттравматичним стресовим розладом»,
 • «Корекційно-реабілітаційна робота в системі дошкільної та шкільної освіти: медичний контроль за фізичним та психологічним станом дітей та підлітків»,
 • «Фізична терапія в спортивній медицині»,
 • «Навчання фахівців із питань фізичної, реабілітаційної медицини та ерготерапії».

Під час лекційних та практичних занять, самостійної та індивідуальної роботи, дистанційних (інтернет) занять, дискусій, круглів столів, навчальних тренінгів, практикумів учасники навчання з підвищення кваліфікації набуватимуть нові знання, практичні навички, перейматимуть кращий досвід своїх колег, удосконалюватимуть сформовані та набуватимуть нові компетентності зі спеціальності "Фізична терапія, ерготерапія".


Можливі сфери діяльності випускників:

фахівець фізичної терапії, ерготерапії в лікувально-оздоровчих та санаторно-курортних закладах; фахівець з лікувальної гімнастики та масажу у військових госпіталях, медичних центрах, відділеннях травматології й ортопедії; спеціаліст для роботи в державних та недержавних закладах фізичної терапії та соціального захисту населення; інструктор (методист) з фізичної терапії для роботи з дітьми з особливими потребами у дошкільних закладах, школах-інтернатах, дитячих будинках, навчально-реабілітаційних центрах і психіатричних закладах; фахівець для роботи у профілакторіях, геріатричних пансіонатах, госпіталях для інвалідів і ветеранів війни та учасників бойових дій (учасників АТО); фізичний терапевт для індивідуальної роботи з неповносправними; інструктор оздоровчо-масової та рекреаційної роботи на виробництві чи за місцем проживання; фахівець з оздоровлення у фітнес-центрах; спеціаліст для роботи в клініках спортивної медицини, спортивно-тренувальних центрах, спортивно-оздоровчих таборах і спортивних командах; фахівець-дослідник в галузі фізичної терапії; викладач основ медичних знань в навчальних закладах різних типів.

Зміст діяльності фахівця з фізичної терапії:

надання послуг приватним особам і населенню загалом з метою розвитку, збереження та відновлення максимальної рухової і функціональної спроможності людини; надання послуг у випадках, коли рухова і функціональна спроможність людини послаблена чи втрачена внаслідок старіння, перенесеної травми, хвороби; визначення та покращенням якості життя і рухового потенціалу людини, пропаганда здорового способу життя, профілактики та фізичної терапії; обстеження потенційних можливостей рухових функцій та погодження цілей подальшого професійного втручання.

Життя буття кафедри

Хвиля добра

добра

Західно реабілітаційни центр. День 1-ший

Гравці "Старого Луцька" пройшли медичне обстеження на базі кафедри фізичної терапії та ерготерапії Волинського національного університету імені Лесі Українки

Фотогалерея

Основні науково-методичні та наукові праці викладачів:

 1. Andrijchuk Olga. General lifestyle characteristics of students who practice sports / Andrijchuk Olga // Journal of Physical Education and Sport/ - 2016. - VOL 16.- ISSUE 2. - Рp. 699 – 702. (Scopus).
 2. Tsos A, Hylchuk Y, Andreichuk O, Pantik V, Tsymbaliuk S Physical and Mental Health Components Condition in The Life Quality of Students Who Regularly Practice Kickboxing and Yoga // Phys Activ Rev 2017, 5: 37-43. (Web of Science, Scopus).
 3. Ortenburger D, Wąsik J, Tsos A, Bielikowa N, Andrijchuk O, Indykа S. Forms of expressing anger in hospitalised Ukrainian post-deployed service members//Annals of Agricultural and Environmental Medicine. - 2018; 25(1): 172–175. (Scopus).
 4. Indyka S. The Realization of Yoga Therapy In The Complex Rehabilitation Of Patients After Myocardial Infarction / S. Indyka, N.Bielikova, N. Ulianytska , O. Andrijchuk, O. Tomaschuk, N. Pavlyshyna // Research Journal of Pharmaceutical, Biological and Chemical Sciences. – 2017, Vol. 8(2), Рp. 2210–2215. (Web of Science).
 5. Вадзюк С.Н. Порушення зорових функцій у підлітків з еметропічною рефракцією при візуальному комп’ютерному навантаженні та їх відновлення/ С.Н. Вадзюк Н.Я. Ульяницька, Н.О. Бєлікова, С.Я. Індика, Ю.С. Вадзюк, М.О. Сопіга/ Фізіологічний журнал 2018, Т. 64, № 5. С. 47-53. (Scopus).
 6. Sitovskyi A., Differentiated approach to physical education of adolescents with different speed of biological development / A.Sitovskyi, B.Maksymchuk, V.Kuzmenko, Y.Nosko , Z.Korytko, O.Bahinska, O.Marchenko, V.Nikolaienko, T.Matviichuk, V.Solovyov, O.Khurtenko, N.Slyusarenko, I.Zhorova, I.Maksymchuk // Journal of Physical Education and Sport. – Romania : Publicher University of Piteşti, 2019. 19(3), С. 1532–1543. (Scopus).
 7. Maksymchuk I. Developing pedagogical mastery of future physical education teachers in higher education institutions / Maksymchuk I., Maksymchuk B., Frytsiuk V., Matviichuk T., Demchenko I., Babii I., Tsymbal-Slatvinska S., Nikitenko A., Bilan V., Sitovskyi A., Savchuk // Journal of Physical Education and Sport. – Romania: Publicher University of Piteşti, 2018. 18(2), С. 810–815. (Scopus).
 8. Кolesnik А. Еpidemiology of intra-abdominal infections in ukraine: results of a multicenter study (2014-2015) / Кolesnik А., Aidyn G., Salmanov D., Andriuschenko V.// Wiadomości Lekarskie. – 2019, tom LXXII, nr 4. – Р. 513-518. (Scopus).
 9. Кolesnik А. The influence of various methods of anesthesia on time of postoperative recovery of patients’ conciousness after curettage of uterine cavity / Кolesnik А., Maryne A., Georgiyants O., Vysotska O., Yurchenko М. // Wiadomości Lekarskie. – 2019, tom LXXII, nr 3 – Р. 513-518. (Scopus).
 10. Кolesnik А. Economic effectiveness of different methods of anesthesia of curettage of uterine cavity / Кolesnik А., Georgiyants M., Iakovlieva L., Vysotska O., Yurchenko O.// GEORGIAN MEDICAL NEWS No 2 (287) – 2019 – Р. 13-19. (Scopus).
 11. Технология веб-квест в электронном обучении / Г. В. Колесник Т. В. Зубехина, Маркивская Л.Л.// НТИ. сер. 1. Организация и методика информ. работы/ ВИНИТИ РАН. – 2019 № 3. – С. 20-25. (Scopus).
 12. Zakhozha N., Kasarda O., Zakhozhiy V., Usova O., Gavrilyuk A.. Фактори патології органів зору в студентів та їх профілактика// Physical education, sports and health culture in modern society. - 2018. - №2 (42). - С. 111-116.
 13. Vadzuk S. Peculiarities in visual functions and their restoration in teenagers with emmetropic refraction after work on computers and the method of its reduction / Stepan Vadzuk , Nataliia Ulianytska, Svitlana Indyk, Olga Andriychuk, Olena Yakobson //Journal of Kinesiology and Exercise Sciences AntropomotorykaJKES 79 (27): 25-29, 2017 DOI: 10.5604/01.3001.0012.1428.
 14. Tuchak O. Methodology of training coordinating exercises of young schoolchildren with the psychic development delay at lessons of physical training / O. Tuchak, V. Romaniuk //Eureka: Social and Humanities. – 2018. – №. 2. – С. 52–59.
 15. Андрійчук О. Я. Соціально-педагогічні та медико-біологічні основи фізичної активності різних груп населення : кол. моногр. / наук. ред. й упорядник проф. А. В. Цьось. – Луцьк: Вежа-Друк, 2018. – 312 с. (38 авт.)
 16. Андрійчук О. Я. Комплексна фізична реабілітація хворих на хронічне обструктивне захворювання легень (огляд літератури) / О. Я. Андрійчук // Науковий часопис імені М. П. Драгоманова. – 2018. - № 9 (103). – С. 11-16.
 17. Андрійчук О. Я. Оцінка болю та якості життя в практичній діяльності фізичного терапевта / О. Андрійчук, Н. Грейда, Т. Масікова / Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2019. – №2 (46). – С. 55-60.
 18. Вірна Ж. П. Сепараційна тривожність в умовах лікувальної реабілітації: емпірична верифікація впливу особистісної ідентифікації / Ж. П. Вірна, П. Д. Гайдучик // Fundamental and applied researches in practice of leading scientific schools. Issue: 1 (25) – co-publ.: Publishing office: Accent graphics communications – Hamilton, ON, 2018. – Р. 120-128.
 19. Грейда Н. Б. Профілактика та лікування гіпертонії І ступеню засобами лікувальної фізичної культури / Н. Б. Грейда, В. У. Кренделєва // Науковий часопис Національного педагогічного університету ім. М.П.Драгоманова. Серія №15. «Науково-педагогічні проблеми фізичної культури» / «Фізична культура і спорт» зб. наук. праць / За ред. Г.М. Арзютова. – К.: Вид-во НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2017. – С.136-139.
 20. Грейда Н. Б. Терапевтичні вправи в практичній діяльності фізичного терапевта. Теоретичні основи: методичні рекомендації / Н. Б. Грейда, О. Я. Андрійчук. - Луцьк, 2018. – 62 с.
 21. Грейда Н. Б. Фізична терапія дітей при гострій пневмонії / Н. Грейда, О. Андрійчук, В. Лавринюк // Вісник Прикарпатського університету. Фізична культура. - Випуск 31. – Івано-Франківськ: ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», 2019. – С. 36-40.
 22. Індика С. Я. Фізична реабілітація після інфаркту міокарда в домашніх умовах: [навч. посібн.] / С. Я. Індика, А. М. Сітовський, С. Б. Новак, В. М. Ходінов, І. В. Савчук. – Луцьк : АРТіП, 2015. – 319 с.
 23. Колесник Г. В. Гіперпластичні процеси ендометрії у жінок з безпліддям: діагностика і тактика лікування / Г. В. Колесник, Ю. М. Садигов // Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П. Л. Шупика. – К., 2018. – Вип. 29 (ч. 3). – С. 91-97.
 24. Коцан І. Я. Психофізіологічні функції та інтегровані показники фізичного здоров’я людини в умовах сучасних екзогенних впливів різної природи та інтенсивності: монографія / І. Я. Коцан, А. І. Поручинський, О. Р. Дмитроца, Т. Я. Шевчук, С. Є. Швайко, А. П. Романюк, Т. Ф. Поручинська, В. В. Пшибельський. – Луцьк: Вежа-Друк, 2017. – 296 с.
 25. Лавринюк В. Є. Етіологічна класифікація синдрому дилятації правих відділів / В. Є. Лавринюк, Н. Б. Грейда, С. Ю. Кирпа / «Молодий вчений» [науковий журнал]. - №8 (72), вересень. – 2019. – С. 40-44.
 26. Лях Ю.Є. Комп’ютерна стабілометрія в оцінці функціонального стану людини / Ю.Є. Лях, О. В. Усова, А. П. Романюк, М. В. Лях, В. О. Мельничук, А. Антипов // Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві. - Луцьк, 2019. - № 2 (46). - С. 66–72.
 27. Лях Ю. Є. Моделі надання реабілітаційних послуг (на основі міжнародної класифікації функціонування, обмеження життєдіяльності та здоров’я) та професійний розвиток: Навчально-методичний посібник / укладачі Ю. Є. Лях, Н. Я. Ульяницька.- Луцьк, 2018.- 33 с.
 28. Мушкевич М І. Основи психотерапії та когнітивно-поведінкової діяльності : навч. посібник / М. І. Мушкевич, С. Є., Чагарна, С. В. Борцевич, П. Д. Гайдучик ; за заг. ред. М. І. Мушкевич. – Луцьк : Вежа-Друк, 2018. – 420 с.
 29. Сітовський А. М. Лікувальна фізична культура при захворюваннях внутрішніх органів : [навч. посіб.] / А. М. Сітовський, Г.В.Колесник, В.М. Ходінов, І.В. Савчук – Луцьк : АРТіП, 2018. – 149 с.
 30. Сітовський А. М. Лікувальна фізична культура при захворюваннях серцево-судинної системи : [навч. посіб.] / А. М. Сітовський, В.М. Ходінов, І.В. Савчук – Луцьк : АРТіП, 2015. – 319 с.
 31. Сергеєв В. М. Дієтологія: навчальний посібник / В. М. Сергеєв, Н. В. Сергеєва, В. М. Кузьменко, В. В. Пасічнюк. – Луцьк: Друк ПП Іванюк, 2018. - 184 с.
 32. Сергеєв В. М. Невідкладна допомога: методичні рекомендації / В. М. Сергеєв, А. І. Альошина. – Луцьк: Вежа-Друк, 2018. – 100 с.
 33. Тучак О. А. Вплив координаційних вправ на учнів молодшого шкільного віку із затримкою психічного розвитку / О. А. Тучак // Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві: зб. наук. праць Східноєвроп. нац. ун-ту ім. Лесі Українки / уклад. А. В.Цьось, С. Я.Індика. – Луцьк: Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2018. – №2 (42). - С. 78-85.
 34. Тучак А .М. Основи дефектології в педагогіці: методичні рекомендації / А. М. Тучак, В. П. Романюк, Н. Б. Грейда, О. А. Тучак. – Луцьк, 2015. - 56 с.
 35. Ульяницька Н. Я. Особливості впровадження в навчальний процес студентів спеціальності «фізична терапія, ерготерапія» міжнародної класифікації функціонування, обмежень життєдіяльності та здоров’я / Н. Ульяницька, О. Андрійчук, О. Якобсон, Н. Грейда // Фізична активність і якість життя людини [Текст]: зб. тез доп. ІV міжнар. наук.-практ. конф. (10 червня 2020 р.) / уклад.: А. В. Цьось, С. Я. Індика. - Луцьк: Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2020. - С.91.
 36. Усова О. В. Тератологічний тлумачний словник/ уклад.: В. С. Пикалюк. – Луцьк: Вежа-Друк, 2019. – 576 с.
 37. Цюпак Т. Є. Організація процесу фізичної терапії з використанням оздоровчого плавання при шийному остеохондрозі /Т.Є.Цюпак, Ю.Ю.Цюпак // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова Серія 15. «Науково-педагогічні проблеми фізичної культури» / Фізична культура і спорт. - Київ, 2018. – С. 599-602.
 38. Цюпак Т.Є. Рухова активність у структурі мотиваційно-ціннісних орієнтацій підлідків / Ю. Цюпак, Т. Цюпак, О. Швай, Ю.Цюпак, Л.Гнітецький, І.Васкан // Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві : зб. наук. пр. Східноєвроп. нац. ун-ту ім. Лесі Українки / уклад. А. В. Цьось, С. Я. Індика. – Луцьк: Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2019. − № 2 (46). − С. 48-54.
 39. Якобсон О.О. Реабілітаційні впливи терапевтичних вправ на локальні неврологічні симптоми при остеохондрозі попереково–крижового відділу хребта / О.О. Якобсон, Н.Б. Грейда, В. Є Лавринюк, О.С. Грицай // Фізичне виховання, спорт та культура здоров’я у сучасному суспільстві: зб. наук. пр. Східноєвроп. нац. ун-ту ім. Лесі Українки / уклад. А. В. Цьось. – 2017. - № 2 (28). – С. 17-25.
 40. Якобсон О.О. Довідник волонтера (Освітня програма «Волонтерський інкубатор», м. Луцьк) // О.О. Якобсон, Н.І.Корпач, А.М. Тучак. – Луцьк: Доната, 2016. – 87 с.

Дисципліни, викладання яких забезпечує кафедра:

 1. Андрійчук О.Я. - Основи практичної діяльності у фізичній терапії та ерготерапії, Загальна патологія, Преформовані фізичні чинники, Фармакологія у фізичній терапії
 2. Гайдучик П.Д. - Основи медичних знань, професійна етика і деонтологія, Загальна гігієна та екологія, Соціальна медицина, Клінічна психологія, Основи менеджменту, маркетингу та адміністрування у фізичній реабілітації.
 3. Гайволя Р. Ю. - Фізична реабілітація в ортопедії,травматології та хірургії, Тренування рухової активності хворих та неповносправних.
 4. Грейда Н.Б. - Коригуюча гімнастика, тейпування, постізометрична релаксація, Курортологія, Оздоровчо-рекреаційна рухова активність, Лікувально-оздоровча рухова активність, Основи занятійної науки.
 5. Лавринюк В.Є. - Клінічний реабілітаційний менеджмент при дисфункціях внутрішніх органів, Клінічний реабілітаційний менеджмент при порушеннях кардіореспіраторної системи, Фізична терапія в онкології, акушерстві та гінекології.
 6. Романюк А. П. - Сучасні інформаційні технології в охороні здоров`я, Функціональна анатомія, Біомеханіка та клінічна кінезіологія (за професійним спрямуванням).
 7. Сергеєв В. М. - Народні та нетрадиційні методи реабілітації, Внутрішні та хірургічні хвороби, Фізична терапія при хірургічних захворюваннях.
 8. Сітовський А. М. - Клінічний реабілітаційний менеджмент при порушенні діяльності опорно-рухового апарату, Обстеження, методи оцінки та контролю при порушенні діяльності опорно-рухового апарату.
 9. Тучак А.М. - Лікувальний масаж, Методика та техніка класичного масажу, Реабілітаційний масаж, Основи дефектології з методикою навчання рухам неповносправних осіб.
 10. Тучак О.А. - Фізичне виховання (види оздоровчо-рухової активності, аквааеробіка, евритмія), Фізичне виховання (види оздоровчої рухової активності, нордівська ходьба, каланетика).
 11. Ульяницька Н.Я. - Основи медичних знань, професійна етика і деонтологія, Моделі надання реабілітаційних послуг (на основі МКФ) та професійний розвиток, Основи патології органів слуху і мови, Перша медична допомога.
 12. Усова О.В. - Фізична терапія в геріатрії , Біомеханіка та клінічна кінезіологія (за професійним спрямуванням), Фізіологія та біохімія рухової активності.
 13. Цюпак Т.Є. - Фізична терапія при травмах та захворюваннях, Терапевтичні вправи, Основи ФТ, ЕТ, тренування рухової активності хворих та неповносправних.
 14. Якобсон О.О. - Фізична терапія в неврології, Обстеження, методи оцінки та контролю при порушенні діяльності нервової системи, Фізіологія людини (за професійним спрямуванням), Основи загальної патології, Клінічний реабілітаційний менеджмент при неврологічних дисфункціях.