Здоров’я і фізичної культури

Матеріал з wiki.vnu.edu.ua
Перейти до: навігація, пошук
Вольчинський Анатолій Ярославович - кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент, завідувач кафедри

Історична довідка

Історія розвитку кафедри здоров'я і фізичної культури розпочалася в 1940 році зі створення Луцького вчительського інституту. На той час фізичне виховання в закладі було невід’ємною частиною навчально-виховного процесу. У 1950 році вчительський інститут реорганізовано в педагогічний і на його базі створено кафедру фізичного виховання, завідувачем якої призначено учасника Великої Вітчизняної війни Левицького Р. І. Склад кафедри в той час нараховував 6 викладачів, діяльність яких спрямовувалася на розвиток у студентів основних фізичних якостей, поліпшення здоров’я, формування рухових умінь і навичок, залучення їх до активної участі у фізкультурному та спортивному житті інституту.

Згодом у фізкультурно-оздоровчу діяльність студентів було впроваджено нові види спорту (ручний м’яч, фехтування, плавання, настільний теніс, спортивне орієнтування, біатлон, спортивна гімнастика), що сприяло комплектуванню збірних команд інституту для участі в обласних та республіканських змаганнях, на яких студенти неодноразово виборювали призові місця. 1975р. завідувачем кафедри фізичної культури було призначено Завацького В. І. Кількісний і якісний склад кафедри зріс, з’явилися викладачі з науковими званнями та вченими ступенями (Гітік Л. С., Палига В. Д. та ін.) покращилася науково-дослідна робота. Зокрема залучено до наукової діяльності викладачів: Байбулу В. О., Поляковського В. І., Гаврилейко Н. М., Демчука С. П., Ткача П. М. Значну роботу проведено викладачами, які брали участь у колективній науковій темі „Удосконалення масової оздоровчої, фізкультурної і спортивної роботи зі студентами педінституту”, закоординованій в Академії педагогічних наук СРСР. У 1979 Завацький В. І. був переведений на посаду декана факультету фізичного виховання, а завідувачем кафедри фізичної культури обрано Демчука С. П. Під його керівництвом на кафедрі працювало вже 19 викладачів.

Викладачами кафедри щорічно проводилася спартакіада студентів інституту із тринадцяти видів спорту, а також спартакіада групи здоров’я (викладачів і працівників інституту). Туризм і краєзнавство стали популярними серед студентської молоді. У 1994 році на базі ЛДПІ створено Волинський державний університет імені Лесі Українки. Завідувачем кафедри фізичного виховання призначено кандидата педагогічних наук, доцента Цьося А. В., який вніс вагомий вклад у науковий потенціал кафедри.

У 1999 році кафедру фізичного виховання перейменовано на кафедру здоров’я і фізичної культури. Протягом останніх років зріс науковий потенціал кафедри. Значна кількість викладачів, які захистили кандидатські дисертації, отримали звання доцента. У 2001 році завідувачем кафедри призначено доцента Ткача П. М., а в 2003 році на цю посаду обрано кандидата наук з фізичного виховання і спорту, доцента Вольчинського А.Я., який і до нинішнього часу очолює колектив кафедри.

Щороку викладачі організовують і проводять Спартакіаду студентів із семи видів спорту та спартакіаду професорсько-викладацького складу і працівників університету із чотирьох видів спорту.

Для студентів спеціальних медичних груп у 2018–2019 навчальному році організовано заняття зі скандинавської ходьби (тренер-викладач Касарда О.З.), та аква-аеробіки і оздоровчого плавання (тренер-викладач Іванюк О.А.).

Спільно з кафедрою теорії фізичного виховання, фітнесу та рекреації викладачі кафедри щосереди о 8.30 проводять MORNING-ФІТНЕС для всіх бажаючих створити бадьорий настрій та підвищити свою рухову активність.

Викладачі кафедри пройшли підвищення кваліфікації у сфері дистанційного навчання «Базові навички роботи у системі управління навчанням «Moodle» та широко використовують інформаційно-комунікативні технології у викладацькій діяльності. Також пройшли міжнародне стажування зі скандинавської ходьби, на основі чого отримали посвідчення інструктора із даного виду спорту.

About the department

The history of the department's Health and Physical Education development began in 1940 with the establishment of Lutsk Teacher's Institute. At that time, physical education at the institution was an integral part of the educational process.


Професорсько-викладацький склад кафедри:

Навчально-допоміжний персонал:

 • Ковальчук Марія Карпівна – старший лаборант;
 • Герасим’юк Петро Петрович – старший лаборант.

Основні напрямки наукових досліджень кафедри:

Наукові тематики кафедри:

 • “Закономірність виникнення і розвитку фізичного виховання на території України”.
 • “Організація і методика фізичного виховання дітей дошкільного та молодшого шкільного віку”.
 • “Удосконалення системи фізичного виховання студентів".

Проблемні наукові групи:

 1. Організація і методика фізичного виховання учнів молодшого шкільного віку (керівник групи: доцент Вольчинський А. Я.).
 2. Впровадження здоров'язбережувальних технологій в освітній простір студентської молоді (керівник групи: доцент Пантік В.В.).
 3. Здоровий спосіб життя студентів (керівник групи: доцент Захожа Н.Я.).
 4. Фізична підготовленість студентів 1-их курсів СНУ ім.Лесі Українки (керівник групи: доцент Іванюк О.А.).
 5. Формування здоров’язбережувальної компетенції студентів у процесі фізичного виховання (керівник групи: доцент Іщук О.А.).
 6. Професійно-прикладна фізична підготовка студентів (керівник групи: доцент Кліш І.С.).
 7. Оптимізація фізичного виховання студентів (керівник групи: доцент Мазурчук О.Т.).
 8. Диференційований підхід у фізичному вихованні студентів (керівник групи: доцент Малімон О.О.).
 9. Витоки української народної рухливої гри (керівник групи: доцент Мудрик С.Б.).

Метою роботи проблемних груп є поглиблене вивчення та з’ясування особливостей фізичного розвитку і поліпшення здоров’я учнів та студентів.

Групи підвищення спортивної майстерності:

Дисципліни, викладання яких забезпечує кафедра:

Головним завданням кафедри є організація і здійснення на високому рівні навчальної роботи за дисципліною «Фізичне виховання» з використанням інноваційних технологій. До програми «Фізичне виховання» входять такі дисципліни: легка атлетика та пауерліфтинг, аква-аеробіка та оздоровче плавання, скандинавська ходьба, фрізбі та бадмінтон, гімнастика та різновиди оздоровчого фітнесу, спортивні ігри (баскетбол, волейбол, футбол, флорбол), настільний теніс, шахи та шашки. Для студентів факультету педагогічної освіти та соціальної роботи проводяться рухливі ігри із методикою їх викладання.

У зв’язку із погіршенням здоров'я сучасної молоді, на що вказують наукові дослідження одним із головних завдань дисципліни «Фізичне виховання» є програма для спеціальної медичної групи.

Основні науково-методичні та наукові праці викладачів:

 1. Pantik, V., Ishchuk, O., & Ivaniuk, O. (2019). Condition and Dynamics of Somatic Diseases of Higher Education Students. Physical Education, Sports and Health Culture in Modern Society, (3(47), 54-62. https://doi.org/10.29038/2220-7481-2019-03-54-62 (Фахове видання) ERIH PLUS ; Index Copernicus International , eLIBRARY (РІНЦ) Polska Bibliografia Naukowa; Україніка наукова; Ulrich’s Periodicals Directory))
 2. Olha Roda. Heart Rate Variability in Athletes Specializing in Middle-Distance Running during Mesocycle/ Olha Roda, Svitlana Kalytka, Anatoliy Tsos , Olga Andriichuk , Oksana Shvets, Olena Ischuk// Research Journal of Pharmaceutical, Biological and Chemical Sciences January – February 2017 RJPBCS 8(1) Page No. 1061-1070. (Scopus)
 3. Pantik V.V. Стан та динаміка соматичних захворювань студентів закладів вищої освіти/ Pantik V.V., Ischuk O.A., Ivaniuk O.A.// Condition and Dynamics of Somatic Diseases of Higher Education Students. Physical Education, Sports and Health Culture in Modern Society, (3(47), 54-62.
 4. Anatolii Tsos, Vasyl Pantik. Physical and mental health conditions of the life quality of combatants under treatment and rehabilitation course. Quality of Life in Interdisiplinary Approach : World Scientific Congress (Kochcice, Poland, 5-7.11.2019), р.57. (Web of Science Core (ESCI), Scopus)
 5. Pantik, V. Analysis of Somatic Health State of Students at Lesya Ukrainka Eastern European National University.Physical Education, Sports and Health Culture in Modern Society, (2(38), 121-126. https://doi.org/10.29038/2220-7481-2017-02-121-126 ERIH PLUS  ; Index Copernicus International , eLIBRARY (РІНЦ) Polska Bibliografia Naukowa; Україніка наукова ; Ulrich’s Periodicals Directory))
 6. Pantik V. Studentki uczelni ukraińskich a ich poziom aktywności fizycznej / A. Tsos, O. Kasandra, V. Pantik // Health Problems of Civilization 2017, Volume 11, Issue 3. ISSN 2353-6942 DOI: https://doi.org/10.5114/hpc.2017.70004 Online publish date: 2017/10/26 (Web of Science, Clarivate Analytics, Index Copernicus, ICV 2015: 90.41, International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE), Polish Ministry of Science and Higher Education: 9 points, AGRO, ProQuest, Polish Medical Bibliography, Polish Medical Library (GBL), WorldCAt, ROAD Directory of Open Access scholarly Resources, Directory ofOpen Access Journals (DOAJ))
 7. Sabirov, O., Pantik, V., & Shevchuk, A. (2017). The state of functional capacity and health of students of higher educational institutions. Physical Education, Sports and Health Culture in Modern Society, 3(39), 163-168. https://doi.org/10.29038/2220-7481-2017-03-163-168 ERIH PLUS ; Index Copernicus International , eLIBRARY (РІНЦ) Polska Bibliografia Naukowa; Україніка наукова; Ulrich’s Periodicals Directory))
 8. Sabirov, O., & Pantik, V. (2018). Conceptual Bases Formation of Students` Motor Skills in the Process of Non-Audition Physical Classes. Physical Education, Sports and Health Culture in Modern Society, (1(41), 36-45. https://doi.org/10.29038/2220-7481-2018-01-36-45 ERIH PLUS ; Index Copernicus International , eLIBRARY (РІНЦ) Polska Bibliografia Naukowa; Україніка наукова; Ulrich’s Periodicals Directory))
 9. Пантік В. В. Зміст фітнес-програми силової спрямованості залежно від індивідуальних особливостей будови тіла студентів. Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві, (2(42), 25-32. https://doi.org/10.29038/2220-7481-2018-02-25-32 ERIH PLUS ; Index Copernicus International , eLIBRARY (РІНЦ) Polska Bibliografia Naukowa; Україніка наукова; Ulrich’s Periodicals Directory))
 10. Пантік, В. В. Структура та рівень рухової активності студентів закладів вищої освіти. Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві, (3 (43), 99-107. https://doi.org/10.29038/2220-7481-2018-03-99-107
 11. Вольчинський А. Організаційно-методичні основи фізичної активності дітей дошкільного віку / Анатолій Вольчинський, Вікторія Собуцька // Фізична активність і якість життя людини : Зб. тез доповідей ІІ міжнарод. наук.-практ. конференції. – Луцьк–Світязь, 2018. – С. 36.
 12. Вольчинський А. Я. Адаптивна фізична культура та її основні функції у житті дітей з порушенням фізичного та психічного розвитку / А. Я. Вольчинський, Я. А. Смаль, О. О. Малімон, А. Д. Ковальчук // Фізична активність і якість життя людини : Зб. тез доповідей ІІІ міжнарод. наук.-практ. конференції. – Луцьк–Світязь, 2019. – С.25.
 13. Вольчинський А. Я. Основи гри в шахи : [навч. посіб.] / О. О. Малімон, Н. Я. Захожа, А. Я. Вольчинський. – Луцьк : Вежа-Друк, 2016. – 167 с.
 14. Кліш І. С. Фізична культура у здоровому способі життя студента / О. П. Митчик, І. С. Кліш, О. П. Панасюк // Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві. – Луцьк, 2015. – № 3(31). – С. 31–33.
 15. Mudryk S. The ancient Christianity / Sergiy Mudryk, Olga Ivaniuk, Olena Ishchuk, Natalia Zakhozha, Olha Kasarda // Physical Educatijn, Sport and Helth in Modem Society : Collected Research Papers of Lesya Ukrainka Eastem European National University / compiled by A.V.Tsos, S.J.Indyka. – Lutsk : Lesya Ukrainka Eastem European National University, 2017. – № 3 (39). – 203 p. https://doi.org/10.29038/2220-7481-2017-03-88-92
 16. Pantik V Condition and Dynamics of Somatic Diseases of Higher Education Students. / Vasyl Pantik, Olena Ishchuk, Olga Ivaniuk, O. // Physical Education, Sport and Health Culture in Modern Societ. – № 3(47).– 2019. – S. 54–62. https://doi.org/10.29038/2220-7481-2019-03-54-62
 17. Навроцький Е. М. Розвиток сили у студентів засобами атлетичної гімнастики : [метод. рекоменд.] / Е. М. Навроцький, В. В. Пантік, О. А. Іванюк. –Луцьк, 2016. – 55 с.
 18. Кліш І. С. Українські народні ігри як свідчення давності язичницьких обрядових дійств / С. Б. Мудрик, І. С. Кліш, Е. М. Навроцький, А. П. Гаврилюк // Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві: зб. наук. праць. – № 3(43). – Луцьк: СНУ імені Лесі Українки, 2018. – С.54–60.

Фотоальбом

Матеріально-технічна база

Матеріально-технічна база інституту і спортивно-оздоровчого табору “Гарт” розширилася. При гуртожитках 2, 3, 5 запрацювали спортивні майданчики з нестандартним обладнанням.

Контакти:

 • 43025, м. Луцьк, вул. Винниченка, 30/106
 • physical-edu@eenu.edu.ua