Караїм Ольга Анатоліївна

Матеріал з wiki.vnu.edu.ua
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Караїм Ольга Анатоліївна, кандидат економічних наук, доцент кафедри екології та охорони навколишнього середовища
Кафедра екології та охорони навколишнього середовища 2020 р.
Першокурсники спеціальностей "Хімія", "Середня освіта (Хімія)", "Хімічні технології та інженерія", "Екологія", "Фармація, промислова фармація" - 2020!
Вручення дипломів бакалаврам 2020 р.
Вручення дипломів магістрам 2020 р.
Вручення дипломів магістрам 2020 р.
Студенти-екологи 2014 р.

Біографічна довідка

Караїм Ольга Анатоліївна народилася 16 травня 1977 р. у селі Пониковиця Бродівського району Львівської області. У 1994 р. закінчила Пониковицьку середню школу. У 1999 р. закінчила із відзнакою Волинський державний університет імені Лесі Українки здобувши кваліфікацію хіміка, викладача хімії, а у 2004 р. здобула кваліфікацію економіста.

Становлення Ольги Караїм як науковця відбулося у Східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки. У 2013 р. вона закінчила аспірантуру та захистила кандидатську дисертацію зі спеціальності «Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища». У 2018 р. їй присвоєно вчене звання доцента.

Ольга Караїм досліджує теми: «Відновлення сталого розвитку регіонів та громад України на засадах зеленої економіки», «Еколого-економічні проблеми ведення лісового господарства», «Управління ландшафтами природоохоронних територій», «Ообливості екологічного контролю в Україні», «Формування системи екологічного менеджменту на підприємствах України",«Екологічна оцінка впливу на довкілля викидів забруднюючих речовин», «Гідрохімія регіональних річкових басейнів», «Антропогенне навантаження на ландшафти басейнів річок» та ін. Вона є автором й співавтором більше 100 наукових та навчально-методичних праць.

Міжнародне наукове співробітництво є невід’ємною складовою діяльності Ольги Караїм. Вона проходила наукове стажування в Університеті Природничих наук м. Люблін і Люблінському Науково-Технологічному Парку (Польща). Брала участь у наукових конференціях, у тому числі International Scientific-Practical Conference Modern Transformation of Economics and Management in the Era of Globalization. Klaipeda, Lithuania.

Ольга Анатоліївна є членом Наукової ради та куратором Наукового товариства аспірантів і студентів ВНУ імені Лесі Українки, керівником Центру екологічної освіти та культури, а також головою Луцького міського осередку Волинської обласної організації Всеукраїнської екологічної ліги.

Участь у професійних об’єднаннях за спеціальністю

Членство у ГО «Всеукраїнська екологічна Ліга» з 2018 року

Посада

Доцент кафедри екології та охорони навколишнього середовища

Куратор наукового товариства аспірантів і студентів ВНУ імені Лесі Українки

Керівник центру екологічної освіти та культури

Науковий ступінь

Кандидат економічних наук: спеціальність 08.00.06 – «Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища»

Вчене звання

Доцент кафедри екології та охорони навколишнього середовища

Базова освіта

Волинський державний університет імені Лесі Українки: спеціальність «Хімія»,

кваліфікація «Хімік, викладач хімії», 1999 р.

Волинський державний університет імені Лесі Українки: спеціальність «Фінанси», кваліфікація «Економіст», 2004 р.

Освітні компоненти

 1. «Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища»
 2. «Екологічний контроль, аудит та оцінка ризиків»
 3. «Українське та міжнародне природоохоронне законодавство»
 4. «Стратегія сталого розвитку»
 5. «Організація управління в природоохоронній діяльності»
 6. «Управління водними ресурсами»
 7. «Екологічний менеджмент»
 8. «Екологічне інспектування»
 9. «Техноекологія»

Наукові інтереси

Екологія, економіка природокористування та охорони навколишнього середовища, оцінка впливу на довкілля та стратегічна екологічна оцінка, екологічний контроль, аудит та оцінка ризиків, українське та міжнародне природоохоронне законодавство,стратегія сталого розвитку, управління водними ресурсами, екологічний менеджмент, екологічне інспектування, техноекологія.

ORCID iD

ORCID iD

Профіль у Scopus

Профіль у Scopus

Профіль в Google Scholar

Профіль в Google Scholar

Підвищення кваліфікації (стажування)

Підвищення кваліфікації у сфері дистанційного навчання «Базові навички роботи у системі управління навчанням Moodle». СНУ імені Лесі Українки, Центр інноваційних технологій та комп’ютерного тестування. 4.12.2015 р.–29.12.2015 р.

Луцький національний технічний університет, кафедра екології. 1.03.2016 р. – 31.08.2016 р.

Університет Природничих наук. м. Люблін (Республіка Польща). 01.12.2016 р. – 01.06.2017 р.

Люблінський Науково-Технологічний Парк. м. Люблін (Республіка Польща). 01.12.2016 р. – 01.06.2017 р.

СНУ імені Лесі Українки «Використання можливостей Office 365 у роботі викладача й дистанційному навчанні». 1 жовтня 2018 р. – 20 червня 2019 р.

ДНУ «Український інститут науково-технічної експертизи та інформації»: «Розширений функціонал та перспективи розвитку сервісу "Реєстр наукових видань України"» 9.02.2021 р.

ДНУ «Український інститут науково-технічної експертизи та інформації»: «Академічна доброчесність. Інституціональна система підтримки академічної доброчесності та "антиплагіатні" сервіси» 16.02.2021 р.

Луцький національний технічний університет. Кафедра екології. 180 годин (6 кредитів ЄКТС). 01.03.2022 р. – 31.08.2022 р.

Луцький національний технічний університет. Кафедра екології. 180 годин (6 кредитів ЄКТС).04.11.2022 р. – 13.02.2023 р.

Курс підвищення кваліфікації в рамках Весняної Школи Вернадського-2023 за тематикою «Сталий, інклюзивний та смарт розвиток в контексті децентралізації: досвід ЄС» в рамках проєкту «Сталий, інклюзивний та розумний розвиток в контексті децентралізації: досвід ЄС» № 101047894 – SISDDP – ERASMUS-JMO-2021-HEI-TCH-RSCH у ВНУ імені Лесі УкраїнкиПідвищення кваліфікації 90 годин (3 кредити ЄКТС). 01.03.2023 – 15.03.2023 р.

ВНУ імені Лесі Українки Навчання за програмою курсу «Сталий розвиток бізнесу для зеленішої Європи». У рамках реалізації проєкту «Волинський центр Європейських студій: зелене та безпечне сусідство» (№101085647-VCES-ERASMUS-JMO-2022-HEI-TCH-RSCH). Програми Європейського Союзу ERASMUS+. Підвищення кваліфікації 90 год. (3 кредити ЄКТС). 6.04.2023 р. – 1.06.2023 р.

Нагороди

Подяка Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки (2017 р.)

Грамота Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки (2018 р.)

Грамота управління освіти, науки та молоді Волинської обласної державної адміністрації (2019 р.)

Грамота Волинського національного університету імені Лесі Українки (2023 р.)

Адреса

43025, м. Луцьк, вул. Банкова, 9, каб. 220

Електронна пошта: Olha.Karaim@vnu.edu.ua

Телефон: (0332)249972

+380667454582

Публікації

Караїм О. А. є автором та співавтором 115 наукових та навчально-методичних праць (в т. ч. тези конференцій, статті, монографії та ін.).

Основні публікації за останні 5 років

Колективні монографії

 1. Karaim O. A., Lavrynyuk Z. V., Gulay L. D. Chapter 6. Environmental audit and assessment of the state forestry enterprises of western region of Ukraine. Актуальні проблеми хімії, матеріалознавства та екології: Монографія. Луцьк: Волинський національний університет імені Лесі Українки, 2022. С.101–118.
 2. Karaim O. A., Gulay L. D., Lavrynyuk Z. V. Сhapter 7. Ecological analysis of the state of atmospheric air of Korets the Riven region. Актуальні проблеми хімії, матеріалознавства та екології: Монографія. Луцьк: Волинський національний університет імені Лесі Українки, 2022. С. 119–125.

Статті у виданнях,включених до науковометричних баз Scopus, Web of Science Core Collection

 1. Electronic band-structure and optical constants of Pb2GeS4: Ab initio calculations and X-ray spectroscopy experiments. Tuan V Vu, A. A. Lavrentyev, B. V. Gabrelian, L. N. Ananchenko, O. V. Parasyuk, Olha Karaim, O. Y. Khyzhun. Journal of Materials Science: Materials in Electronics (2018) 29:16088–16100. Scopus. ORCID ID 0000-0002-1722-4110.
 2. Потенциометрический сенсор для определения кетопрофена. Жолт Кормош, Елена Мацькив, Наталия Кормош, Татяна Форостовская, Юлия Бохан, Валентина Голуб, Наталия Горбатюк, Ольга Караим. Химико-фармацевтический журнал. Том 55, № 12. 2021. С. 61–65. Scopus. DOI: https://doi.org/10.30906/0023-1134-2021-55-12-61-64.

Статті у фахових вітчизняних виданнях

 1. Джам Олена, Караїм Ольга, Юхимнюк Наталія. Екологічна оцінка якості поверхневих вод р. Пруднік. Науковий вісник СНУ імені Лесі Українки. Серія: Біологічні науки. 2020. № 2 (390). С. 31–37.
 2. Музиченко Оксана, Ліщук Сергій, Караїм Ольга. Екологічна структура флори породних відвалів шахт Нововолинського гірничопромислового району. Науковий вісник СНУ імені Лесі Українки. Серія: Біологічні науки. 2020. № 2 (390). С. 38–44.
 3. Караїм О.А., Гулай Л.Д., Юрченко О.М., Бакараєв О.А., Джам О.А., Музиченко О.С., Лавринюк З.В. Екологічна оцінка впливу на довкілля викидів забруднюючих речовин ДП «Колківське ЛГ». Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна серія «Екологія». 2021. № 24. C. 66–78.
 4. Гулай Л., Джам О., Караїм О. Екологічні аспекти моніторингу територій Рівненського природного заповідника. Проблеми хімії та сталого розвитку. 2021. № 3. С. 17–23.
 5. Лавринюк З., Караїм О., Гулай Л. Гідрохімічний аналіз та особливості використання поверхневих вод річки Оконка. Проблеми хімії та сталого розвитку. 2021. № 3. С. 24–29.
 6. Лавринюк З., Караїм О., Гулай Л., Юрченко О. Оцінка якості поверхневих вод за сполуками нітрогену та особливості антропогенного впливу в аспекті управління водними ресурсами річки Бистряк. Проблеми хімії та сталого розвитку. 2022. № 4. С. 39-45. DOI: https://doi.org/10.32782/pcsd-2021-4-6
 7. Караїм О., Ахнюк М., Лавринюк З., Джам О., Гулай Л. Гідрохімічний аналіз поверхневих вод в аспекті управління водними ресурсами річки Жидувка. Проблеми хімії та сталого розвитку. 2022. № 1. С. 10–17. https://doi.org/10.32782/pcsd-2022-1-2
 8. Гулай Л., Лавринюк З., Караїм О., Джам О. Еколого-статистичний аналіз основних аспектів ведення лісового господарства Тернопільської області. Проблеми хімії та сталого розвитку. № 2. 2022. С. 17–27. https://doi.org/10.32782/pcsd-2022-2-3
 9. Гулай Л., Джам О., Караїм О., Лавринюк З. Екологічний стан поверхневих вод р. Прип’ять. Проблеми хімії та сталого розвитку. №3. 2022. С. 26–35. https://doi.org/10.32782/pcsd-2022-3-4
 10. Караїм О. А., Милько І. П., Караїм В. П. Формування системи екологічного менеджменту підприємств в аспекті відновлення сталого розвитку регіонів. Наукові праці ДонНТУ. Серія: «Економічна» №2(26), 2022. С. 29–38. URL: https://economics.donntu.edu.ua/wp-content/uploads/2023/03/5_stattya-karayim-mylko-karayim.pdf
 11. Гулай Л., Войцеховський Р., Лавринюк З., Караїм О., Джам О. (2022). Еколого-статистичний аналіз основних аспектів ведення господарської діяльності Волинського ОУЛМГ. Проблеми хімії та сталого розвитку. 4.2022. С. 48–60, doi: https://doi.org/10.32782/pcsd-2022-4-5

Участь у конференціях

 1. Караїм О. А., Бакараєв О. А., Антонюк В. С. Джерела утворення забруднюючих речовин у ДП «Колківське ЛГ». Молода наука Волині : пріоритети та перспективи досліджень : матеріали ХІV Міжнародної науково-практичної конференції аспірантів і студентів (12−13 травня 2020 року). Луцьк, 2020. С.535–537.
 2. Караїм Ольга, Бакараєв Олександр. Екологічний аналіз викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами ДП «Колківське ЛГ». Актуальні проблеми розвитку природничих та гуманітарних наук : збірник матеріалів IV Міжнар. наук. практ. конф. (15 грудня 2020 р.). Луцьк, 2020. С. 186−188.
 3. Караїм О. А. Ахнюк М. М. Аналіз вмісту завислих речовин у поверхневих водах річки Жидувка. Актуальні проблеми хімії, матеріалознавства та екології: матеріали І Міжнародної наукової конференції (Луцьк, 12–14 травня 2021 року). Луцьк, 2021. С. 196–199.
 4. Караїм О. А. Ахнюк М. М. Аналіз хімічного споживання кисню у поверхневих водах річки Жидувка. Актуальні проблеми хімії, матеріалознавства та екології: матеріали І Міжнародної наукової конференції (Луцьк, 12–14 травня 2021 року). Луцьк, 2021. С. 687–689.
 5. Караїм О. А., Юрченко О. М., Лавринюк З. В. Аналіз стану та перспектив переробки жому як одного з основних відходів цукрової промисловості. Актуальні проблеми хімії, матеріалознавства та екології : матеріали І Міжнародної наукової конференції (Луцьк, 12–14 травня 2021 року). Луцьк : Волинський національний університет імені Лесі Українки, 2021. С. 211–215.
 6. Караїм О. А., Бакараєв О. А., Хомацький В. Техноекологічні особливості впливу на атмосферне повітря викидів забруднюючих речовин ТОВ «Волиньдорбуд». Сталий розвиток: захист навколишнього середовища. Енергоощадність. Збалансоване природокористування. VІІ Міжнародний молодіжний конгрес, 10–11 лютого 2022, Україна, Львів : Збірник матеріалів. Київ : Яроче́нко Я. В., 2022. 271 с. : Електронне видання у PDF форматі. DOI https://doi.org/10.51500/7826-04-9. С. 36.
 7. Караїм О. А., Бакараєв О. А., Хомацький В. М. Техноекологічні аспекти розрахунку викидів забруднюючих речовин підприємством. Актуальні проблеми хімії, матеріалознавства та екології: матеріали І Міжнародної наукової конференції (Луцьк, 1–3 червня 2022 року). Луцьк : Волинський національний університет імені Лесі Українки, 2022. 192 с. С. 130–132.
 8. Караїм В. П., Милько І. П., Караїм О. А. Особливості оцінки впливу підприємства на довкілля за умови впровадження системи екологічного менеджменту. Молода наука Волині : пріоритети та перспективи досліджень : матеріали ХVІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених (17 травня 2022 року). Луцьк : ВНУ імені Лесі Українки, 2022. С. 229–231.
 9. Караїм О. А., Караїм В. П. Екологічний контроль в аспекті формування системи екологічного менеджменту на промисловому підприємстві. Актуальні проблеми розвитку природничих та гуманітарних наук : збірник матеріалів VІ Міжнар. наук.практ. конф. (11 листопада 2022 р.). Луцьк, 2022. 500 с. С. 168–169.
 10. Karaim Volodymyr, Karaim Olha, Mylko Inna. Modern the Oretical Approaches to Determining the Essence of Ecologikal Management. Сучасні технології менеджменту: матеріали Міжнар. наук.- практ. конф. 21 жовтня 2022 р. Луцьк, 2022. 392 с. С.364–366.
 11. Караїм О. А. Соціально-еколого-економічні аспекти сталої повоєнної відбудови регіонів України. REBUILD UKRAINE: справа всього цивілізованого світу : збірник тез доповідей ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (Луцьк, 15 березня 2023 р.). / За заг. ред. Н. В. Павліхи. Луцьк : Вежа-Друк, 2023. 253 с.С.222–226.
 12. Караїм О. А. Зелена економіка в аспекті сталого повоєнного відновлення регіонів України. Актуальні проблеми та перспективи соціально-економічного розвитку регіону в умовах сучасних глобальних викликів: матеріали І Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (Кременчук, Придніпровський інститут МАУП, 23 березня 2023 р.) / за заг. ред. В. В. Татарінова. 2023. 443 с. С 154–156.
 13. Караїм О. А. Трансформація зеленої економіки в умовах відновлення України та інтеграції з ЄС. Трансформація моделі соціально-економічного розвитку в умовах відновлення України та інтеграції з ЄС : збірник тез доповідей ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (Луцьк, 15 травня 2023 р.). / За заг. ред. Павліхи Н. В. – Луцьк : Вежа-Друк, 2023. 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). Обʼєм даних 4,73 Мб. C. 177–182.
 14. Караїм О. А. Механізм відновлення сталого розвитку регіонів на засадах зеленої економіки. Вектори модернізації економіки України в контексті сталого розвитку. Матеріали доповідей учасників Міжнародної науково-практичної конференції (29-30 травня 2023 р.) Луцьк: Волинський інститут ім. В. Липинського ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 2023. 320 с. С. 274 – 278.
 15. Olha Karaim. Стале відновлення Українського Полісся на засадах зеленої економіки. Sustainable Restoration of Ukrainian Polissya Based on Green Economy. XLV Konferencja Naukowa z cyklu Rejonizacja chwastów segetalnych w Polsce nt. „Bioróżnorodność w krajobrazie rolniczym”. Universytet Przyrodniczo- Humanistyczny w Siedlcach. 6-7. 09.2023 р. Siedlce. C. 30–31.

Навчально-методичні видання

 1. Караїм О. А. Оптимізація природокористування : Конспект лекцій. Луцьк : Вежа-Друк, 2018. 116 с.
 2. Караїм О. А. Оптимізація природокористування : Методичні рекомендації до практичних робіт. Луцьк : Вежа-Друк, 2018. 52 с.
 3. Караїм О. А. Економіка природокористування : Конспект лекцій. Луцьк : Вежа-Друк, 2018. 124 с.
 4. Караїм О. А. Економіка природокористування : Методичні рекомендації до практичних робіт. Луцьк : Вежа-Друк, 2018. 64 с.
 5. Караїм О. А. Техноекологія : Методичні вказівки до практичних робіт. Луцьк : Вежа-Друк, 2018. 80 с.
 6. Караїм О. А. Управління проектами в галузі : Конспект лекцій. Луцьк : Вежа-Друк, 2018. 88 с.
 7. Караїм О. А. Управління проектами в галузі : Методичні рекомендації до практичних робіт. Луцьк : Вежа-Друк, 2018. 36 с.
 8. Караїм О. А. Екологічний менеджмент і аудит : конспект лекцій. Луцьк : Вежа-Друк, 2021. 184 с.
 9. Караїм О. А. Екологічний менеджмент і аудит : методичні рекомендації до практичних робіт. Луцьк : Вежа-Друк, 2021. 260 с.
 10. Караїм О. А. Екологічне інспектування : конспект лекцій. Луцьк : Вежа-Друк, 2021. 148 с.
 11. Караїм О. А. Екологічне інспектування : методичні рекомендації до практичних робіт. Луцьк : Вежа-Друк, 2021. 68 с.
 12. Караїм О. А., Лавринюк З. В., Радзій В. Ф., Цьось О. О., Музиченко О. С., Боярин М. В., Джам О. А. Методичні рекомендації до виконання кваліфікаційної роботи магістра зі спеціальності 101 «Екологія». Луцьк, 2022. 56 с.
 13. Караїм О. А., Лавринюк З. В., Радзій В. Ф., Цьось О. О., Музиченко О. С., Боярин М. В., Джам О. А. Методичні рекомендації до виконання кваліфікаційної роботи бакалавра зі спеціальності 101 «Екологія». Луцьк, 2022. 52 с.
 14. Караїм О. А. Промислова екологія : Конспект лекцій. Луцьк : Вежа-Друк, 2022. 160 с.
 15. Караїм О. А. Промислова екологія : методичні вказівки до практичних робіт. Луцьк : Вежа-Друк, 2022. 80 с.
 16. Караїм О. А. Стратегія сталого розвитку: Конспект лекцій. Луцьк: ВНУ імені Лесі Українки, 2023. 164 с.
 17. Караїм О. А. Стратегія сталого розвитку: Методичні рекомендації до практичних робіт. Луцьк: ВНУ імені Лесі Українки, 2023. 44 с.