Локайчук Світлана Михайлівна

Матеріал з wiki.vnu.edu.ua
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Локайчук С. М.

Контакти:

Імейл:

lokaychuk.svitlana@vnu.edu.ua

Персональні профілі:

Scholar Google

ORCID ID

Науковці України

Сторінка на офіційному вебсайті ВНУ імені Лесі Українки

Посада в ЗВО:

Доцент кафедри історії та культури української мови Волинського національного університету імені Лесі Українки.

Науковий ступінь:

Кандидат філологічних наук зі спеціальності українська мова, тема дисертації: Сучасна українська археологічна терміносистема (структурно-семантичний аспект), диплом ДК № 057824, 14 квітня 2010 р.

Учене звання:

Доцент кафедри історії та культури української мови, атестат 12 ДЦ №035201, 31 травня 2013 р.

Базова освіта:

Київський державний університет ім. Т. Шевченка, спеціальність: Українська мова та література, кваліфікація: Філолог. Викладач української мови та літератури, диплом ПВ №769154, 29 червня 1988 р.

Наукові інтереси:

 • Лінгвостилістика.
 • Українське термінознавство.
 • Термінографія.
 • Історія та археологія Волині.

Біографічна довідка:

Народилася 14 грудня 1963 року в с. Московщина Млинівського району на Рівненщині.

Після закінчення Київського державного університету імені Тараса Шевченка 1988 року працювала асистентом, згодом старшим викладачем кафедри української мови та літератури Слов’янського держаного педінституту, а з 1995 року – кафедри історії та культури української мови Волинського державного університету імені Лесі Українки.

Нині доцент цієї ж кафедри. Одночасно надає консультації та керує науковими роботами учнів Луцької гімназії № 14 ім. Василя Сухомлинського (із 2010 року) та Луцького НВК № 9 (із 2014 року). Упродовж 2015–2018 рр. співпрацювала з Луцькою гімназією № 21 імені Михайла Кравчука – проводила факультативні заняття з українського правопису, консультувала учнів із тем мовознавчих досліджень. Керівник студентської наукової проблемної групи «Актуальні проблеми українського термінознавства». Член редакційної колегії наукового журналу «Лінгвостилістичні студії».

Навчальні дисципліни:

Бакалаврський рівень:

 • «Українська мова (за професійним спрямуванням)».
 • ВД «Риторика».
 • ВД «Техніки ефективного мовного спілкування».

Магістерський рівень:

 • «Українська мова в професійному спілкуванні».

Основні публікації за останні 5 років:

 • Локайчук С. Термінологічні питання в публікаціях академіка Агатангела Кримського. Лінгвостилістичні студії : наук. журнал. Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т імені Лесі Українки, 2017. Вип. 7. С. 91–100. DOI: 10.29038 / 2413-0923-2017-7-91-100
 • Локайчук С. Глоси Пересопницького Євангелія в контексті взаємодії стилів. Лінгвостилістичні студії : наук. журнал. Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т ім. лесі Українки, 2017. Вип. 6. – С. 112–120. DOI: 10.29038 / 2413-0923-2017-6-112-121.
 • Локайчук С. Тарасюк Т. Словесні скарби Лариси Петрівни Павленко. Лінгвостилістичні студії: науковий журнал. Луцьк, 2018. Вип. 8. С. 205–212. DOI: 10.29038 / 2413-0923-2018-8-205-212
 • Локайчук С. Мовний портрет Слуги з Добромиля за однойменним романом Галини Пагутяк. Лінгвостилістичні студії : наук. журнал. Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2019. Вип. 11. С. 99–109. DOI: 10.29038 / 2413-0923-2019-11-89-99
 • Гулько Г., Кричевський О., Охріменко Г., Скляренко Н., Локайчук С. Скарби та рідкісні монети з теренів Північно-Західної України: монографія. Луцьк: Вежа-Друк, 2019. 292 c.
 • Локайчук С. Стилістичні фігури в есеї Євгена Сверстюка «Собор у риштованні». Українське мовознавство. Київ, 2020. Вип. 50. С. 146–148. DOI: 10.17721 / um / 50 (2020) .146-158
 • Локайчук С. Склад і функції розмовної лексики в романі Н. Гуменюк «Вересові меди». Лінгвостилістичні студії : наук. журнал. Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2020. Вип. 12. С. 107–116. DOI: 10.29038 / 2413-0923-2020-12-107-116
 • Локайчук С. Образ вітру в мовотворчості Богдана-Ігоря Антонича. Лінгвостилістичні студії. Вип. 13. 2020. С. 93–102.
 • Локайчук С.М., Демидюк М.В. Національні та запозичені терміни у часописі «Олімпійська арена». Світовий розвиток науки та техніки: збірник матер. LVIІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. Тернопіль, 2020. Ч. 4. С. 156–160.
 • Локайчук С., Тарасюк Т. Особистісний вимір лінгвостилістичних студій (до ювілею професора Світлани Богдан). Лінгвостилістичні студії Вип. 14. 2021. С. 164–172.
 • Локайчук С.М., Семенюк Т. М. Педагогічна термінолексика в праці В. Сухомлинського «Сто порад учителеві». Матеріали ХV Між-нар. наук.-практ. конфер. «Молода наука Волині: пріоритети та перспективи досліджень» (12–13 травня 2021 р.). Луцьк: ВНУ імені Лесі Українки, 2021. С. 653–655.
 • Локайчук С. Метод сторітелінгу в курсі «Українська мова за професійним спрямуванням». Пріоритетні напрями сучасної лінгводидактики (до 90-ї річниці з дня народження Лариси Павлівни Рожило). Луцьк: ВНУ імені Лесі Українки, 2021. С. 106–108.
 • Локайчук С.М. Техніка «малої розмови» (small talk) у професійній комунікації. Актуальні проблеми сучасної науки: матер. ІV Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. Київ, 2021. С. 42–43.

Основні навчально-методичні публікації за останні 5 років:

 • Скорук І.Д., Локайчук С.М., Приймачок О.І. Українська мова в професійному спілкуванні: навч. посіб. Луцьк: Вежа-Друк, 2018. 156 с.
 • Локайчук С. М. Українське термінознавство: навчально-методичні матеріали. Луцьк : Вежа-Друк, 2018. 50 с.
 • Скорук І. Д., Локайчук С. М., Приймачок О. І. Українська мова в професійному спілкуванні : навч. посіб. Луцьк : Вежа-Друк, 2019. 156 с.
 • Українська мова за професійним спрямуванням: збірник тестових завдань: навч. посіб. для студ. закладів вищої освіти / С. К. Богдан (відп. ред..), Л. В. Голоюх, І. П. Левчук, С.М. Локайчук [та ін.]. Луцьк: Вежа-Друк, 2020. 172 с.
 • Локайчук С. Техніки ефективного мовного спілкування: навчально-методичні рекомендації до вивчення вибіркової навчальної дисципліни. Луцьк, 2021. 64 с.
 • Локайчук С. Навчально-методичні рекомендації до вивчення вибіркової навчальної дисципліни «Риторика». Луцьк, 2021. 44 с.
 • Локайчук С. Українська мова (за професійним спрямуванням): електронний курс на платформі Moodle. Сертифікат № 100621-15 від 16.06.2021 р.

Монографії:

Колективні монографії:

 • Самолюк В., Охріменко Г., Локайчук С., Скляренко Н., Джаман У. Старожитності басейнів Стиру та Горині : монографія. Ч. 1. Луцьк : Вежа-Друк, 2021. 272 c.
 • Бондаренко Г., Охріменко Г., Локайчук С., Скляренко Н., Ільчук С. Старожитності готів на Волині : монографія. Луцьк : Вежа-Друк, 2021. 234 с.

Підвищення кваліфікації за останні 5 років:

 • Науково-практичний семінар «Новітні методи навчання мов і літератур у сучасній вищій та середній школі», 23 листопада 2017 р. – 30 листопада 2017 р., Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, кафедра романських мов та інтерлінгвістики.
 • Науковий семінар «Лінгвостилістика ХХІ ст.: стан і перспективи», 07 червня 2019 р. –12 червня 2019 р., Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, кафедра історії та культури української мови.
 • Заочне стажування, програма підвищення кваліфікації «Edukacja i nauka bez granic», 01 березня 2020 р. – 31 травня 2020 р. (Сертифікат № 3105/05 від 02.06.2020 р.), Люблінський університет імені Марії Кюрі-Склодовської, katedrа językoznawstwa słowiańskiego.
 • ІV Міжнародний науково-практичний семінар «Новітні методи навчання української мови в сучасній вищій та середній школі», 01 жовтня 2020 р. – 22 жовтня 2020 р., Волинський національний університет імені Лесі Українки, кафедра української мови.
 • Всеукраїнський науково-практичний семінар «Пріоритетні напрями сучасної лінгводидактики» (12 годин) на факультеті філології та журналістики ВНУ імені Лесі Українки, 25.03–26.03.2021. Сертифікат № 75/21-н.п. від 01.04.2021 р.
 • Міжнародний науковий симпозіум «Леся Українка: особистість, нація, світ» (36 годин) у ВНУ імені Лесі Українки, 11.06–13.06.2021. Сертифікат Н/К № 337/21 від
 • 13.06.2021 р.
 • Науково-практичний семінар «Лінгвостилістика ХХІ ст.: стан і перспективи» (45 годин) у ВНУ імені Лесі Українки, 17.06–26.06.2021. Сертифікат н/с № 415/21 від 28.06.2021 р.

Відзнаки:

 • Грамота Волинської обласної державної адміністрації, наказ № 104 від 01.03.2016 р.