Історії та культури української мови

Матеріал з wiki.vnu.edu.ua
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Кафедра історії та культури української мови

Контакти:

 • Завідувач кафедри:

Богдан Світлана Калениківна

кандидат філологічних наук, професор.

 • Імейл:

kafedra-ikym@vnu.edu.ua

 • Адреса:

43021, м. Луцьк, вул. Винниченка, 30-а (навчально-бібліотечний корпус Н), каб. 304, 312.

Сторінка кафедри в соціальній мережі «Фейсбук»

Сторінка на офіційному вебсайті ВНУ імені Лесі Українки

Сторінка на офіційному вебсайті ВНУ імені Лесі Українки (english version)

Історична довідка:

Кафедра історії та культури української мови створена 1993 року внаслідок реорганізації кафедри української мови. Першим завідувачем був Г. Л. Аркушин.

Склад кафедри:

КІтаКУМ.jpg
КІтаКУМ 2.jpg

Штатний персонал:

Богдан Світлана Калениківна

кандидат філологічних наук, професор.

Голоюх Лариса Василівна

кандидат філологічних наук, доцент.

Левчук Ірина Петрівна

кандидат філологічних наук, доцент.

Локайчук Світлана Михайлівна

кандидат філологічних наук, доцент.

Маленицька Ольга Анатоліївна

кандидат педагогічних наук, доцент.

Омельковець Руслана Степанівна

кандидат філологічних наук, доцент.

Скорук Ірина Денисівна

кандидат філологічних наук, доцент.

Тарасюк Тетяна Миколаївна

кандидат філологічних наук, доцент.

Нестерчук Оксана Григорівна

кандидат філологічних наук, доцент.

Яворський Андрій Юрійович

кандидат філологічних наук, доцент.

Грицевич Юрій Васильович

кандидат філологічних наук, старший викладач.

Приходько Наталія Степанівна

кандидат філологічних наук, старший викладач, старший лаборант.

Персонал за сумісництвом:

Громик Юрій Васильович

кандидат філологічних наук, професор.

Наукова тематика кафедри:

Поліфункційність української мови в синхронії і діахронії.

Основні напрями наукових досліджень:

 • Лінгвостилістика.
 • Діалектологія.
 • Ономастика.
 • Етнолінгвістика.
 • Семасіологія.
 • Комунікативна лінгвістика.

Індивідуальні наукові теми:

Особливості західнополіських говірок. – Аркушин Г. Л.

Стереотипи мовної поведінки в українській епістолярії ХІХ–ХХ ст. – Богдан С. К.

Лінгвостилістика сучасної української історичної прози. – Голоюх Л. В.

Незмінні та службові слова у західнополіських говірках української мови. – Громик Ю. В.

Жанрова специфіка наукового стилю української мови. – Левчук І. П.

Сучасна українська археологічна терміносистема. – Локайчук С. М.

Взаємодія фольклорної і літературної мови; проблеми формування готовності студентів до фахової діяльності й комунікативної компетентності. – Маленицька О. А.

Словник варіантів власних імен, не вживаних у літературній мові. – Нестерчук О. Г.

Лексика травництва західнополіського говору. – Омельковець Р. С.

Українська мова в близькоспоріднених художніх перекладах. – Приймачок О. І.

Пунктуаційна система текстів різних функційних стилів української мови. – Приходько Н. С.

Онімія Волині. – Скорук І. Д.

Функційно-семантична організація текстів релігійного стилю. – Тарасюк Т. М.

Актуалізація поліських говорів у сучасному художньому тексті. – Яворський А. Ю.

Наукові осередки і школи:

«АПЕЛЯТИВИ Й ОНІМИ ЗАХІДНОГО ПОЛІССЯ» (проф. Аркушин Г. Л.).

Напрями наукових досліджень: говірки й оніми Західного Полісся та суміжних земель.

Представники школи:

Громик Юрій Васильович: кандидат філологічних наук, професор кафедри історії та культури української мови Волинського національного університету імені Лесі Українки.

Зінчук Руслана Степанівна: кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови Волинського національного університету імені Лесі Українки.

Нестерчук Оксана Григорівна: кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри історії та культури української мови Волинського національного університету імені Лесі Українки.

Омельковець Руслана Степанівна: кандидат філологічних наук, доцент кафедри історії та культури української мови Волинського національного університету імені Лесі Українки.

Скорук Ірина Денисівна: кандидат філологічних наук, доцент кафедри історії та культури української мови Волинського національного університету імені Лесі Українки.

Шульська Наталія Миколаївна: кандидат філологічних наук, доцент кафедри соціальних комунікацій Волинського національного університету імені Лесі Українки.

Яворський Андрій Юрійович: кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри історії та культури української мови Волинського національного університету імені Лесі Українки.

Грицевич Юрій Васильович: кандидат філологічних наук.

«МОВНОСТИЛІСТИЧНА ПАРАДИГМА УКРАЇНСЬКИХ ТЕКСТІВ РІЗНИХ ФУНКЦІЙНИХ СТИЛІВ» (проф. Богдан С. К.).

КІтаКУМ 3.jpg

Напрями наукових досліджень: функційна й рівнева лінгвостилістика, історична лінгвостилістика, комунікативна стилістика, лінгвоперсонологія.

Представники школи:

Левчук Ірина Петрівна: кандидат філологічних наук, доцент кафедри історії та культури української мови Волинського національного університету імені Лесі Українки. Напрями наукових досліджень: науковий та публіцистичний стилі української мови, типологія рецензійного дискурсу.

Лук’янчук Світлана Василівна: кандидат філологічних наук. Напрями наукових досліджень: релігійний стиль української мови, мовно-виразові одиниці та їх функційно-стильова репрезентація.

Ляшук Наталія Вікторівна: кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри документознавства та інформаційної діяльності Луцького інституту розвитку людини Університету «Україна». Напрями наукових досліджень: комунікативна стилістика, етно- і соціолінгвістика.

Тарасюк Тетяна Миколаївна: кандидат філологічних наук, доцент кафедри історії та культури української мови Волинського національного університету імені Лесі Українки. Напрями наукових досліджень: стилістика релігійних текстів, комунікативна лінгвістика.

Приходько Наталія Степанівна: кандидат філологічних наук, старший викладач, старший лаборант кафедри історії та культури української мови Волинського національного університету імені Лесі Українки. Напрями наукових досліджень: ідіостилістика, стилістична пунктуація.

Основні результати науково-дослідної роботи за останні 5 років:

Кафедра зініціювала й провела 4 Міжнародні конференції «Лігвостилістика ХХІ ст.: стан та перспективи» (2013 р., 2015 р., 2017 р., 2019 р.) й започаткувала науковий журнал «Лінгвостилістичні студії» (вийшло 12 випусків) (головний редактор – Громик Ю. В. (з 2020 р.), заступник головного редактора – Богдан С. К., відповідальний секретар – Тарасюк Т. М. (з 2016 р.)).

Упродовж 2017–2018 рр. з нагоди 25-ліття кафедри було проведено цикл лекцій відомих мовознавців, учених, учителів (проф. Гриценко П. Ю., проф. Мойсієнко В. М., проф. Фаріон І. Д, доц. Павленко Л. П., канд. істор. наук Сапеляк О. А., Заслужений учитель України Ковальчук Л. Г.).

2020 року кафедра зініціювала проєкт «Освітня траєкторія успіху» (авторка ідеї, координаторка – Богдан С. К.). У межах проєкту проведено круглий стіл «ВИБІРКОВІ дисципліни: мотивація ВИБОРУ» (25 травня 2020 р., модераторка – Левчук І. П., організаторки – Богдан С. К., Тарасюк Т. М.), майстер-клас «Курсова робота на 100 балів: не просто, але досяжно» (28 жовтня 2020 р., модераторки: Богдан С. К, Скорук І. Д., Тарасюк Т. М.), літню онлайн-школу «Академічне письмо та доброчесність: просто про складне» (1–10 серпня 2020 р., координаторки – Богдан С. К., Левчук І. П., Локайчук С. М., Маленицька О. А., Приймачок О. І., Тарасюк Т. М.).

Аспірантура:

КІтаКУМ 4.jpg

На кафедрі підготовлено 16 кандидатів наук (6 – науковий керівник проф. Аркушин Г. Л.; 5 – науковий керівник проф. Богдан С. К., 3 – науковий керівник проф. Громик Ю., 2 – науковий керівник доц. Скорук І. Д.).

Додаткові підрозділи (лабораторії, центри):

Західнополіський ономастико-діалектологічний центр факультету філології та журналістики – мовознавча лабораторія з вивчення особливостей говірок та онімної лексики Західного Полісся і суміжних ареалів. Засновник центру – Григорій Аркушин, український мовознавець, доктор філологічних наук, професор, автор більше як 20 книг та 200 статей, присвячених питанням діалектології та ономастики.

Основні наукові видання за останні 5 років:

Викладачі кафедри підготували посібник із курсу «Українська мова за професійним спрямуванням» (Богдан С. К., Голоюх Л. В., Левчук І. П., Локайчук С. М., Маленицька О. А., Омельковець Р. С., Приймачок О. І., Приходько Н. С., Скорук І. Д., Тарасюк Т. М.), а також навчально-методичні матеріали з цього курсу для студентів усіх спеціальностей (Голоюх Л. В., Локайчук С. М., Нестерчук О. Г., Омельковець Р. С., Приймачок О. І., Тарасюк Т. М.).

Посібники й навчально-методичні матеріали для студентів факультету філології та журналістики: «Український правопис», «Старослов’янська мова: історія, фонетика, словозміна», «Історія української мови» (Громик Ю. В.), «Культура української мови та риторика», «Джерелознавча (лінгвістична) практика», «Методи й методика лінгвостилістичних досліджень», «Стилістика української мови» (Богдан С. К.), «Лінгвостилістичний аналіз тексту» (Богдан С. К., Приходько Н. С.), «Українська мова в професійному спілкуванні» (Локайчук С. М., Приймачок О. І., Скорук І. Д.), «Лінгвістичні та логічні засади редагування» (Яворський А. Ю.), «Практикум із лінгвостилістичного аналізу тексту» (Приходько Н. С.), «Методика викладання української мови в середній і вищій школі», «Педагогіка і методика викладання у вищій школі» (Маленицька О. А.), «Курсова та дипломна робота з ономастики» (Скорук І. Д.), «Вступ до слов’янської філології», «Основи культури мовлення: особливості, поради, роздуми» (Левчук І. П.), «Кодекс поведінки студента» (Громик Ю. В., Левчук І. П., Маленицька О. А., Приходько Н. С., Рожило М. А., Скорук І. Д.).

Розроблено електронні навчальні курси (Левчук І. П., Омельковець Р. С., Тарасюк Т. М.).

Щорічно кафедра проводить презентації наукових і навчальних видань працівників кафедри.

Кафедра забезпечує викладання таких дисциплін:

 • Вступ до слов’янської філології (доц. Левчук І. П., доц. Приймачок О. І.)
 • Культура педагогічного мовлення і риторика (доц. Левчук І. П.)
 • Методика навчання української мови та літератур в закладах середньої освіти (доц. Маленицька О. А.)
 • Методики лінгвістичної експертизи (доц. Приймачок О. І.)
 • Методика експертної діяльності в освіті (доц. Тарасюк Т. М.)
 • Українська мова за професійним спрямуванням (доц. Голоюх Л. В., доц. Локайчук С. М., доц. Приймачок О. І., доц. Омельковець Р. С., доц. Тарасюк Т. М., ст. викл. Нестерчук О. Г., ст. викл. Приходько Н. С., ст. викл. Яворський А. Ю.)
 • Українська мова в професійному спілкуванні (доц. Скорук І. Д., доц. Приймачок О. І., доц. Локайчук С. М., ст. викл. Нестерчук О. Г.)
 • Історичний коментар до шкільного курсу української мови (проф. Громик Ю. В., Грицевич Ю. В.)
 • Історія української мови (проф. Громик Ю. В., Грицевич Ю. В.)
 • Етнолінгвістика (доц. Приймачок О. І.)
 • Ефективна комунікація в міжстильовому вимірі (доц. Тарасюк Т. М.)
 • Культура української мови та риторика (проф. Богдан С. К., ст. викл. Приходько Н. С.)
 • Лінгвістичні та логічні засади медіаредагування (ст. викл. Яворський А. Ю.)
 • Міжкультурна комунікація (доц. Приймачок О. І.)
 • Методика навчання української мови та літератури (доц. Маленицька О. А.)
 • Українська ономастика (доц. Скорук І. Д.)
 • Українське термінознавство (доц. Локайчук С. М.)
 • Історія української літературної мови (доц. Голоюх Л. В.)
 • Порівняльно-історичне та типологічне мовознавство (доц. Приймачок О. І.)
 • Українська діалектологія (проф. Аркушин Г. Л., ст. викл. Нестерчук О. Г.)
 • Методика викладання української мови (доц. Маленицька О. А.)
 • Методика навчання української мови (доц. Маленицька О. А.)
 • Теорія і практика редагування (ст. викл. Яворський А. Ю.)
 • Основи наукових досліджень (доц. Тарасюк Т. М.)
 • Професійна майстерність викладача-філолога (доц. Тарасюк Т. М.)
 • Професійна майстерність вчителя-словесника (доц. Тарасюк Т. М.)
 • Старослов’янська мова (проф. Громик Ю. В., Грицевич Ю. В.)
 • Вступ до вивчення словʼянських мов (проф. Громик Ю. В., Грицевич Ю. В.)
 • Мистецтво публічного виступу (доц. Левчук І. П.)
 • Стилістика української мови (проф. Богдан С. К., ст. викл. Приходько Н. С.)
 • Сучасні методики навчання (доц. Левчук І. П.)
 • Стилістика і культура української мови (проф. Богдан С. К.)
 • Мовотворчість Лесі Українки (проф. Богдан С. К.)
 • Практична стилістика української мови (доц. Левчук І. П.)
 • Мовна поведінка українців (проф. Богдан С. К.)
 • Практикум із лінгвостилістичного аналізу тексту (ст. викл. Приходько Н. С.)

Гуманітарно-виховна робота кафедри за останні 5 років:

Значну увагу кафедра приділяє виховній роботі зі студентами. Зокрема, проводить майстер-класи з виготовлення традиційної обрядової ляльки-мотанки (щорічно, координаторка – Левчук І. П.), свято поезії Ліни Костенко (щорічно, координаторка – Богдан С. К.). Із нагоди 25-річчя кафедри історії та культури української мови було зреалізоване разом зі студентами вітальне дійство «На сьогодні, на завтра, назавжди! – ти залишишся в серці моїм» (координаторки – Левчук І. П., Омельковець Р. С.), до 80-річчя волинської філологічної школи медіамарафон «80 історій успіху» (упродовж липня-листопада 2019 р., координаторка – Левчук І. П).

Співпраця з установами, організаціями:

Кафедра плідно співпрацює з державним закладом післядипломної освіти «Волинський обласний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій», з Волинським інститутом післядипломної педагогічної освіти, з Малою академією наук України, з загальноосвітніми навчальними закладами освіти м. Луцька (Луцький навчально-виховний комплекс № 9 Луцької міської ради (Локайчук С. М.), Луцький НВК «Гімназія № 14 ім. В. Сухомлинського» (Голоюх Л. В., Локайчук С. М.), Луцька гімназія № 21 імені Михайла Кравчука (Локайчук С. М., Маленицька О. А., Скорук І. Д.)), Ковельською гімназією імені Олени Пчілки (Богдан С. К.).

Практика для студентів:

Кафедра проводить психолого-педагогічну та педагогічну практики з української мови.

124724459 769808973573383 1233448776838786135 n.jpg