Нейрофізіологічні механізми забезпечення когнітивної діяльності людини (віковий, гендерний та екологічний аспекти)

Матеріал з wiki.vnu.edu.ua
Перейти до: навігація, пошук

Нейрофізіологічні механізми забезпечення когнітивної діяльності людини (віковий, гендерний та екологічний аспекти)(Neurophysiological mechanisms of cognitive activity in an individual (giving consideration to age, hender and ecological aspects) — наукова школа, яка функціонує на кафедрі фізіології людини і тварин медико-біологічного факультету.

КерівникКоцан Ігор Ярославович, доктор біологічних наук, професор кафедри фізіології людини і тварин почесний президент Українського біофізичного товариства, Заслужений діяч науки і техніки України.

Контактні дані керівника наукового осередку: м. Луцьк, вул. Потапова, 9, корпус С, 7 поверх , ауд. 709.

e-mail: rector@univer. lutsk.ua

Анотація

Під керівництвом проф. Ігоря Коцана вивчаються нейрофізіологічні особливості когнітивної діяльності (етапна переробка вербальної та невербальної інформації, довільна й мимовільна увага, емоції, інтелектуальна та творча обдарованість й ін.) та вегетативні прояви, що її супроводжують. Особливого розвитку набув екологічний напрям таких досліджень. Завершене дослідження за держбюджетними теми «Регуляторні механізми і системна організація психофізіологічної активності людини (віковий аспект)». «Нейрофізіологічні механізми і системна організація сенсомоторної діяльності людини», «Фізіологічні кореляти способу реалізації когнітивних операцій», «Психофізіологічні функції та інтегровані показники фізичного здоров’я людини в умовах сучасних екзогенних впливів різної природи та інтенсивності». Основний доробок: Лише за останні 10 років успішно захищено десять дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук та дві - на здобуття наукового ступеня доктора біологічних наук. Проведено дослідження в рамках чотирьох держбюджетних тем, отримано грант фонду "Відродження". Усього опубліковано понад 500 наукових робіт, у тому числі дві монографії, ряд підручників і посібників. Активно проводяться дослідження за темами двох кандидатських і двох докторських дисертацій.

Напрям наукових досліджень

Оцінка та керування функціональними станами людини (нейрофізіологічний, психофізіологічний, екологічний аспекти).

Представники

Козачук Наталія Олександрівна - доктор біологічних наук, професор кафедри фізіології людини і тварин.
e-mail: Kozachuk.Nataliya@eenu.edu.ua
Напрям наукових досліджень: нейро- і психофізіологічні особливості творчого мислення.

Чорна Ірина Вікторівна - аспірант кафедри фізіології людини і тварин.
e-mail: irynachorna24@gmail.com
Напрям наукових досліджень: Зміни біомеханічних параметрів скорочення м’язових тканин при дії зовнішніх факторів білкової природи.

Бранюк Сергій Віталійович - аспірант кафедри фізіології людини і тварин.
e-mail: Braniuk.Sergii@eenu.edu.ua
Напрям наукових досліджень: покращення основних психофізіологічних функцій у осіб похилого віку за допомогою методики нейробіологічного зв’язку.

Науковий доробок

Основні праці:

 1. Качинська Т. В. Особливості амплітудно-часових параметрів пізніх компонентів викликаних потенціалів у осіб молодшого і середнього шкільного віку – правшів та лівшів / Т. В. Качинська, І. Я. Коцан, І. П. Кузнєцов, О. М. Абрамчук // Фізіологічний журнал. – 2014. – Т. 60. – № 3. – С. 41.
 2. Kotsan I. Ya. EEG correlation dimension indicies, related to general and creative tasks performance productivity level / I. Ya. Kotsan, N. O. Kozachuk, I. P. Kuznetsov // «European Applied Sciences». – 2014. – № 3. – P. 8-10.
 3. Morenko A. G. Features of the cortical activity of men having a high or low alpha-frequency background of the EEG while performing alternate finger movements / A. G. Morenko, A. V. Tsjos, I. Ya. Kotsan // Helth Problems of Civilization. – 2014. – Volume 8, № 1. – Р. 24–31.
 4. Велемець В. Х., Поручинський А. І., Поручинська Т. Ф., Бурбан Л. В., Коцан І. Я. Кафедра фізіології людини і тварин Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки: історія та сучасність (1971–2014 рр.): довідник. Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2015. – 136 с.
 5. Коцан І. Я. Особливості варіабельності серцевого ритму в дівчат підліткового періоду з різним рівнем вегетативної регуляції / І. Я. Коцан, Т. В. Качинська, С. С. Берлач // Науковий вісник СНУ ім. Лесі Українки. – Серія : Біологічні науки. – Луцьк : РВВ «Вежа». – 2015. – № 2. – С.127–132.
 6. Kotsan I, Kozachuk N, Kachynska T, Shvartz L, Poruchynskyi A, Dmytrotsa O, Abramchuk O, Zhuravlov O, and Poruchynska Т. Functional System of Creative Thinking // Research Journal of Pharmaceutical, Biological and Chemical Sciences September-October 2016 RJPBCS 7 (5) Page No. 527-532.
 7. Kotsan I. Course of Cognitive Activity as Markers of Creative Thinking: Gender Specifiity / Kotsan I., I. P. Kuznetsov, A. I. Poruchynskii // Neurophysiology, Vol. 48, No. 4, 2016. – Р. 277–286.
 8. Kotsan I. Functional System of Creative Thinking / IYa. Kotsan, NO. Kozachuk, TV. Kachynska, LO. Shvartz, AI. Poruchynskyi, OR. Dmytrotsa, OM. Abramchuk and TF. Poruchynsky // RJPBCS. – 2016. – 7(5). – P. 527-532.
 9. Kotsan I., Liakisheva A. European standards of higher education quality assurance: peculiarities and perspectives of introduction in Ukraine.// Науковий вісник СНУ імені Лесі Українки. Серія : Педагогічні науки. – Луцьк, 2017. – № 1(350).
 10. Коца І. Я., Поручинський А.І. Психофізіологічні функції та інтегровані показники фізичного здоров’я людини в умовах сучасних екзогенних впливів різної природи та інтенсивності  : монографія. // за заг. ред. І. Я Коцана, А. І. Поручинського. Луцьк, 2017. — 297 с.
 11. O.V. Korzhik, A.H.Morenko, І.Ya. Kotsan. Event-Related EEG Synchronization/Desynchronization under Conditions of Cessation and Switching over of the Programs of Manual Movements in Men // Neurophosiology. 2018. – Vol. 50, No. 3. – P. 189–197.
 12. Kuznietsov I. Behavior reactions characteristic of the individuals with egoistic and altruistic type of social behavior / O. Rakovets, I. Kuznetsov, I. Kotsan // EUREKA: Social and Humanities. – 2018. – Vol. 5. – p. 11-15.
 13. Rakovets O. Електрична активність мозку у осіб з різним рівнем егоїзму-альтруїзму / Rakovets O., Kuznetsov I., Osyp M., Kotsan I. / Science Rise: Biological Science. – 2018. – № 3 (12). – P. 29–33.
 14. Rakovets Oksana. Electrophysiological Features of Brain Electric Activity in Individuals with Different Social Behavior / Oksana Rakovets, Olga Abramchuk, Ludmila Shvarts, Natalia Kozachuk, Oleksandr Zhuravlov, Alona Zhuravlova, Ludmila Goshko, Tetiana Kachynska, Maria Osyp, Yurii Osyp, Illya Kuznetsov, and Ihor Kotsan // RJPBCS. – 2019. – 10(3). – P. 85-92.
 15. Korzhyk O., Morenko O., Morenko A., Kotsan I. Gender Features of Brain Processes During Inhibition of Manual Movements’ Programs.// Annals of Neuroscienes (India) 2019. – 26(1). – P. 4–9.