Соціальної роботи та педагогіки вищої школи.

Матеріал з wiki.vnu.edu.ua
Перейти до: навігація, пошук

Історична довідка

Кафедра соціальної роботи та педагогіки вищої школи була створена 1 жовтня 1993 року (на той час іменувалась кафедрою "Педагогічних технологій та психології"). З 1996 р. кафедра здійснює підготовку фахівців за спеціальністю "Соціальна педагогіка". З 2015 р. кафедра здійснює підготовку фахівців за спеціальністю "Соціальна робота". Згідно наказу ректора 46 К/В від 28.07.1997 р. про реорганізацію педагогічного факультету кафедра педагогічних технологій та психології дістала назву кафедри соціальної педагогіки і набула статусу випускаючої. Від 1 березня 2013 року засіданням Вченої ради університету кафедру соціальної педагогіки перейменовано на кафедру соціальної педагогіки та педагогіки вищої школи. Згідно наказу ректора 336-з від 29.11.2017 р. засіданням Вченої ради університету кафедру соціальної педагогіки та педагогіки вищої школи перейменовано на кафедру соціальної роботи та педагогіки вищої школи.

Науково-дослідна лабораторія педагогічної компаративістики

Склад кафедри:

 1. Чернета Світлана Юріївна – завідувач кафедри соціальної роботи та педагогіки вищої школи, кандидат педагогічних наук, доцент
 2. Мартіросян Леся Анатоліївна – кандидат педагогічних наук, доцент
 3. Лякішева Анна Володимирівна – доктор педагогічних наук, професор
 4. Сушик Наталія Степанівна – кандидат педагогічних наук, доцент
 5. Гунько Степан Олександрович – кандидат педагогічних наук, доцент
 6. Петрович Валерій Степанович – кандидат педагогічних наук, доцент
 7. Дурманенко Євгенія Аристархівна – кандидат педагогічних наук, доцент
 8. Петрук Вікторія Віталіївна – кандидат педагогічних наук, доцент
 9. Бєлкіна-Ковальчук Олена Віталіївна – кандидат педагогічних наук, доцент
 10. Корпач Надія Іванівна – кандидат педагогічних наук, доцент
 11. Косинська Олена Анатоліївна – кандидат педагогічних наук, доцент
 12. Сидорук Ірина Ігорівна – кандидат педагогічних наук, доцент
 13. Мартинюк Тетяна Анатоліївна – кандидат педагогічних наук, доцент
 14. Бичук Ірина Олександрівна – кандидат філософських наук, доцент
 15. Колосок Андрій Мирославович - кандидат економічних наук, доцент
 16. Пантелейко Руслана Андріївна – старший лаборант

Дисципліни, викладання яких забезпечує кафедра:

 1. «Інформаційні технології в соціальній роботі». Викладач – Гунько С.О.
 2. «Соціальне забезпечення населення» – Гунько С.О.
 3. «Основи соціалізації особистості». Викладач – Сушик Н.С.
 4. «Здоров’язбережувальні технології в соціокультурному середовищі». Викладач – Петрович В.С.
 5. «Освітні вимірювання». Викладач – Гунько С.О.
 6. «Дидактичні технології у вищій школі». Викладач – Косинська О.А.
 7. «Професійно-педагогічна іміджологія» – Косинська О.А.
 8. «Сучасні інформаційні технології в професійній діяльності». Викладач – Гунько С.О.
 9. «Технології дистанційного навчання» Гунько С.О.
 10. «Соціально-педагогічна робота в закладах освіти» Викладач – Петрук В.В.
 11. «Методологія і організація наукових досліджень у галузі соціальної роботи». Викладач – Сушик Н.С.
 12. «Технології соціального виховання». Викладач – Сушик Н.С.
 13. «Гендерна педагогіка». Викладач – Петрук В.В.
 14. «Педагогіка ресоціалізації». Викладач – Корпач Н.І.
 15. «Теорія та історія соціального виховання». Викладач – Мартіросян Л.А.
 16. «Історія освіти». Викладач – Мартіросян Л.А.
 17. «Історія педагогіки вищої школи» - Мартіросян Л.А.
 18. «Компетентнісна модель фахівця». Викладач – Мартіросян Л.А.
 19. «Історія педагогіки вищої школи». Викладач – Мартіросян Л.А.
 20. «Соціальні основи сімейного виховання». Викладач – Лякішева А.В.
 21. «Теорія соціальної поведінки особистості». Викладач – Лякішева А.В.
 22. «Педагогічна конфліктологія». Викладач – Дурманенко Є.А.
 23. «Методологія та методи дослідження неповнолітніх правопорушників». Викладач – Дурманенко Є.А.
 24. «Теорія навчання та виховання». Викладач – Дурманенко Є.А.
 25. «Загальна педагогіка». Викладач – Дурманенко Є.А.
 26. «Організація роботи соціальних служб». Викладач – Дурманенко Є.А.
 27. «Соціально-правовий захист окремих категорій клієнтів». Викладач – Чернета С.Ю.
 28. «Державний стандарт соціальних послуг». Викладач – Чернета С.Ю.
 29. «Правовий захист дітей-сиріт». Викладач – Чернета С.Ю.
 30. «Соціально-педагогічна робота з охорони дитинства». Викладач – Чернета С.Ю.
 31. «Інноваційні процеси в соціальній роботі». Викладач – Дурманенко Є.А.
 32. «Соціальна політика в Україні». Викладач – Корпач Н.І.
 33. «Соціальне гувернерство». Викладач – Корпач Н.І.
 34. «Теорія та методика роботи з молодіжними організаціями України». Викладач – Корпач Н.І.
 35. «Технології профілактики девіантної поведінки». Викладач – Мартинюк Т.А.
 36. «Соціальна робота з суб’єктами пробації». Викладач – Мартинюк Т.А.
 37. «Ресоціалізація різних категорій засуджених». Викладач – Мартинюк Т.А.
 38. «Теорія і методи соціальної профілактики». Викладач – Мартинюк Т.А.
 39. «Соціальне регулювання поведінкових девіацій». Викладач – Мартинюк Т.А.
 40. «Девіантологія студентської молоді». Викладач – Мартинюк Т.А.
 41. «Основи девіантології». Викладач – Мартинюк Т.А.
 42. «Дидактика з методиками навчання». Викладач – Бєлкіна-Ковальчук О.В.
 43. «Етнопедагогіка». Викладач – Бєлкіна-Ковальчук О.В.
 44. «Педагогіка і психологія в освіті». Викладач – Бєлкіна-Ковальчук О.В.
 45. «Технології формування критичного та дивергентного мислення» – Бєлкіна-Ковальчук О.В.
 46. «Методика викладання соціально-педагогічних дисциплін» – Бєлкіна-Ковальчук О.В.
 47. «Педагогічний практикум». Викладач – Петрович В.С.
 48. «Соціальне партнерство в реалізації соціального захисту населення» – Петрович В.С.
 49. «Організація дозвілля в освітніх закладах». Викладач – Петрук В.В.
 50. «Соціальна робота з групами ризику» – Петрук В.В.
 51. «Соціально-правові основи пробації в Україні». Викладач – Чернета С.Ю.
 52. «Правові аспекти освітньої діяльності у ВНЗ». Викладач – Чернета С.Ю.
 53. «Методика викладання соціально-педагогічних дисциплін». Викладач – Бєлкіна-Ковальчук О.В.
 54. «Соціологія (загальна та професійна)». Викладач – Бичук І.О.
 55. «Соціальна робота в сфері зайнятості». Викладач – Бичук І.О.
 56. «Соціальна робота в закладах оздоровлення та відпочинку». Викладач – Бичук І.О.
 57. «Зайнятість населення та її регулювання». Викладач – Бичук І.О.
 58. «Документування в соціальній роботі». – Корпач Н.І.

Основні напрямки наукового дослідження кафедри

Науково-дослідна та науково-методична робота на кафедрі соціальної роботи та педагогіки вищої школи здійснюється відповідно до загальної концепції розвитку кафедри. Викладачі кафедри працюють над темами: «Актуальні проблеми соціальної роботи та педагогіки вищої школи», «Компетентнісна модель фахівця», «Соціальна інтеграція молоді з інвалідністю»

Основні науково-методичні, наукові праці викладачів

 1. Inkluzja jako forma nauczania dzieci o szczególnych potrzebach edukacyjnych / Piotr Husak, Helena Bielkina-Kowalczuk // Studia i prace pedagogiczne / Wyżcza Szkoła Ekonomii i innowacji w Lublinie. – Lublin, 2014. – S. 143–151.
 2. Гусак П. М. Навчально-методичне забезпечення курсу «Новітні педагогічні технології» / П. М. Гусак // Соціальна педагогіка : навч.-метод. матеріали для підготовки бакалаврів соціальної педагогіки / За заг. ред. П. Гусака, Л. Грицюк. – Луцьк : Вежа-Друк, 2012. – С. 475–488.
 3. Гусак П. М. Генеза та сутнісні характеристики педагогічних технологій / П. М. Гусак // Соціальна педагогіка: теорія, технології та історія : навч.-метод. посіб. для підготовки до держ. атестації студ. за освітньо-кваліф. рівнем «бакалавр» / За ред. П. М. Гусака, І. Є. Остапйовського. – Луцьк : Вежа-Друк, 2013 – С. 92–96.
 4. Гусак П. М. Характерологічні особливості соціально-педагогічних технологій / П. М. Гусак // Соціальна педагогіка: теорія, технології та історія : навч.-метод. посіб. для підготовки до держ. атестації студ. за освітньо-кваліф. рівнем «бакалавр» / За ред. П. М. Гусака, І. Є. Остапйовського. – Луцьк : Вежа-Друк, 2013 – С. 96–101.
 5. Гусак П. М. Компетенції і компетентності у підготовці фахівця. / П. М. Гусак, Л.Є. Гусак // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Педагогіка і психологія: Зб. наук. праць. – Вип.43. – Вінниця: Нілан ЛТД, 2015. – С. 7-11.
 6. Гусак П. М. Ciągłość programόw i procesόw edukacyjnych w narodowej strategii edukacji na Ukrainie na lata 2012-2020 (Цілісність навчальних програм і процесів в розвитку освіти України 2012-2020 років) / П. М. Гусак // Zamojski-estugia i materiały. Seria «Рedagogika». – № 1. – Zamość, 2011. – S. 141–147.
 7. Гусак П. М. Educational programs of interna-tional cooperation (Освітні програми міжнародної співпраці) / П. М. Гусак // Науковий парк та інноваційна інфраструктура університету як основа розвитку освіти та науки : збірник наук. пр. Міжнар. наук.-практ. конф. (4–5 жовт. 2013 р.). – Луцьк : СНУ імені Лесі Українки, 2013. – 216 с. – С. 210–211.
 8. Лякішева А. В. Методика викладання соціально-педагогічних дисциплін : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. – Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2010. – 328 с. (Гриф МОН України. Лист №1/11-359 від 30. 01. 2010 р.).
 9. Лякішева А. В., Грицюк Л. К. Методика викладання навчальних дисциплін соціально-педагогічного напряму студентам ВНЗ : [навч.-метод. посіб.] / Анна Лякішева, Лідія Грицюк. – Луцьк : Східноєвроп. Нац. Ун-т ім.. Лесі Українки, 2013. – 504 с.
 10. Лякішева А. В. Таксономічні підходи до цілетворення у педагогічних технологіях / Л.К. Грицюк, А.В. Лякішева. // Гуманітарний вісник ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди" – Додаток 2 до Вип. 31: Тематичний випуск "Проблеми емпіричних досліджень у психології" – К. : Гнозис, 2013. – С. 458 – 466. (Фахове видання)
 11. Лякішева А. В. Європейські стандарти забезпечення якості освіти: сутнісні особливості та перспективи запровадження в Україні / Л.К. Грицюк, А.В. Лякішева. // Гуманітарний вісник ДВНЗ „Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди” – Додаток 1 до Вип. 29. Том І: Тематичний випуск „Міжнародні Челпанівські психолого-педагогічні читання”. – К. : Гнозис, 2014. С. 123-132. (Фахове видання)
 12. Лякішева А. В. Поведінка і групова взаємодія : монографія. – Луцьк : Вежа-Друк, 2014. – 368 с.
 13. Лякішева А. В. Організація виховної роботи у ВНЗ / А. В. Лякішева, Н. І. Корпач, В. В. Петрук, І. І. Сидорук // Педагогіка вищої школи: навчально-методичне забезпечення магістерської програми : навч.-метод. посіб. / за заг. ред. П. Гусака, І Остапйовського. – Луцьк : Вежа-Друк, 2018. – С. 310 – 320.
 14. Лякішева А. В. Теорія соціальної роботи / Лякішева А. В., Сидорук І. І. // Соціальна робота : навчально-методичне забезпечення магістерської програми : навч.-метод. посіб. / за заг. ред. П. Гусака, Н. Корпач. – Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2018. – С. 116 – 133.
 15. Лякішева А., Вітюк В., Кашуб’як І. Кейсбук методів і прийомів критичного мислення в початковій школі. Луцьк : ПП Іванюк В. П., 2019. 104 с. (рекомендовано до друку Вченою радою Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки (протокол № 6 від 29.05.2019 р.). ISBN 978-966-940-266-0. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на науковий твір «Кейсбук методів і прийомів критичного мислення в початковій школі» № 88012 (Автори Лякішева А. В., Вітюк В. В., Кашуб’як І. О. Дата реєстрації 23.04.2019 р.).
 16. Лякішева А. В., Кашуб’як І. О. Застосування методів критичного мислення на уроках математики у процесі вивчення нового матеріалу. Научен вектор на Балканите. 2019. Том 3. № 2 (4). С. 38−41.
 17. Лякішева А.В., Стасюк Л.П. Професійна взаємодія різнопрофільних фахівців в умовах інклюзії / А.В. Лякішева, Л.П. Стасюк // «Psychologiczne, socjologiczne, pedagogiczne, medyczne i etyczno-prawne uwarunkowania niepełnosprawności sensorycznej» : monografie [ Text ] // redakcja naukowa Marian Zdzisław Stepulak ; Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie. – 2018. – С.135-141. ISBN 978-83-64527-95-1
 18. Мартіросян Л. А. Філософсько-педагогічний аспект еволюції аксіологічних змін здоров’я в контексті історичного розвитку західноєвропейської цивілізації / Л. А. Мартіросян // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. Педагогічні науки. – 2010. – № 13. – С. 212-216.
 19. Мартіросян Л. А. Соціальна педагогіка : навч.-метод. посібник. У 2 ч./ Л. А. Мартіросян // За ред. П.М. Гусака, Л.К. Грицюк.– Луцьк : РВВ «Вежа» Волин. націон. ун-ту ім. Лесі Українки, 2010. – Ч. 1. – 292 с.– С. 58-67; С. 219-228; .С. 110-126; С. 324-331; С.430-446; С. 144-150; С. 75-88; (у співавторстві)
 20. Мартіросян Л. А. Cognitive-Behavioral Treatment of Substance Abuse in Children and Youth/ Л. А. Мартіросян //Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. Педагогічні науки. – 2011. – № 7. – С. 59-64. (у співавторстві)
 21. Мартіросян Л. А. Особливості організації навчально-виховного процесу у вальдорфській школі/ Л. А. Мартіросян //Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. Педагогічні науки. – 2011. – № 8. – С. 78-83.
 22. Мартіросян Л. А. The historical and educational analysis of the creation and development of the idea of continuing education / Л. А. Мартіросян // Zamojskie Studia i Materialy Seria: Pedagogika Nr 1, Zamosc, 2011. - S. 155-165. (у співавторстві)
 23. Мартіросян Л. А. Релігія як чинник формування традицій соціального виховання в епоху античності: Стародавня Греція / Л. А. Мартіросян // ВНУ ім. Л. Українки. Сер. “Педагогічні науки”. – 2012. – № 8. -С.14-20.
 24. Мартіросян Л. А. Wpŀyw patologjispoŀecznych na tworzenie edukacyjnych tradycji zacodniej cywilisacji, аspekt nistoryczny/ Л. А. Мартіросян // Zamojskie stugia i materiały. Seria: pedagogika Tom XIV, Zeszyt 1. – Zamość, 2012. - S.193-201. (у співавторстві)
 25. Мартіросян Л. А. Соціальна педагогіка: навч.-мет.матеріали для підготовки бакалаврів соц..пед. / Л. А. Мартіросян // П.М.Гусак [ та ін..]; заг. ред. П.Гусака, Л.Грицюк. – Луцьк: Вежа-Друк, 2012. – С.132-148; С.301-313; С. 351- 359; С. 452-468; С. 522-535; (у співавторстві)
 26. Мартіросян Л. А. Передумови становлення вищої освіти у Європі / Л. А. Мартіросян // СНУ ім. Л. Українки. Сер. “Педагогічні науки”. – 2013. – № 8. –С. 8-14.
 27. Мартіросян Л. А. Соціальна педагогіка: теорія, технологія та історія: навч.-метод. пос. для підгот.до держ. атестації студ.за осв.квал.рівнем «бакалавр» / Л. А. Мартіросян // за ред.П.М.Гусака, І.Є.Остапйовського. –Луцьк:Вежа-Друк, 2013.- С.380-481. (у співавторстві)
 28. Мартіросян Л. А. Pedagogical conceptions of the origin of education historical aspect / Л. А. Мартіросян // Edukacja europejska. Fundacia roswoju Europy srodkowo-wschodniej Inststut Stefana Nahalku v Poprade Vysoka skola Karlovy Vary – Lublin, 2013. - S.79-89
 29. Мартіросян Л. А. Виникнення та історична еволюція пенітенціарних систем світу, як соціальних інституцій перевиховання і ресоціалізації / Л. А. Мартіросян // Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Випуск 62. – К.: Ін-т держави і права ім.. В.М. Корецького НАН України, 2013. - С.292-299 (у співавторстві)
 30. Мартіросян Л. А. Становлення духовно-ціннісного компонента українського виховання: історичний аспект//СНУ ім. Лесі Українки. Сер. “Педагогічні науки”. – 2014. – № 8. –С. 8-13.
 31. Мартіросян Л. А. Виховний підхід до кримінальної відповідальності неповнолітніх у західноєвропейській ювенальній юстиції / Л. А. Мартіросян // СНУ ім. Л. Українки. Сер. “Педагогічні науки”. – 2015. – № 1. –С. 157-164. (у співавторстві).
 32. Мартіросян Л. А. Виховання у Стародавній Греції: соціокультурний контекст : навч. посіб. для вищих пед. навч. закладів / П.Гусак, Л. Гусак, Л. Мартіросян. – Луцьк : Вежа-Друк, 2016. – 200 с.
 33. Мартіросян Л. А. Історико-філософські основи соціальної роботи / Мартіросян Л. А. // Соціальна робота : навчально-методичне забезпечення магістерської програми : навч.-метод. посіб. / за заг. ред. П. Гусака, Н. Корпач. – Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2018. – С. 89 – 115.
 34. Мартіросян Л. А. Компаративна педагогіка вищої школи / Л. А. Мартіросян // Педагогіка вищої школи: навчально-методичне забезпечення магістерської програми : навч.-метод. посіб. / за заг. ред. П. Гусака, І Остапйовського. – Луцьк : Вежа-Друк, 2018. – С. 84 – 105.
 35. Мартіросян Л. А. Історія педагогіки вищої школи / Л. А. Мартіросян // Педагогіка вищої школи: навчально-методичне забезпечення магістерської програми : навч.-метод. посіб. / за заг. ред. П. Гусака, І Остапйовського. – Луцьк : Вежа-Друк, 2018. – С.118 – 144.
 36. Мартіросян Л.А. Ресоціалізація неповнолітніх правопорушників в Україні та Польщі : [колективна монографія] / за ред. Гусака П. М. ; [П. М. Гусак, Л. Є. Гусак, Л. А. Мартіросян, С. Ю. Чернета, Jozef Rejman та ін.], – Луцьк : Вежа-Друк, 2018. – 280 с.
 37. Мартіросян Л. А. Процесуально-операційний компонент особистісної готовності до самостійної роботи студентів економічних спеціальностей у процесі вивчення математичних дисциплін [Електронний ресурс] / Л. А. Мартіросян, В. В. Горбач // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка]. Сер. : Педагогічні науки. – 2018. – Вип. 163. – С. 240–246. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nz_p_2018_163_53
 38. Мартіросян Л.А. Resocjalizacja młodocianych przestępców na Ukrainie i w Polsce: monografia. Red. P. Husak. Lublin : Wydawnictwo POLIHYMNIA Spółka z o.o., 2019. 275 s.
 39. Лякішева А., Грицюк Л. Методика викладання навчальних дисциплін соціально-педагогічного напряму студентам ВНЗ : [навч.-метод. посіб.] / Анна Лякішева, Лідія Грицюк. – Луцьк : Східноєвроп. Нац. Ун-т ім.. Лесі Українки, 2013. – 504 с.
 40. Таксономічні підходи до цілетворення у педагогічних технологіях / Л.К. Грицюк, А.В. Лякішева. // Гуманітарний вісник ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди" – Додаток 2 до Вип. 31: Тематичний випуск "Проблеми емпіричних досліджень у психології" – К. : Гнозис, 2013. – С. 458 – 466. (Фахове видання)
 41. Європейські стандарти забезпечення якості освіти: сутнісні особливості та перспективи запровадження в Україні / Л.К. Грицюк, А.В. Лякішева. // Гуманітарний вісник ДВНЗ „Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди” – Додаток 1 до Вип. 29. Том І: Тематичний випуск „Міжнародні Челпанівські психолого-педагогічні читання”. – К. : Гнозис, 2014. С. 123-132. (Фахове видання)
 42. Петрович В. С. Творимо майбутнє відповідально й ощадливо : програма соціально-фінансової освіти й виховання для учнів загальноосвітніх навчальних закладів; метод пос. / В. С. Петрович, Т. П. Цюман, Т. П. Авельцева, В. В. Молочний / за заг. ред. В. С. Петровича. – К. : ФОП Буря О.Д., 2014. – 192 с. Схвалено Науково-методичною комісією з проблем виховання дітей та учнівської молоді Науко-методичної ради з питань освіти Міністерством освіти і науки України (прот. № 3 від 14.10.2014 р.) ISBN 978-966-97430-1 -5
 43. Петрович В. С. Енциклопедія для фахiвцiв соціальної сфери / За заг. редакцією проф. І. Д. Звєрєвої. Київ, Сiмферополь: Унiверсум, 2013. 536 с. (Розділи в навчальному посібнику) Рекоменд. до друку листом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України № 1/11– 6111 від 03.05.2012ISBN 978-966-8048-55-5
 44. Петрович В. С. Особиста гідність. Безпека життя. Громадянська позиція : метод. посіб. для виховної роботи з учнями з питань протидії торгівлі людьми : 7 клас ; наук. кер. та ред. І.Д. Звєрєва та Ж.В. Петрочко К. : ТОВ «Основа», 2012. – 188 c. ISBN 978-966-699-657 -5
 45. Петрович В. С. Особиста гідність. Безпека життя. Громадянська позиція : метод. посіб. для виховної роботи з учнями з питань протидії торгівлі людьми : 8 клас ; наук. кер. та ред. І.Д. Звєрєва та Ж.В. Петрочко К. : ТОВ «Основа», 2012. – 168 с. ISBN 978-966-699-658 -2
 46. Петрович В. С. Особиста гідність. Безпека життя. Громадянська позиція : метод. посіб. для виховної роботи з учнями з питань протидії торгівлі людьми : 9 клас ; наук. кер. та ред. І.Д. Звєрєва та Ж.В. Петрочко – К. : ТОВ «Основа», 2012. – 164 с. ISBN 978-966-699-659 -9
 47. Схвалено Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України до використання у ЗОШ (прот. № 3 від 06.09.2011 р.) ISBN 978-966-699-659 -9
 48. Петрович В. С. Навчання здоров’я : просвітницька робота з підлітками щодо збереження, розвитку та зміцнення репродуктивного здоров’я: навч.-метод. пос. /Н.В. Зимівець, В.С.Петрович, О.Ю Закусило ; за заг. ред. Н. Зимівець. – Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2010. – 360 с. (Посібники та підручники ВНУ імені Лесі Українки) Рекомендовано як навчальний посібник Міністерством освіти і науки України (Лист № 1/11 - 11768 від 22.12.2010 р.) ISBN978-966-600-493-5 (серія) ISBN978-966-600-526-0
 49. Петрович В. С. Особливості професійної підготовки соціальних педагогів / працівників до діяльності зі сприяння здоров’ю дітей та молоді//Соціальна педагогіка: теорія та практика. - Луганськ, 2012. - № 2. – С. 85-93
 50. Петрович В. С. Особливості впровадження програми соціально-фінансової освіти учнів у загальноосвітніх закладах // Науковий вісник СНУ ім. Лесі Українки. Серія: „Педагогічні науки”. – Луцьк : В-цтво СНУ ім. Лесі Українки, 2013. – №8(257) – С. 57-63
 51. Дурманенко Є. А. Дитяче літо в оздоровчому таборі / О.С.Бартків, Є.А.Дурманенко, В.Г.Грановський // Навчально-методичний посібник./ –Луцьк, 2012.–268с. (16, 8 друк.арк.).
 52. Дурманенко Є. А. Соціальна педагогіка: навч.-мет.матеріали для підготовки бакалаврів соц.пед. / П.М.Гусак [ та ін..]; заг. ред. П.Гусака, Л.Грицюк. – Луцьк: Вежа-Друк, 2012. – С.255-262, 287-2932, 457-466, 499-510, 328-335.
 53. Дурманенко Є.А. Оздоровчо – виховна діяльність у дитячому таборі/ О.С.Бартків, Є.А.Дурманенко, В.Г.Грановський // Монографія / –Луцьк, 2013.–248с. (12, 8 друк.арк.).
 54. Дурманенко Є. А. Соціальна педагогіка: теорія, технологія та історія: навч.-метод. пос. для підгот. до держ. атестації студ. за осв.квал.рівнем «бакалавр» / за ред. П.М.Гусака, І.Є.Остапйовського. – Луцьк:Вежа-Друк, 2013.- С.72-75, С.205-208.
 55. Дурманенко Є.А. Інноваційні підходи у професійній підготовці соціального педагога: теоретичний аналіз.// Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки Сер. “Педагогічні науки”. – № 7, 2013. - С. 170-175 (ВАК)
 56. Дурманенко Є. А. Діяльність соціального педагога в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку / Бартків О.С., Дурманенко Є.А., Грановський В.Г. //навчально-методичний посібник. – Луцьк : Вежа-Друк, 2015.– 291с. (16,97 друк. арк.).
 57. Дурманенко Є. А. Суб‘єктність педагога: теоретичний аналіз проблеми /О.Бартків, Є.Дурманенко // Щомісячний науково-педагогічний журнал «Молодь і ринок» № 11( 118), листопад 2014 р..–181с.– 37-41. ( фахове видання)
 58. Дурманенко Є.А. Метод проектів у процесі професійної підготовки педагогів вищої школи/ О.Бартків, Є.А. Дурманенко // Щомісячний науково-педагогічний журнал «Молодь і ринок» № 12( 118), липень 2015 р..–181с.– 37-41. ( фахове видання)
 59. Дурманенко Е. А. Экспериментальная модель реализации методики формирования профессионально-ценностных ориентаций студентов естественно-математических специальностей/ Е. Дурманенко, И.Марценюк //Современное образование Витебщины. Научно-практический журнал № 2(8) . – 2015.- С. 53-58
 60. Гунько С.О. Соціальна педагогіка: Навч.-метод. посіб.: У 2-х ч. /За ред. П.М. Гусака, Л.К. Грицюк – Луцьк: РВВ «Вежа» Волин. націон. ун-ту ім. Лесі Українки, 2010. – Ч. 2. –546 с.– С. 252-261
 61. Гунько С.О. Соціальна педагогіка : навч.-метод. матеріали для підготовки бакалаврів соц. педагогіки / П. М. Гусак [та ін.] ; за заг. ред. П. Гусака, Л. Грицюк. – Луцьк : Вежа-Друк, 2012. – С. 367-378
 62. Гунько С.О.Соціальна педагогіка: теорія, технологія та історія: навч.- метод. пос. для підгот. до держ. атестації студ. за освітньо-кваліф. рівнем «бакалавр»/ за ред. П. М. Гусака, І. Є. Остапйовського. – Луцьк : Вежа-Друк, 2013. – С. 30 - 34.
 63. Гунько С.О. Аналіз даних у соціально-педагогічних дослідженнях (збірник задач) (навч.-метод. посіб.) Луцьк : Вежа-Друк, 2013
 64. Гунько С.О. Науковий вісник СНУ ім. Лесі Українки. Сер. “Педагогічні науки”. – 2015. – № 1. – С. 153 –157.
 65. Остапйовський І. Є. Проблема формування іміджу менеджера соціально-педагогічної сфери // Науковий вісник ВНУ імені Лесі Українки. Сер. «Педагогічні науки». – Луцьк. – 2011. – № 9
 66. Остапйовський І. Є. Менеджмент соціальної роботи // Соціальна педагогіка: Навч.-метод. посіб.: У 2-х ч. / За ред. П.М. Гусака, Л.К. Грицюк – Луцьк: РВВ «Вежа» Волин. націон. ун-ту ім. Лесі Українки, 2012. – С. 305-312.
 67. Остапйовський І. Є. Готовність до інноваційної діяльності як важливий складник професійного іміджу майбутніх соціальних педагогів // Науковий вісник СНУ ім. Лесі Українки. Сер. «Педагогічні науки». – 2013. - № 8 (257). – С. 108–112.
 68. Остапйовський І. Є. Використання інноваційних технологій у формуванні готовності майбутніх педагогів до реалізації управлінських рішень // Інноваційні стратегії неперервної освіти педагогів в системі післядипломної освіти: матеріали Всеукр. наук.– практ. конф., 14 – 15 травня 2014 року. - Ч. ІІ. – Луцьк: ВІППО, 2014. – С. 72–76.
 69. Остапйовський І. Самоменеджмент як важлива складова неперервної освіти педагогів / І. Остапйовський // Професійний розвиток педагогів в умовах освітнього середовища післядипломної освіти (теоретико-прикладний аспект): колективна монографія / за заг. ред. П. С. Олешка, Н. М. Ткачук. – Луцьк, 2019. – С. 233–241.
 70. Сушик Н. С. Основи соціалізації особистості [Текст] : навч.-метод. посіб. / Н. С. Сушик. – Луцьк : Вежа-Друк, 2014. – 188 с. (10,69 друк. арк.).
 71. Сушик Н.С. Сутність, зміст, структура комунікативної компетентності майбутнього соціального педагога / Н.С. Сушик // Науковий вісник ВНУ ім. Л. Українки. Сер. “Педагогічні науки”. – 2010. – № 23. – С. 250–253.
 72. Сушик Н.С. Сім’я як фактор формування соціальної компетентності підлітків / Н.С. Сушик, О.Г. Сушик // Науковий вісник ВНУ ім. Л. Українки. Сер. “Педагогічні науки”. – 2011. – № 8. – С. 22–26.
 73. Сушик Н. С. Емпатійність як професійно значуща якість соціальних педагогів / Н.С. Сушик // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. Серія “Педагогічні науки”. – 2011. – № 17. – С. 135 – 139.
 74. Сушик Н. С. Сутність, елементи, особливості, класифікації, фактори формування субкультури підлітків: соціально-педагогічний аспект / Н.С. Сушик // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. Серія “Педагогічні науки”. – 2012. – № 8. – С. 160 – 164.
 75. Сушик Н. С. Теоретичні основи формування лідерських якостей учнівської молоді / Н. С. Сушик // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки: [зб. наук. праць]. Серія “Педагогічні науки”. – 2013. – № 7 (256). – С. 110 – 115.
 76. Сушик Н. С. Особливості діяльності соціального педагога в соціальному гуртожитку для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування / Н. С. Сушик // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки: [зб. наук. праць]. Серія “Педагогічні науки”. – 2013. – № 8 (257). – С. 166 – 171.
 77. Сушик Н. Соціальна робота у сфері дозвілля молоді: теоретичний аспект / Н. С. Сушик // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки : [зб. наук. праць]. Сер.: Педагогічні науки. – 2014. – № 1 (278). – С. 188–193.
 78. Сушик Н. Соціально-педагогічна профілактика торгівлі людьми серед учнівської молоді: мета, завдання, зміст, види, форми, методи / Н. Сушик, О. Шинкарук // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки : [зб. наук. праць]. Сер.: Педагогічні науки. – 2015. – № 1 (302). – С. 173–177.
 79. Сушик Н. Компетентнісний підхід у реалізації технології формування здорового способу життя дітей підліткового та юнацького віку з використанням методу «рівний – рівному» / Н. Сушик // Нова педагогічна думка. – 2019. – № 4 (100). – С. 91–95.
 80. Бєлкіна-Ковальчук О. В. Професійна підготовка працівників соціальної сфери в зарубіжних країнах // Współczesne strategie i wyzwania edukacyjne. Aktualne problemy, różne perspektywy – Chełm, 2012. – С.241-243.
 81. Бєлкіна-Ковальчук О. В. Особливості підготовки соціальних педагогів в Україні та за рубежем // Соціальна педагогіка: теорія, технології та історія: Навч-метод. посібникдля підгот. до держ. атестації студ. за ОКР «бакалавр» / За ред. П.М.Гусака, І.Є.Остапйовського. – Луцьк : Вежа-Друк, 2013 – С.85-91.
 82. Бєлкіна-Ковальчук О. В. Виправлення та ресоціалізація неповнолітніх засуджених у зарубіж-них країнах // Науковий вісник СНУ імені Лесі Українки. Сер. «Педагогічні науки». – 2013. – № 8. – С. 141-146.
 83. Бєлкіна-Ковальчук О. В. Inkluzja jako forma nauczania dzieci o szczególnych potrzebach edukacyjnych // Studia i prace pedagogiczne / Wyżcza Szkoła Ekonomii i innowacji w Lublinie. – Lublin, 2014. – S. 143–151.
 84. Корпач Н.І. Теорія і практика соціально-педагогічної діяльності дитячих та молодіжних організацій // Навч.-метод. посіб.: Вид. 2-ге, змін. й доповн. – Луцьк : Вежа-Друк, 2015. – 188 с. ІSBN 978-966-2276-54-1.
 85. Корпач Н.І. Виховання толерантності в студентів вищих навчальних закладів // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки: [зб. наук. праць]. – Випуск № 1 (302). – Луцьк, : СНУ імені Лесі Українки, 2015 р. – С. 90 – 95. – (Серія Педагогічні науки).
 86. Корпач Н.І. Особливості розвитку молодіжної участі у волонтерській діяльності // Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді : зб.наук.праць. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2014. – Вип. 18, кн..1. – С. 351 – 360.
 87. Чернета С.Ю. Соціально-правовий захист дітей-сиріт у процесі їх усиновлення в Україні: історичний аспект / С.Ю. Чернета // Вісник Запорізького національного університету : зб. наук. пр. Педагогічні науки / гол. ред. Локарєва Г.В. – 2011. – № 2(15). – С. 27 – 29.
 88. Чернета С.Ю. Застосування до неповнолітніх основних засобів виправлення і ресоціалізації / С.Ю. Чернета, О.В. Батюк // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. Педагогічні науки. – 2011. – № 8. – С. 89 – 93.
 89. Чернета С.Ю. Міжнародні стандарти правової підтримки соціально незахищених неповнолітніх / Яцишин М.М., Чернета С.Ю. // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. Педагогічні науки. – 2011. – № 17. – С. 89 – 93.
 90. Чернета С. Ю. Формування правової культури студентської молоді: соціально-педагогічний аспект/ С. Ю. Чернета, О. Л. Дурманенко // Педагогічні науки: [зб. наук. праць]. – Чернігів : Вісник ЧНПУ . – 2012. – №104. –Т. 2 – С. 173-176.
 91. Cherneta S. Y. Stosunki konfliktowe – przedmowa dokonywania administracyjnych wykroczeń i przestępstw / Cherneta S. Y. // Knowledge. Education. Low. Managtmtnt. Nauka. Oświata. Prawo.zarządzanie. – 2013. - № 1(1). – S. 17-30.
 92. Чернета С. Ю. Навчально-методичне забезпечення курсу «Соціально-правовий захист сім’ї та дітей в Україні» // Соціальна педагогіка : навч.-метод. матеріали для підготовки бакалаврів соціальної педагогіки / П. М. Гусак [та ін.] ; за заг. ред. П. Гусака, Л.Грицюк. – Луцьк : Вежа-Друк, 2012. – 668 с. – С. 313 – 335; 343-349. (ІSBN 978-966-2276-54-1), (у співавторстві).
 93. Чернета С. Ю. Соціальна педагогіка: теорія, технологія та історія : навч. метод посіб. для підгот. до держ. атестат. студ. за освіт.-кваліф. рівнем «бакалавр» / за ред. П. М. Гусака, І. Є. Остапйовського – Луцьк : Вежа-Друк, 2013. – С. 66-72, (у співавторстві).
 94. Чернета С. Ю. Соціально-педагогічні умови ефективного здійснення профілактики вживання психоактивних речовин підлітками / Т. А. Мартинюк, С. Ю. Чернета // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка. Вип.115 / Чернігівський національний університет ім. Т.Г. Шевченка ; гол. ред. Носко М.О. - Чернігів : ЧНПУ, 2014. - С. 132 - 137.
 95. Cherneta S. Charakterystyka wykształcenia ogólnego i zawodowego więźniów jako fundamentu ich resocjalizacji społeczno-kulturalnej // Knowledge. Education. Low. Managtmtnt. Nauka. Oświata. Prawo.Zarządzanie. – 2014. - № 1(5). – S. 31-49.
 96. Чернета С.Ю. Соціальна активність особистості як умова розвитку сучасного українського суспільства / Чернета С.Ю. // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. Педагогічні науки. - 2015. – № 1(302). – С. 177-186.
 97. Чернета С.Ю. Категорія соціальної відповідальності в світлі сучасних тенденцій формування відповідальності особистості / Чернета С.Ю. // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка. Вип.122 / Чернігівський національний університет ім. Т.Г. Шевченка ; гол. ред. Носко М.О. - Чернігів : ЧНПУ, 2014. - С.295 - 298.
 98. Cherneta S. Y. Edukacja zawodowa jako czynnik resocjalizacji nieletnich więźniów / Cherneta S. Y. // Knowledge. Education. Low. Managtmtnt. Nauka. Oświata. Prawo.zarządzanie. – 2015. - № 1.
 99. Cherneta S. Poszczególne problemy regulacji prawnych działalności instytucji szkolnictwa wyższego na Ukrainie / Cherneta S. Y. // Knowledge. Education. Low. Managtmtnt. Nauka. Oświata. Prawo.Zarządzanie. – 2015. - № 2 (10). – S. 25-34.
 100. Чернета С. Ю. Характеристика рівня освіти в пенітенціарних установах як основа ре соціалізації засуджених осіб / Чернета С.Ю. // Актуальні питання реформування правової системи України : зб. матеріалів ХІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 26-27 червня 2015 р., м. Луцьк. – Луцьк : Вежа-Друк, 2015. – С. 246-247.
 101. Сzerneta S. Condition of realization of conflicts prevention in interpersonal interection in ihi’s students / Cherneta S. // Knowledge. Education. Low. Managtmtnt. Nauka. Oświata. Prawo. Zarządzanie. – 2019. – № 1.
 102. Сидорук І. І. Сільська громада як чинник вирішення соціальних проблем дітей та молоді/ Н.І.Корпач, І.І.Сидорук // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі українки: [зб. наук. праць]. – Випуск № 8 (233). – Луцьк, : СНУ імені Лесі Українки, 2012 р. – С. 136-140. – (Серія Педагогічні науки). ( фахове видання)
 103. Сидорук І. І. Освітнє середовище вузу як чинник підготовки соціального педагога до профілактики вживання дітьми психоактивних речовин / І.І. Сидорук // Współczesne strategie i wyzwania edukacyjne. Aktualne problemy, różne perspektywy / Redakcja naukowa: Beáta Akimjaková, Mariusz Gwozda, Piotr Mazur. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie.– Chełm, 2012. – С. 249−256. (провідне видання Польщі)
 104. Сидорук І. І. Особливості підготовки майбутніх соціальних педагогів до профілактики вживання психоактивних речовин / І.І. Сидорук // Zamojskie Studia i Materiały. – Seria: Pedagogika. – Tom XIV zesyyt 1. – Zamość, 2012. – С. 209−217. (провідне видання Польщі)
 105. Сидорук І. І. Материнська депривація як негативний чинник соціалізації дітей / І. І. Сидорук // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки: [зб. наук. праць]. – Випуск № 8 (257). – Луцьк, : СНУ імені Лесі Українки, 2013 р. – С. 162-166. – (Серія Педагогічні науки). ( фахове видання)
 106. Сидорук І. І. Профілактика вживання психоактивних речовин підлітками : монографія [ Текст ] / П. М. Гусак, Т. А. Мартинюк, І. І. Сидорук ; за ред. П. М. Гусака ; Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк : Вежа-Друк, 2013. – 484 с.
 107. Сидорук І. І. Uniwersytet Trzeciego Wieku: Doświadczenie Ukrainy / Petro Husak, Iryna Sydoruk // Nové trendy ve vzdělávání seniorů nowe trendy w edukacji seniorów. – Banská Bystrica – Praha – Kraków 2014. – С.53-63. (провідне видання Польщі)
 108. Сидорук І. І. Проблема сиротства в Украине / Петр Гусак, Ирина Сидорук // Critical Social Pedagogy: Papers of Social Pedagogy. – pps, nr 01/2014. – Warszawa. – С. 64-81. (провідне видання Польщі)
 109. Сидорук І. І. Буллінг як актуальна соціально-педагогічна проблема / І. І. Сидорук // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки: [зб. наук. праць]. – Випуск № 1 (302). – Луцьк : СНУ імені Лесі Українки, 2015 р. – С. 169-173. – (Серія Педагогічні науки). ( фахове видання)
 110. Мартинюк Т. А. Профілактика вживання психоактивних речовин підлітками : монографія / За ред. П. М. Гусака ; СНУ імені Лесі Українки. – Луцьк : Вежа-Друк, 2013. – 484 с.
 111. Мартинюк Т. А. Основні чинники детермінації девіантної поведінки неповнолітніх : соціально-педагогічний аспект // Науковий вісник ВНУ імені Лесі Українки. – 2014. – № 1 (278). – C. 180 – 184.
 112. Мартинюк Т. А. Соціально-педагогічні умови ефективного здійснення профілактики вживання психоактивних речовин підлітками // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка. Вип.115. – Чернігів: ЧНПУ, 2014. – С.132 – 137.
 113. Мартинюк Т. А. Istota I swoistosc uzaleznenia od substancji psychoaktywnych:podstawowe koncepcje naukowe, definicje i kryteria/ Petro Husak,Tetiana Martyniuk, [Wyzsza Szkola Ekonomii i Innowacji w Lublinie], Studia i prace pedagogiczne (1) – 2014. – С. 212 – 221.
 114. Мартинюк Т. А. Теоретичні засади проблеми формування комп’ютерної залежності серед дітей та підлітків // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету ім. Т. Г. Шевченка.– Вип. 122. – Чернігів : ЧНПУ, 2014. – 344 с. – С. 155 – 160.
 115. Мартинюк Т. А. Програма антинаркотичної профілактичної роботи на основі формування психосоціальних навичок // Науковий вісник СНУ імені Лесі Українки. Сер. Педагогічні науки – 2015. – № 1 (302). – C. 157 – 164.
 116. Мартинюк Т. А.Методологія та методика дослідження соціальної інтеграції молоді з інвалідністю: методичні рекомендації / Т. А. Мартинюк; за ред. П. М. Гусака. – Луцьк : Вежа-Друк, 2019. – 69 с.
 117. Косинська О. А. Новітні педагогічні технології : методичні рекомендації для самостійної роботи студентів / О. А. Косинська, А. М. Здіховський. – Луцьк: Вежа Друк, 2019. – 61 с.
 118. Kosynska Olena Anatoliivna, Durmanenko Yevheniia Arystarkhivna Resourcing of the higher educational institution as an object of management // Danube Scientific Journal. – 2018. – № 1. – С. 16-19.
 119. Пріма Д. Сутність і особливості формування професійної позиції майбутнього вчителя початкової школи [Електронний ресурс] / Д. Пріма // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. – 2019. – № 3 (87). – С. 72–82. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pednauk_2019_3_9
 120. Пріма Д. Професійна позиція майбутнього вчителя початкової школи: гуманістичний аспект [Електронний ресурс] / Д. Пріма // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. – 2019. – № 4 (88). – С. 93–103. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pednauk_2019_4_10
 121. Sydoruk I., Liakisheva A., Korpach N. Key competencies for lifelong learning of the social workers: the european approach // Fundamental And Applied Researches: Contemporary Scientifical and practical Solutions and Approaches. Interdisciplinary Prospects. Volume V / [Editors: A. Dushniy, M. Makhmudov, M. Strenacikova]. – Banska Bystrica – Baku – Uzhhorod – Kherson: Posvit, 2019. – Р. 170-175.

Спеціальності, за якими здійснюється підготовка фахівців:

Освітній ступінь бакалавр:

 • Галузь знань 23 Соціальна робота, спеціальність 231 «Соціальна робота», освітньо-професійна програма Соціальна педагогіка, соціально-виховна робота
 • Галузь знань 23 Соціальна робота, спеціальність 232 «Соціальне забезпечення», освітньо-професійна програма «Соціальне забезпечення»

Освітній ступінь магістра:

 • Галузь знань 23 Соціальна робота, спеціальність 231 «Соціальна робота», освітньо-професійна програма «Соціальна робота»
 • Галузь знань 01 Освіта/Педагогіка, спеціальність 011 «Освітні, педагогічні науки», освітньо-професійна програма «Педагогіка вищої школи»

Навчальні плани

Навчальний план підготовки бакалавра (денна) за освітньо-професійною програмою "Соціальне забезпечення" 2020 р.[1]

Нормативне забезпечення

Нормативні документи ВНУ імені Лесі Українки[2]

Положення про систему запобігання академічного плагіату[3]

Положення про порядок формування індивідуальної траєкторії навчання студентів[4]

Положення про індивідуальний навчальний план студента[5]

Положення про випускні кваліфікаційні роботи (проєкти)[6]

Тимчасовий порядок організації і проведення сесії в дистанційному режимі[7]

Контакти

 • Адреса: 43025, м. Луцьк, вул. Винниченка, 30 (корпус В, каб. № 304, 305)
 • Телефон +38(0332)241201