Спосіб оцінки когерентності коливань електроенцефалограми

Матеріал з wiki.vnu.edu.ua
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Спосіб оцінки когерентності коливань електроенцефалограми - одна з авторських розробок викладачів кафедри фізіології людини і тварин медико-біологічного факультету.
Керівники-розробники - Коцан Ігор Ярославович, Моренко Алевтина Григорівна, Павлович Ольга Сергіївна.

Призначення та сфера застосування

Спосіб оцінки когерентності коливань електроенцефалограми передбачає аналіз когерентних зв’язків усіх можливих пар симетричних міжпівкулевих і внутрішньопівкулевих відведень. По-перше, застосування такого способу обумовлюється необхідністю їх ґрунтовного аналізу та створення належної теоретичної бази для оцінки функціональної спеціалізації півкуль у процесі ритмоутворення. По-друге, на розподіл функцій між півкулями кори визначальний вплив має індивідуальний профіль сенсо-моторної асиметрії. Поєднання таких факторів, як чітка спеціалізація півкуль, зумовлена процесами суб’єктивного ритмізування, та функціональний розподіл функцій між півкулями в осіб із різним профілем коркової асиметрії зумовлює важливість поглибленого аналізу як міжпівкулевих, так і внутрішньопівкулевих когерентних взаємодій у корі. Корисна модель належить до галузі медицини, зокрема до функціональної та психомоторної діагностики, і може бути застосована для оцінки міжпівкулевих і внутрішньопівкулевих функціональних взаємодій при забезпеченні функціональних станів, пов’язаних із ритмічною сенсомоторною діяльністю, в людей із різним профілем латеральної асиметрії.

Основні характеристики, суть розробки

Спосіб оцінки включає реєстрацію електроенцефалограми та аналіз функції когерентності її коливань. Спосіб оцінки когерентності коливань електроенцефалограми здійснюють таким чином. Електричну активність кори головного мозку реєструють із поверхні шкіри голови за допомогою апаратно-програмного комплексу „Нейроком” (НТЦ „ХАІ-Медика”). При записі ЕЕГ активні електроди розміщують, наприклад, у 16 точках на скальпі голови: Fp1, Fp2, F3, F4, F7, F8, T3, T4, C3, C4, T5, T6, Р3, Р4, О1, О2. Значення функції когерентності коливань ЕЕГ оцінюють за коефіцієнтом когерентності. Для аналізу міжпівкулевих зв'язків використовують 8 пар відведень – Fр1-Fр2, F3-F4, F7-F8, С3-С4, ТЗ-Т4, Т5-Т6, РЗ-Р4, О1-О2. Як внутрішньопівкулеві аналізують всього 56 пар відведень, з них 28 пар у лівій півкулі (Fр1-F3, Fр1-F7, Fр1-T3, Fр1-C3, Fр1-T5, Fр1-Р3, Fр1-О1, F3-F7, F3-Т3, F3-С3, F3-T5, F3-РЗ, F3-О1, F7-T3, F7-С3, F7-T5, F7-РЗ, F7-О1, T3-С3, T3-Т5, T3-Р3, T3-О1, С3-Т5, С3- Р3, C3-О1, T5-Р3, T5-О1, Р3-О1) та 28 симетричних пар у правій півкулі (Fр2-F4, Fр2-F8, Fр2-T4, Fр2-C4, Fр2-T6, Fр2-Р4, Fр2-О2, F4-F8, F4-Т4, F4-С4, F4-T6, F4-Р4, F4-О2, F8-T4, F8-С4, F8-T6, F8-Р4, F8-О2, T4-С4, T4-Т6, T4-Р4, T4-О2, С4-Т6, С4- Р4, C4-О2, T6-Р4, T6-О2, Р4-О2).
У протоколі ЕЕГ-експерименту зазначають, такі етапи:

  • стан функціонального спокою,
  • монофонічне тестування – слухове сприйняття та мануальне відтворення (відбиття пальцями кисті) ритмічних послідовностей із монофонічним звучанням;
  • поліфонічне тестування – слухове сприйняття та мануальне відтворення (відбиття пальцями кисті) ритмічних послідовностей із поліфонічним звучанням.

Основні переваги

Поєднання таких факторів, як чітка спеціалізація півкуль, зумовлена процесами суб’єктивного ритмізування, та функціональний розподіл функцій між півкулями в осіб із різним профілем коркової асиметрії зумовлює важливість поглибленого аналізу як міжпівкулевих, так і внутрішньопівкулевих когерентних взаємодій у корі.

Вирішуємо проблему

Реєстрація електроенцефалограми та аналіз усіх можливих симетричних міжпівкулевих та внутрішньопівкулевих когерентних зв’язків.

Пропонуємо

Для осіб різного віку (школярів та їх батьків, студентів, осіб зрілого та похилого віку).

Патент на корисну модель: Пат. 89604 Україна, МПК А61В 5/00 (2014.01). «Спосіб оцінки когерентності коливань електроенцефалограми» №u2013 13989; заявл. 02.12.2013; опубл. 25.04.2014, Бюл. №8. – 4 с. [1]