Ульянов Вадим Олексійович

Матеріал з wiki.vnu.edu.ua
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Ульянов Вадим Олексійович

Науковий ступінь – доктор медичних наук.

Вчене звання – професор.

Посада – проректор з науково-педагогiчної роботи та iнновацiй, професор кафедри гістології та медичної біології.

ОСВІТА

2010 рік - доктор медичних наук за спеціальністю "14.03.04 - патологічна фізіологія", Одеський державний медичний університет (м. Одеса).
2003 рік - кандидат медичних наук за спеціальністю "14.03.04 - патологічна фізіологія", Одеський державний медичний університет (м. Одеса).
1999 рік - диплом про вищу освіту за спеціальністю "Лікувальна справа", Одеський державний медичний університет (м. Одеса).

ПРОФЕСІЙНІ ПРИЗНАЧЕННЯ

З 2020 року - проректор з науково-педагогічної роботи та інновацій Волинського національного університету імені Лесі Українки.

НАВЧАЛЬНІ КУРСИ

 • Патоморфологія

ПРОФЕСІЙНІ ВІДЗНАКИ, НАГОРОДИ, ЧЛЕНСТВО В ОРГАНІЗАЦІЯХ

Членство в наукових товариствах

НАУКОВІ ІНТЕРЕСИ

 • Медична нанотехнологія
 • Морфологічні механізми взаємодії біологічних тканин з наноматеріалами

ГРАНТОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

 • 2016-2018 роки - керівник науково-дослідної роботи "Морфологічні механізми взаємодії наночастинок металів з біологічними тканинами» (0116U001762).

ВИБРАНІ ПРАЦІ

 • Публікації у наукових виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus або Web of Science
 1. Skobeeva, V.; Smyntyna, V.; Ulyanov, V.; Makarova, M.; Tkachenko, V.; Malushin, N.; Molchaniuk, N. Synthesis of silver nanoparticles and therapeutic films for ophthalmology based on them. International Conference on Nanomaterials in Biomedical Application and Biosensors. 2020, 224, P. 179-188. [1]
 2. Ульянов, В. А.; Ульянова, Г. О. Академічний плагіат в медичних дослідженнях. Світ медицини та біології. 2017, 4, С. 219-224.
 3. Ульянов, В. А.; Макарова, М. Б.; Молчанюк, Н. И.; Ульянова, Н. А.; Скобеева, В. М.; Чернеженко, Е. А. Влияние инстилляций коллоидного раствора наночастиц серебра на ультраструктурные свойства тканей роговицы. Офтальмологический журнал. 2017, 3, С. 63-69.
 4. Сырма, Е. И.; Ульянов, В. А.; Думброва, Н. Е.; Молчанюк, Н. И.; Скобеева, В. М. Сравнительная характеристика морфофункциональных изменений кожи крыс при введении наночастиц серебра разных размеров. Світ медицини та біології. 2015, 2, С. 137–141.
 5. Бреус, В. Є.; Ульянов, В. А.; Кувшинова, І. І.; Тірон, О. І. К 115-й годовщине основания кафедры гистологии, цитологии и эмбриологии Одесского национального медицинского университета. Світ медицини та біології. 2015. 2 (49), С. 201-205.
 • Публікації у виданнях України, що входять до переліку фахових видань МОН України
 1. Ульянов, В. А.; Величко, Л. Н.; Богданова, А. В.; Макарова, М. Б. Изучение влияния наночастиц серебра IN VITRO на уровень экспрессии молекулярных маркеров активации лимфоцитов и маркера аутоиммунного процесса периферической крови больных вирусной патологией роговицы. Біологічний вісник МДПУ. 2015, 2, С. 8-15.
 2. Тодорова, А. В.; Бреус, В. Є.; Ульянов, В. О. Особливості розташування емалевих призм на різних поверхнях коронки постійних молярів людини. Одеський медичний журнал. 2016, 3, С. 54-58.
 3. Ульянов, В. А.; Макарова, М. Б.; Величко, Л. Н.; Богданова, А. В.; Гайдамака, Т. Б.; Скобеева, В. М. Влияние наночастиц серебра на местный иммунитет глаза при моделировании бактериального кератита. Одеський медичний журнал. 2016, 6, С. 32-38.
 4. Syrma, О. І.; Skobeeva, V. М.; Аndriluka, М.; Ulianov, V. О. Changes in inter- and intra dyfferon skin tissues heteromorphism under conditions of influence of silver nanoparticles of 20, 30, 70 nm. Інтегративна антропологія. 2017, 1, С. 55-58.
 5. Макарова, М. Б.; Ульянов, В. О.; Величко, Л. М.; Богданова, О. В.; Дрожжина, Г. І.; Гайдамака, Т. Б.; Ульянова, Н. А.; Скобєєва, В. М. Вплив наночастинок срібла in vitro на експресію молекулярних маркерів активації лімфоцитів хворих на вірусний кератит. Одеський медичний журнал. 2017, 4, С. 15-18.
 6. Ульянов, В. А.; Ханжи, В. Б.; Сырма, Е. И. Синергетика как методологическое основание исследования результатов нанобиокомплексирования. Інтегративна антропологія. 2017, 2, С. 4-9.
 7. Ульянов, В. А.; Ульянова, Г. О. Академічний плагіат в медичних дослідженнях. Світ медицини та біології. 2017, 4, С. 219-224.
 8. Тодорова, А. В.; Бреус, В. Є.; Ульянов, В. О. Особливості структурної організації емалі у різних частинах коронки тимчасових молярів людини. Одеський медичний журнал. 2017, 6, С. 51-55.
 9. Ульянов, В. А.; Гайдамака, Т. Б.; Макарова, М. Б.; Давтян, Л. Л.; Мовчан, Б. А.; Скобеева, В. М. Влияние наночастиц серебра размером 30 нм на клиническое течение экспериментального бактериального кератита средней степени тяжести. Інтегративна антропологія. 2018, 1, С. 26-33
 10. Запорожан, В. М.; Ульянов, В. О.; Тарабрін, О. О.; Суслов, О. С.; Сажин, Д. С. Європейські стандарти освіти в симуляційній медицині. Досвід Одеського національного медичного університету. Медична освіта. 2018', 2, С. 89-91.
 11. Ульянов, В. А.; Макарова, М. Б.; Молчанюк, Н. И.; Скобеева, В. М.; Чернеженко, Е. А. Влияние наночастиц серебра на ультраструктурные свойства тканей роговицы при моделировании экспериментального кератита. Морфология. 2018, 4, С. 90-98.

ПУБЛІКАЦІЇ УЛЬЯНОВА В. О. ПРОТЯГОМ 2017-2022 рр.

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

 • м. Луцьк, проспект Волі, 13, корпус А, кабінет А316
 • e-mail: Ulianov.Vadym@vnu.edu.ua